МІЖКАФЕДРАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ МЕТОДИКИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

Міжкафедральна  лабораторія методики використання засобів навчання є структурним підрозділом університету. Організаційно-методичне керівництво міжкафедральною лабораторією методики використання засобів навчання здійснює навчально-методичний відділ університету.

Основні завдання та функції

–           участь в вивчені, узагальнені та впроваджені в навчальний процес сучасних технологій, засобів і методик навчання;

–           участь в організації проведення ректорських контрольних робіт по перевірці знань студентів;

–           виконання заходів по проведенню науково-методичних конференцій, нарад, семінарів;

–           вивчення стану забезпеченості студентів навчальною та методичною літературою з дисциплін гуманітарної, соціально-економічної та фундаментальної підготовки. Створення і поповнення банку даних навчальної та методичної літератури.

–           контроль за своєчасною підготовкою робочих навчальних програм з дисциплін гуманітарної, соціально-економічної та фундаментальної підготовки.

–           підготовка інформаційних листів, аналітичних оглядів, проведення анкетування та інших заходів з різних напрямів навчально-методичної роботи.

Завідувач лабораторії:

Верзун Валентина Матвіївна

Співробіники відділу:

Моісеєва Наталя Аркадіївна – фахівець І категорії;

Контактні телефони:

241-54-79