ПРОЕКТ HORIZON 2020 “Train-to-NZEB”

“Підготовка спеціалістів зі зведення будівель близьких, до нульового енергоспоживання: інформаційні інженерно-будівельні центри знань”
У липні 2015 року в Україні та ще шести країнах Європи та Азії (Болгарії, Ірландії, Німеччині, Румунії, Чехії та Туреччині) стартував проект “Підготовка спеціалістів зі зведення будівель близьких, до нульового енергоспоживання: інформаційні інженерно-будівельні центри знань” (Проект Train-to-NZEB). У ньому беруть участь 12 науково-дослідницьких установ із вище перерахованих країн. Проект Train-to-NZEB реалізується в межах Восьмої рамочної програми Європейського Союзу з розвитку наукових досліджень та технологій – “Горизонт 2020”. Вся діяльність в рамках Проекту має забезпечувати виконання основних його стратегічних задач, націлених на поглиблення професійних знань спеціалістів в галузі енергозбереження у будівництві й архітектурі. Крім того, вона має сприяти підвищенню рівня обізнаності усіх зацікавлених у цьому питанні осіб.
В Україні Проект T2NZEB втілює Всеукраїнська благодійна організація Інститут місцевого розвитку (ІМР) в партнерстві з Київським національним університетом будівництва і архітектури (КНУБА).
Головним завданням Проекту є створення та подальший розвиток провідного в Україні навчально-консультаційного осередку знань та енергоощадних технологій: «Інформаційного інженерно-будівельного центру знань», а також подальша підготовка професійних кадрів будівельного профілю. Основна підготовка здійснюватиметься шляхом проведення спеціалізованих курсів на тему “Будівлі, близькі до нульового енергоспоживання” (“Nearly-Zero Energy Buildings” – NZEB). Окрім того, Проект передбачає проведення різноманітних інформаційних заходів для популяризації концепції NZEB серед широких верств населення. Все це та багато іншого покликане допомагати спеціалістам вітчизняної будівельної галузі у вирішенні гострих енергетичних, екологічних, економічних та соціальних питань.
Важливим кроком у реалізації Проекту в Україні стало підписання Меморандуму про взаєморозуміння між ІМР та КНУБА, який офіційно є відправним пунктом по заснуванню «Інформаційного інженерно-будівельного центру знань». З боку КНУБА Меморандум підписав проректор із наукової роботи та міжнародних зв’язків Плоский Віталій Олексійович, від ІМР – виконавчий директор організації Тормосов Руслан Юрійович.2
 
 Заснування «Інформаційного інженерно-будівельного центру знань”
Планується, що Центр розвиватиметься у два етапи та стане одним із функціональних підрозділів КНУБА. Керівництво Центром та контроль за виконанням його стратегічних завдань здійснюватимуть ключові фахівці ІМР та КНУБА в галузі енергозбереження в будівництві та архітектурі.

На першому етапі розвитку Центр працюватиме у приміщеннях центрального корпусу КНУБА (5-й поверх), де здійснюватиметься часткове адміністрування, а також проводитиметься більша половина теоретичного навчання в рамках тренінгових курсів та запланована консультаційна діяльність. Тут будуть розміщені 3 робочі приміщення:

1) лекційна аудиторія на 20-30 слухачів, оснащена проектором та необхідним комп’ютерним обладнанням як для викладання теоретичного матеріалу тренінгових курсів, так і для проведення онлайн-лекцій та презентацій; ця аудиторія буде суміщена з експозиційним залом, в якому розміщуватимуться демонстраційні зразки енергоефективних матеріалів, конструктивних рішень та спеціального інженерного обладнання й зразків, пов’язаних із альтернативними джерелами енергії; у ній також мають бути встановлені стенди з різноманітними тематичними плакатами та друкованими матеріалами компаній-партнерів із описом сучасних технічних і технологічних будівельних рішень;++10

2) комп’ютерний клас на 6-8 автоматизованих робочих місць для проведення практичних та лабораторних занять із будівельної фізики, чисельного моделювання процесів тепло-, волого- та повітрообміну, комп’ютерного аналізу результатів вимірювання при енергетичному аудиті, а також для проведення онлайн-консультацій, вебінарів, і постійного адміністрування й доступу до спеціалізованого веб-ресурсу, орієнтованого на міжнародний обмін знаннями та досвідом у галузі енергоресурсозбереження;++6

3) конференц-зал для здійснення обговорення та дискусій на тему лекційного матеріалу тренінгових курсів, а також для проведення кава-брейків та професійних робочих зустрічей.++9

Більша частина практичних занять, не пов’язаних із застосуванням комп’ютерного обладнання та програм, на першому етапі розвитку Центру проводитиметься за участі головних компаній-партнерів ІМР та КНУБА, що виявили бажання підтримати Проект та передати власний практичний досвід реалізації найкращих проектних рішень у галузі енергозбереження у будівництві. Найактивнішу участь планують взяти:

 • Компанія “REHAU”, за участі якої планується проведення практичних занять за темами “енергоефективні світлопрозорі огороджувальні конструкції”, “розроблення та встановлення ефективних інженерних мереж та обладнання”, а також “обладнання сучасних рішень щодо альтернативних джерел енергії у будівництві”.
 • Компанія “ТехноНіколь”, що планує проводити практичні заняття на тему “енергоефективні матеріали зовнішніх огороджувальних конструкцій, фундаментів та конструкцій покриття”, “ефективні ізоляційні матеріали та утеплення», а також “монтаж енергоефективних фасадних систем будинків”.
 • Компанія “Henkel”, що планує взяти участь у практичних заняттях на тему “енергоефективні матеріали зовнішніх огороджувальних конструкцій», “сучасні ефективні опоряджувальні матеріали”, а також “сучасні ефективні фасадні систем будівель та споруд”.
 • Компанія “Danfoss”, представники якої мають намір проводити консультування й практичні заняття за тематикою “ефективне застосування систем та обладнання внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж”, “теплотехнічні системи та обладнання” при підготовці майбутніх тренерів та консультантів.

Ці та деякі інші компанії-партнери ІМР та КНУБА пропонують використовувати власну матеріально-технічну та кадрову базу для проведення тренінгових курсів, а також власні навчальні та лабораторні приміщення, пристосовані для здійснення практичних робіт.

Лекційні програми тренінгових курсів здебільшого розроблені спеціалістами ІМР та КНУБА на основі опитування, проведеного під час конференції “Буд-Майстер-Клас-2015”, та з урахуванням досвіду професорсько-викладацького складу КНУБА й технічних експертів ІМР у наступних галузях: (1) архітектурні конструкції й об’ємно-планувальні рішення будівель та споруд; (2) будівельна фізика; (3) теплотехніка; (4) інженерні мережі; (5) альтернативні джерела енергії.

Зокрема, програма підготовки робітників-будівельників (майстрів, бригадирів та виконробів, спеціалістів технічного нагляду) складатиметься з 10 модулів. Вона передбачає 40 годин занять з викладачами (16 лекційних та 24 практичних). Найбільший наголос у навчальних матеріалах зроблений на практичних аспектах зведення будівель, близьких до нульового енергоспоживання. Багато уваги приділяється нормативним вимогам до теплоізоляційної оболонки будинку, сучасним енергоефективним матеріалам та конструктивним рішенням, питанням вибору джерел теплопостачання та ефективних систем вентиляції внутрішніх приміщень будівлі.

Програма підготовки висококваліфікованих та провідних спеціалістів будівельної галузі (конструкторів, архітекторів, інженерів, менеджерів-координаторів будівельних робіт, проектно-будівельних консультантів) міститиме 10 модулів. Вона передбачає 40 годин занять з викладачами (25 лекційних та 15 практичних). Найвагоміші акценти у курсі поставлені на принципах розробки та розрахунку енергоефективних проектних рішень у будівництві і архітектурі. Більшість учбових матеріалів присвячені методологічним аспектам проектування енергоефективних будинків, інженерним розрахункам ефективних конструкцій із застосуванням сучасного програмного забезпечення, а також принципам комплексного застосування енергозберігаючих систем вентиляції, опалення та теплопостачання у поєднанні із альтернативними джерелами енергії.++4

Програма підготовки осіб, які не є професійними будівельниками, однак наділені повноваженнями щодо прийняття ключових рішень (особи, що посідають керівні посади та представники державних організацій) складатиметься з 10 модулів. Вона передбачає 20 годин занять з викладачами (16 лекційних та 4 практичних). Майже усі учбові матеріали орієнтовані на ознайомлення слухачів із техніко-економічними й законодавчі аспектами системного впровадження енергоефективних технологій та матеріалів у будівельне виробництво. Тут порушуються питання нормативних вимог енергоефективності у будівництві, встановлення енергозберігаючих систем опалення, теплопостачання, водопостачання, електропостачання й вентиляції у нових та старих будинках, питання сертифікації й енергоаудиту, а також комплексного підвищення енергоефективності уже наявного житлового фонду.+3

На другому етапі розвитку “Інформаційного інженерно-будівельного центру знань” планується значне розширення його матеріально-технічної бази за підтримки місцевих партнерів ІМР та КНУБА в Україні. На цьому етапі передбачається реконструкція та перехід у користування Центру додаткових робочих приміщень, розміщених на другому поверсі Інституту інноваційної післядипломної освіти КНУБА. Також планується залучити до Проекту нових місцевих та міжнародних партнерів та спонсорів.

 КОНТАКТИ:

 Плоский Віталій Олексійович

Проректор з наукової роботи та міжнародних зв`язків КНУБА,

д.т.н., проф.

e-mail: science.knuca@gmail.com

 Тормосов Руслан Юрійович

Виконавчий директор ВБО «Інститут Місцевого Розвитку»,

к.е.н., доц., керівник Проекту «Train-to-NZEB» в Україні

e-mail: mdi.horizon.2020@gmail.com

 Скочко Володимир Ігорович

Координатор міжнародних наукових проектів КНУБА

з енергозбереження у будівництві та архітектурі,

к.т.н., доц., керівник Проекту «Train-to-NZEB» в КНУБА

e-mail: train.to.nzeb@gmail.com

 ОСТАННІ ПОДІЇ:

 15 лютого 2016 року у м. Бухарест (Румунія) відбулася чергова зустріч мережі учасників Проекту “Підготовка спеціалістів зі зведення будівель близьких, до нульового енергоспоживання: інформаційні інженерно-будівельні центри знань”. До заходу долучилися представники семи європейських країн. Українську команду Проекту представили: Руслан Тормосов, керівник Проекту Train-to-NZEB в Україні, виконавчий директор ІМР та Володимир Скочко, координатор міжнародних наукових проектів КНУБА з енергозбереження в будівництві та архітектурі, керівник Проекту від КНУБА.IMG_2794

Фахівці представили міжнародним партнерам концепцію Українського навчально-консультаційного осередку знань та технологій із енергоощадності (“Інформаційного інженерно-будівельного центру знань”) із підготовки спеціалістів зі зведення будівель, близьких до нульового енергоспоживання на базі КНУБА. Також було обговорено поточний склад навчальних програм для майбутніх тренінгових курсів. Окрім того було визначено план подальшої реалізації Проекту на поточний рік.

  АНОНС:

 13-15 квітня 2016 року Київський національний університет будівництва і архітектури за підтримки Інституту місцевого розвитку проведуть Шосту міжнародну науково-практичну конференцію “Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві: “ЕНЕРГОІНТЕГРАЦІЯ?2016”.

Захід відбудеться за участі:

 • Міністерства освіти і науки України;
 • Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;
 • Польської академії наук.
 • Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України;
 • Інституту технічної теплофізики НАН України;
 • Української асоціації з прикладної геометрії;
 • Міжгалузевої асоціації “Укртеплокомуненерго”;
 • Асоціації енргоаудиторів України;
 • Академії будівництва України;

Мета конференції: системне дослідження проблем енергоресурсозбереження та застосування альтернативних джерел енергії в архітектурі, будівництві та суміжних галузях шляхом інтеграції архітектурно-планувального, конструктивного та інженерно-технологічного рівнів проектування, будівництва та експлуатації.

Наукова програма конференції. Тематика засідань:

 • Енергоефективна архітектура та містобудування, сучасні енергоефективні конструктивні рішення та матеріали. Математичне та комп’ютерне моделювання в дослідженні об’єктів, процесів та систем енергозбереження.
 • Розвиток законодавчої бази в галузі енергоефективності. Енергоменеджмент та економіка енргоресурсозбереження.
 • Енргоресурсозбереження. Енергоефективні системи та технології енергогенерації, транспортування і споживання енергії. Комп’ютерні технології проектування та розрахунку систем теплогазопостачання.
 • Технології нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії в енергоощадній архітектурі та будівництві.
 • Інтеграція проблем енергоефективності в архітектурі та будівництві: ідеологія та концепції розвитку; інтегроване використання енергоощадних архітектурних, конструктивних та інженерно-технологічних рішень.

Під час проведення конференції учасникам матимуть можливість презентувати науково-технічні розробки з енергоощадної архітектури та технологій, науково-методичних розробок тощо.

Робочі мови конференції: англійська, українська, російська, польська.

Заявки до участі приймаються на електронну адресу: energy-knuba@ukr.net

Анкети заявок можна завантажити за посиланням.