Erasmus+ KA2 “GameHub”

                                                     1

                                                          «Про проект»

     Erasmus+Ка2 «GameHub» (Capacity Building in Higher Education 56128-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP, співробітництво для інновацій та обміну передовим досвідом, нарощування потенціалу в галузі вищої освіти)

Київський національний університет будівництва і архітектури є партнером консорціуму по міжнародному проекту Erasmus+Ка2 «GameHub: Співпраця університетів-підприємств в ігровій індустрії в Україні» (Capacity Building in Higher Education 56128-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP, співробітництво для інновацій та обміну передовим досвідом, нарощування потенціалу в галузі вищої освіти). Консорціум складається з 13 європейських та українських вищих навчальних закладів, а також комерційних компаній. Менеджером проекту від нашого університету є д.т.н., проф. Білощицький А.О., адміністративне супроводження здійснює д.т.н., проф. Петраковська О.С., дослідницькі, навчальні та технічні завдання виконують к.т.н. Кучанський О.Ю., нач. ЦІТ КНУБА Безмогоричний Д.М. інж.-прогр. Пида С.В., ст. лаб. Кузьомко А.С та ін.

2

    Ціллю проекту GameHub є стимулювання вищої освіти для розвитку знань і навичок студентів та створення стабільного, динамічного і творчого розвитку в галузі ігрової індустрії України. Також ціллю є підготовка спеціалістів в проектуванні комп’ютерних ігор, які могли б бути конкурентоспроможними в глобальному масштабі і визнані в культурному відношенні.