Tempus European Commision

Національний Темпус-офіс в Україні:
http://www.tempus.org.ua/
Web-site проекту SEHUD:  http://sehud.com.ua/

 

 

Архітектура та сталий  розвиток міст, заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати індентичності (SEHUD)>
№530197-Tempus-1-2012-1-IT-TEMPUS-JPCR

В 2012 році Київський національний університет будівництва і архітектури став учасником Міжрегіонального спільного проекту «Архітектура та сталий  розвиток міст заснований на еко-гуманістичних принципах та новітніх технологіях без втрати ідентичності» (SEHUD), що реалізується в структурі навчальної програми TEMPUS – зовнішньої допомоги Європейського союзу. Її мета – сприяти модернізації системи вищої освіти у країнах-партнерах (країнах-сусідах) ЄС через активізацію співпраці між вищими навчальними закладами країн-членів ЄС та країн-партнерів.
Далі…

Корисні матеріали:
Презентація проекту SEHUD
Програма курсу
Структура курсу «Історія виникнення та розвитку міста» (Кушніренко М.М.)
Структура курсу «Ресурси розвитку міста» (Підгрушний Г.П.)
Структура курсу «Інноваційні технології розвитку» (Палеха Ю. М)

Інші проекти Темпус

Розвиток освіти в питаннях управління земельними ресурсами в Македонії та Україні

Адреса сайту: http://land.knuba.edu.ua/

511322-2010-1-SE-TEMPUS-JPCR «Геоінформаційні технології для сталого розвитку в країнах східного сусідства» (GIDEC)

Адреса сайту: http://gidec.knuba.edu.ua