Наукові підрозділи

До складу Науково-дослідної частини університету входять наступні наукові підрозділи: три науково-дослідні інститути (будівельної механіки, в’яжучих речовин і матеріалів, будівельно-дорожньої і інженерної техніки), два науково-дослідні комплекси (державний інженерно-екологічний та науково-дослідний), науково-дослідні лабораторії (економічних досліджень і прогнозування, діагностики агрегатів, конструкцій і споруд, чисельних методів в геотехніці), орган по сертифікації будівельних матеріалів, галузевий технічний комітет по стандартизації будівельних матеріалів в Україні, випробувальний центр будівельних конструкцій. У цих наукових підрозділах склалися усталені наукові школи, які є провідними в Україні у своїй галузі, широко відомі у світі. У них працюють 117 штатних працівників, у тому числі 5 докторів наук, 29 кандидатів наук. У проведенні наукових досліджень бере участь 693 чоловіка професорсько-викладацького складу, у тому числі 94 доктора наук і 343 кандидата наук.
Зусилля науковців університету спрямовані на забезпечення розвитку фундаментальних і прикладних досліджень як основи підготовки педагогічних, інженерних і наукових кадрів за пріоритетними напрямами освіти, науки і техніки.

Науково-дослідний інститут будівельної механіки
Державній науково-дослідний інститут в’яжучих речовин і матеріалів ім. В.Д. Глуховського
Науково-дослідний інститут будівельно-дорожньої і інженерної техніки
Державний інженерно-екологічний комплекс
Науково-дослідний комплекс
Науково-дослідна лабораторія економічних досліджень і прогнозування
Науково-дослідна лабораторія чисельних методів в геотехніці
Науково-дослідна лабораторія діагностики агрегатів, конструкцій і споруд (ДАКІС)
Міжкафедральна лабораторія технології обробки та контролю якості води
Науково-дослідна частина