Стипендії

СОЦІАЛЬНІ СТИПЕНДІЇ

ПОСТІЙНА ОБ’ЯВА
Студентам-пільговикам, які отримують соціальну стипендії
ОБОВ’ЯЗКОВО після кожної екзаменаційної сесії
(оприлюднення рейтингових списків та призначення академічних ситпендій)
необхідно писати ЗАЯВУ про продовження виплат соціальної стипендії.
Заяви приймаються в навчальному відділі – кімната 511 головного корпусу.
ТАКОЖ НА ПЕРІОД КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ В ВАС Є МОЖЛИВІСТЬ НАДІСЛАТИ ЗАПОВНЕНИЙ ТА ПІДПИСАНИЙ БЛАНК ЗАЯВИ ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ВИПЛАТ СОЦІАЛЬНОЇ СТИПЕНДІЇ НА ПОШТУ ФАХІВЦЯ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ lfk2017@ukr.net
Зразок заяв

АКАДЕМІЧНІ СТИПЕНДІЇ

ПОТОЧНИЙ РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

 • Факультет автоматизації і інформаційних технологій (ФАІТ)

  Автоматизоване управління технологічними процесами (АТП)
  Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (ЕСА)
  Управління проектами (УП)

  Професійна освіта (комп’ютерні технології) (ПНК)
  Професійна освіта (машинобудування) (ПНМ)

  Комп’ютерні системи і мережі (КСМ)

  Інформаційні управляючі системи та технології (ІУСТ)
  Інформаційні технології проектування (ІТП)
  Комп’ютерні науки та інформаційні технології (КН)

  Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС)

  Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання (БМО)
  Інженерія логістичних систем (ІЛС)

 • Факультет геоінформаційних систем управління територіями (ГІСУТ)

  Геодезія та землеустрій (ГКЗ, ГД, ГСТ, ЗІК, ОЗНМ)

  Геодезія та землеустрій

 • магістри
 • Геодезія та землеустрій Геоінформаційні системи і технології

 • магістри
 • Геодезія та землеустрій Землеустрій та кадастр

 • магістри
 • Геодезія та землеустрій Оцінка землі та нерухомого майна

 • магістри
 • Туризм (ТУР)

 • Архітектурний факультет (АРХ)

  Архітектура будівель і споруд

  Образотворче мистецтво (ОДПМ)
  Дизайн (ДН)

 • Будівельно – технологічний факультет (БТФ)
  Будівництво та цивільна інженерія (БЦІ)
  Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (ТБКВМ)

  Товарознавство та комерційна діяльність (ТКД)

  Хімічні технології та інженерія (ХТІ)

 • Будівельний факультет (БФ)

  Менеджмент організацій і адміністрування (МО)

  Економіка підприємства (ЕП)

  Облік і аудит (ОіА)

  Будівництво та цивільна інженерія (БЦІ)
  Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ)

 • Факультет урбаністики та просторового планування (ФУПП)
  Будівництво та цивільна інженерія (БЦІ)
  Міське будівництво і господарство (МБГ)

 • Факультет інженерних систем та екології (ФІСЕ)

  Будівництво та цивільна інженерія (БЦІ)
  Водопостачання та водовідведення (ВВ)
  span style=”font-size: 12pt;”>Гідротехнічне будівництво (ГБ)
  Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (ЕК)
  Технології захисту навколишнього середовища (ТЗНС)

  Будівництво та цивільна інженерія (БЦІ)
  Теплогазопостачання і вентиляція (ТВ)
  Теплоенергетика (ТЕ)