Стипендії

СОЦІАЛЬНІ СТИПЕНДІЇ

ПОСТІЙНА ОБ’ЯВА
Студентам-пільговикам, які отримують соціальну стипендії
ОБОВ’ЯЗКОВО після кожної екзаменаційної сесії
(оприлюднення рейтингових списків та призначення академічних ситпендій)
необхідно писати ЗАЯВУ про продовження виплат соціальної стипендії.
Заяви приймаються в навчальному відділі – кімната 511 головного корпусу.
Зразок заяв

АКАДЕМІЧНІ СТИПЕНДІЇ

ПОТОЧНИЙ РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

 • Факультет автоматизації і інформаційних технологій (ФАІТ)

  Автоматизоване управління технологічними процесами (АТП)
  Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (ЕСА)
  Управління проектами (УП)

  Професійна освіта (комп’ютерні технології) (ПНК)
  Професійна освіта (машинобудування) (ПНМ)

  Комп’ютерні системи і мережі (КСМ)

  Інформаційні управляючі системи та технології (ІУСТ)
  Інформаційні технології проектування (ІТП)
  Комп’ютерні науки та інформаційні технології (КН)

  Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС)

  Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання (БМО)
  Інженерія логістичних систем (ІЛС)

 • Факультет геоінформаційних систем управління територіями (ГІСУТ)

  Геодезія та землеустрій (ГКЗ, ГД, ГСТ, ЗІК, ОЗНМ)

  Геодезія та землеустрій

 • магістри
 • Геодезія та землеустрій Геоінформаційні системи і технології

 • магістри
 • Геодезія та землеустрій Землеустрій та кадастр

 • магістри
 • Геодезія та землеустрій Оцінка землі та нерухомого майна

 • магістри
 • Туризм (ТУР)

 • Архітектурний факультет (АРХ)

  Архітектура будівель і споруд

  Образотворче мистецтво (ОДПМ)
  Дизайн (ДН)

 • Будівельно – технологічний факультет (БТФ)
  Будівництво та цивільна інженерія (БЦІ)
  Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (ТБКВМ)

  Товарознавство та комерційна діяльність (ТКД)

  Хімічні технології та інженерія (ХТІ)

 • Будівельний факультет (БФ)

  Менеджмент організацій і адміністрування (МО)

  Економіка підприємства (ЕП)

  Облік і аудит (ОіА)

  Будівництво та цивільна інженерія (БЦІ)
  Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ)

 • Факультет урбаністики та просторового планування (ФУПП)
  Будівництво та цивільна інженерія (БЦІ)
  Міське будівництво і господарство (МБГ)

 • Факультет інженерних систем та екології (ФІСЕ)

  Будівництво та цивільна інженерія (БЦІ)
  Водопостачання та водовідведення (ВВ)

  Гідротехнічне будівництво (ГБ)

  Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (ЕК)

  Будівництво та цивільна інженерія (БЦІ)
  Теплогазопостачання і вентиляція (ТВ)
  Теплоенергетика (ТЕ)

  Технології захисту навколишнього середовища (ТЗНС)