Стипендії

СОЦІАЛЬНІ СТИПЕНДІЇ

ПОСТІЙНА ОБ’ЯВА
Студентам-пільговикам денної форми навчання за державним замовленням, які отримують соціальну стипендії
ОБОВ’ЯЗКОВО після кожної екзаменаційної сесії
(оприлюднення рейтингових списків та призначення академічних ситпендій)
необхідно писати ЗАЯВУ про продовження виплати соціальної стипендії.
Заяви приймаються в навчальному відділі – кімната 511 головного корпусу.
ТАКОЖ НА ПЕРІОД КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ В ВАС Є МОЖЛИВІСТЬ НАДІСЛАТИ ЗАПОВНЕНИЙ ТА ПІДПИСАНИЙ БЛАНК ЗАЯВИ ПРО ПРОДОВЖЕННЯ ВИПЛАТ СОЦІАЛЬНОЇ СТИПЕНДІЇ НА ПОШТУ ФАХІВЦЯ НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛУ lfk202020@ukr.net
Зразок заяв

АКАДЕМІЧНІ СТИПЕНДІЇ

ПОТОЧНИЙ РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК

  • Факультет автоматизації і інформаційних технологій (ФАІТ)

   Автоматизоване управління технологічними процесами (АТП)
   Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (ЕСА)
   Управління проектами (УП)

   Професійна освіта (комп’ютерні технології) (ПНК)
   Професійна освіта (машинобудування) (ПНМ)

   Комп’ютерні системи і мережі (КСМ)

   Інформаційні управляючі системи та технології (ІУСТ)
   Інформаційні технології проектування (ІТП)
   Комп’ютерні науки та інформаційні технології (КН)

   Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС)

   Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання (БМО)
   Інженерія логістичних систем (ІЛС)

Фізична культура та спорт (ФВС)
  • Архітектурний факультет (АРХ)

   Архітектура будівель і споруд (бакалавр)

   Архітектура будівель і споруд (магістр)

 • 1 курс
 • 2 курс
 • Образотворче мистецтво (ОМ)
  Дизайн (ДН)

 • Будівельно – технологічний факультет (БТФ)

  Будівництво та цивільна інженерія (БЦІ)
  Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (ТБКВМ)

  Товарознавство та комерційна діяльність (ТКД)

  Хімічні технології та інженерія (ХТІ)

 • Будівельний факультет (БФ)

  Менеджмент організацій і адміністрування (МО)

  Економіка підприємства (ЕП)

  Облік і аудит (ОіА)

  Будівництво та цивільна інженерія (БЦІ)
  Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ)

 • Факультет урбаністики та просторового планування (ФУПП)

  Будівництво та цивільна інженерія (БЦІ)
  Міське будівництво і господарство (МБГ)

 • Факультет інженерних систем та екології (ФІСЕ)

  Будівництво та цивільна інженерія (БЦІ)
  Водопостачання та водовідведення (ВВ)
  Гідротехнічне будівництво (ГБ)
  Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (ЕК)
  Технології захисту навколишнього середовища (ТЗНС)

  Будівництво та цивільна інженерія (БЦІ)
  Теплогазопостачання і вентиляція (ТВ)
  Теплоенергетика (ТЕ)