Кафедра кібернетичної безпеки та комп’ютерної інженерії

Назаренко_І_І
Завідувач кафедри:
д.т.н., с.н.с. Хлапонін Юрій Іванович

Кафедра кібернетичної безпеки та комп’ютерної інженерії створена в Київському національному університеті будівництва і архітектури 1 лютого 2017 р. з метою підготовки спеціалістів в галузях безпеки інформаційних і комунікаційних систем та комп’ютерних систем і мереж.

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальностями: 125 – Кібербезпека та 123 – Комп’ютерна інженерія. На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі: 4 доктори технічних наук та 7 кандидатів технічних наук.

Нова кафедра з моменту створення співпрацює з Українською федерацією індустрії безпеки, Асоціацією “ІТ Україна”, провідними компаніями, що активно працюють в галузі безпеки інформаційних технологій та захисту інформації. Метою такої співпраці є створення навчального центру -лабораторії для забезпечення можливості розширення навчальних програм актуальними практиками, пов’язаними з проектуванням, розробленням, впровадженням та обслуговуванням сучасних рішень у сфері безпеки.
Освітній, науковий та технічний потенціал кафедри забезпечує професійну підготовку випускників з таких напрямків:

 • програмно-апаратні засоби захисту, створення та застосування систем захисту інформаційно-комунікаційних систем;
 • комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження та супровід;
 • архітектура та адміністрування комп’ютерних систем та мереж;
 • кодування та цифрова обробка сигналів і зображень;
 • інженерія програмного забезпечення;
 • системи паралельної обробки інформації, нейрокомп’ютери та методи захисту розподілених інформаційних ресурсів;
 • прикладна криптологія;
 • методи побудови та аналіз криптосистем біометричних систем аутентифікації;
 • моделювання пристроїв та лінійні компоненти комп’ютерних систем.

УВАГА! ОБ`ЯВА: кафедра кібернетичної безпеки та комп’ютерної інженерії запрошує на роботу викладачів на посаду доцента. (звертатись до завідувача кафедри  050-311-0373, 044-244-96-45, резюме присилати на y.khlaponin@gmail.com)

До відома вступників !

Кафедра проводить набір до бакалаврату та магістратури за спеціальностями 125 – «Кібербезпека» (спеціалізація – Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС)) та 123 – «Комп’ютерна інженерія» (спеціалізація – Комп’ютерні системи та мережі (КСМ)).

Поряд з нормативними дисциплінами з 2018-19 навчального року вводяться наступні:

 1. «Спеціалізовані архітектури комп’ютерів» (БІКС, КСМ, КСМ-ск., 4 семестр).
 2. «Системи збереження та обробки даних» (КСМ, КСМ-ск., 5 семестр).
 3. «ІТ Інфраструктура та архітектура ПЗ» (БІКС, КСМ, КСМ-ск., 5 семестр).
 4. «Технології віртуалізації» (БІКС, КСМ, 7 семестр).
 5. «ІТ-менеджмент, операційна діяльність та підприємництво» (КСМ, 9 семестр).
 6. «Хмарні технології» (КСМ, 9 семестр).

Окрім того, лабораторні та практичні заняття проводяться використовуючи можливості мережевої академії CISCO. Студенти, які успішно  пройшли курс отримують міжнародний сертифікат.

Дані дисципліни були обрані згідно замовлень ІТ підприємств та до викладання названих дисциплін будуть залучатися фахівці таких компаній. Запрошуємо до навчання, буде цікаво !

Спеціальність 125 – Кібербезпека

Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр та магістр.

Назаренко_І_ІПрофіль фахівця технологічне і організаційне забезпечення захисту інформації в комп’ютеризованих  технічних системах та охоронна діяльність, що здійснюється за допомогою комп’ютеризованих захисних пристроїв.

Об’єктами професійної діяльності випускників спеціальності є технології та інструментальні засоби забезпечення безпеки ресурсів інформаційних і комунікаційних систем.

Спеціальність 123 – Комп’ютерна інженерія

Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр та магістр.

Назаренко_І_ІПрофіль фахівцястворення, використання, обслуговування складних комп’ютерних систем та мереж на базі мікропроцесорів, персональних комп’ютерів, локальних та глобальних мереж, мережі Internet, баз даних, проектування програмного забезпечення мовами високого рівня; створення, супровід та експлуатація системних та проблемно-орієнтованих програмних засобів, баз даних комп’ютерних систем та мереж; створення, використання, обслуговування спеціалізованих комп’ютерних засобів, зокрема, проектування та виготовлення вбудованих комп’ютерних систем побутової техніки, приладобудування, засобів комп’ютерного зв’язку, систем обробки сигналів та зображень, високопродуктивних комп’ютерних систем.

Назаренко_І_ІВикладацький та допоміжний склад кафедри. Верхній ряд (зліва направо):провідний інж.-прогр. Пальчик С.П., ст. викл. Рудніцька О. В., доц. Кучанський О.Ю., вчений секретар, доц. Шабала Є. Є., зав. каф. Хлапонін Ю.І., доц. Вишняков В. М., доц. Терейковська Л.О., зав. лаб. Бірюк В. М. Нижній ряд (зліва направо): ас. Клюєва В.В., доц. Ізмайлова О.В., секретар кафедри Мандрикіна С.П.

Молода кафедра має потужний науковий потенціал, що забезпечує проведення наукових досліджень на високому рівні, здійснює підготовку фахівців на високому професійному рівні. Викладачі кафедри кібернетичної безпеки та комп’ютерної інженерії проводять наукові та освітні дослідження міжнародного рівня: проект Erasmus+ KA2 «GameHub: Співпраця університетів та підприємства в ігровій індустрії в Україні» №561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP, а також реалізують проекти на замовлення Міністерства освіти і науки України.

Деякі напрямки досліджень науковців кафедри:
Назаренко_І_І

  • Використання заходів безпеки для забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності даних, а також виявлення каналів витоку інформації (проф. Хлапонін Ю.І., доц. Шабала Є.Є.).
  • Використання інтелектуальних технологій, нечіткої логіки, нейронних мереж та методів статистичного аналізу для забезпечення безпеки даних (проф. Хлапонін Ю.І.).
  • Нейромережеві системи розпізнавання образів. Розпізнавання голосових сигналів(доц. Терейковська Л.О.).
  • Розробка методів досконалого захисту інформації в комп’ютерних мережах. Інформаційні мережеві технології, комп’ютерні мережі та системи( доц. Вишняков В.М.).
  • Розробка методів виявлення подібності контенту електронних документів для запобігання плагіату та несанкціонованого використання інформації. Створення інформаційного середовища управління науковими дослідженнями(доц. Кучанський О.Ю.).
  • Нейромережеві системи розпізнавання кібератак( проф. Терейковський І.А.).
  • Кібернетичні системи, нейронні мережі, відеоаналітичні системи( ст. викл. Рудніцька О.В.).
  • Проектування інформаційних систем, теоретичні аспекти системного аналізу та прийняття рішень. Моделі та методи системного аналізу як теоретична основа дослідження та побудови захищених інформаційних систем. База моделей системи підтримки прийняття рішень (СППР) з оцінювання безпеки інформаційних технологій на основі ієрархічної структури критеріїв різного ступеню визначеності. Інформаційне моделювання технологій та бізнес процесів будівництва, BIM – технологія будівництва(доц. Ізмайлова О.В.).

Публікації кафедри КБКІ :

 1. Khlaponin Yu., Aleksander M., Karpinskyi V., Yudin O. Organization of control security wireless computer network based on fuzzy networks // Measurement Automation Monitoring, Oct. 2016, no. 10, vol. 62, ISSN 2450-2855
 2. Khlaponin Yu., Al-Zayadi Haider, Al-Sharify Mushtaq Talib, AL-Sharify Talib, Mikolaj Karpinski Proportional allocation method of the required bandwidth capacity for the user stations using the LTE technology // Technical Transactions: Electrical engineering. (Czasopismo techniczne: Elektrotechnika), 2016 – № 2-E – P. 203 – 212. – ISSN 2305-9397 http://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetailsRPK&rId=63508
 3. Khlaponin Yu., Khoroshko V., Khokhlacheva Y., Gavrilko E. Parametric monitoring of computing processes in information and computing systems // CEUR Workshop Proceedings. 2018. Vol-2067 urn:nbn:de:0074-2067-8-0 45 – 53. – ISSN 1613-0073
 4. Humennyi D., Parkhomey I., Tkach M., Payun V., Bonlar Y. Optimal control systems design of communication networks // Міжвідомчий наук.-техн. зб. “Адаптивні системи автоматичного управління”. 1(30). С. 3–7.
 5. Humennyi D., Bondar Y., Parkhomey I. Structural model of robot – manipulator for capture of no-cooperation client spacecraft // Jamris-journal of automation mobile robotics & intelligent systems. 2017. 12. P. 42–57.
 6. Zhengbing H., Tereykovskiy I., Tereykovska L., Pogorelov V. Determination of Structural Parameters of Multilayer Perceptron Designed to Estimate  Parameters of Technical Systems // International Journal of Intelligent Systems Technologies and Applications. 2017. 10. P. 57–62
 7. Tereykovskaya L., Tereykovskiy I., Aytkhozhaeva E., Tynymbayev S., Imanbayev A. A Improvement of learning efficiency of the neural networks, intended for recognition of graphic images in systems of  biometric authentication // Computer modelling and New Technologies. 2017. 21(2). P 48–51.
 8. Terejkowski I., Terejkowska L. Calculation of expected output signal of neural network model for detecting of cyber-attack on network resources // ISMA University. 2017. P. 59–62.
 9. Biloshchytskyi, Kuchansky A., Andrashko Yu., Biloshchytska S., Dubnytska A., Vatskel V. The Method of the Scientific Directions Potential Forecasting in Infocommunication Systems of an Assessment of the Research Activity Results // 2017 IEEE International Conference «Problems of Infocommunications. Science and Technology» (PIC S&T). 2017. P. 69–72. doi: 10.1109/INFOCOMMST.2017.8246352
 10. Biloshchytskyi A., Kuchansky A., Andrashko Yu., Biloshchytska S., Kuzka O., Shabala, Lyashchenko T. A method for the identification of scientists’ research areas based on a cluster analysis of scientific publications // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 5. Issue 2 (89). P. 4–10. doi:10.15587/1729-4061.2017.112323
 11. Biloshchytskyi A., Kuchansky , Andrashko Yu., Biloshchytska S., Kuzka O., Terentyev O. Evaluation methods of the results of scientific research activity of scientists based on the analysis of publication citations // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 3. Issue 2 (87). P. 4–10. doi: 10.15587/1729-4061.2017.103651
 12. Biloshchytskyi , Myronov O., Reznik R., Kuchansky A., Andrashko Yu., Paliy S., Biloshchytska S. A method to evaluate the scientific activity quality of HEIs based on a scientometric subjects presentation model // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 6. Issue 2 (90). P. 16–22. doi: 10.15587/1729-4061.2017.118377
 13. Biloshchytskyi A., Kuchansky, Biloshchytska S., Dubnytska A. Conceptual Model of Automatic System of Near Duplicates Detection in Electronic Documents // 2017 IEEE International Conference «The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics» (CADSM). 2017. P. 381–384. doi:10.1109/CADSM.2017.7916155
 14. Kuchansky A., Biloshchytskyi A., Andrashko Yu., Biloshchytska S., Shabala Ye., Myronov O. Development of adaptive combined models for predicting time series based on similarity identification // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 1. Issue 4 (91). P. 32–42. doi: 15587/1729-4061.2018.121620
 15. Жиров Г.Б., Нікітчин О.М., Хлапонін Ю.І. Застосування нейронних мереж в статистичній системі аналізу і моніторингу телекомунікаційних мереж // “Технологический аудит и резервы производства”. 201 № 5/2 (30). С. 30-37.
 16. Терейковський І., Терейковська Л. Метод кодування вихідного сигналу нейромережевих моделей // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. 2017. 5. С. 59-63
 17. Ізмайлова О.В., Хлапонін Ю.І. Підхід до побудови відкритої бази моделей СППР по оцінці інвестиційних проектів техногенної безпеки // Управління розвитком складних систем. 2017. 32. C. 125–
 18. Ізмайлова О.В., Хлапонін Ю.І. Підхід до забезпечення захисту корпоративних інформаційних систем в будівництві // Управління розвитком складних систем. 2017. 31. C. 126­–131.
 19. Ізмайлова О.В., Пида С.В., Мельник І.М., Красовська К.К. Підвищення достовірності оцінок значущості // Управління розвитком складних систем. 29. C. 109–118
 20. Ізмайлова О.В., Хлапонін Ю.І. Аналіз принципів системного підходу до забезпечення захисту корпоративних інформаційних систем в будівництві // Бизнес и безопасность. 2017. 3. C. 26–29.
 21. Ізмайлова О.В., Хлапонін Ю.І., Слабковська М.І. Соціальна інженерія як загроза інформаційній безпеці // Бизнес и безопасность. №3. 2017. C. 2–4.
 22. Терентьєв О.О., Шабала Є.Є., Саченко І.А. Побудова системи діагностики технічного стану будівель на прикладі балки перекриття з використанням методів теорії нечітких множин // Управління розвитком складних систем. 31. С. 145–152.
 23. Шабала Є.Є., Полторак О.Б. Побудова системи нечіткого виведення діагностики технічного стану будівельних конструкцій // Управління розвитком складних систем. 29. C. 143 – 150.
 24. Савченко А., Савенко В., Клюєва В., Пальчик С., Концур М. О.О. Богданов – засновник загальної організаційної науки тектології // Винахідник і раціоналізатор. 2017. № 3. С. 10 –11.
 25. Гуменний Д., Пархомей I., Чкалов О., Ткач М. Анализ квазистатического движения колесного аппарата в процессе преодоления препятствия типа уступа // Bulgarian Journal for Engineering Design. 2017. 32. P. 11–15.
 26. Стенин А., Лисовиченко О., Гуменный Д., Солдатова М. Параметрическая идентификация линейных распределенных динамических систем (секвентный подход) // Journal of Engineering Design. 2017. 1 (31), P. 71–76.
 27. Дружинин В.А., Пархомей І., Паюн В.А., Кременецкая Я.А., Ярыч А.Н. Использование миллиметрового диапазона в стратосферных системах связи // Міжвідомчий наук.-техн. зб. “Адаптивні системи автоматичного управління”.2017.  1(30). С. 60–78.
 28. Пархомей І., Юшкевич О.Є. Структура системи радіовимірювання інформації локаційними засобами Міжвідомчий наук.-техн. зб. “Адаптивні системи автоматичного управління”. 1(30). С. 115–124.
 29. Андрашко Ю., Білощицький А., Кучанський О., Білощицька С., Лященко Т. Огляд методів оцінювання результатів діяльності науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів // Управління розвитком складних систем. 2017. 29. C. 151–159.
 30. Ізмайлова О.В., Пида С.В., Мельник І.М., Красовська К.К. Підвищення достовірності  оцінок значущості критеріїв при визначенні  ринкової вартості об’єктів нерухомості // Управління розвитком складних систем. 2017. 29.  C. 109–118.
 31. Шабала Є.Є., Полторак О.Б. Побудова системи нечіткого виведення діагностики технічного стану будівельних конструкцій // Управління розвитком складних систем. – 2017.29. С. 143–150.
 32. Чуприн В., Вишняков В., Пригара М. Захист інформаційного середовища систем інтернет голосування // Захист інформації, 19/1. С. 56–66.
 33. Чуприн В., Вишняков В., Пригара М. Метод протидії незаконному впливу на виборців у системі Інтернет голосування // Захист інформації, 23/1. С. 7–14.

 

В 2017 році на кафедрі було здійснено перший набір студентів до магістратури за спеціальностями: 125 – Кібербезпека та 123 – Комп’ютерна інженерія.

Запрошуємо абітурієнтів до вступу за спеціальностями:

123 – Комп’ютерна інженерія (бакалавр, магістр);

125 – Кібербезпека (бакалавр, магістр).

 

Приміщення кафедри розташовані на третьому поверсі прибудови: кабінет завідувача кафедри – к. 361, кімнати викладачів – к. 366-a, 361, комп’ютерні класи – 470, 472.

Контакти:

Завідувач кафедри – Хлапонін Ю.І., к. 361, тел. 244-96-45, вн. тел. 245
Вчений секретар кафедри – Шабала Є.Є., к. 361
Секретар кафедри –  к. 361

E-mail: cybersec@knuba.edu.ua