Кафедра кібернетичної безпеки та комп’ютерної інженерії

Назаренко_І_І
Завідувач кафедри:
д.т.н., с.н.с. Хлапонін Ю.І.

Кафедра кібернетичної безпеки та комп’ютерної інженерії створена в Київському національному університеті будівництва і архітектури 1 лютого 2017 р. з метою підготовки спеціалістів в галузях безпеки інформаційних і комунікаційних систем та комп’ютерних систем і мереж.

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальностями: 125 – Кібербезпека та 123 – Комп’ютерна інженерія. На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі: 4 доктори технічних наук та 7 кандидатів технічних наук.

Нова кафедра з моменту створення співпрацює з Українською федерацією індустрії безпеки, Асоціацією “ІТ Україна”, провідними компаніями, що активно працюють в галузі безпеки інформаційних технологій та захисту інформації. Метою такої співпраці є створення навчального центру -лабораторії для забезпечення можливості розширення навчальних програм актуальними практиками, пов’язаними з проектуванням, розробленням, впровадженням та обслуговуванням сучасних рішень у сфері безпеки.
Освітній, науковий та технічний потенціал кафедри забезпечує професійну підготовку випускників з таких напрямків:

 • програмно-апаратні засоби захисту, створення та застосування систем захисту інформаційно-комунікаційних систем;
 • комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження та супровід;
 • архітектура та адміністрування комп’ютерних систем та мереж;
 • кодування та цифрова обробка сигналів і зображень;
 • інженерія програмного забезпечення;
 • системи паралельної обробки інформації, нейрокомп’ютери та методи захисту розподілених інформаційних ресурсів;
 • прикладна криптологія;
 • методи побудови та аналіз криптосистем біометричних систем аутентифікації;
 • моделювання пристроїв та лінійні компоненти комп’ютерних систем.

 

Спеціальність 125 – Кібербезпека

Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр та магістр.

Назаренко_І_ІПрофіль фахівця технологічне і організаційне забезпечення захисту інформації в комп’ютеризованих  технічних системах та охоронна діяльність, що здійснюється за допомогою комп’ютеризованих захисних пристроїв.

Об’єктами професійної діяльності випускників спеціальності є технології та інструментальні засоби забезпечення безпеки ресурсів інформаційних і комунікаційних систем.

Спеціальність 123 – Комп’ютерна інженерія

Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр та магістр.

Назаренко_І_ІПрофіль фахівцястворення, використання, обслуговування складних комп’ютерних систем та мереж на базі мікропроцесорів, персональних комп’ютерів, локальних та глобальних мереж, мережі Internet, баз даних, проектування програмного забезпечення мовами високого рівня; створення, супровід та експлуатація системних та проблемно-орієнтованих програмних засобів, баз даних комп’ютерних систем та мереж; створення, використання, обслуговування спеціалізованих комп’ютерних засобів, зокрема, проектування та виготовлення вбудованих комп’ютерних систем побутової техніки, приладобудування, засобів комп’ютерного зв’язку, систем обробки сигналів та зображень, високопродуктивних комп’ютерних систем.

Назаренко_І_ІВикладацький та допоміжний склад кафедри. Верхній ряд (зліва направо):провідний інж.-прогр. Пальчик С.П., ст. викл. Рудніцька О. В., доц. Кучанський О.Ю., вчений секретар, доц. Шабала Є. Є., зав. каф. Хлапонін Ю.І., доц. Вишняков В. М., доц. Терейковська Л.О., зав. лаб. Бірюк В. М. Нижній ряд (зліва направо): ас. Клюєва В.В., доц. Ізмайлова О.В., секретар кафедри Мандрикіна С.П.

Молода кафедра має потужний науковий потенціал, що забезпечує проведення наукових досліджень на високому рівні, здійснює підготовку фахівців на високому професійному рівні. Викладачі кафедри кібернетичної безпеки та комп’ютерної інженерії проводять наукові та освітні дослідження міжнародного рівня: проект Erasmus+ KA2 «GameHub: Співпраця університетів та підприємства в ігровій індустрії в Україні» №561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP, а також реалізують проекти на замовлення Міністерства освіти і науки України. Деякі напрямки досліджень науковців кафедри:
Назаренко_І_І

 • Використання заходів безпеки для забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності даних, а також виявлення каналів витоку інформації (проф. Хлапонін Ю.І., доц. Шабала Є.Є.).
 • Використання інтелектуальних технологій, нечіткої логіки, нейронних мереж та методів статистичного аналізу для забезпечення безпеки даних (проф. Хлапонін Ю.І.).
 • Нейромережеві моделі та методи розпізнавання фонем в голосовому сигналі в системах дистанційного навчання (доц. Терейковська Л.О.).
 • Інформаційні мережеві технології, комп’ютерні мережі та системи (доц. Вишняков В.М.).
 • Розробка методів виявлення подібності контенту електронних документів для запобігання плагіату та несанкціонованого використання інформації (доц. Кучанський О.Ю.).
 • Створення інформаційного середовища управління науковими дослідженнями (доц. Кучанський О.Ю.).
 • Кібернетичні системи, нейронні мережі, відеоаналітичні системи, server and storage solutions (ст. викл. Рудніцька О.В.).
 • Проектування інформаційних систем, теоретичні аспекти системного аналізу та прийняття рішень (доц. Ізмайлова О.В.).

В 2017 році на кафедрі було здійснено перший набір студентів до магістратури за спеціальностями: 125 – Кібербезпека та 123 – Комп’ютерна інженерія.
Запрошуємо абітурієнтів до вступу за цими ж спеціальностями у 2018/2019 навчальному році.

Приміщення кафедри розташовані на третьому поверсі прибудови: кабінет завідувача кафедри – к. 361, кімнати викладачів – к. 366-a, 361, комп’ютерні класи – 470, 472.

Контакти:

Завідувач кафедри – Хлапонін Ю.І., к. 361, тел. 244-96-45, вн. тел. 245
Вчений секретар кафедри – Шабала Є.Є., к. 361
Секретар кафедри – Мандрикіна С.П, к. 361

E-mail: cybersec@knuba.edu.ua