Кафедра автоматизації технологічних процесів

Про кафедру

Кафедра забезпечує базову та повну вищу освіту. Кафедра Автоматизації технологічних процесів є випускною для  бакалаврів та магістрів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», (до 2016 року називалась 7.05020201, 8.05020201  «Автоматизоване управління технологічними процесами»), та бакалаврів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Також викладачі кафедри забезпечують підготовку з автоматизації спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».
Очолює кафедру професор Скіданов Володимир Михайлович.

Завідувач кафедри – Володимир Михайлович СКІДАНОВ (1954 р.н.) – доктор технічних наук, професор. З 2012 р. очолює кафедру автоматизації технологічних процесів.
тел.:(044)244-96-52 (вн. 2-52), к.140

Наукова та науково-технічна діяльність

Основний напрямок діяльності кафедри – підготовка бакалаврів за напрямом 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», і магістрів за спеціальністю 8.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами».
Після 3 липня 2016 року зміни:
– галузь знань: 15 «Автоматизація та приладобудування»;
– спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».
Науковий потенціал кафедри знаходиться у стані формування і розвитку. За звітний рік закріпилися позитивні тенденції відновлення і розвитку наукової сфери, що дає змогу прогнозувати її подальший розвиток у майбутньому.
На кафедрі працює 14 викладачів, у тому числі 2 професори, 5 доцентів, 7 асистентів.
Наукові дослідження на протязі звітнього періоду проводились викладачами і аспірантами кафедри з активним залученням студентів згідно плану наукової роботи кафедри.
Співробітники кафедри автоматизації технологічних процесів в плані наукової роботи за звітний період брали участь у науково-практичних конференціях. Завідувачем кафедри було прорецензовано 5 кандидатських дисертацій.
Основною тематикою наукової діяльності кафедри є “Аналіз та синтез алгоритмів керування та обробки інформації в системах автоматичного управління технологічними процесами”.
Тема кафедрального науково-технічного звіту – Теоретичні і практичні основи автоматизації технологічних процесів в галузі будівництва.
Мета дослідження – моделювання та формалізація оптимальних алгоритмів керування в системах АСУТП (автоматизовані системи управління технологічними процесами), вдосконалення механізмів обробки інформації.
Результати дослідження – моделі керування технологічними процесами, моделі обробки інформації, алгоритми керування, алгоритми обробки інформації.
Галузь застосування – автоматизовані системи управління технологічними процесами в: промисловості (зокрема у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів), житлово-комунальному господарстві, учбовому процесі.
Проф. Мислович М.В. є:
1) членом спецради з захисту дисертаційних робіт з електротехніки і електроенергетики;
2) вченим секретарем секції «Енергетика» Державного комітету України з премій в галузі науки і техніки;
3) членом редколегій наукових журналів:
– «Технічна електродинаміка»;
– «Електронне моделювання»;
– «Відновлювальна енергетика».
Зав. каф., проф. д.т.н. Скіданов В.М. та доцент к.т.н. Іносов С.В. є членами редколегії наукового журналу «Управління розвитком складних систем».
Доцент к.т.н. Іносов С.В. є членом комісії по плагіату КНУБА.
Доцент, к.т.н., Діктерук М.Г. є:
1) керівником роботи вузівського семінару “Автоматизовані системи керування приводом будівельних машин”;
2) членом редколегії наукового збірника «Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини».

Напрями науково-дослідної роботи

На кафедрі автоматизації технологічних процесів (АТП) існує 5 напрямків наукової діяльності, які тісно пов’язані з учбовим процесом.
На кафедрі АТП діють науково-дослідні групи викладачів та студентів спільно з Інститутом електродинаміки НАН України. Наукова діяльність кафедри за наступними напрямками:
1. Технічне вдосконалення електричних напівпровідникових перетворювачів, що використовуються в різноманітних автоматизованих технологічних процесах.
2. Аналіз та синтез алгоритмів керування та обробки інформації в системах автоматичного управління технологічними процесами;
3. Дослідження та розробка мікропроцесорних засобів для автоматичного управління мобільними технологічними об’єктами і автономними транспортними засобами.
4. Дослідження та розробка автоматизованих систем діагностики.
5. Дослідження та розробка автоматизованих систем керування приводом будівельних машин.

читати далі

Викладацький склад кафедри

Викладання дисциплін кафедри забезпечують: завідувач кафедрою, д.т.н., професор Скіданов Володимир Михайлович, д.т.н., професор Мислович Михайло Володимирович, к.т.н., доценти: Іносов Сергій Вікторович, Алимов Олег Павлович, Бондарчук Ольга Вячеславівна, Діктерук Михайло Гаврилович, Луценко Вадим Юрійович; асистенти: Соболевська Леся Георгіївна, Вольтерс Андрій Олександрович, Самойленко Микола Іванович, Соболевська Тетяна Григорівна, Сідун Катерина Василівна, Пристайло Тарас Юрійович; завідувач лабораторією Волчков Максим Володимирович.

Інформація про участь співробітників підрозділу у виставках.

У виставках в якості учасників участі не приймали. Співробітники кафедри відвідали з метою підвищення рівня кваліфікації, ознайомлення з новітніми технологіями та обміну досвідом такі виставки:
– Aqua-therm,
– EIA: электроника и промышленная автоматизация,
– ТехноПривод,
– Освіта за кордоном,
– Елком,
– Green Expo,
– Міжнародний промисловий форум,
– Енергетика в промисловості,
– IForum,
– ITweekend.
Контактна інформація:

Кімната викладачів (044)241-54-00 (вн. 4-00) к.137
Електронна адреса кафедри kafedra@atp.in.ua
Сайт кафедри atp.knuba.edu.ua

DSC_1424 DSC_1429
DSC_1443 DSC_1478
DSC_1490_1