Кафедра автоматизації технологічних процесів

Про кафедру

Кафедра забезпечує базову та повну вищу освіту. Готує фахівців зі спеціальностей 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» належить до галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування».

Підготовка зі спеціальності здійснюється за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр та магістр.

Профіль фахівця ― проектування, управління, налагодження та експлуатація локальних і комп’ютерних технічних засобів автоматизації технологічних процесів і промислового устаткування в будівництві і житлово-комунальному господарстві.

Підготовка магістрів ведеться за двома спеціалізаціями: «Автоматизація технологічних процесів у будівництві» та «Автоматизація процесів у житлово-комунальному господарстві».

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» належить до галузі знань 14 «Електрична інженерія».

Підготовка зі спеціальності здійснюється за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр та магістр.

Профіль фахівця ― розробка, монтаж, дослідження, супровід та експлуатація електромеханічних систем автоматизації у будівництві і у різних галузях промисловості.

Підготовка магістрів ведеться за спеціалізацією: «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод».

Навчання за спеціальністю здійснюється безкоштовно згідно з наявним держзамовленням на дану спеціальність, та на контрактній основі.

Після закінчення навчання випускники спеціальності отримують диплом державного зразка.

При бажанні та за результатами конкурсу магістри можуть продовжити навчання в аспірантурі.

 

Володимир Михайлович СКІДАНОВ (1954 р.н.) –  доктор технічних наук, професор. З 2012 р. очолює  кафедру автоматизації технологічних процесів.