Кафедра архітектурного проектування цивільних будівель і споруд

Загальна інформація

Кафедра  здійснює підготовку фахівців із базовою та повною вищою освітою, готує бакалаврів архітектури, спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Архітектура і містобудування» за спеціалізацією «Архітектура будівель і споруд», та підспеціалізаціями: «Архітектура цивільних будівель і споруд» і «Архітектура енергоефективних будівель і споруд», що забезпечує вивчення студентами спеціальної типологічної,  науково-методичної  і  нормативної бази у галузі архітектурного проектування об’єктів за напрямом «Архітектура», здійснює підготовку аспірантів

      Завідуючий кафедрою – член спілки архітектури України, доктор архітектури академік української архітектури України, заслужений архітектор України  Куцевич Вадим Володимирович

Викладацький склад кафедри:

1. Ахаїмова Анастасія Олександрівна – кандидат архітектури, доцент

2. Брідня  Лариса Юріївна– кандидат архітекткри, доцент

3. Вівденко Юрій Миколайович – асистент

4. Галак Катерина Тимофіївна – асистент

5. Грінченко Тетяна Іванівна – асистент

6. Дівак Віктор Іванович – кандидат архітектури, доцент

7. Єжов Сергій Валентинович – кандидат архітектури, професор,

дійсний член української академії архітектури, заслужений архітектор України

8. Єжова Олександра Ігорівна – кандидат архітектури, доцент

9. Жовква Ольга Іванівна – доктор архітектури, професор

10. Зенькович Наталя Георгіївна – кандидат архітектури, доцент

11. Куцевич Вадим Володимирович – зав. кафедрою, доктор архітектури,

професор, дійсний член української академії архітектури

12. Король Володимир Петрович – доцент

13. Кащенко Тетяна Олександрівна – кандидат архітектури, доцент

14.Ковальська Оксана Євгенівна – кандидат архітектури, доцент

15. Кумова Тамара Валеріївна – старший викладач

16. Малійова Олександра Ігорівна – асистент

17. Омельяненко Марина Вікторівна – кандидат архітектури, доцент

18. Приймак Воловимир Васильович – кандидат архітектури, доцент

19. Селіванов Олексій Ігорович – асистент

20. Чернявський Володимир Георгійович – доктор архітектури, професор

21. Черкашин Антон Олександрович – асистент

22. Яновицький Євген Леонідович – старший викладач

Інженерний склад кафедри:

1. Корнієнко Сергій Петрович – зав. лабораторією

2. Кириленко Олена Миколаївна – провідний інженер

3. Смірнитська Лариса Володимирівна – провідний інженер

 

читати далі

Наукова діяльність

Викладачами кафедри постійно видаються методичні вказівки та рекомендації до виконання курсових та дипломних проектів з курсу архітектурного проектування, а також зі спецкурсів, які проводяться згідно навчального плану кафедри, готуються наукові статті та монографії. Всі навчальні дисципліни забезпечені методичними матеріалами та навчальними посібниками.

 

читати далі

Навчальна та методична діяльність кафедри

На кафедрі АПЦБС навчається 12 груп студентів 1-6 курсів архітектурного факультету (групи 12-А, 12-Б, 22-А, 22-Б, 32-А, 32-Б, 42-А, 42-Б, 52-А, 52-Б, 62-А, 62-Б ). Викладаються наступні дисципліни: Архітектурне проектування – 1- 6 курс – викладання здійснюється всіма викладачами кафедри у складі 6 творчих архітектурно-навчальних майстерень

           А. Перегляд ескізів дипломних проектів студентів.  Проф. Єжов С.В., метод. Кириленко О.М., проф. Чернявський В.Г.,  проф., зав. каф. Куцевич В.В., доц. Зенькович Н.Г. Б. Доц.  Ковальська О.Є проводить заняття з індійськими студентами у Будда-Коледжі. Індія

 

Проектно-пошукові роботи:

На замовлення Академії педагогічних наук України розроблено проект та збудовано головний вхід до Президії Національної академії педагогічних наук у Києві  ( головний архітектор,  ст. викладач Яновицький Є.Л.2014)

                         

За завданням ректорату розроблено проект реконструкції студентської їдальні КНУБА, введено в дію в 2013  (керівник проекту, проф. Куцевич В.В., головний архітектор,  ст. викладач Яновицький Є.Л.)

                           

На завдання Вінницької облдержадміністрації розроблено проектні пропозиції екологічного житла для переселенців та біжанців зі сходу України  (керівник проекту, проф. Куцевич В.В. , проф. Єжов С.В., доц. Король В.П., доц. Кащенко Т.О., ст. викладач Селиванов О.І., Гороховський П.Є. 2015)

За завданням  голови Боярської міської ради Києво-Св’ятошинського р-н Київської обл., згідно з меморандумом про співпрацю, розпроблено проект реконструкції спортивного центру в м. Боярка (керівник проекту, проф. Куцевич В.В., проф. Єжов С.В., доц. Дівак В.І., доц. Приймак В.В. та група студентів. 2016)

                

За завданням ректорату розроблено проект реконструкції приміщень поліклініки в м. Києві (керівники проекту, проф. Куцевич В.В., асист. Вівденко Ю.М., студентка Дубова Я.М. 2017)

 

 

На замовлення ректорату КНУБА розроблено проект реконструкції бібліотеки архітектурного факультету під медіатеку (керівники проекту, проф. Куцевич В.В., ст. викладач Яновицький Є.Л., студентка …. 2018)

                                   

читати далі

Контактні дані кафедри:

(044) 241-55-86 – тел. кафедри Архітектурного проектування цивільних будівель і споруд
Кімната 209, 211 – кафедра АПЦБС.
Кімната 213 – зав. кафедрою АПЦБС – Куцевич  Вадим Володимирович
Навчальні аудиторії: майстерні: 111 (Куцевич В.В.), 115А (Король В.П.), 117А (Зенькович Н.Г.), 110 (Дівак В.І.), 303А (Єжов С.В.), 301А (Приймак В.В.)