Навчальна та методична діяльність кафедри архітектурного проектування цивільних будівель і споруд

1. Навчальна  підготовка на кафедрі:

На кафедрі АПЦБС навчається 12 груп студентів 1-6 курсів архітектурного факультету ( групи 12-А, 12-Б, 22-А, 22-Б, 32-А, 32-Б, 42-А, 42-Б, 52-А, 52-Б, 62-А, 62-Б ).

Викладаються наступні дисципліни:

Архітектурне проектування –  1- 6 курс – викладання здійснюється всіма викладачами кафедри у складі 6 творчих архітектурно-навчальних майстерень.

(Керівники майстерень:  док.арх.,проф. Куцевич В.В., канд.арх.,проф. Єжов С.В., канд.арх.доц. Приймак В.В., канд.арх.,доц. Зенькович Н.Г., доц.. Король В.П., канд. архіт. доц. Дівак В.І.).

Теорія архітектури і архітектурного проектування (житлові будівлі) – (2 курс) – доц.. Король В.П.,

Теорія архітектури і архітектурного проектування (громадські будівлі та споруди ) – ( 2 курс) – канд.арх., доц. Кащенко Т.О., док. арх. проф. Жовква О.І.

Архітектурна композиція – (1-2 курс) – доц..Єжова О.І., ас. Малійова О.В., ас. Галак К.Т.,

Дисципліна профілізації у напрямку архітектури будівель і споруд – (5 курс) – канд. арх.,доц. Кащенко Т.О.,

Основи типологічного аналізу у галузі архітектури будівель і споруд – канд. архіт. доц. Дівак В.І.,

Архітектурне формоутворення – (5-6 курс) – канд.арх., доц.. Ахаїмова А.О.,

Архітектура багатоповерхових житлових будівель – (5 курс) – канд. арх.,проф. Єжов С.В.

Архітектурне безбар’єрне середовище – (5 курс) – док.арх., проф. Куцевич В.В.,

Архітектура закладів тимчасового проживання (5 курс) – доц..Ковальська О.Є., канд.арх.доц. Брідня Л.Ю.

Архітектура споруд для пасажирів – (5 курс) – ст. викл. Кумова Т.В.

Архітектура культових будівель і споруд (6 курс) – док. арх.,проф. Куцевич В.В.

Архітектура закладів торгівлі, харчування та побутового обслуговування (6 курс) – докт. арх., проф. Чернявський В.Г.,

Архітектура спортивних та видовищних споруд- (6 курс) – канд. арх., доц. Зенькович Н.Г.,

Реконструкція житлових та громадських будівель  –  (6 курс) – канд.арх.доц. Брідня Л.Ю.,

Наукові дослідження у галузі архітектурного проектування цивільних будівель і споруд – (6 курс – магістри) – док.арх.,проф. Куцевич В.В.