Нові електронні навчально-методичні комплекси дисциплін

У відповідності до «Положення про електронний навчально-методичний комплекс дисциплін та використання технологій дистанційного навчання в навчальному процесі», яке затверджено протоколом №18 від 23.11.2018 року Вченою радою Київського національного університету будівництва і архітектури, на освітньому сайті http://org2.knuba.edu.ua/ в Розділі кафедри будівельних машин для студентів, які навчаються за спеціальністю 015 “Професійна освіта (Машинобудування)”, розроблено електронні навчально-методичні комплекси дисциплін:

  1. Проектування та програмування обробки на верстатах з ЧПК
    Розробник доц. Рашківський Володимир Павлович.
  2. Технічні засоби навчання
    Розробники: асист. Балака Максим Миколайович, доц. Пристайло Микола Олексійович.

Електронні комплекси містять робочу програму дисципліни, лекційний матеріал, навчальну та методичну літературу, термінологічний словник, практичні завдання, журнал оцінок, приклади виконання робіт, корисні посилання, контрольні запитання та тестові завдання, які дозволять оцінити знання та вміння студентів.

Відповідальний за адміністрування розділів кафедри
будівельних машин на освітньому сайті КНУБА
Балака Максим Миколайович