Кафедра будівельних машин

Про кафедру

Кафедра будівельних машин була створена у 1953 році. З часу її створення кафедру очолювали: заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, член-кореспондент НАН України, д-р техн. наук, професор Ю. О. Вєтров (1953–1983); заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, академік Української академії наук, д-р техн. наук, професор В. Л. Баладінський (1983–2004). На сьогодні кафедру очолює лауреат Державної премії України, академік Академії будівництва України, канд. техн. наук, професор Леонід Євгенійович Пелевін.

Завідувач кафедри – Пелевін Леонід Євгенійович, канд. техн. наук, професор, академік Академії будівництва України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, премії Академії будівництва України ім. М. С. Буднікова, нагороджений знаками «Відмінник освіти» та «За наукові досягнення». Напрям наукової діяльності – підвищення надійності та довговічності будівельних машин з гідравлічними приводами та їхніх вузлів. Автор понад 500 наукових, методичних праць та довідників, серед яких – 20 підручників та навчальних посібників, 5 монографій, більше 200 авторських свідоцтв на винаходи і патентів України.

тел.: (044)-245-42-17, внутр. 1-53, кім. 216 e-mail: pelevin_leonid@ukr.net

читати далі

Наукова діяльність підрозділу

Наукова діяльність кафедри. Монографії:

  1. Розробка високоефективного бурильного обладнання для створення свердловин під стовпчасті опори будівельних споруд в складних геологічних умовах / В. М. Смірнов, В. П. Головань, О. Ю. Вольтерс. – К. : Компринт, 2016. – 280 с.
  2. Теоретичні основи взаємодії пружно-деформованих виконавчих елементів будівельної техніки і робочого середовища з врахуванням термореологічних процесів / [Л. Є. Пелевін, М. М. Балака, М. О. Пристайло та ін.]. – К. : Інтерсервіс, 2015. – 232 с.
  3. Створення основ теорії передачі енергії робочими рідинами в динамічних системах приводів машин / [Л. Є. Пелевін, І. І. Назаренко, Є. В. Горбатюк та ін.]. – К. : Аграр Медіа Груп, 2014. – 144 с.

читати далі

Навчальна та методична діяльність

Навчальні дисципліни кафедри. Факультет: Автоматизації і інформаційних технологій, спеціальності 131 «Прикладна механіка» та 133 «Галузеве машинобудування»:

читати далі

Викладацький та допоміжний склад

читати далі

Контактні дані

Завідувач кафедри (044)-245-42-17, внутр. 1-53, кім. 216, e-mail: pelevin_leonid@ukr.net.

Кімната викладачів (044)-241-55-52, внутр. 5-52, кім. 218.

Вчений секретар, завідувач лабораторії автоматизованого проектування (044)-241-55-27, внутр. 5-27, ауд. 504.

Завідувач полігону будівельної техніки (044)-241-27-27, вул. Медова, 3.

Редакційна група збірника наукових праць «Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини» (044)-241-54-74, факс (044)-245-42-17, кім. 2311.

Матеріальна база

Кабінет вантажопідйомних машин ауд. 205, кабінет машин для земляних робіт ауд. 220, лабораторія гідро- та пневмоприводів ауд. 16а, лабораторія автоматизованого проектування ауд. 504, лабораторія будівельної техніки ауд. 294, полігон будівельної техніки вул. Медова, 3.

читати далі