ПРО КАФЕДРУ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальностями 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» і 131 “Прикладна механіка” спеціалізації “Інженерія логістичних систем”.
Водночас на кафедрі викладаються навчальні дисципліни для студентів інших спеціальностей університету.

З часу створення кафедри її очолювали: заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор Ю. О. Вєтров (1953–1983); заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, академік Української академії наук, доктор технічних наук, професор В. Л. Баладінський (1983–2004).

На сьогодні кафедру очолює кандидат технічних наук, професор, лауреат Державної премії України, дійсний член Академії будівництва України Пелевін Леонід Євгенійович.
Автором опубліковано понад 650 наукових, методичних праць і довідників, серед яких 37 підручників та навчальних посібників, 6 монографій, більше 240 авторських свідоцтв на винаходи і патентів України та РФ.
тел.: (044) 245-42-17, внутр. 1-53, кімната 216
e-mail: pelevin_leonid@ukr.net, pelevin.lie@knuba.edu.ua

Історія кафедри

Кафедра будівельних машин як підрозділ Київського інженерно-буді­вельного інституту була створена у 1953 році. Невеликий колектив кафедри (4 викладача) на чолі з доцентом Ю. О. Вєтровим крім педагогічної праці розгорнув наукову діяльність, спрямовану на створення будівельних та дорожніх машин і обладнання. Перші досягнення, що лягли в основу наукової школи, сприяли важливим удосконаленням робочих органів землерийних машин, що були втілені в реальні конструкції вже в 50–60-х роках. У 1962 році при кафедрі було створено лабораторію нових землерийних машин, де науковці та студентська молодь мали можливість втілювати власні технічні розробки у дрібне та серійне виробництво. Співробітники кафедри працювали на будівництві БАМу, на ділянці траси, відведеній Україні, у зимові місяці 1974–1976 роках. Комплексні роботи з модернізації машин дали змогу заощадити тільки протягом 1976 року більше $ 1 млн., а уряду повністю відмовитися від закупівлі за кордоном робочих органів розпушувачів та екскаваторів. На прохання державного комітету з науки та техніки фахівцями кафедри було виконано великий обсяг наукових та конструкторських розробок із створення машин для підводних робіт з добування руд корисних копалин на шельфах Чорного та Балтійського морів та в регіоні Кларіон-Кліппертон (Тихий океан). Паралельно виконувались дослідження з руйнування льоду Льодового океану гребними гвинтами атомних криголамів типу «Арктика» з метою покращення загальних ходових якостей криголаму. Велика кількість стендів та пристроїв, розроблених лабораторією, використовується і сьогодні у педагогічній роботі кафедри. Справу Ю. О. Вєтрова гідно продовжив заслужений діяч науки і техніки України, академік В. Л. Баладінський. Під його керівництвом колектив кафедри освоює нові педагогічні та наукові напрями роботи. Лабораторія нових землерийних машин переростає в науково-дослідний інститут будівельної, дорожньої та інженерної техніки (НДІ БДІТ, 1993), з’являється п’ять навчальних лабораторій, у тому числі обчислювальної техніки, покращується полігон будівельно-дорожніх машин, створюються науково-виробничі об’єднання. Зміцнюються міжнародні наукові зв’язки кафедри, утворюється міжнародна асоціація землерийних робіт на чолі з професором В. Л. Баладінським. На сьогодні кафедру очолює лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, професор Л. Є. Пелевін, який спрямовує свої зусилля на забезпечення набутих досягнень та розвиток нових напрямів роботи, зокрема оновлення лабораторного обладнання навчальних аудиторій і проведення наукової діяльності в напрямку підвищення надійності та довговічності будівельних машин з гідроприводами та їхніх вузлів.