НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

На кафедрі викладається 41 дисципліна для різних спеціальностей університету. У складі кафедри полігон будівельної техніки і п’ять спеціальних аудиторій: кабінет машин для земляних робіт, кабінет вантажопідйомних машин, лабораторія гідро- та пневмоприводів, лабораторія будівельної техніки, лабораторія автоматизованого проектування.

Кафедра будівельних машин здійснює підготовку здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях за спеціальностями 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» і 131 “Прикладна механіка” спеціалізації “Інженерія логістичних систем”.
Освітня програма підготовки бакалаврів.
Освітньо-професійна програма підготовки магістрів.
Водночас на кафедрі викладаються навчальні дисципліни для студентів інших спеціальностей університету.

Навчальні дисципліни кафедри

 1. Автоматизовані гідро-, пневмо- та електроприводи
 2. Автотракторне устаткування
 3. Будівельна механіка машин
 4. Будівельні машини та обладнання / Будівельна техніка
 5. Будівельні машини та підйомно-транспортні системи
 6. Вантажопідйомна техніка
 7. Виробниче навчання з дорожніх машин
 8. Виробниче навчання з машин для земляних робіт
 9. Виробниче навчання з підйомно-транспортних машин
 10. Вступ до фаху
 11. Гідравліка та приводи механотронних систем
 12. Гідравліка, гідропривод та гідро- і пневмоавтоматика
 13. Ліфти і підйомники
 14. Логістика автоматизованого виробництва
 15. Машини для земляних і дорожніх робіт
 16. Машини і обладнання логістичних систем
 17. Методологія наскрізної технології життєвого циклу в машинобудуванні
 18. Моделювання розподілення енергетичних потоків машин і механізмів
 19. Обладнання для монтажних робіт
 20. Підйомно-транспортні машини
 21. Підйомно-транспортні машини логістичних систем
 22. Проектування і конструювання робототехнічних систем
 23. Проектування конструкцій будівельних машин
 24. Проектування та програмування обробки на верстатах з ЧПК
 25. Процеси гнучких виробництв
 26. Роботи і маніпулятори
 27. Робочі процеси землерийної техніки
 28. Робочі процеси складської техніки
 29. Синтез землерийної і дорожньої техніки
 30. Синтез робототехнічних систем в машинобудуванні
 31. Системи автоматизованого проектування в машинобудуванні
 32. Системи комп’ютерного проектування
 33. Системи конструювання приводів машин
 34. Системи навантажень для дослідження машин
 35. Системи технологій землерийних робіт на будівельному майданчику
 36. Системи технологій землерийно-дорожніх робіт
 37. Структурний синтез гідро- та пневмосистем
 38. Структурний синтез гідро- та пневмосистем логістичної техніки
 39. Теорія різання та ріжучий інструмент
 40. Технічний експеримент та випробування
 41. Технічні засоби навчання

Дипломне проектування (для бакалаврів і магістрів)
Практика (навчальна, виробнича, переддипломна, магістранська)
Матеріальна база кафедри
Освітній сайт університету
Електронний каталог бібліотеки університету