Кафедра вищої математики

Загальна інформація

Керівництво і співробітники кафедри забезпечують викладацьку, консультаційну, методичну і наукову роботу у сфері вищої математики, приймаючи безпосередню участь у підготовці фахівців зі спеціальностей, яка здійснюється у рамках освітнього простору КНУБА, в міру наявних сил, можливостей і ресурсів сприяючи його стабільній роботі і сталому розвитку. Також кафедра разом з іншими підрозділами КНУБА приймає посильну участь у інших видах життєдіяльності його спільноти, зокрема у проведенні різних загальноуніверситетських заходів, соціальній роботі, забезпеченні належних умов праці студентів і співробітників тощо.

Завідувач кафедри

Завідувач кафедри – лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1994 р.), доктор технічних наук, професор Валерій Кузьмич Чибіряков.

Викладацький та допоміжний склад

 • Професори: Чибіряков В.К.
 • Доценти: Забарило О.В., Килимник О.О., Кириченко А.А., Кіндибалюк А.Ю., Наголкіна З.І., Отрашевська В.В., Соколова Л.В., Чорноіван Ю.О., Якимів Я.М., Філонов Ю.П.
 • Старші викладачі: Пастухова М.С.
 • Асистенти: Краснєєва А.О., Роде С.Г., Тютюнник Т.О.
 • Лаборанти: Лопата Т.І.

Докладніше …

Контактні дані

Кафедра знаходиться у 453 кабінеті центрального корпусу.

Контактний телефон 241-55-59.

Навчальна діяльність підрозділу

Кафедра забезпечує підготовку по дисциплінам “Вища математика”, “Теорія ймовірностей та математична статистика” для студентів 1-3 курсів будівельного, санітарно-технічного факультетів та факультету геоінформаційних систем і управління територіями.

Методична діяльність

Для забезпечення студентів літературою співробітники кафедри випустили ряд методичних видань, зокрема

 • Рівняння математичної фізики (практикум): конспект лекцій / Г.М. Кононенко, В.К. Чибіряков. – К.: КНУБА, 2008.
 • Комплексні числа і многочлени: Навч. Посібник / Т.І. Ісакова, М.С. Пастухова. – К.: КНУБА, 2006.
 • Елементи векторного аналізу і теорії поля. Навч. Посібник. / Г.М. Кононенко. – К.: КНУБА, 2003.
 • Теорія ймовірностей: практичний посібник для студентів будівельних спеціальностей / Укладачі В.В. Бакун, Н.В. Бондаренко, Т.І. Ісакова та ін. – К.: КНУБА, 2010.
 • Інтеграли та їх застосування: практичний посібник з вищої математики / Укладачі Н.В. Бондаренко, О.В. Забарило, В.В Отрашевська та ін. – К.: КНУБА, 2009.
 • Вказівки та завдання для самостійних і розрахункових модульних робіт (понад 20 видань).

Докладніше …

Наукова діяльність і коло наукових інтересів співробітників

Основні напрямки наукової діяльності і зацікавлення співробітників:

 • методи скінченних інтегральних перетворень для задач статики та динаміки пластин та оболонок;
 • математичне моделювання тепло- і масообмінних процесів в земній корі при течії рідини;
 • марковські процеси;
 • алгебри Лі;
 • чисельно-аналітичні та проекційно-ітеративні методи.

Щорічно співробітниками видається близько 15 наукових публікацій у провідних фахових журналах. Викладачі кафедри беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях в різних країнах світу.

Також співробітники кафедри цікавляться дослідженнями у таких сферах як:

 • сучасні освітні технології у викладанні математики і особливості мотивації студентів в сучасних умовах
 • математика у школі, олімпіадні задачі з математики для учнів шкіл і студентів вищих учбових закладів
 • глобалізація освітнього простору сучасної України, особливості і специфіка викладання математики і організації навчального процесу в Україні і інших країнах глобального суспільства в сучасних умовах

Докладніше …

Історія

Першим керівником кафедри з 1930 по 1969 рік був відомий київський і український вчений Соколов Ю.Д. (1896-1971), доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент АН УРСР.

На кафедрі в різні роки працювали: Кононенко Григорій Миколайович.