Кафедра економіки будівництва

Про кафедру

Кафедра «Економіки будівництва» є випускною кафедрою Будівельного факультету, забезпечує підготовку студентів денної і заочної формами навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямами підготовки «Будівництво» та «Менеджмент». Студенти усіх факультетів університету проходять підготовку на кафедрі.

З 2016 року успішно очолює кафедру Стеценко Сергій Павлович, доктор економічних наук, професор. Заслужений економіст України, дійсний член академії будівництва України. Кількість науково-навчальних та методичних робіт складає понад 55 праць, у тому числі: 2 навчальних посібника, 3 монографії. Під його науковим керівництвом захищено дві кандидатські дисертації..

читати далі

Новини та події

стаття в стадії створення

читати далі

Наукова діяльність

Викладачі, аспіранти та студенти досліджують та працюють за такими напрямками наукової діяльності кафедри:

 • Фінансова стабільність будівельних підприємств і фактори її забезпечення;
 • Формування і ефективне використання людського потенціалу на будівельних підприємствах;
 • Фінансово-економічні механізми підвищення ефективності і розвитку будівельних підприємств;
 • Інноваційний менеджмент; Моніторинг кадрового потенціалу вищих навчальних закладів та стимулювання його розвитку;
 • Інвестиційно-інноваційна діяльність будівельних підприємств та її ефективність;
 • Механізм обґрунтування ефективних шляхів підвищення конкурентоздатності будівельних підприємств;
 • Управління обіговими коштами будівельних підприємств; Економіко-математичні методи та моделі у будівництві;
 • Моделі і технології в управлінні ринковою вартістю будівельних підприємств;
 • Проблеми методології та методи оцінки ефективності інвестицій;
 • Перспективи розвитку будівельної науки, освіти та маркетингові дослідження освітніх послуг;
 • Стан та перспективи розвитку будівельного комплексу;
 • Удосконалення системи ціноутворення у будівництва та техніко-економічного обґрунтування проектних рішень.

читати далі

Спеціалізовані курси

стаття в стадії створення

Навчальна та методична діяльність

Викладачі кафедри у реальному режимі часу відображають всі економічні новини у навчальному процесі та, головне, – навчають майбутніх фахівців самостійно відстежувати новини та відповідно налаштовувати й свою поточну професійну діяльність.

З метою вдосконалення якості викладання, форм і методів у навчальний процес та роботи зі слухачами, викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію шляхом участі в науково-практичних, практичних, методичних конференціях різних рівнів, відвідування виставок, презентацій, семінарів, продовжуючи пошук оптимальних форм проведення теоретичних і практичних занять з врахуванням сучасних досягнень науки.

читати далі

Викладацький та допоміжний склад

читати далі

Контактні дані

Кабінет завідувача кафедри а.405-а тел.(044)245-42-16

Викладацькі аудиторії кафедри а. 314; а. 316; а. 405; а. 423-а; тел. (044) 241-55-32 вн. 5-32

Комп’ютерний кабінет кафедри а. 320 тел. (044) 241-55-32 вн. 5-32.

Матеріальна база

На базі кафедри працює структурний підрозділ обладнаний сучасними ПК, комп’ютерний клас а. 320, у якому проводяться заняття для  студентів з вивчення сучасних програмних комплексів по формуванню ціноутворення та економічним розрахункам у будівництві, а самеПК «АВК» та «ІВК», «Тендер-Контракт», «Будівельні технології» тощо.

Співпраця

стаття в стадії створення

Адміністрування розділу

стаття в стадії створення