Кафедра економіки будівництва

КАФЕДРА «ЕКОНОМІКИ БУДІВНИЦТВА» є випусковою кафедрою Будівельного факультету.  Забезпечує підготовку здобувачів за економічними напрямками  з урахуванням специфіки будівельної  галузі на всіх факультетах університету, згідно програм бакалаврських та магістерських рівнів вищої освіти.  Організує і здійснює керівництво з підготовки дипломних та магістерських робіт. Приймає участь у роботі екзаменаційних комісій будівельного факультету.

Здійснює підготовку здобувачів першого (бакалавр) та другого (магістр) рівнів вищої освіти у 

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ – СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ

Спеціальності – 051 Економіка

Спеціалізації:  Економіка підприємства (ЕП)  

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ – АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО

Спеціальність – 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Спеціалізація: Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ)

В 2016 н. р. кафедра вперше отримала ліцензію на підготовку магістрів спеціальності 051 “Економіка”, спеціалізації “Економіка підприємства”, а в 2018 н. р. підтвердила свою ліцензію  пройшовши акредитацію АКУ (рішення Акредитаційної комісії України від 20.02.2018р. протокол №128).

Під час навчання випускники магістратури за спеціальністю «Економіка підприємства» отримають:

читати далі…

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДР

    Очолює кафедру Стеценко Сергій Павлович, доктор економічних наук, професор. Заслужений економіст України, дійсний член академії будівництва України. Кількість науково-навчальних та методичних робіт складає понад 55 праць, у тому числі: 2 навчальних посібника, 3 монографії. Під його науковим керівництвом захищено дві кандидатські дисертації.

Професорсько-викладацький склад кафедри складається з 22 викладачів:

 • 7 професорів, із них  3 – Відмінники Освіти України;
 • 10 доцентів, з яких  1 – Заслужений економіст України;
 • 2 старших викладача;
 • 3 асистенти.

читати далі…

 

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ БУДІВНИЦТВА

Кафедра «Економіки будівництва» створена у 1985 році внаслідок реорганізації кафедри «Організація та економіка будівництва» згідно наказу Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти № 141 від 10.06.1985 та наказу ректора Київського ордена Трудового червоного прапора інженерно-будівельного інституту.

Першим завідувачем кафедри (1985-1991 рр.) був відомий вчений, доктор економічних наук, професор Педан Михайло Петрович, автор понад 400 наукових праць, у тому числі першого в Україні підручника з економіки будівництва. Під його науковим керівництвом захищено 120 кандидатських та 5 докторських дисертацій

 

читати далі…

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ

Навчально-методична та організаційна робота кафедри

Навчально-методична та науково-дослідна робота  кафедри спрямована  на удосконалення навчального процесу, підвищення теоретичної та професійної підготовки спеціалістів з урахуванням поточних змін, пов’язаних з оновленням Господарського, Податкового та Бюджетного Кодексів; законодавчих та нормативних актів з введенням нових національних стандартів України, зокрема, з питань ціноутворення у будівництві; форм статистичної, бухгалтерської та фінансової звітності тощо.

  читати далі …

 

Науково-дослідна робота кафедри

Викладачі, аспіранти та студенти досліджують та працюють за такими напрямками наукової діяльності кафедри:

 • Фінансова стабільність будівельних підприємств і фактори її забезпечення;
 • Формування і ефективне використання людського потенціалу на будівельних підприємствах;
 • Фінансово-економічні механізми підвищення ефективності і розвитку будівельних підприємств;
 • Інноваційний менеджмент;
 • Моніторинг кадрового потенціалу вищих навчальних закладів та стимулювання його розвитку;

читати далі…

 

Контакти

Завідувач кафедри:

Викладацькі аудиторії кафедри

 • а. 314;    а. 316;     а. 405;      а. 423-а;
 • тел.  (044) 241-55-32 вн. 5-32

Комп’ютерний кабінет кафедри

 • а. 320
 • тел. (044) 241-55-32 вн. 5-32

Cоціальні мережі:

Facebook

Google+