Кафедра землеустрою і кадастру

Загальна інформація про кафедру землеустрою і кадастру

Кафедра землеустрою і кадастру забезпечує професійно-орієнтовану підготовку бакалаврів і магістрів за за спеціальністю «Геодезія та землеустрій», спеціалізації «Землеустрій і кадастр», «Оцінка землі та нерухомого майна» та «Девелопмент нерухомості». При кафедрі здійснюється підготовка аспірантів та докторантів за спеціальністю 05.24.04 «Кадастр та моніторинг земель».

 

Завідувач кафедри – Петраковська Ольга Сергіївна, д.т.н., професор

Тел: +380442415540, e-mail – kafedra-zik@ukr.net

Історія кафедри

Кафедра була заснована в 2003 році. Першим завідуючим кафедри був Лихогруд Микола Григорович (1950-2007) – доктор технічних наук, професор. У 1972 р. він закінчив Київський інженерно-будівельний інститут. Працював в КиївЗНДІЕП (1972-1984). В КНУБА він пройшов шлях від старшого викладача (1984) до професора (2007). Напрям наукової діяльності – методологія ведення кадастру нерухомості; розробка та інтелектуалізація автоматизованих кадастрових систем; дослідження моделей геоданих кадастрових баз даних; геоінформаційні технології ведення кадастру; вдосконалення методики грошової оцінки земель. Підготував 1 кандидата наук.

З 2007 року завідувачем кафедри стала Петраковська Ольга Сергіївна (1957) – доктор технічних наук, професор, заступник декана факультету геоінформаційних систем та управління територіями (2004). У 1981 році закінчила Київський інженерно-будівельний інститут. З 1977 року працює в КНУБА асистентом (1994), доцентом (1997), професором (2007). Напрям наукової діяльності – правове, економічне, планувальне та технологічне забезпечення управління земельними ресурсами урбанізованих територій. Підготувала 3 кандидатів наук. Автор понад 90 наукових праць, опублікованих у вітчизняних та міжнародних виданнях. З 2003 р. національний куратор міжнародних проектів, які впроваджуються на кафедрі. З 2014 р. член Міжнародної європейської академії землекористування та розвитку земельних ресурсів. З 2014 р. член Державної Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста, «Відмінник освіти України».

 

На кафедрі землеустрою і кадастру ведуться наукові дослідження  за напрямами:

  • Вдосконалення законодавчої та нормативно-методичної бази щодо просторового планування, землеустрою, кадастрово-реєстраційної та оціночної діяльності (д.т.н., проф. О.С. Петраковська, д.т.н., проф. Лященко А.А., д.т.н., проф. Плешкановська А.М.).
  • Уніфікація містобудівної, землевпорядної та кадастрової документації з метою підвищення ефективності управління земельними ресурсами (д.т.н., проф. О.С. Петраковська, к.т.н., доц. Кузнецова Д.С., к.т.н., доц. Тацій Ю.О., к.т.н., доц. Михальова М.Ю., ас. Берова П.І.).
  • Розвиток, моделювання та застосування ГІС технологій в інформаційних та реєстраційних системах (д.т.н., проф. Лященко А.А., к.т.н., доц. Тацій Ю. О. , ас. Лапань І.А.).
  • Дослідження закономірностей та особливостей функціонування ринку нерухомості та вдосконалення методів грошової оцінки нерухомості (д.т.н., проф. О.С. Петраковська, д.т.н., проф. Лященко А.А., к.т.н., доц. Кузнецова Д.С., ст. викладач І.В. Литвиненко, ас. Бугаєнко О. А., ас. Лапань І.А.).
  • Моделювання та прогнозування розвитку територій з урахуванням їх якісних та кількісних властивостей та особливостей (д.т.н., проф. О.С. Петраковська, к.т.н., доц. А.П. Лізунова, к.т.н., доц. Михальова М.Ю., ас. Берова П.І.).
  • Підвищення ефективності використання міських земель і функціонально-планувальна оптимізація міських територій (д.т.н., проф. О.С. Петраковська, д.т.н., проф. Плешкановська А.М.).

 

Наукова діяльність кафедри землеустрою і кадастру читати далі 

Навчальна та методична діяльність кафедри  читати далі

Викладацький та допоміжний склад  читати далі

 

Контактні дані

Приміщення кафедри розташовані та третьому та сьомому поверхах головного корпусу університету:

кабінет завідувача кафедри – к. 341а,

кімната викладачів – к.341,

Адреса: 03680, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31

Тел/факс (+38044) 241-55-40, e-mail: kafedra-zik@ukr.net

Ми у Facebook 

Колектив кафедри землеустрою і кадастру

Колектив кафедри землеустрою і кадастру разом із студентами

 Випускники 2016 року.

 

Матеріальна база

В структурі кафедри знаходиться 3 лабораторії: а. 338, 340, 708

 

Лабораторія землевпорядкування і кадастру №338.

Лекційне заняття в лабораторії управління земельними ресурсами №340.Лабораторія землевпорядкування і кадастру №338.