Кафедра іноземних мов

Про кафедру

Кафедра «Іноземних мов» здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів , магістрів та аспірантів з англійської, німецької, французької та іспанської мов за програмами: «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Ділова іноземна мова», «Наукова іноземна мова» та «Іноземна мова для підготовки аспірантів».

Загальною метою цих програм є формування у студентів професійних мовних компетенцій, що сприятимумь їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та професійного середовищ.

Завідувач кафедри – к.п.н., проф.  Петрова Тетяна Ігорівна

 

читати далі

Новини та події

125-ти річчя української діаспори в Канаді.  Досягнення видатних українців, які працюють за межами України» .

Дев’ятого листопада 2016 року у приміщенні Київського індустріального  коледжу КНУБА відбувся навчально-виховний захід з навчальної дисципліни:  «Іноземна мова(англійська) (за проф. спрямуванням)» на тему: «125-ти річчя української діаспори в Канаді.  Досягнення видатних українців, які працюють за межами України». На даний захід було запрошено представників міського методичного об єднання головою якого є Биковець Олександр Сергійович, а також у заході брала участь Коротка Світлана Григорівна доцент кафедри іноземних мов КНУБА.

 

читати далі

Наукова діяльність

Професорсько – викладацьким складом проводяться наукові дослідження у різних напрямках серед яких «Формування іншомовної комунікативної компетенції» та «Ігровий підхід у розвитку іншомовної професійно-орієнтованої комунікативної діяльності студентів будівельних спеціальностей». Зараз кафедра займається розробкою завдань для формування  професійно-орієнтованої комунікативної компетенції студентів з використанням ігрового підходу.

читати далі

Спеціалізовані курси

Кафедра на постійній основі проводить курси підвищення кваліфікації з англійської та німецької мов для професорсько-викладацького складу КНУБА

Навчальна та методична діяльність підрозділу

Кафедра «Іноземних мов» здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів , магістрів та аспірантів з англійської, німецької, французької та іспанської мов за програмами: «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Ділова іноземна мова», «Наукова іноземна мова» та «Іноземна мова для підготовки аспірантів».

читати далі

Викладацький та допоміжний склад

читати далі

Контактні дані

(044)-241-54-60, 4-60;

460 (кімната викладачів),

460-а (кабінет зав.кафедри);

3-51 (444-а (лінгафонний кабінет)

Електронна адреса кафедри: petrova.ti@knuba.edu.ua

Матеріальна база

стаття в стадії створення

Співпраця

1) Київський індустріальний коледж Київського національного університету будівництва і архітектури
2) Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
3) Київський національний лінгвістичний університет
4) Представництво Pearson Education в Україні.