Кафедра інформаційних технологій в архітектурі

Про кафедру

Кафедра інформаційних технологій в архітектурі (ІТА) була створена на архітектурному факультеті у 2004 році.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців із базовою та повною вищою освітою. Готує бакалаврів архітектури і магістрів за спеціальністю „Архітектура будівель і споруд” (спеціалізація – „Інформаційні технології в архітектурі”). Здійснює підготовку аспірантів. Забезпечує спеціальну комп’ютерну й інформаційну підготовку в галузі проектування та оптимізації проектних рішень архітектурних об’єктів напрямів: „Архітектура” (зі спеціальностей „Архітектура будівель і споруд”, „Містобудування”, „Дизайн архітектурного середовища”, „Мистецтво” (за фахом „Образотворче мистецтво”) та«Дизайн».

Завідувач кафедри – доктор архітектури, професор Товбич В. В.

Новини та події

стаття в стадії створення

Наукова діяльність

Монографія:

В.В. Товбич, М.В. Сисойлов Архітектура: Мистецтво та наука. Том 1: Становлення та розвиток процесів і явищ архітектури. Київ – Дніпропетровськ – 2007р. С. 1020

Спеціалізовані курси

 • Інформаційні процеси в архітектурній діяльності – проф. Товбич В.В.
 • Організація і управління в архітектурі – проф. Панько О.М.
 • Організація і управління у містобудівній діяльності– проф. Панько О.М.
 • Інформаційно-правові аспекти архітектурної діяльності – доц. Іванова Л.С.
 • Інформаційні процеси в архітектурі – доц. Іванова Л.С.
 • Основи теорії системного аналізу та інформаційних процесів в архітектурі – проф. Яблонська Г.Д.
 • Економіка в архітектурному проектуванні–проф. Яблонська Г.Д.
 • Інформаційні технології у формуванні сучасних громадських споруд – доц.Семикіна О.В.
 • Навчальний практикум «Регіональна архітектура» – доц.Семикіна О.В.
 • Інформаційне моделювання процесів реконструкції архітектурного середовища- доц.Лещенко Н.А.
 • Сучасні комп’ютерні технології в архітектурі – асист. Фролов А.А.
 • Інформаційні технології в архітектурі – асист. Фролов А.А.
 • Сучасні технології візуалізації – асист. Фролов А.А.
 • Експериментальне проектування – доц. Кузьміна Г.В.
 • Інформаційні технології сучасного архітектурного конструювання – доц. Левченко О.В..

Навчальна та методична діяльність підрозділу

Архітектурне проектування – проф. Товбич В.В., проф. Яблонська Г.Д., доц. Кузьміна Г.В., доц. Лещенко Н.А., доц. Семикіна О.В., доц. Михайленко А.В., доц. Клєвак І.О., ст. викл. Бачинська О.В., асист. Ковальчук К.К., асист. Стецюк І.І., асист. Фролов А.А., асист. Коляда Т.С., асист. Козакова О.М., асист. Аранчій Д.О.

Композиція – доц. Кузьміна Г.В.

Архітектурна композиція – доц. Кузьміна Г.В.

Інформатика та основи комп’ютерного моделювання–доц. Левченко О.В., доц. Михайленко А.В., доц. Літошенко Г.В., доц. Суліменко Г.В, доц. Сафронова О.О., доц. Вишневська О.В.

Навчальний практикум: «Програми проектування» – проф. Сазонов К.О., доц. Левченко О.В., доц. Михайленко А.В., доц. Літошенко Г.В., доц. Суліменко Г.В, доц. Сафронова О.О., доц. Вишневська О.В., асист. Фролов А.А.

Викладацький та допоміжний склад

читати далі

Контактні дані

стаття в стадії створення

Матеріальна база

стаття в стадії створення

Співпраця

стаття в стадії створення

Адміністрування розділу

стаття в стадії створення