Кафедра кібернетичної безпеки та комп’ютерної інженерії

Про кафедру

Кафедра кібернетичної безпеки та комп’ютерної інженерії створена в Київському національному університеті будівництва і архітектури 1 лютого 2017 р. з метою підготовки спеціалістів в галузях безпеки інформаційних і комунікаційних систем та комп’ютерних систем і мереж.

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальностями: 125 – Кібербезпека та 123 – Комп’ютерна інженерія. На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі: 1 доктор технічних наук та 5 кандидатів технічних наук.