Кафедра рисунка та живопису

Про кафедру

Основними завданнями художньо-прикладної підготовки майбутніх архітекторів, дизайнерів та художників є формування системи естетичних цінностей, системи уявлень і критеріїв у предметній галузі: архітектура, дизайн, мистецтво, а також набуття знань і умінь з теорії і практики зображень (перспектива, колористика, техніка виконання художніх робіт). На архітектурному факультеті Київського національного університету будівництва і архітектури реалізацію цих завдань забезпечує кафедра рисунка та живопису.

З 1997 р. обов’язки завідувача кафедри виконує доктор технічних наук, професор Олександр Володимирович Кащенко (1949 р.н.) — випускник КІБІ (1973). Автор понад 100 наукових, науково-методичних праць, серед них підручники і монографії, а також навчальні посібники: «Інформаційні технології в архітектурній освіті» (2015, співавтори Михайленко А.В., Кащенко Т.О., Антао А.), «Основи біодизайну» (2011, співавтор Михайленко В.Є.).

Контактна інформація:
тел. 245-48-41, 241-55-26
email: kaschenko.ov@knuba.edu.ua

 

читати далі

Новини та події

стаття в стадії створення

Наукова діяльність

 

2018 рік

Наукові фахові видання:

  1. Danko K.S.Modern Approaches to the Design of Sustainable Cities / A.E. Konyuk, K.S. Danko, A.V. Zauralskaya // International Journal of Engineering and Technology. – 2018. – Vol. 7, No 3.2. – P. 621-625. – URL : https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/14601
  2. Косаревська Р.О. «Софіївський сад» та його художні образи // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 50. – Київ: КНУБА, 2018. – С.83-88 (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
  3. Пилипчук О.Д. Определение критериев восприятия зрителем художественно-декоративной формы в колористическом пространстве интерьера // Технічна естетика і дизайн, 13/2018. Київ: КНУБА, С. 101-105, (ISSN 2221-9293) – Режим доступу: http://www.knuba.edu.ua/?page_id=263

читати далі

Спеціалізовані курси

стаття в стадії створення

Навчальна та методична діяльність

Кафедра рисунка та живопису на архітектурному факультеті готує бакалаврів та магістрів у галузі «Культура і мистецтво»: Спеціальність – 022 «Дизайн». Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».

читати далі

Викладацький та допоміжний склад

Колектив кафедри рисунка та живопису

читати далі

Контактні дані

Завідувач кафедри Кащенко Олександр Володимирович

каб. 207 (архітектурний корпус), тел. 241-55-26, email: email: kaschenko.ov@knuba.edu.ua

Викладацька – каб. 205 (архітектурний корпус), тел. 241-55-26

Матеріальна база

стаття в стадії створення

Співпраця

стаття в стадії створення

Адміністрування розділу

стаття в стадії створення