Кафедра рисунку та живопису

Про кафедру

Основними завданнями художньо-прикладної підготовки майбутніх архітекторів, дизайнерів та художників є формування системи естетичних цінностей, системи уявлень і критеріїв у предметній галузі: архітектура, дизайн, мистецтво, а також набуття знань і умінь з теорії і практики зображень (перспектива, колористика, техніка виконання художніх робіт). На архітектурному факультеті Київського національного університету будівництва і архітектури реалізацію цих завдань забезпечує кафедра рисунка та живопису.

З 2016 р. обов’язки завідувача кафедри виконує доктор архітектури, професор Юлія Вікторівна Третяк (1968 р.н.) — випускниця КІБІ (1992). Автор 46 наукових і навчально-методичних праць, серед яких монографія «Виправні і адаптаційні центри для підлітків (архітектура і функціонування)» (2008) і підручник «Основи дизайну архітектурного середовища» (2010, співавтори В.О.Тімохін, Н.М.Шебек, Т.В.Малік та ін.).

Контактна інформація:
тел. 244-96-59
email: tretiak.iuv@knuba.edu.ua

 

читати далі

Новини та події

стаття в стадії створення

Наукова діяльність

  1. Косаревська Р.О. Актуальність екзегетичних досліджень в садово-парковому мистецтві // Новини науки Придніпров’я: Науково-практичний журнал. Серія «Архітектура та містобудування». Дніпропетровськ.: ПДАБА, 2008. Вип.1. С.65-68.
  2. Косаревська Р.О. З досвіду залучення студентів до вивчення та збереження архітектурної спадщини Києва // Міжнародна науково-практична конференція «Архітектура історичного Києва». Київ: КНУБА. 29 жовтня 2015.

читати далі

Спеціалізовані курси

стаття в стадії створення

Навчальна та методична діяльність

Кафедра рисунка та живопису на архітектурному факультеті готує бакалаврів та магістрів у галузі «Культура і мистецтво»: Спеціальність – 022 «Дизайн». Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».

читати далі

Викладацький та допоміжний склад

читати далі

Контактні дані

В.о.завідувача кафедри Третяк Юлія Вікторівна

каб. 256 (ІІІ), тел. 244-96-59, email: tretiak.iuv@knuba.edu.ua

Викладацька – каб. 205 (архітектурний корпус), тел. 241-55-26

Матеріальна база

стаття в стадії створення

Співпраця

стаття в стадії створення

Адміністрування розділу

стаття в стадії створення