Наукова діяльність кафедри рисунка та живопису

2019 рік

Автореферати і дисертації:

 1. Данько К.С. Методичні основи архітектурно-планувальної організації енергоефективних багатоквартирних житлових будинків (18.00.02 – Архітектура будівель і споруд).- К.: КНУБА, 2019.- 293 с. (дисертація).- Режим доступу: http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2015/09/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8.pdf
 2. Данько К.С. Методичні основи архітектурно-планувальної організації енергоефективних багатоквартирних житлових будинків (18.00.02 – Архітектура будівель і споруд).- К.: КНУБА, 2019.- 26 с. (автореферат).- Режим доступу: http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2015/09/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8.pdf
 3. Пилипчук О.Д. Художньо-декоративні форми як інструмент гармонізації колористики інтер’єрного середовища (05.01.03 – Технічна естетика).- К.: КНУБА, 2019.- 338 с. (дисертація).- Режим доступу: http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2015/09/diser-8.pdf
 4. Пилипчук О.Д. Художньо-декоративні форми як інструмент гармонізації колористики інтер’єрного середовища (05.01.03 – Технічна естетика).- К.: КНУБА, 2019.- 20 с. (автореферат).- Режим доступу: http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2015/09/aref-20.pdf

Наукові фахові видання:

 1. Кащенко О.В. Концептуальні засади архітектурно-мистецької освіти // Архітектурний вісник КНУБА. – К.: КНУБА, 2019, – Вип. 17-18 – с. 18-26.- Режим доступу: .https://drive.google.com/file/d/1_1T-Nf-J5ZtsaGQTFrn2rHmMjTm9wAXT/view2
 2. Кащенко О.В. Рівні моделювання природних аналогів при формуванні архітектурно-предметного середовища- Етнодизайн в контексті українського національного відродження та європейської інтеграції. Кн.3. зб наукових праць – Полтава:ПНПУ імені  В.Г. Короленка. 2019. – С.181-185.
 3. Пилипчук О.Д., Полубок А.П. Рішення творчого задуму художньо-декоративної форми в залежності від застосованих матеріалів // Science Rise. DOI: 10.15587/2313-8416.2019.164772. Харків: НВП ПП Технологічний Центр, 2019. Вип. № 4(57). С. 36-39. DOI: 10.15587/2313-8416.2019.164772 (Видання входить до науково-метричної бази Index Copernicus, Cross Ref, Google Scholar, РИНЦ, SIS та ін.)- Режим доступу: http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/164772
 4. Pilipchuk O., Kolomiiets Y. (2019). Elaboration of main methods of using coloristics at creating the ecological interior space including artworcs // EUREKA: Art and Humanities, scientific article in the journal. Tallinn, Eest,  3, 3-8. DOI: 10.21303/2504-5571.2019.00905. (Зарубіжне, європейське видання. Міжнародний науковий журнал, що входить до наукометричної бази Cross Ref, Index Copernicus, ERIH PLUS, Google Scholar, РИНЦ, SIS та ін).- Режим доступу: http://eu-jr.eu/social/article/view/905/904
 5. Pilipchuk O. ENERGY EFFICIENCY ASPECTS OF COLORISTIC OPPOR-TUNATAES OF INTERIOR SPACE WITH INCLUSION OF ARTISTIC-DECORATIVE FORMS // Технічна естетика і дизайн. Київ: КНУБА, 2019. Вип. №  16. (науковий журнал, що входить до наукометричної бази Cross Ref, Google Scholar та ін.). С. 58–71. DOI: https://doi.org/10.32347/2221-9293.2019.16.58-71

Тези доповідей:

 1. Артеменко Г.О. Сучасний інтер’єр українського православного храму як засіб комунікації // Архітектура: естетика+екологія+економіка: матеріали ІVМіжнародної науково-практичної конференції =Architecture:Aesthetic+Ecology+Economics: ІVInternationalScientificPracnicalConferenceProceedings / Полт. національн. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка – Полтава: ПолтНТУ, 2019- 219с. 1-2 жовтня 2019 р. – С.8-9.
 2. Карпов Є.Є. Методика викладання скульптурно-станкової композиції з використанням складного багаторівневого каркасу // Міжнародна наукова конференція: “Мистецька освіта в Україні: сучасний стан – інноваційність – перспективи розвитку”.- Київ, КАМ, 12-13.04.2019.
 3. Кащенко О.В. ХАОС  – ПОРЯДОК  – ГАРМОНІЯ / Матеріали Х Всеукраїнської наукової конференції: Сучасна  архітектурна  освіта.  Містобудування:  Естетика  хаосу  та порядку. –К.: КНУБА, 2019. –140 с.- Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/20/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84_%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0_%D0%A5.pdf
 4. Kosarevska R., Kysil O., Levchenko O. Możliwości ВIM do poziomu 4D w rozwiązywaniu problemów wizualizacji obiektów historycznych z myślą o stworzeniu interaktywnych atlasów historycznych i architektonicznych miast historycznych // ХІ International Conference on Problems of Research, Preservation and Restoration of Historical Fortifications.- Medzhybizh, Lviv (Ukraine) та Chełm (Poland), 02-06.06.2019.- (Презентація, 25 слайдів).- Режим доступу: http://science.lpnu.ua/historic-fortifications
 5. Гусєва В.М., Косаревська Р.О. Роль інформаційних технологій в діяльності соціокультурних центрів // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції: «Архітектура історичного Києва. ВІМ та інформаційні технології в архітектурі».- К.: КНУБА, 22.11.2019.- С.17-18.- Режим доступу: https://8fee7f85-332d-484a-ac84-9e5cf334598c.filesusr.com/ugd/33d6c6_0174b76661c645ba9eda548482916a9a.pdf (issn 2077-3455, Google Scholar).
 6. Косаревська Р.О., Левченко О.В. Застосування інформаційних технологій для збереження об’єктів садово-паркового мистецтва та історичних ландшафтів // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції: «Архітектура історичного Києва. ВІМ та інформаційні технології в архітектурі».- К.: КНУБА, 22.11.2019.- С.43-44.- Режим доступу: https://8fee7f85-332d-484a-ac84-9e5cf334598c.filesusr.com/ugd/33d6c6_0174b76661c645ba9eda548482916a9a.pdf (issn 2077-3455, Google Scholar).
 7. Пилипчук О. Д., Козак Н.Ф, Гетун Г.В. Створення комфортного колірного середовища як одне із завдань екології інтер’єрного простору // Science and education: збірник праць XІІІ Міжнародної наукової конференції, 4–13 січня 2019 р. Хайдусобосло (Угорщина) – Хмельницький: ХНУ, 2019. С.24-27.
 8. Полубок А.П. Значення скульптурної пластики у просторовому розвитку архітектурного середовища // Просторовий розвиток територій: традиції та інновації: збірник праць І Міжнародну науково-практичну конференцію, 10-11 жовтня 2019 р. Київ: Інститут інноваційної освіти КНУБА, 2019. С. 137–139.- Режим доступу: https://iino.knuba.edu.ua/novini/612-i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-prostorovij-rozvitok-teritorij-traditsiji-ta-innovatsiji-stala-znakovoyu-podieyu-u-naukovomu-ta-suspilnomu-zhitti-krajini
 9.  Полубок А.П Обобщение художественно-пластического образа как один из основных приёмов скульптурной пластики // INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES-II, 27-29 September 2019. Kiev: 2019. c 3-4.- Режим доступу: http://aves.akdeniz.edu.tr/YayinGoster.aspx?ID=8480&NO=39
 10. Третяк Ю.В. Стан та протиріччя сучасного дизайну // V Міжнародна науково-практична конференція: «Теорія та практика дизайну».- Київ, НАУ, 11.03.2019.
 11. Третяк Ю.В. Аркологічний об‘єкт: утопія чи новий спосіб життя // Х Міжнародна науково-практична конференція “Архітектура та екологія”, 12-14 листопада 2019 р. – НАУ, фак-т архіт., буд. і дизайну
 12. Третяк Ю.В. Застосування ВІМ-систем у дизайні архітектурного середовища пенітенціарних комплексів в Україні // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції: «Архітектура історичного Києва. ВІМ та інформаційні технології в архітектурі».- К.: КНУБА, 22.11.2019.- С.95-96.- Режим доступу: https://8fee7f85-332d-484a-ac84-9e5cf334598c.filesusr.com/ugd/33d6c6_0174b76661c645ba9eda548482916a9a.pdf (issn 2077-3455, Google Scholar).
 13. Чепенко Н.Г. Свято-Покровський собор на Солом’янці // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції: «Архітектура історичного Києва. ВІМ та інформаційні технології в архітектурі».- К.: КНУБА, 22.11.2019.- С.100-102.- Режим доступу: https://8fee7f85-332d-484a-ac84-9e5cf334598c.filesusr.com/ugd/33d6c6_0174b76661c645ba9eda548482916a9a.pdf (issn 2077-3455, Google Scholar).

Творчий доробок:

 1. Карпов Є.Є. Меморіальна дошка Борису Олійнику, м. Київ, 90х60, бронза, камінь, 2019 рік.

2. Кащенко О.В. Персональна виставка “КРИМ – ЦЕ УКРАЇНА” (було представлено 43 творчі роботи) / Музей КНУБА (адреса: м.Київ, просп.Повітрофлотський, 31). – 10.09-10.11.2019.

3. Кривенко М.Є. Персональна виставка “КОНТУРНІ КАРТИ” / Ресторан “Барви” (адреса: м.Київ, вул.Мечникова, 3). – 27.08.-22.09.2019.

4. Кривенко М.Є. Персональна виставка “ЗНАМЕННЯ” (було представлено 7 творчих робіт) / Читальний зал Бібліотеки Архітектурного факультету КНУБА (адреса: м.Київ, вул.Преображенська, 2). – 10.11-10.12.2019.

5. Ольхова М.О. Виставка “АКВАРЕЛІСТИ КИЄВА” (було представлено 10 творчих робіт Ольхової М.О.) / МВЦ Музею історії міста Києва (адреса: м.Київ, вул.Богдана Хмельницького, 7). – 04-14.09.2019.

 1. Казковий вечір. 2019, п.акв. 53/73
 2. Літні барви. 2019, п.акв. 70/62
 3. На дачі. 2019, п.акв.47/67
 4. Перед грозою. 2019, п.акв. 57/67
 5. У полі. 2019, п.акв. 37/66
 6. Святковий натюрморт. 2018, п.акв. 62/72
 7. Яблуневий Спас. 2018, п.акв. 54/77
 8. Осінній настрій. 2017, п.акв. 53/51
 9. Троянди. 2016, п.акв. 74/55
 10. Портрет Заслуженого художника України Олександра Ольхова. 2015, п.акв. 54/70

6. Ольхова М.О. Персональна виставка “БАРВИ АКВАРЕЛІ” (було представлено 14 творчих робіт) / Бібліотека мистецтв та естетичного виховання (адреса: м.Київ, бульвар Дружби Народів, 32). – 06.10-06.11.2019.

 1. Вечір у полі. 2019, п.акв. 70х70
 2. Літні барви. 2019, п.акв. 70/62
 3. Мальви. 2019, п.акв. 62х72
 4. На дачі. 2019, п.акв.47/67
 5. У полі. 2019, п.акв. 37/66
 6. На водопаді. 2018, п.акв. 32х25
 7. Обервільські краєвиди. 2018, п.акв. 30х40
 8. Обервільські краєвиди. 2018, п.акв. 53х60
 9. Святковий натюрморт. 2018, п.акв. 62/72
 10. Яблуневий Спас. 2018, п.акв. 54/77
 11. Осінній настрій. 2017, п.акв. 53/51
 12. Спека наближається. 2017, п.акв. 66х46
 13. Троянди. 2016, п.акв. 74/55
 14. Вечір у Ржищеві. 2016, п.акв. 35х57

7. Ольхова М.О. (учасник виставки і один з керівників проекту). Виставка присвячена пленеру «Батіліман 2008-2013» (була представлена 1 творча робота) / НАМ України (адреса: м.Київ, вул. Бульварно-Кудрявська 20) – 10-20.10.2019

 1. Ольхова М.О. Батіліман, 2019, папір, акварель 60х70

8. Ольхова М.О. Міжнародна виставка (було представлено 4 творчі роботи) / Галерея Greenwave (м.Усі, Китай) – 10-20.11.2019.

 1. Святковий натюрморт. 2018 п.акв. 70/50
 2. Дощовий день у Шанхаї 2018 п.акв. 70/50
 3. Весняний натюрморт 2018 п.акв. 70/50
 4. Літо на дачі 2018 п.акв. 60/70

9. Пилипчук О.Д. Постійна експозиція Зимового саду КНУБА (представлено 14 портретів Почесних докторів і професорів КНУБА) / Головний корпус Київського національного університету будівництва і архітектури (адреса: м.Київ, просп.Повітрофлотський, 31) – з 2016 по теперішній час.

 1. Пилипчук О.Д. Портрет почесного доктора, професора КНУБА Танакі Хелоші (Токійськийтехнологичнийуніверситет). 2016, полотно/олія, 45х55
 2. Пилипчук О.Д. Портрет почесного доктора, професора КНУБА Хансона Матсона (Стокгольмській королівський університет). 2016, полотно/олія, 45х55
 3. Пилипчук О.Д. Портрет почесного доктора, професора КНУБА Лисова І.В. 2016, полотно/олія, 45х55
 4. Пилипчук О.Д. Портрет почесного доктора, професора КНУБА Омельченко  О.О. 2016, полотно/олія, 45х55
 5. Пилипчук О.Д. Портрет почесного доктора, професора КНУБА Пелиха Ю.К. 2016, полотно/олія, 45х55
 6. Пилипчук О.Д. Портрет почесного доктора, професора КНУБА Бабаєва І.А. (Бакинський Національний університет). 2016, полотно/олія, 45х55
 7. Пилипчук О.Д. Портрет почесного доктора, професора КНУБА, президента Туркменістану, Гурбангули Бердимухамедова. 2016, полотно/олія, 45х55
 8. Пилипчук О.Д. Портрет почесного доктора, професора КНУБА Шелюка П.С. 2016, полотно/олія, 45х55
 9. Пилипчук О.Д. Портрет почесного доктора, професора КНУБА Томаса Люмана, директору Інституту прикладної фотограмметрії та геоінформатики Університету прикладних наук (Німеччина). 2017. полотно/олія, 45х55
 10. Пилипчук О.Д. Портрет почесного доктора, професора КНУБА Красовського Євгеніуша, доктора технічних наук, керівник комісії Люблінського відділення Польської Академії Наук. 2017, полотно/олія, 45х55
 11. Пилипчук О.Д. Портрет почесного доктора, професора КНУБА, доктора технічних наук КНУБА Собчука Генрика, директора представництва Польської Академії Наук у Києві. 2018, полотно/олія, 45х55
 12. Пилипчук О.Д. Портрет почесного доктора, професора КНУБА, Бориса А.Д. 2018, полотно/олія, 45х55
 13. Пилипчук О.Д. Портрет почесного доктора КНУБА, академіка, президента Національної академії наук України Патона Б.Є. 2019, полотно/олія, 45х55. – http://www.knuba.edu.ua/?p=57074

14.Пилипчук О.Д. Портрет почесного професора КНУБА Хенріка Джвигола. 2019, полотно/олія, 45х55 – http://www.knuba.edu.ua/?p=64504

 

10. Пилипчук О.Д. Персональна виставка «ВІДЧУТТЯ КРАСИ» (представлено 34 художні роботи) / Міжнародний інститут глибинної психології (адреса: м.Київ, вул.Лаврська, 16) – з 2012 по теперішній час.

    

11. Плісс Н.А. Міжнародна мистецька виставка Львівський Осінній Салон “ВИСОКИЙ ЗАМОК 2019” (була представлена 1 творча робота) / Культурно-мистецький центр “Львівський палац мистецтв” (адреса: м.Львів, вул.Коперника, 17). 2019.

 1. Плісс Н.А. Будинок Акіма, 70х90, полотно, олія.

 

Публікація художніх робіт:

1.Карпов Є.Є.

Єфремова В. Відкриття меморіальної дошки Борису Олійнику // Культура і життя.- №18-20.- 17 травня 2019 – С.8.

У квітні 2019 року у Києві відкрили меморіальну дошку Борису Олійнику. Автор барельєфа – скульптор, член Національної спілки художників України, старший викладач кафедри рисунка і живопису КНУБА Карпов Євген Євгенович.

2.Кащенко О.В.

Кащенко О.В. Гент // Папір для акварелі Рутенія. А4. 10 аркушів.- ТОВ “Тетрада”.- 2019.

Кащенко О.В. Гент // Папір для акварелі Рутенія. А3. 10 аркушів.- ТОВ “Тетрада”.- 2019.

Кащенко О.В. Карпати // Папір для акварелі Рутенія. А3. 10 аркушів.- ТОВ “Тетрада”.- 2019.

У листопаді 2019 року на папках акварельної бумаги ТОВ “Тетрада” надруковані художні роботи зав.кафедри рисунка та живопису Кащенка Олександра Володимировича.

3. Ольхова М.О.

Ольхова М.О. Соняхи. Папір, акварель, 52х55, 2017 // 50 років Київській організації Національної спілки художників України. 1969-2019.- Київ: КОНСХУ, 2019.- С.

      

4. Плісс Н.А.

Плісс Н.А. Полудень. Після рибалки. Полотно, олія, 50х73, 2014 // 50 років Київській організації Національної спілки художників України. 1969-2019.- Київ: КОНСХУ, 2019.- С.153.

      

 

Свідоцтва про депонування результату інтелектуальної діяльності:

1.Пилипчук О.Д. Свідоцтво про депонування результату інтелектуальної діяльності № 160–РІД/Ук–2019. Учбові завдання з дисципліни «Кольорознавство» для підготовки фахівців спеціальності 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, реставрація» та навчальні програми з цієї дисципліни. Державна науково-технічна бібліотека України. Київ, 04.10.2019.

2.Пилипчук О.Д. Свідоцтво про депонування результату інтелектуальної діяльності № 159–РІД/Ук–2019. Дисертація: «Художньо-декоративні форми як інструмент гармонізації колористики інтер’єрного середовища». Державна науково-технічна бібліотека України. Київ, 04.10.2019.

3.Полубок Андрій. Свідоцтво про депонування результату інтелектуальної діяльності № 161–РІД/Ук–2019. Твір мистецтва, композиція «Четверта науково-технічна революція». Державна науково-технічна бібліотека України. Київ, 04.10.2019

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:

1. Плісс Н.А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 11.07.2019 №90597 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Картина “ОСЕНЬ В КРЫМУ”.

2. Плісс Н.А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 11.07.2019 №90596 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Картина “БАРКАСЫ”.

3. Плісс Н.А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 11.07.2019 №90594 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Картина “СВЕТЛОЕ УТРО”.

4. Плісс Н.А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 11.07.2019 №90595 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Картина “СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ФЕЛЮГА”.

5. Плісс Н.А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір від 11.07.2019 №90591 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Картина “ВЕЧЕРНИЙ ФИОЛЕНТ”.

 

2018 рік

Наукові фахові видання:

 1. Danko K.S.Modern Approaches to the Design of Sustainable Cities / A.E. Konyuk, K.S. Danko, A.V. Zauralskaya // International Journal of Engineering and Technology. – 2018. – Vol. 7, No 3.2. – P. 621-625. – URL : https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/14601
 2. Косаревська Р.О. «Софіївський сад» та його художні образи // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 50. – Київ: КНУБА, 2018. – С.83-88 (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 3. Kravchuk Oksana,Piddubnyi Ihor. Formation of Space and Use of Teatralna Square in Chernivtsi in the 19th – Early 20th Century. Списание ЕПОХИ Издание на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ /Journal EPOHI [EPOCHS] Edition of the Department of History of “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tаrnovo. Том / Volume XXVI (2018), Книжка / Issue 2.  P. 404-417.
 4. Пилипчук О.Д. Определение критериев восприятия зрителем художественно-декоративной формы в колористическом пространстве интерьера // Технічна естетика і дизайн, 13/2018. Київ: КНУБА, С. 101-105, (ISSN 2221-9293) – Режим доступу: http://www.knuba.edu.ua/?page_id=263
 5. Пилипчук О.Д Вплив історичного розвитку світового мистецтва і стильових змін на проблему взаємозв’язку художньо-декоративних форм і інтер’єрного середовища // Технічна естетика і дизайн, 14/2018. Київ: КНУБА, С.258-262. (ISSN 2221-9293) – Режим доступу: http://www.knuba.edu.ua/?page_id=263
 6. Третяк Ю.В. Передумови проектування та будівництва пенітенціарних будівель із застосуванням модульних конструкцій, виготовлених у заводських умовах // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 51. – Київ: КНУБА, 2018. – С.489-497 (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 7. Третяк Ю. В., Мовчан М. Ю. Особливості формування композиції громадських інтер’єрів за допомогою текстилю // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 52. – Київ: КНУБА, 2018. – С.406-413 (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 8. Третяк Ю. В., Рещікова В. Є. Досвід проектування інтер’єрів медіатек за допомогою засобів освітлення // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 52. – Київ: КНУБА, 2018. – С.390-399 (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal

Тези доповідей:

 1.  Артеменко Г.О. Творчий досвід архітектора С.М. Вайнштейна для майбутніх    фахівців-архітекторів //  Міське середовище – ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн / Відп. ред. О.А.Трошкіна. – Київ: ЦП «Компринт», 2018. (Тези доповідей ІІІ Міжнародного науково-практичного конгресу, 14-16 березня 2018 р).– С. 227-228.
 2. Біленкова С.В. Невідомі сторінки чернівецького модернізму. Історична пам’ять і доля митців / Регіональний вимір архітектури авангарду Україна і Європа: Тези міжнар.конф.18 – 20 квітня 2018, м.Харків / Наук.ред. О.П.Буряк. – Х.: “Раритет України”, 2018. – С.14 – 15.
 3. Кащенко О.В. МЕТОД БІОДИЗАЙНУ В КОНТЕКСТІ ПРИНЦИПІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ / Соціокультурні тенденції розвитку сучасного мистецтва та дизайну. Матеріали ІV Міжнародної науково практичної конференції 5-9-листопада 2018р.- Режим доступу: http://kntu.net.ua/index.php/ukr/content/download/57913/345415/file/2018_%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96%20%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%94%D0%98%D0%97%D0%90%D0%99%D0%9D_%D0%A5%D0%9D%D0%A2%D0%A3.PDF
 4. Кащенко О.В.  Інформаційний простір  сучасної  дизайн освіти/ Матеріали міжнародної науково – практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну». Том 2. 2018 –  с. 151-153.- Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1n-Q2lLg7GNThQOM7V_XnBju8wmKN0YUZ/view
 5. Косаревська Р.О. Історико-архітектурний атлас Києва як основа усвідомлення його містобудівної спадщини // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції: “Архітектура історичного Києва. Феномен урбанізованих ландшафтів”.- К.: КНУБА, 2018.- С.63-64.- Режим доступу: https://8fee7f85-332d-484a-ac84-9e5cf334598c.filesusr.com/ugd/33d6c6_eec0410eb1a74354863d71c4d571219f.pdf (issn 2077-3455, Google Scholar).
 6. Кузнєцова І., Яремчук О., Гербіч К. Витоки сучасних шрифтових композицій, задіяних в оформленні інтер’єрів молодіжних клубів. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», м. Київ: КНУТД, 2018 р. У 2 томах. Том 1. С. 76–78.- Режим доступу: http://designconference.knutd.edu.ua/wp-content/uploads/sites/30/2018/04/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-2018.pdf
 7. Пилипчук О.Д. Роль естетичних можливостей колористики у вирішенні проблеми екології інтер’єрного простору // Архітектура та екологія: матеріали у збірнику ІХ Міжнародної наукової конференції 30 жовтня – 1 листопада 2018 р. Київ: НАУ, 2018, С. 96-97.
 8. Пилипчук О.Д. Питання психологічного і асоціативного значення сприйняття кольорів в просторі сучасного інтер’єру // Архітектура історичного Києва. Феномен урбанізованих ландшафтів: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2018 р. Київ: КНУБА, 2018, С. 98-99.
 9. Пилипчук О. Д., Козак Н.Ф., Гетун Г.В., Вплив кольорових і світлових рефлексів оточуючого середовища на сприйняття художньо-декоративних поверхонь // Science and education: збірник праць XІІІ Міжнародної наукової конференції, 6–13 вересня 2018 р. Нетанія (Ізраїль) – Хмельницький: ХНУ, 2018. С. 180-184. Режим доступу: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/6643/1/MASE-2018.pdf
 10. Пилипчук О.Д. Питання впливу кольорових і світлових рефлексів оточуючого середовища на сприйняття художньо-декоративних поверхонь // Сучасні тенденції розвитку архітектури і містобудування. Дизайн та мистецтво як засоби гуманізації архітектурного середовища: матеріали у збірнику Всеукраїнської науково-практичної конференції 17 листопада 2018 р. Харків: ХНУМГ ім. Бекетова, 2018, С. 214-215.
 11. Пилипчук О.Д. «Історичний аспект питання взаємозв’язку художньо-декоративних форм в контексті інтер’єрного середовища». Матеріали у збірнику Міжнародної науково-практична конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну». Київ: КНУТД, 2018, С.188–190. Режим доступу: http://designconference.knutd.edu.ua/wp-content/uploads/sites/30/2018/04/Програма_конф_Дизайн-2018.pdf
 12. Пилипчук О.Д. «Вирішення проблем взаємозв’язку колористики інтер’єру і художньо-декоративних засобів у студентських навчальних завданнях художників-дизайнерів». Матеріали IХ Всеукраїнської наукової конференції«Сучасна архітектурна освіта: Еволюція архітектури як інформаційна трансформація». Київ: КНУБА, 2018, С.53–55 Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/20/9_КНУБА_СУЧАСНА_АРХІТ_ОСВІТА_2017_2018.pdf
 13. Третяк Ю.В. Проблеми вдосконалення дизайн-освіти в Україні. Тези доповіді на ІІІ Міжнародному науково-практичному конгресі «Міське середовище – ХХІ ст. – Архітектура.Будівництво. Дизайн» (14-18 березня 2018 р. Національний авіаційний університет, Навчально-науковий інститут аеропортів, Україна, Державна Вища Професійна школа у Холмі, Польща. – Режим доступу: http://nau.edu.ua
 14. Третяк Ю.В. Історія та сучасність київських тюрем // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції: “Архітектура історичного Києва. Феномен урбанізованих ландшафтів”.- К.: КНУБА, 2018.- С.125-127.- Режим доступу: https://8fee7f85-332d-484a-ac84-9e5cf334598c.filesusr.com/ugd/33d6c6_eec0410eb1a74354863d71c4d571219f.pdf (issn 2077-3455, Google Scholar).
 15. Чепенко Н.Г. Руйнування історичного центру Києва у наслідок сучасної забудови та урбанізації // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції: “Архітектура історичного Києва. Феномен урбанізованих ландшафтів”.- К.: КНУБА, 2018.- С.133-134.- Режим доступу: https://8fee7f85-332d-484a-ac84-9e5cf334598c.filesusr.com/ugd/33d6c6_eec0410eb1a74354863d71c4d571219f.pdf (issn 2077-3455, Google Scholar).

Творчий доробок:

 1. Карпов Є.Є. Пам’ятник митрополиту Володимиру, бронза. с. Ковалівка, Київська область. 2018 р.

   

 

2017 рік

Наукові фахові видання:

 1. Біленкова С.В. Зарубіжний досвід з управління містобудівними ландшафтами історичних міст у контексті містобудівної політики України // КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА: збірник наук. пр. / Український державний інститут культурної спадщини; за ред. О.А.Пламеницької. – Київ, 2017. – Вип. 1 (10). – С.58–64, іл.
 2. Косаревська Р.О. Алегорично-символічні означення архітектурно-пейзажних композицій парку «Олександрія» (м.Біла Церква, Україна) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 47. – Київ: КНУБА, 2017. – С.190-194 (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 3. Пилипчук О.Д. Емоційний вплив колористичного простору при включенні в інтер’єр художньо-декоративних засобів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування.- Випуск 49.- Київ: КНУБА, 2017.- С.182–188. (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 4. Пилипчук О.Д. Структура взаємозв’язку колористики інтер’єру і художньо-декоративних засобів // Архітектурний вісник КНУБА.- Київ: КНУБА, 2017.- С.258–265 (ISSN 2519-8661) – Режим доступу: https://sites.google.com/site/arhviknuba/
 5. Пилипчук О.Д. Коригування художньо-декоративної форми та простору за допомогою колористичних методів // Містобудування та територіальне планування.- Випуск 65.- Київ: КНУБА, 2017.- С.450–458 (ISSN 2076-815X) – Режим доступу: http://www.mtp.in.ua/home
 6. Полубок А.П. Синтез мистецтв як процес взаємодії архітектури і пластичних мистецтв // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 49. – КНУБА, 2017. – с.189-194 (issn 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 7. Третяк Ю.В. Основи систематизації і нормування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів// Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 49. – КНУБА, 2017. – с.464-474 (issn 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 8. Третяк Ю. Шилова М. Особливості формування інтер’єрів житлових лофтів// Теорія і практика дизайну. – Випуск 12. – НАУ, 2017. – с. (ISSN: 2415-8151) – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Design
 9. Третяк Ю. Школік А. Принципи систематизації ландшафтних елементів в інтер`єрах промислових будівель// Теорія і практика дизайну. – Випуск 12. – НАУ, 2017. – с. (ISSN: 2415-8151) – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Design
 10. Третяк Ю.В., Кузнєцова І.О., Сиводід М. Особливості формування інтер’єрів апартаментів готелів за допомогою колористичних засобів\\ Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 48. – КНУБА, 2017. – с. 457-465 (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 11. Y. Tretyak, I. Kuznetsova, V. Us, I. Ilyk Особливості використання народного текстилю при проектуванні сучасного етнічного житлового інтер’єру України// Теорія і практика дизайну. – Випуск 11. – НАУ, 2017. – с. 204-214 (ISSN: 2415-8151) – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Design
 12. Третяк Ю.В. Перспективні напрямки та проблеми розміщення пенітенціарних комплексів в структурі міст України// Регіональна політика: історія, політико-правові засади архітектури, урбаністика [ Зб.наук.праць]. – Київ, Тернопіль: – 2015. – Вип. ІІІ матеріали трет.міжнародної наук-прак конференції (Київ, 22-23 листопада 2017 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ, КНУБА та ін. «Бескиди» – 2017. – в 3 ч. – Ч.2 – 307 с. – с. 25-28 (ISBN 978-966-457-286-3)
 13. Tretyak Yuliya. PRINCIPLES OF FORMATION OF THE SUBJECT-SPATIAL ENVIRONMENT FOR PRISONERS// Theory and design of practice: Collection of scientific papers\ Technical aesthetics – K: Komprint, 2017. – Issue 11. – 224 p. – p.193-203 (ISSN: 2415-8151) – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Design

Тези доповідей:

  1. Біленкова С.В. Архітектурний декор історичної забудови Буковини першої третини ХХ століття // ХІ Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 100-річчю Української національної революції. Тези доповідей, Чернівці, 20 – 21 жовтня 2017 р. / Наук. ред. О.В.Добржанський. – Чернівці: Технодрук, 2017. – С.39–41.
  2. Косаревська Р.О. Простір історичного міста та його архітектурно-композиційні акценти // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: «Архітектура історичного Києва. Контекст і втручання».- К.: КНУБА, 2017.- С.59-60.
  3. Пилипчук О.Д. Определение основных критериев восприятия зрителем художественно-декоративной формы в интерьерном пространстве // Тези доповіді у збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції науково-викладацького складу і молодих вчених у рамках IX Міжнародного форуму «Дизайн-освіта 2017. Педагогічні аспекти підготовки викладачів з візуального мистецтва та дизайну: сучасність і перспективи».- Харків: ХДАДМ, 2017.- С.278–280.
  4. Пилипчук О.Д. Вплив емоційного стану людини в сприйнятті колористичного простору // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: «Архітектура історичного Києва. Контекст і втручання».- К.: КНУБА, 2017.- С.96–97.
  5. Пилипчук О.Д. Коригування художньо-декоративної форми та простору за допомогою колористичних методів в рекреаційних зонах // Тези доповіді у збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Сталий розвиток міст (містобудівний аспект)».- Харків: «ХНУМГ ім. Бекетова», 2017.- С.45–46 (ISBN 978-966685-5)
  6. Пилипчук О.Д. Вирішення проблеми взаємозв’язку колористики інтер’єру і художньо-декоративних засобів в творчій роботі художника-дизайнера // Тези доповіді XI всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта. Еволюція архітектури: образ, естетика, емоційний контекст як інформаційна трансформація».- Київ: КНУБА, 2017 (сертифікат)
  7. Пилипчук О.Д. Питання впливу кольорових і світлових рефлексів оточуючого середовища на сприйняття художньо-декоративних поверхонь // Тези доповіді у збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції науково-практична конференції «Сучасні тенденції розвитку архітектури і містобудування. Дизайн та мистецтво як засоби гуманізації архітектурного середовища».- Харків: «ХНУМГ ім. Бекетова», 2017.- С.214–215 (ISBN 978-966-695-449-0)
  8. Полубок А.П. Застосування скульптурної композиції на дитячих майданчиках та її взаємодія з архітектурним середовищем // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: «Архітектура історичного Києва. Контекст і втручання».- К.: КНУБА, 2017.- С.100-101.
  9. Полубок А.П. Синтез мистецтв як процес взаємодії архітектури і пластичних мистецтв у програмі підготовки художників, дизайнерів // ІХ Всеукраїнська наукова конференція. Міністерство освіти і науки України.- Київ: КНУБА, 2017.

  2016 рік

  Наукові фахові видання:

  1. Третяк Ю.В. Передумови і чинники модернізації архітектурного середовища пенітенціарних комплексів в Україні\\ Научные достижения, наработки, предложения за 2015 г.: сборник научных статей. – Варшава: Diamond trading tour, 2016 (ISBN: 978-83-65207-57-9)
  2. Третяк Ю.В. Функціональні й конструктивні особливості формування багатоповерхових автоматизованих автостоянок у надвеликих містах України// Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 42. – КНУБА, 2016 – c. 352-356. (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
  3. Третяк Ю.В. Основні закономірності формоутворення в органічному дизайні //Теорія і практика дизайну. – Випуск 10. – НАУ, 2016. – с. 177-188 (ISSN: 2415-8151)
  4. Яремчук О.М. Площинні та просторові сітки як первинні засоби організації шрифтових угрупувань // Актуальні проблеми мистецької практики та мистецтвознавчої науки: Зб. наук. пр.(мистецькі обрії).— К, 2016.— Вип.8.— С.159-164.
 • Конференції:
 • Косаревська Р.О. Літописні річки Києва у формуванні його історико-культурного ландшафту. // ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Архітектура історичного Києва. Ландшафт і вода”. Київ, 30 листопада 2016 р.
 • 2015 рік

  Наукові фахові видання:

  1. Біленкова С., Крачило С., Каспрук О.,Скрипник-Миська Д. Каталог творів образотворчого мистецтва другої всеукраїнської трієнале “Пречиста”.– Чернівці: ЦК “Вернісаж”, 2015. – 38 с., ілл.
  2. Косаревська Р.О. Архітектурно-семіотична змістовність фасаду історичного прибуткового будинку по вул.Гоголівська, 23 м.Києва //Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 39. – Київ: КНУБА, 2015.- С.125-138. (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
  3. Третяк Ю.В. Принципи гармонізації архітектурного середовища пенітенціарних комплексів// Містобудування та територіальне планування: / науково-техн збірник. Відп. ред. М.М.Осєтрін. – К.: КНУБА, 2015.- Випуск 58 (ISSN 2076-815X) – Режим доступу: http://www.mtp.in.ua/home
  4. Третяк Ю.В. Історичний досвід формування архітектурного середовища пенітенціарних будівель// Архітектурний вісник КНУБА. Вип. 6. – КНУБА, 2015 – c. 295-305 (ISSN 2519-8661) – Режим доступу: https://sites.google.com/site/arhviknuba/
  5. Третяк Ю.В. Нормативна база проектування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів (початок) //Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 40. – КНУБА, 2015 (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
  6. Третяк Ю.В. Сучасний стан і тенденції нормування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів в Україні// Сучасні проблеми технічного регулювання у будівництві: збірн. наук. праць – К., КНУБА, 2015. – Вип. 1 . – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/11/201501.pdf
  7. Третяк Ю.В. Теоретичні підходи до формування і гармонізації архітектурного середовища пенітенціарних комплексів// Молодий вчений. – Херсон, ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». – № 12 (27), частина 4, грудень 2015 (ISSN 2313-2167)
  8. Третяк Ю.В. Основні засади й напрямки модернізації регіональної мережі пенітенціарних комплексів // Досвід та перспективи розвитку міст України. – Київ, Діпромісто, КНУБА, 2015. – Випуск . – с. УДК 711.4 ББК 85.118 (4 Укр.) Д70
  9. Третяк Ю.В. Типологічні основи формування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів. Автор. дис. .., докт.арх.: 18.00.02. – Київ, КНУБА, 2015
 • Тези доповідей:
  1. Пилипчук О.Д. Проблема асоціативності кольору в дизайні інтер’єру та методи засвоєння практичних прийомів для студентів архітекторів, дизайнерів, художників // Тези доповіді у збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції науково-викладацького складу і молодих вчених у рамках IX Міжнародного форуму «Дизайн-освіта 2015. Концепція сучасної освіти України в умовах євроінтеграції».- Харків: ХДАДМ, 2015.- С.92–93.
 • Конференції:

 • Косаревська Р.О. З досвіду залучення студентів до вивчення та збереження архітектурної спадщини Києва // Міжнародна науково-практична конференція «Архітектура історичного Києва». Київ: КНУБА. 29 жовтня 2015.

 2014 рік

Наукові фахові видання:

 1. Біленкова С.В. Пригода Леонід Григорович – художник – графік. // Золотий фонд нації. Національні лідери України. Україна. Європа. Світ / упорядник В.В.Болгов. – К.: Українська конфередерація журналістів, 2014. – С.497 (ISBN 978-966-1641-70-8)
 2. Беленкова С.В. Архитектура Черновиц в послевоенное время. Связь времён и эпох. // Послевоенное восстановление памятников. Теория и практика ХХ века: материалы международной научной конференции, 4 – 5 декабря 2014 года в г. Гатчино / Государственный историко–художественный дворцово–парковый музей — заповедник “Гатчино”, Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт–Петербурга. – СПб.: ИПК “Береста”, 2014. – С.12 – 29 (рос.м.) (ISBN 978-5-906670-25-0)
 3. Косаревська Р.О. Засади реставраційно-відновних робіт пам‘яток садово-паркового мистецтва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 35. – Київ: КНУБА, 2014.- С.35-45. (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 4. Пилипчук О.Д. Існування живопису в сучасному інтер’єрному просторі одночасно як станкового та утилітарного. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. Київ: КНУБА, 2014. Вип. 35. С. 180 – 184. (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 5. Пилипчук О.Д. Проблема асоціативності кольору в інтер’єрі, художньо-декоративного оздоблення та методи засвоєння практичних прийомів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. Київ: КНУБА, 2014. Вип. 36. С. 220 – 225. (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 6. Третяк Ю.В. Эволюция архитектурной среды пенитенциарных зданий и комплексов//«Технические науки: основа современной инновационной системы», ІІІ Международная научно-практическая конференция, 25 февр. 2014 г. [Текст]; [материалы] / Приволжский научно-исследовательский центр. – Йошкар-Ола: Коллоквиум, 2014
 7. Третяк Ю.В. Методы, средства и приемы гармонизации архитектурной среды пенитенциарных комплексов//Meždunarodnyj naučno-issledovatel’skij žurnal, № 8 (27), 2014, часть 3 / Сборник по результатам XXХ заочной научной конференции Research Journal of International Studies. – Екатеринбург, 2014
 8. Третяк Ю.В. Типологія функціонально-планувальної структури пенітенціарних комплексів в Україні// Научная и техническая информация в планировании и осуществлении научных исследований и реализации проектов: сборник научных докладов по материалам международной научно-практической конференции 29.09.2014 – 30.09.2014 г. – Варшава: Diamond trading tour, 2014
 9. Третяк Ю.В. Композиційні прийоми удосконалення функціонально-планувальної та об‘ємно-просторової організації ділянок міських пенітенціарних комплексів//Досвід та перспективи розвитку міст України. – Київ, Діпромісто, КНУБА, 2014. – Випуск
 10. Третяк Ю.В. Реконструкція і реновація пенітенціарних комплексів у аспекті їх просторово-часової організації// Досвід та перспективи розвитку міст України. – Київ, Діпромісто, КНУБА, 2014. – Випуск 26.
 11. Яремчук О.М. Художньо-творчі аспекти проектування аркушевих шрифтових видань. // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : зб. наук. праць. №1. 2014. С.39-45.
 12. 2013 рік

  Наукові фахові видання:

   1. Пилипчук О.Д. Основні засоби вирішення задач фактурності кольору в художній формі, розміщеній у просторовому середовищі сучасного інтер’єру. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. Київ: КНУБА, 2013. Вип. 34. С. 256 – 260. (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
   2. Третяк Ю.В. Напрями розвитку середовища пенітенціарних закладів у складі функціонально-планувальної організації території Донбасу//Досвід та перспективи розвитку міст України. – Київ, Діпромісто, КНУБА, 2013. – Випуск 25. – с. 169 – 175
   3. Третяк Ю.В. Научные основы систематики архитектурной среды пенитенциарных комплексов в Украине// Архитектурное интерпространство ХХІ века: опыт, проблемы, перспектива: материалы международной научно-методической конференции. – СПб: Изд-во СПбГАСУ, 2013
   4. Третяк Ю.В. Особенности формирования архитектурной среды пенитенциарных комплексов в системе города // «Актуальные проблемы большого города: архитектурная теория и практика», материалы межд. научн. – практ. конференции. – Алматы: КазНТУ, 2013
   5. Третяк Ю.В. Пути формирования территориальной сети пенитенциарных комплексов в Украине//Meždunarodnyj naučno-issledovatel’skij žurnal, №12 (19), 2013, часть 3 / Сборник по результатам XXII заочной научной конференции Research Journal of International Studies. – Екатеринбург
   6. Третяк Ю. В. Проблеми розміщення комплексів слідчих ізоляторів та пенітенціарних закладів в місті Києві / Ю. В. Третяк // Досвід та перспективи розвитку міст України. – Київ, Діпромісто, КНУБА, 2013. – Випуск 23. – с. 173 – 178
   7. Третяк Ю. В. Пенітенціарний комплекс як соціально-культурологічний і архітектурний тип / Ю. В. Третяк // Досвід та перспективи розвитку міст України. – Київ, Діпромісто, КНУБА, 2013. – Випуск 24. – с. 97 – 104.
   8. Яремчук О.М. Формотворчі засади дизайну візитівки // Мистецтвознавство України : зб. наук. праць НАМУ. 2013. №13. С.215-223.
   9. Яремчук О.М. Шрифтовий плакат у системі поліграфічного дизайну. // Українська академія мистецтва : дослідницькі та науково-методичні праці. № 20. 2013. С.114–122.
   10. Яремчук О.М. Існуюча практика і перспектива використання явища зорових ілюзій у графічному дизайні // Технічна естетика і дизайн : науково-технічний зб. – Київ, 2013. – Випуск 12. – С. 215–224.
   11. Яремчук О.М. Стильові риси та пластичні особливості національних шрифтових форм // Вісник Прикарпатського національного університету. – Івано-Франківськ 2012-2013. Випуск 26-27. – С. 277–287.

   Тези доповідей:

   1. Пилипчук О.Д. Фактурні можливості кольору в пам’ятнику архітектури: “Будинок з хімерами” архітектора Владислава Городецького // Тези доповіді VI всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта. Архітектура: образ, естетика, емоційний контекст. Присвячена 150-річчю від дня народження Владислава Городецького». Київ: КНУБА, 2013 (сертифікат).

2012 рік

Наукові фахові видання:

 1. Біленкова С.В. Чернівецький період творчого життя віденського архітектора Губерта Гесснера // Праці Науково-дослідного інституту памяткоохоронних досліджень / Випуск 7. – К.: Фенікс, 2012. – С.92 – 106.
 2. Пилипчук О.Д. Взаємодія кольору і форми як інструмент в сучасному мистецтві та проектуванні (на прикладі аптеки в м. Києві) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. Київ: КНУБА, 2012. Вип. 31. С. 72 – 77. (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 3. Полубок А.П. Застосування скульптурної пластики на дитячих майданчиках та її взаємодія з архітектурним середовищем // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. Київ: КНУБА, 2012. Вип.30. С.214-219. (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 4. Третяк Ю.В. Етно – традиції в архітектурі виправних закладів//Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід – Збірник наукових праць, книга друга, Полтава, 2012. – с.65-68
 5. Третяк Ю.В. Перетворення архітектурного середовища пенітенціарних закладів// Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск № 30. – Київ, КНУБА, 2012. – с. 363 – 374. (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 6. Третяк Ю.В. Проблеми формування територіальної мережі пенітенціарних закладів в Україні та їх типологічні особливості// Досвід та перспективи розвитку міст України. – Київ, Діпромісто, КНУБА, 2012. – Випуск 22
 7. Третяк Ю. В. Методичні основи і містобудівні методи формування середовища пенітенціарних закладів / Ю. В. Третяк // Досвід та перспективи розвитку міст України. – Київ, Діпромісто, КНУБА, 2012. – Випуск 22. – с. 206 – 213.
 8. Яремчук О.М. Видавничо-поліграфічні чинники образної виразності шрифтових аркушевих видань // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки . – К. : Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України, 2012. – Випуск 4 (14 – 15). – С. 115–120.

Тези доповідей:

 1. Пилипчук О.Д. Зв’язок суперграфіки та дигітальної архітектури // Тези доповіді у збірнику матеріалів V всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта. Інформативний простір архітектури».- Київ: КНУБА, 2012.- С.53–54.

 

2009 рік

Монографії:

 1. Біленкова С. В. Архітектура Чернівців XIX – першої половини XX століття / Світлана Вікторівна Біленкова/; монографія.  – Чернівці : Букрек, 2009. – 427 с. : ілюстр. (ISBN 978-966-399-178-8).

 

2008 рік

Монографії:

 1. Третяк Ю.В. Виправні і адаптаційні центри для підлітків (архітектура і функціонування). – Видавець  Надтока О.Ф. – Біла Церква, 2008. – 120 с.

2002 рік

Монографії:

 1. Біленкова С.В. Архітектура Чернівців на шляху від стилю "модерн" до стилю "ар
  деко". //Філософія науки, техніки та архітектури: Постмодерний проект: Ф.56. /
  Колективна монографія / За ред. д-ра філос.наук В.А.Рижка. – К.: КНУБА, 2002. –
  С.219 – 229 , іл.