Наукова діяльність кафедри рисунка та живопису

2019 рік

Наукові фахові видання:

 1. Кащенко О.В. (співавтор). Концепція громадського управління в сфері містобудування (на замовлення Мінрегіонбуду України)
 2. Пилипчук О.Д., Полубок А.П. Рішення творчого задуму художньо-декоративної форми в залежності від застосованих матеріалів // Science Rise. DOI: 10.15587/2313-8416.2019.164772. Харків: НВП ПП Технологічний Центр, 2019. Вип. № 4(57). С. 36-39. DOI: 10.15587/2313-8416.2019.164772 (Видання входить до науково-метричної бази Index Copernicus, Cross Ref, Google Scholar, РИНЦ, SIS та ін.)
 3. Pilipchuk O., Kolomiiets Y. (2019). Elaboration of main methods of using coloristics at creating the ecological interior space including artworcs // EUREKA: Art and Humanities, scientific article in the journal. Tallinn, Eest,  3, 3-8. DOI: 10.21303/2504-5571.2019.00905. (Зарубіжне, європейське видання. Міжнародний науковий журнал, що входить до наукометричної бази Cross Ref, Index Copernicus, ERIH PLUS, Google Scholar, РИНЦ, SIS та ін).- Режим доступу: http://eu-jr.eu/social/article/view/905/904

Тези доповідей:

 1. Карпов Є.Є. Методика викладання скульптурно-станкової композиції з використанням складного багаторівневого каркасу // Міжнародна наукова конференція: “Мистецька освіта в Україні: сучасний стан – інноваційність – перспективи розвитку”.- Київ, КАМ, 12-13.04.2019.
 2. Kosarevska R., Kysil O., Levchenko O. Możliwości ВIM do poziomu 4D w rozwiązywaniu problemów wizualizacji obiektów historycznych z myślą o stworzeniu interaktywnych atlasów historycznych i architektonicznych miast historycznych // 11th International Conference “Current issues research, conservation and restoration of historic fortifications”.- Medzhybizh-Lviv-Chelm (Poland), 2-6.06.2019.
 3. Пилипчук О. Д., Козак Н.Ф, Гетун Г.В. Створення комфортного колірного середовища як одне із завдань екології інтер’єрного простору // Science and education: збірник праць XІІІ Міжнародної наукової конференції, 4–13 січня 2019 р. Хайдусобосло (Угорщина) – Хмельницький: ХНУ, 2019. С.24-27.
 4. Третяк Ю.В. Стан та протиріччя сучасного дизайну // V Міжнародна науково-практична конференція: «Теорія та практика дизайну».- Київ, НАУ, 11.03.2019.

Творчий доробок:

 1. Карпов Є.Є. Меморіальна дошка Борису Олійнику, м. Київ, 90х60, бронза, камінь, 2019 рік.

2018 рік

Наукові фахові видання:

 1. Danko K.S.Modern Approaches to the Design of Sustainable Cities / A.E. Konyuk, K.S. Danko, A.V. Zauralskaya // International Journal of Engineering and Technology. – 2018. – Vol. 7, No 3.2. – P. 621-625. – URL : https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/14601
 2. Косаревська Р.О. «Софіївський сад» та його художні образи // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 50. – Київ: КНУБА, 2018. – С.83-88 (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 3. Kravchuk Oksana,Piddubnyi Ihor. Formation of Space and Use of Teatralna Square in Chernivtsi in the 19th – Early 20th Century. Списание ЕПОХИ Издание на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ /Journal EPOHI [EPOCHS] Edition of the Department of History of “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tаrnovo. Том / Volume XXVI (2018), Книжка / Issue 2.  P. 404-417.
 4. Пилипчук О.Д. Определение критериев восприятия зрителем художественно-декоративной формы в колористическом пространстве интерьера // Технічна естетика і дизайн, 13/2018. Київ: КНУБА, С. 101-105, (ISSN 2221-9293) – Режим доступу: http://www.knuba.edu.ua/?page_id=263
 5. Пилипчук О.Д Вплив історичного розвитку світового мистецтва і стильових змін на проблему взаємозв’язку художньо-декоративних форм і інтер’єрного середовища // Технічна естетика і дизайн, 14/2018. Київ: КНУБА, С.258-262. (ISSN 2221-9293) – Режим доступу: http://www.knuba.edu.ua/?page_id=263
 6. Третяк Ю.В. Передумови проектування та будівництва пенітенціарних будівель із застосуванням модульних конструкцій, виготовлених у заводських умовах // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 51. – Київ: КНУБА, 2018. – С.489-497 (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 7. Третяк Ю. В., Мовчан М. Ю. Особливості формування композиції громадських інтер’єрів за допомогою текстилю // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 52. – Київ: КНУБА, 2018. – С.406-413 (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 8. Третяк Ю. В., Рещікова В. Є. Досвід проектування інтер’єрів медіатек за допомогою засобів освітлення // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 52. – Київ: КНУБА, 2018. – С.390-399 (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal

Тези доповідей:

 1. Біленкова С.В. Невідомі сторінки чернівецького модернізму. Історична пам’ять і доля митців / Регіональний вимір архітектури авангарду Україна і Європа: Тези міжнар.конф.18 – 20 квітня 2018, м.Харків / Наук.ред. О.П.Буряк. – Х.: “Раритет України”, 2018. – С.14 – 15.
 2. Косаревська Р.О. Історико-архітектурний атлас Києва як основа усвідомлення його містобудівної спадщини // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції: “Архітектура історичного Києва. Феномен урбанізованих ландшафтів”.- К.: КНУБА, 2018.- С.63-64.
 3. Кузнєцова І., Яремчук О., Гербіч К. Витоки сучасних шрифтових композицій, задіяних в оформленні інтер’єрів молодіжних клубів. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», м. Київ: КНУТД, 2018 р. У 2 томах. Том 1. С. 76–78.- Режим доступу: http://designconference.knutd.edu.ua/wp-content/uploads/sites/30/2018/04/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-2018.pdf
 4. Пилипчук О.Д. Роль естетичних можливостей колористики у вирішенні проблеми екології інтер’єрного простору // Архітектура та екологія: матеріали у збірнику ІХ Міжнародної наукової конференції 30 жовтня – 1 листопада 2018 р. Київ: НАУ, 2018, С. 96-97.
 5. Пилипчук О.Д. Питання психологічного і асоціативного значення сприйняття кольорів в просторі сучасного інтер’єру // Архітектура історичного Києва. Феномен урбанізованих ландшафтів: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2018 р. Київ: КНУБА, 2018, С. 98-99.
 6. Пилипчук О. Д., Козак Н.Ф., Гетун Г.В., Вплив кольорових і світлових рефлексів оточуючого середовища на сприйняття художньо-декоративних поверхонь // Science and education: збірник праць XІІІ Міжнародної наукової конференції, 6–13 вересня 2018 р. Нетанія (Ізраїль) – Хмельницький: ХНУ, 2018. С. 180-184. Режим доступу: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/6643/1/MASE-2018.pdf
 7. Пилипчук О.Д. Питання впливу кольорових і світлових рефлексів оточуючого середовища на сприйняття художньо-декоративних поверхонь // Сучасні тенденції розвитку архітектури і містобудування. Дизайн та мистецтво як засоби гуманізації архітектурного середовища: матеріали у збірнику Всеукраїнської науково-практичної конференції 17 листопада 2018 р. Харків: ХНУМГ ім. Бекетова, 2018, С. 214-215.
 8. Пилипчук О.Д. «Історичний аспект питання взаємозв’язку художньо-декоративних форм в контексті інтер’єрного середовища». Матеріали у збірнику Міжнародної науково-практична конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну». Київ: КНУТД, 2018, С.188–190. Режим доступу: http://designconference.knutd.edu.ua/wp-content/uploads/sites/30/2018/04/Програма_конф_Дизайн-2018.pdf
 9. Пилипчук О.Д. «Вирішення проблем взаємозв’язку колористики інтер’єру і художньо-декоративних засобів у студентських навчальних завданнях художників-дизайнерів». Матеріали IХ Всеукраїнської наукової конференції«Сучасна архітектурна освіта: Еволюція архітектури як інформаційна трансформація». Київ: КНУБА, 2018, С.53–55 Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/20/9_КНУБА_СУЧАСНА_АРХІТ_ОСВІТА_2017_2018.pdf
 10. Третяк Ю.В. Проблеми вдосконалення дизайн-освіти в Україні. Тези доповіді на ІІІ Міжнародному науково-практичному конгресі «Міське середовище – ХХІ ст. – Архітектура.Будівництво. Дизайн» (14-18 березня 2018 р. Національний авіаційний університет, Навчально-науковий інститут аеропортів, Україна, Державна Вища Професійна школа у Холмі, Польща. – Режим доступу: http://nau.edu.ua
 11. Третяк Ю.В. Історія та сучасність київських тюрем // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції: “Архітектура історичного Києва. Феномен урбанізованих ландшафтів”.- К.: КНУБА, 2018.- С.125-127.
 12. Чепенко Н.Г. Руйнування історичного центру Києва у наслідок сучасної забудови та урбанізації // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції: “Архітектура історичного Києва. Феномен урбанізованих ландшафтів”.- К.: КНУБА, 2018.- С.133-134.

 

2017 рік

Наукові фахові видання:

 1. Біленкова С.В. Зарубіжний досвід з управління містобудівними ландшафтами історичних міст у контексті містобудівної політики України // КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА: збірник наук. пр. / Український державний інститут культурної спадщини; за ред. О.А.Пламеницької. – Київ, 2017. – Вип. 1 (10). – С.58–64, іл.
 2. Косаревська Р.О. Алегорично-символічні означення архітектурно-пейзажних композицій парку «Олександрія» (м.Біла Церква, Україна) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 47. – Київ: КНУБА, 2017. – С.190-194 (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 3. Пилипчук О.Д. Емоційний вплив колористичного простору при включенні в інтер’єр художньо-декоративних засобів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування.- Випуск 49.- Київ: КНУБА, 2017.- С.182–188. (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 4. Пилипчук О.Д. Структура взаємозв’язку колористики інтер’єру і художньо-декоративних засобів // Архітектурний вісник КНУБА.- Київ: КНУБА, 2017.- С.258–265 (ISSN 2519-8661) – Режим доступу: https://sites.google.com/site/arhviknuba/
 5. Пилипчук О.Д. Коригування художньо-декоративної форми та простору за допомогою колористичних методів // Містобудування та територіальне планування.- Випуск 65.- Київ: КНУБА, 2017.- С.450–458 (ISSN 2076-815X) – Режим доступу: http://www.mtp.in.ua/home
 6. Полубок А.П. Синтез мистецтв як процес взаємодії архітектури і пластичних мистецтв // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 49. – КНУБА, 2017. – с.189-194 (issn 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 7. Третяк Ю.В. Основи систематизації і нормування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів// Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 49. – КНУБА, 2017. – с.464-474 (issn 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 8. Третяк Ю. Шилова М. Особливості формування інтер’єрів житлових лофтів// Теорія і практика дизайну. – Випуск 12. – НАУ, 2017. – с. (ISSN: 2415-8151) – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Design
 9. Третяк Ю. Школік А. Принципи систематизації ландшафтних елементів в інтер`єрах промислових будівель// Теорія і практика дизайну. – Випуск 12. – НАУ, 2017. – с. (ISSN: 2415-8151) – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Design
 10. Третяк Ю.В., Кузнєцова І.О., Сиводід М. Особливості формування інтер’єрів апартаментів готелів за допомогою колористичних засобів\\ Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 48. – КНУБА, 2017. – с. 457-465 (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 11. Y. Tretyak, I. Kuznetsova, V. Us, I. Ilyk Особливості використання народного текстилю при проектуванні сучасного етнічного житлового інтер’єру України// Теорія і практика дизайну. – Випуск 11. – НАУ, 2017. – с. 204-214 (ISSN: 2415-8151) – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Design
 12. Третяк Ю.В. Перспективні напрямки та проблеми розміщення пенітенціарних комплексів в структурі міст України// Регіональна політика: історія, політико-правові засади архітектури, урбаністика [ Зб.наук.праць]. – Київ, Тернопіль: – 2015. – Вип. ІІІ матеріали трет.міжнародної наук-прак конференції (Київ, 22-23 листопада 2017 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ, КНУБА та ін. «Бескиди» – 2017. – в 3 ч. – Ч.2 – 307 с. – с. 25-28 (ISBN 978-966-457-286-3)
 13. Tretyak Yuliya. PRINCIPLES OF FORMATION OF THE SUBJECT-SPATIAL ENVIRONMENT FOR PRISONERS// Theory and design of practice: Collection of scientific papers\ Technical aesthetics – K: Komprint, 2017. – Issue 11. – 224 p. – p.193-203 (ISSN: 2415-8151) – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Design

Тези доповідей:

  1. Біленкова С.В. Архітектурний декор історичної забудови Буковини першої третини ХХ століття // ХІ Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 100-річчю Української національної революції. Тези доповідей, Чернівці, 20 – 21 жовтня 2017 р. / Наук. ред. О.В.Добржанський. – Чернівці: Технодрук, 2017. – С.39–41.
  2. Косаревська Р.О. Простір історичного міста та його архітектурно-композиційні акценти // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: «Архітектура історичного Києва. Контекст і втручання».- К.: КНУБА, 2017.- С.59-60.
  3. Пилипчук О.Д. Определение основных критериев восприятия зрителем художественно-декоративной формы в интерьерном пространстве // Тези доповіді у збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції науково-викладацького складу і молодих вчених у рамках IX Міжнародного форуму «Дизайн-освіта 2017. Педагогічні аспекти підготовки викладачів з візуального мистецтва та дизайну: сучасність і перспективи».- Харків: ХДАДМ, 2017.- С.278–280.
  4. Пилипчук О.Д. Вплив емоційного стану людини в сприйнятті колористичного простору // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: «Архітектура історичного Києва. Контекст і втручання».- К.: КНУБА, 2017.- С.96–97.
  5. Пилипчук О.Д. Коригування художньо-декоративної форми та простору за допомогою колористичних методів в рекреаційних зонах // Тези доповіді у збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Сталий розвиток міст (містобудівний аспект)».- Харків: «ХНУМГ ім. Бекетова», 2017.- С.45–46 (ISBN 978-966685-5)
  6. Пилипчук О.Д. Вирішення проблеми взаємозв’язку колористики інтер’єру і художньо-декоративних засобів в творчій роботі художника-дизайнера // Тези доповіді XI всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта. Еволюція архітектури: образ, естетика, емоційний контекст як інформаційна трансформація».- Київ: КНУБА, 2017 (сертифікат)
  7. Пилипчук О.Д. Питання впливу кольорових і світлових рефлексів оточуючого середовища на сприйняття художньо-декоративних поверхонь // Тези доповіді у збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції науково-практична конференції «Сучасні тенденції розвитку архітектури і містобудування. Дизайн та мистецтво як засоби гуманізації архітектурного середовища».- Харків: «ХНУМГ ім. Бекетова», 2017.- С.214–215 (ISBN 978-966-695-449-0)
  8. Полубок А.П. Застосування скульптурної композиції на дитячих майданчиках та її взаємодія з архітектурним середовищем // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: «Архітектура історичного Києва. Контекст і втручання».- К.: КНУБА, 2017.- С.100-101.
  9. Полубок А.П. Синтез мистецтв як процес взаємодії архітектури і пластичних мистецтв у програмі підготовки художників, дизайнерів // ІХ Всеукраїнська наукова конференція. Міністерство освіти і науки України.- Київ: КНУБА, 2017.

  2016 рік

  Наукові фахові видання:

  1. Третяк Ю.В. Передумови і чинники модернізації архітектурного середовища пенітенціарних комплексів в Україні\\ Научные достижения, наработки, предложения за 2015 г.: сборник научных статей. – Варшава: Diamond trading tour, 2016 (ISBN: 978-83-65207-57-9)
  2. Третяк Ю.В. Функціональні й конструктивні особливості формування багатоповерхових автоматизованих автостоянок у надвеликих містах України// Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 42. – КНУБА, 2016 – c. 352-356. (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
  3. Третяк Ю.В. Основні закономірності формоутворення в органічному дизайні //Теорія і практика дизайну. – Випуск 10. – НАУ, 2016. – с. 177-188 (ISSN: 2415-8151)
  4. Яремчук О.М. Площинні та просторові сітки як первинні засоби організації шрифтових угрупувань // Актуальні проблеми мистецької практики та мистецтвознавчої науки: Зб. наук. пр.(мистецькі обрії).— К, 2016.— Вип.8.— С.159-164.
 • Конференції:
 • Косаревська Р.О. Літописні річки Києва у формуванні його історико-культурного ландшафту. // ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Архітектура історичного Києва. Ландшафт і вода”. Київ, 30 листопада 2016 р.
 • 2015 рік

  Наукові фахові видання:

  1. Біленкова С., Крачило С., Каспрук О.,Скрипник-Миська Д. Каталог творів образотворчого мистецтва другої всеукраїнської трієнале “Пречиста”.– Чернівці: ЦК “Вернісаж”, 2015. – 38 с., ілл.
  2. Косаревська Р.О. Архітектурно-семіотична змістовність фасаду історичного прибуткового будинку по вул.Гоголівська, 23 м.Києва //Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 39. – Київ: КНУБА, 2015.- С.125-138. (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
  3. Третяк Ю.В. Принципи гармонізації архітектурного середовища пенітенціарних комплексів// Містобудування та територіальне планування: / науково-техн збірник. Відп. ред. М.М.Осєтрін. – К.: КНУБА, 2015.- Випуск 58 (ISSN 2076-815X) – Режим доступу: http://www.mtp.in.ua/home
  4. Третяк Ю.В. Історичний досвід формування архітектурного середовища пенітенціарних будівель// Архітектурний вісник КНУБА. Вип. 6. – КНУБА, 2015 – c. 295-305 (ISSN 2519-8661) – Режим доступу: https://sites.google.com/site/arhviknuba/
  5. Третяк Ю.В. Нормативна база проектування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів (початок) //Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 40. – КНУБА, 2015 (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
  6. Третяк Ю.В. Сучасний стан і тенденції нормування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів в Україні// Сучасні проблеми технічного регулювання у будівництві: збірн. наук. праць – К., КНУБА, 2015. – Вип. 1 . – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/11/201501.pdf
  7. Третяк Ю.В. Теоретичні підходи до формування і гармонізації архітектурного середовища пенітенціарних комплексів// Молодий вчений. – Херсон, ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». – № 12 (27), частина 4, грудень 2015 (ISSN 2313-2167)
  8. Третяк Ю.В. Основні засади й напрямки модернізації регіональної мережі пенітенціарних комплексів // Досвід та перспективи розвитку міст України. – Київ, Діпромісто, КНУБА, 2015. – Випуск . – с. УДК 711.4 ББК 85.118 (4 Укр.) Д70
  9. Третяк Ю.В. Типологічні основи формування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів. Автор. дис. .., докт.арх.: 18.00.02. – Київ, КНУБА, 2015
 • Тези доповідей:
  1. Пилипчук О.Д. Проблема асоціативності кольору в дизайні інтер’єру та методи засвоєння практичних прийомів для студентів архітекторів, дизайнерів, художників // Тези доповіді у збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції науково-викладацького складу і молодих вчених у рамках IX Міжнародного форуму «Дизайн-освіта 2015. Концепція сучасної освіти України в умовах євроінтеграції».- Харків: ХДАДМ, 2015.- С.92–93.
 • Конференції:

 • Косаревська Р.О. З досвіду залучення студентів до вивчення та збереження архітектурної спадщини Києва // Міжнародна науково-практична конференція «Архітектура історичного Києва». Київ: КНУБА. 29 жовтня 2015.

 2014 рік

Наукові фахові видання:

 1. Біленкова С.В. Пригода Леонід Григорович – художник – графік. // Золотий фонд нації. Національні лідери України. Україна. Європа. Світ / упорядник В.В.Болгов. – К.: Українська конфередерація журналістів, 2014. – С.497 (ISBN 978-966-1641-70-8)
 2. Беленкова С.В. Архитектура Черновиц в послевоенное время. Связь времён и эпох. // Послевоенное восстановление памятников. Теория и практика ХХ века: материалы международной научной конференции, 4 – 5 декабря 2014 года в г. Гатчино / Государственный историко–художественный дворцово–парковый музей — заповедник “Гатчино”, Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт–Петербурга. – СПб.: ИПК “Береста”, 2014. – С.12 – 29 (рос.м.) (ISBN 978-5-906670-25-0)
 3. Косаревська Р.О. Засади реставраційно-відновних робіт пам‘яток садово-паркового мистецтва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 35. – Київ: КНУБА, 2014.- С.35-45. (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 4. Пилипчук О.Д. Існування живопису в сучасному інтер’єрному просторі одночасно як станкового та утилітарного. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. Київ: КНУБА, 2014. Вип. 35. С. 180 – 184. (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 5. Пилипчук О.Д. Проблема асоціативності кольору в інтер’єрі, художньо-декоративного оздоблення та методи засвоєння практичних прийомів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. Київ: КНУБА, 2014. Вип. 36. С. 220 – 225. (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 6. Третяк Ю.В. Эволюция архитектурной среды пенитенциарных зданий и комплексов//«Технические науки: основа современной инновационной системы», ІІІ Международная научно-практическая конференция, 25 февр. 2014 г. [Текст]; [материалы] / Приволжский научно-исследовательский центр. – Йошкар-Ола: Коллоквиум, 2014
 7. Третяк Ю.В. Методы, средства и приемы гармонизации архитектурной среды пенитенциарных комплексов//Meždunarodnyj naučno-issledovatel’skij žurnal, № 8 (27), 2014, часть 3 / Сборник по результатам XXХ заочной научной конференции Research Journal of International Studies. – Екатеринбург, 2014
 8. Третяк Ю.В. Типологія функціонально-планувальної структури пенітенціарних комплексів в Україні// Научная и техническая информация в планировании и осуществлении научных исследований и реализации проектов: сборник научных докладов по материалам международной научно-практической конференции 29.09.2014 – 30.09.2014 г. – Варшава: Diamond trading tour, 2014
 9. Третяк Ю.В. Композиційні прийоми удосконалення функціонально-планувальної та об‘ємно-просторової організації ділянок міських пенітенціарних комплексів//Досвід та перспективи розвитку міст України. – Київ, Діпромісто, КНУБА, 2014. – Випуск
 10. Третяк Ю.В. Реконструкція і реновація пенітенціарних комплексів у аспекті їх просторово-часової організації// Досвід та перспективи розвитку міст України. – Київ, Діпромісто, КНУБА, 2014. – Випуск 26.
 11. Яремчук О.М. Художньо-творчі аспекти проектування аркушевих шрифтових видань. // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : зб. наук. праць. №1. 2014. С.39-45.
 12. 2013 рік

  Наукові фахові видання:

   1. Пилипчук О.Д. Основні засоби вирішення задач фактурності кольору в художній формі, розміщеній у просторовому середовищі сучасного інтер’єру. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. Київ: КНУБА, 2013. Вип. 34. С. 256 – 260. (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
   2. Третяк Ю.В. Напрями розвитку середовища пенітенціарних закладів у складі функціонально-планувальної організації території Донбасу//Досвід та перспективи розвитку міст України. – Київ, Діпромісто, КНУБА, 2013. – Випуск 25. – с. 169 – 175
   3. Третяк Ю.В. Научные основы систематики архитектурной среды пенитенциарных комплексов в Украине// Архитектурное интерпространство ХХІ века: опыт, проблемы, перспектива: материалы международной научно-методической конференции. – СПб: Изд-во СПбГАСУ, 2013
   4. Третяк Ю.В. Особенности формирования архитектурной среды пенитенциарных комплексов в системе города // «Актуальные проблемы большого города: архитектурная теория и практика», материалы межд. научн. – практ. конференции. – Алматы: КазНТУ, 2013
   5. Третяк Ю.В. Пути формирования территориальной сети пенитенциарных комплексов в Украине//Meždunarodnyj naučno-issledovatel’skij žurnal, №12 (19), 2013, часть 3 / Сборник по результатам XXII заочной научной конференции Research Journal of International Studies. – Екатеринбург
   6. Третяк Ю. В. Проблеми розміщення комплексів слідчих ізоляторів та пенітенціарних закладів в місті Києві / Ю. В. Третяк // Досвід та перспективи розвитку міст України. – Київ, Діпромісто, КНУБА, 2013. – Випуск 23. – с. 173 – 178
   7. Третяк Ю. В. Пенітенціарний комплекс як соціально-культурологічний і архітектурний тип / Ю. В. Третяк // Досвід та перспективи розвитку міст України. – Київ, Діпромісто, КНУБА, 2013. – Випуск 24. – с. 97 – 104.
   8. Яремчук О.М. Формотворчі засади дизайну візитівки // Мистецтвознавство України : зб. наук. праць НАМУ. 2013. №13. С.215-223.
   9. Яремчук О.М. Шрифтовий плакат у системі поліграфічного дизайну. // Українська академія мистецтва : дослідницькі та науково-методичні праці. № 20. 2013. С.114–122.
   10. Яремчук О.М. Існуюча практика і перспектива використання явища зорових ілюзій у графічному дизайні // Технічна естетика і дизайн : науково-технічний зб. – Київ, 2013. – Випуск 12. – С. 215–224.
   11. Яремчук О.М. Стильові риси та пластичні особливості національних шрифтових форм // Вісник Прикарпатського національного університету. – Івано-Франківськ 2012-2013. Випуск 26-27. – С. 277–287.

   Тези доповідей:

   1. Пилипчук О.Д. Фактурні можливості кольору в пам’ятнику архітектури: “Будинок з хімерами” архітектора Владислава Городецького // Тези доповіді VI всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта. Архітектура: образ, естетика, емоційний контекст. Присвячена 150-річчю від дня народження Владислава Городецького». Київ: КНУБА, 2013 (сертифікат).

2012 рік

Наукові фахові видання:

 1. Біленкова С.В. Чернівецький період творчого життя віденського архітектора Губерта Гесснера // Праці Науково-дослідного інституту памяткоохоронних досліджень / Випуск 7. – К.: Фенікс, 2012. – С.92 – 106.
 2. Пилипчук О.Д. Взаємодія кольору і форми як інструмент в сучасному мистецтві та проектуванні (на прикладі аптеки в м. Києві) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. Київ: КНУБА, 2012. Вип. 31. С. 72 – 77. (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 3. Полубок А.П. Застосування скульптурної пластики на дитячих майданчиках та її взаємодія з архітектурним середовищем // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. Київ: КНУБА, 2012. Вип.30. С.214-219. (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 4. Третяк Ю.В. Етно – традиції в архітектурі виправних закладів//Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід – Збірник наукових праць, книга друга, Полтава, 2012. – с.65-68
 5. Третяк Ю.В. Перетворення архітектурного середовища пенітенціарних закладів// Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск № 30. – Київ, КНУБА, 2012. – с. 363 – 374. (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 6. Третяк Ю.В. Проблеми формування територіальної мережі пенітенціарних закладів в Україні та їх типологічні особливості// Досвід та перспективи розвитку міст України. – Київ, Діпромісто, КНУБА, 2012. – Випуск 22
 7. Третяк Ю. В. Методичні основи і містобудівні методи формування середовища пенітенціарних закладів / Ю. В. Третяк // Досвід та перспективи розвитку міст України. – Київ, Діпромісто, КНУБА, 2012. – Випуск 22. – с. 206 – 213.
 8. Яремчук О.М. Видавничо-поліграфічні чинники образної виразності шрифтових аркушевих видань // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки . – К. : Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України, 2012. – Випуск 4 (14 – 15). – С. 115–120.

Тези доповідей:

 1. Пилипчук О.Д. Зв’язок суперграфіки та дигітальної архітектури // Тези доповіді у збірнику матеріалів V всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта. Інформативний простір архітектури».- Київ: КНУБА, 2012.- С.53–54.

 

2009 рік

Монографії:

 1. Біленкова С. В. Архітектура Чернівців XIX – першої половини XX століття / Світлана Вікторівна Біленкова/; монографія.  – Чернівці : Букрек, 2009. – 427 с. : ілюстр. (ISBN 978-966-399-178-8).

 

2008 рік

Монографії:

 1. Третяк Ю.В. Виправні і адаптаційні центри для підлітків (архітектура і функціонування). – Видавець  Надтока О.Ф. – Біла Церква, 2008. – 120 с.

2002 рік

Монографії:

 1. Біленкова С.В. Архітектура Чернівців на шляху від стилю "модерн" до стилю "ар
  деко". //Філософія науки, техніки та архітектури: Постмодерний проект: Ф.56. /
  Колективна монографія / За ред. д-ра філос.наук В.А.Рижка. – К.: КНУБА, 2002. –
  С.219 – 229 , іл.