Наукова діяльність кафедри РЖ

2019 рік

Наукові фахові видання:

 1. Кащенко О.В. (співавтор). Концепція громадського управління в сфері містобудування (на замовлення Мінрегіонбуду України)
 2. Пилипчук О.Д., Полубок А.П. Рішення творчого задуму художньо-декоративної форми в залежності від застосованих матеріалів // Science Rise. DOI: 10.15587/2313-8416.2019.164772. Харків: НВП ПП Технологічний Центр, 2019. Вип. № 4(57). С. 36-39. DOI: 10.15587/2313-8416.2019.164772 (Видання входить до науково-метричної бази Index Copernicus, Cross Ref, Google Scholar, РИНЦ, SIS та ін.)

Тези доповідей:

 1. Карпов Є.Є. Методика викладання скульптурно-станкової композиції з використанням складного багаторівневого каркасу // Міжнародна наукова конференція: “Мистецька освіта в Україні: сучасний стан – інноваційність – перспективи розвитку”.- Київ, КАМ, 12-13.04.2019.
 2. Пилипчук О. Д., Козак Н.Ф, Гетун Г.В. Створення комфортного колірного середовища як одне із завдань екології інтер’єрного простору // Science and education: збірник праць XІІІ Міжнародної наукової конференції, 4–13 січня 2019 р. Хайдусобосло (Угорщина) – Хмельницький: ХНУ, 2019. С.24-27.
 3. Третяк Ю.В. Стан та протиріччя сучасного дизайну // V Міжнародна науково-практична конференція: «Теорія та практика дизайну».- Київ, НАУ, 11.03.2019.

Творчий доробок:

 1. Карпов Є.Є. Меморіальна дошка Борису Олійнику, м. Київ, 90х60, бронза, камінь, 2019 рік.

2018 рік

Наукові фахові видання:

 1. Danko K.S.Modern Approaches to the Design of Sustainable Cities / A.E. Konyuk, K.S. Danko, A.V. Zauralskaya // International Journal of Engineering and Technology. – 2018. – Vol. 7, No 3.2. – P. 621-625. – URL : https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet/article/view/14601
 2. Косаревська Р.О. «Софіївський сад» та його художні образи // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 50. – Київ: КНУБА, 2018. – С.83-88 (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 3. Kravchuk Oksana,Piddubnyi Ihor. Formation of Space and Use of Teatralna Square in Chernivtsi in the 19th – Early 20th Century. Списание ЕПОХИ Издание на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ /Journal EPOHI [EPOCHS] Edition of the Department of History of “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tаrnovo. Том / Volume XXVI (2018), Книжка / Issue 2.  P. 404-417.
 4. Пилипчук О.Д. Определение критериев восприятия зрителем художественно-декоративной формы в колористическом пространстве интерьера // Технічна естетика і дизайн, 13/2018. Київ: КНУБА, С. 101-105, (ISSN 2221-9293) – Режим доступу: http://www.knuba.edu.ua/?page_id=263
 5. Пилипчук О.Д Вплив історичного розвитку світового мистецтва і стильових змін на проблему взаємозв’язку художньо-декоративних форм і інтер’єрного середовища // Технічна естетика і дизайн, 14/2018. Київ: КНУБА, С.258-262. (ISSN 2221-9293) – Режим доступу: http://www.knuba.edu.ua/?page_id=263
 6. Третяк Ю.В. Передумови проектування та будівництва пенітенціарних будівель із застосуванням модульних конструкцій, виготовлених у заводських умовах // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 51. – Київ: КНУБА, 2018. – С.489-497 (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 7. Третяк Ю. В., Мовчан М. Ю. Особливості формування композиції громадських інтер’єрів за допомогою текстилю // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 52. – Київ: КНУБА, 2018. – С.406-413 (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 8. Третяк Ю. В., Рещікова В. Є. Досвід проектування інтер’єрів медіатек за допомогою засобів освітлення // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 52. – Київ: КНУБА, 2018. – С.390-399 (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal

Тези доповідей:

 1. Біленкова С.В. Невідомі сторінки чернівецького модернізму. Історична пам’ять і доля митців / Регіональний вимір архітектури авангарду Україна і Європа: Тези міжнар.конф.18 – 20 квітня 2018, м.Харків / Наук.ред. О.П.Буряк. – Х.: “Раритет України”, 2018. – С.14 – 15.
 2. Косаревська Р.О. Історико-архітектурний атлас Києва як основа усвідомлення його містобудівної спадщини // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції: “Архітектура історичного Києва. Феномен урбанізованих ландшафтів”.- К.: КНУБА, 2018.- С.63-64.
 3. Кузнєцова І., Яремчук О., Гербіч К. Витоки сучасних шрифтових композицій, задіяних в оформленні інтер’єрів молодіжних клубів. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну», м. Київ: КНУТД, 2018 р. У 2 томах. Том 1. С. 76–78.- Режим доступу: http://designconference.knutd.edu.ua/wp-content/uploads/sites/30/2018/04/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84_%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-2018.pdf
 4. Пилипчук О.Д. Роль естетичних можливостей колористики у вирішенні проблеми екології інтер’єрного простору // Архітектура та екологія: матеріали у збірнику ІХ Міжнародної наукової конференції 30 жовтня – 1 листопада 2018 р. Київ: НАУ, 2018, С. 96-97.
 5. Пилипчук О.Д. Питання психологічного і асоціативного значення сприйняття кольорів в просторі сучасного інтер’єру // Архітектура історичного Києва. Феномен урбанізованих ландшафтів: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2018 р. Київ: КНУБА, 2018, С. 98-99.
 6. Пилипчук О. Д., Козак Н.Ф., Гетун Г.В., Вплив кольорових і світлових рефлексів оточуючого середовища на сприйняття художньо-декоративних поверхонь // Science and education: збірник праць XІІІ Міжнародної наукової конференції, 6–13 вересня 2018 р. Нетанія (Ізраїль) – Хмельницький: ХНУ, 2018. С. 180-184. Режим доступу: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/6643/1/MASE-2018.pdf
 7. Пилипчук О.Д. Питання впливу кольорових і світлових рефлексів оточуючого середовища на сприйняття художньо-декоративних поверхонь // Сучасні тенденції розвитку архітектури і містобудування. Дизайн та мистецтво як засоби гуманізації архітектурного середовища: матеріали у збірнику Всеукраїнської науково-практичної конференції 17 листопада 2018 р. Харків: ХНУМГ ім. Бекетова, 2018, С. 214-215.
 8. Пилипчук О.Д. «Історичний аспект питання взаємозв’язку художньо-декоративних форм в контексті інтер’єрного середовища». Матеріали у збірнику Міжнародної науково-практична конференції «Актуальні проблеми сучасного дизайну». Київ: КНУТД, 2018, С.188–190. Режим доступу: http://designconference.knutd.edu.ua/wp-content/uploads/sites/30/2018/04/Програма_конф_Дизайн-2018.pdf
 9. Пилипчук О.Д. «Вирішення проблем взаємозв’язку колористики інтер’єру і художньо-декоративних засобів у студентських навчальних завданнях художників-дизайнерів». Матеріали IХ Всеукраїнської наукової конференції«Сучасна архітектурна освіта: Еволюція архітектури як інформаційна трансформація». Київ: КНУБА, 2018, С.53–55 Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/20/9_КНУБА_СУЧАСНА_АРХІТ_ОСВІТА_2017_2018.pdf
 10. Третяк Ю.В. Проблеми вдосконалення дизайн-освіти в Україні. Тези доповіді на ІІІ Міжнародному науково-практичному конгресі «Міське середовище – ХХІ ст. – Архітектура.Будівництво. Дизайн» (14-18 березня 2018 р. Національний авіаційний університет, Навчально-науковий інститут аеропортів, Україна, Державна Вища Професійна школа у Холмі, Польща. – Режим доступу: http://nau.edu.ua
 11. Третяк Ю.В. Історія та сучасність київських тюрем // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції: “Архітектура історичного Києва. Феномен урбанізованих ландшафтів”.- К.: КНУБА, 2018.- С.125-127.
 12. Чепенко Н.Г. Руйнування історичного центру Києва у наслідок сучасної забудови та урбанізації // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції: “Архітектура історичного Києва. Феномен урбанізованих ландшафтів”.- К.: КНУБА, 2018.- С.133-134.

 

2017 рік

Наукові фахові видання:

 1. Біленкова С.В. Зарубіжний досвід з управління містобудівними ландшафтами історичних міст у контексті містобудівної політики України // КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА: збірник наук. пр. / Український державний інститут культурної спадщини; за ред. О.А.Пламеницької. – Київ, 2017. – Вип. 1 (10). – С.58–64, іл.
 2. Косаревська Р.О. Алегорично-символічні означення архітектурно-пейзажних композицій парку «Олександрія» (м.Біла Церква, Україна) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 47. – Київ: КНУБА, 2017. – С.190-194 (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 3. Пилипчук О.Д. Емоційний вплив колористичного простору при включенні в інтер’єр художньо-декоративних засобів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування.- Випуск 49.- Київ: КНУБА, 2017.- С.182–188. (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 4. Пилипчук О.Д. Структура взаємозв’язку колористики інтер’єру і художньо-декоративних засобів // Архітектурний вісник КНУБА.- Київ: КНУБА, 2017.- С.258–265 (ISSN 2519-8661) – Режим доступу: https://sites.google.com/site/arhviknuba/
 5. Пилипчук О.Д. Коригування художньо-декоративної форми та простору за допомогою колористичних методів // Містобудування та територіальне планування.- Випуск 65.- Київ: КНУБА, 2017.- С.450–458 (ISSN 2076-815X) – Режим доступу: http://www.mtp.in.ua/home
 6. Полубок А.П. Синтез мистецтв як процес взаємодії архітектури і пластичних мистецтв // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 49. – КНУБА, 2017. – с.189-194 (issn 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 7. Третяк Ю.В. Основи систематизації і нормування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів// Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 49. – КНУБА, 2017. – с.464-474 (issn 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 8. Третяк Ю. Шилова М. Особливості формування інтер’єрів житлових лофтів// Теорія і практика дизайну. – Випуск 12. – НАУ, 2017. – с. (ISSN: 2415-8151) – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Design
 9. Третяк Ю. Школік А. Принципи систематизації ландшафтних елементів в інтер`єрах промислових будівель// Теорія і практика дизайну. – Випуск 12. – НАУ, 2017. – с. (ISSN: 2415-8151) – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Design
 10. Третяк Ю.В., Кузнєцова І.О., Сиводід М. Особливості формування інтер’єрів апартаментів готелів за допомогою колористичних засобів\\ Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 48. – КНУБА, 2017. – с. 457-465 (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 11. Y. Tretyak, I. Kuznetsova, V. Us, I. Ilyk Особливості використання народного текстилю при проектуванні сучасного етнічного житлового інтер’єру України// Теорія і практика дизайну. – Випуск 11. – НАУ, 2017. – с. 204-214 (ISSN: 2415-8151) – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Design
 12. Третяк Ю.В. Перспективні напрямки та проблеми розміщення пенітенціарних комплексів в структурі міст України// Регіональна політика: історія, політико-правові засади архітектури, урбаністика [ Зб.наук.праць]. – Київ, Тернопіль: – 2015. – Вип. ІІІ матеріали трет.міжнародної наук-прак конференції (Київ, 22-23 листопада 2017 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ, КНУБА та ін. «Бескиди» – 2017. – в 3 ч. – Ч.2 – 307 с. – с. 25-28 (ISBN 978-966-457-286-3)
 13. Tretyak Yuliya. PRINCIPLES OF FORMATION OF THE SUBJECT-SPATIAL ENVIRONMENT FOR PRISONERS// Theory and design of practice: Collection of scientific papers\ Technical aesthetics – K: Komprint, 2017. – Issue 11. – 224 p. – p.193-203 (ISSN: 2415-8151) – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Design

Тези доповідей:

  1. Біленкова С.В. Архітектурний декор історичної забудови Буковини першої третини ХХ століття // ХІ Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 100-річчю Української національної революції. Тези доповідей, Чернівці, 20 – 21 жовтня 2017 р. / Наук. ред. О.В.Добржанський. – Чернівці: Технодрук, 2017. – С.39–41.
  2. Косаревська Р.О. Простір історичного міста та його архітектурно-композиційні акценти // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: «Архітектура історичного Києва. Контекст і втручання».- К.: КНУБА, 2017.- С.59-60.
  3. Пилипчук О.Д. Определение основных критериев восприятия зрителем художественно-декоративной формы в интерьерном пространстве // Тези доповіді у збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції науково-викладацького складу і молодих вчених у рамках IX Міжнародного форуму «Дизайн-освіта 2017. Педагогічні аспекти підготовки викладачів з візуального мистецтва та дизайну: сучасність і перспективи».- Харків: ХДАДМ, 2017.- С.278–280.
  4. Пилипчук О.Д. Вплив емоційного стану людини в сприйнятті колористичного простору // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: «Архітектура історичного Києва. Контекст і втручання».- К.: КНУБА, 2017.- С.96–97.
  5. Пилипчук О.Д. Коригування художньо-декоративної форми та простору за допомогою колористичних методів в рекреаційних зонах // Тези доповіді у збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Сталий розвиток міст (містобудівний аспект)».- Харків: «ХНУМГ ім. Бекетова», 2017.- С.45–46 (ISBN 978-966685-5)
  6. Пилипчук О.Д. Вирішення проблеми взаємозв’язку колористики інтер’єру і художньо-декоративних засобів в творчій роботі художника-дизайнера // Тези доповіді XI всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта. Еволюція архітектури: образ, естетика, емоційний контекст як інформаційна трансформація».- Київ: КНУБА, 2017 (сертифікат)
  7. Пилипчук О.Д. Питання впливу кольорових і світлових рефлексів оточуючого середовища на сприйняття художньо-декоративних поверхонь // Тези доповіді у збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції науково-практична конференції «Сучасні тенденції розвитку архітектури і містобудування. Дизайн та мистецтво як засоби гуманізації архітектурного середовища».- Харків: «ХНУМГ ім. Бекетова», 2017.- С.214–215 (ISBN 978-966-695-449-0)
  8. Полубок А.П. Застосування скульптурної композиції на дитячих майданчиках та її взаємодія з архітектурним середовищем // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: «Архітектура історичного Києва. Контекст і втручання».- К.: КНУБА, 2017.- С.100-101.
  9. Полубок А.П. Синтез мистецтв як процес взаємодії архітектури і пластичних мистецтв у програмі підготовки художників, дизайнерів // ІХ Всеукраїнська наукова конференція. Міністерство освіти і науки України.- Київ: КНУБА, 2017.

  2016 рік

  Наукові фахові видання:

  1. Третяк Ю.В. Передумови і чинники модернізації архітектурного середовища пенітенціарних комплексів в Україні\\ Научные достижения, наработки, предложения за 2015 г.: сборник научных статей. – Варшава: Diamond trading tour, 2016 (ISBN: 978-83-65207-57-9)
  2. Третяк Ю.В. Функціональні й конструктивні особливості формування багатоповерхових автоматизованих автостоянок у надвеликих містах України// Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 42. – КНУБА, 2016 – c. 352-356. (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
  3. Третяк Ю.В. Основні закономірності формоутворення в органічному дизайні //Теорія і практика дизайну. – Випуск 10. – НАУ, 2016. – с. 177-188 (ISSN: 2415-8151)
  4. Яремчук О.М. Площинні та просторові сітки як первинні засоби організації шрифтових угрупувань // Актуальні проблеми мистецької практики та мистецтвознавчої науки: Зб. наук. пр.(мистецькі обрії).— К, 2016.— Вип.8.— С.159-164.
 • Конференції:
 • Косаревська Р.О. Літописні річки Києва у формуванні його історико-культурного ландшафту. // ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Архітектура історичного Києва. Ландшафт і вода”. Київ, 30 листопада 2016 р.
 • 2015 рік

  Наукові фахові видання:

  1. Біленкова С., Крачило С., Каспрук О.,Скрипник-Миська Д. Каталог творів образотворчого мистецтва другої всеукраїнської трієнале “Пречиста”.– Чернівці: ЦК “Вернісаж”, 2015. – 38 с., ілл.
  2. Косаревська Р.О. Архітектурно-семіотична змістовність фасаду історичного прибуткового будинку по вул.Гоголівська, 23 м.Києва //Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 39. – Київ: КНУБА, 2015.- С.125-138. (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
  3. Третяк Ю.В. Принципи гармонізації архітектурного середовища пенітенціарних комплексів// Містобудування та територіальне планування: / науково-техн збірник. Відп. ред. М.М.Осєтрін. – К.: КНУБА, 2015.- Випуск 58 (ISSN 2076-815X) – Режим доступу: http://www.mtp.in.ua/home
  4. Третяк Ю.В. Історичний досвід формування архітектурного середовища пенітенціарних будівель// Архітектурний вісник КНУБА. Вип. 6. – КНУБА, 2015 – c. 295-305 (ISSN 2519-8661) – Режим доступу: https://sites.google.com/site/arhviknuba/
  5. Третяк Ю.В. Нормативна база проектування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів (початок) //Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 40. – КНУБА, 2015 (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
  6. Третяк Ю.В. Сучасний стан і тенденції нормування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів в Україні// Сучасні проблеми технічного регулювання у будівництві: збірн. наук. праць – К., КНУБА, 2015. – Вип. 1 . – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/11/201501.pdf
  7. Третяк Ю.В. Теоретичні підходи до формування і гармонізації архітектурного середовища пенітенціарних комплексів// Молодий вчений. – Херсон, ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». – № 12 (27), частина 4, грудень 2015 (ISSN 2313-2167)
  8. Третяк Ю.В. Основні засади й напрямки модернізації регіональної мережі пенітенціарних комплексів // Досвід та перспективи розвитку міст України. – Київ, Діпромісто, КНУБА, 2015. – Випуск . – с. УДК 711.4 ББК 85.118 (4 Укр.) Д70
  9. Третяк Ю.В. Типологічні основи формування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів. Автор. дис. .., докт.арх.: 18.00.02. – Київ, КНУБА, 2015
 • Тези доповідей:
  1. Пилипчук О.Д. Проблема асоціативності кольору в дизайні інтер’єру та методи засвоєння практичних прийомів для студентів архітекторів, дизайнерів, художників // Тези доповіді у збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції науково-викладацького складу і молодих вчених у рамках IX Міжнародного форуму «Дизайн-освіта 2015. Концепція сучасної освіти України в умовах євроінтеграції».- Харків: ХДАДМ, 2015.- С.92–93.
 • Конференції:

 • Косаревська Р.О. З досвіду залучення студентів до вивчення та збереження архітектурної спадщини Києва // Міжнародна науково-практична конференція «Архітектура історичного Києва». Київ: КНУБА. 29 жовтня 2015.

 2014 рік

Наукові фахові видання:

 1. Біленкова С.В. Пригода Леонід Григорович – художник – графік. // Золотий фонд нації. Національні лідери України. Україна. Європа. Світ / упорядник В.В.Болгов. – К.: Українська конфередерація журналістів, 2014. – С.497 (ISBN 978-966-1641-70-8)
 2. Беленкова С.В. Архитектура Черновиц в послевоенное время. Связь времён и эпох. // Послевоенное восстановление памятников. Теория и практика ХХ века: материалы международной научной конференции, 4 – 5 декабря 2014 года в г. Гатчино / Государственный историко–художественный дворцово–парковый музей — заповедник “Гатчино”, Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт–Петербурга. – СПб.: ИПК “Береста”, 2014. – С.12 – 29 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gatchinapalace.ru/m/special/scientific _conferences/past_conferences/december2014 (рос.м.) (ISBN 978-5-906670-25-0)
 3. Косаревська Р.О. Засади реставраційно-відновних робіт пам‘яток садово-паркового мистецтва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Випуск 35. – Київ: КНУБА, 2014.- С.35-45. (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 4. Пилипчук О.Д. Існування живопису в сучасному інтер’єрному просторі одночасно як станкового та утилітарного. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. Київ: КНУБА, 2014. Вип. 35. С. 180 – 184. (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 5. Пилипчук О.Д. Проблема асоціативності кольору в інтер’єрі, художньо-декоративного оздоблення та методи засвоєння практичних прийомів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. Київ: КНУБА, 2014. Вип. 36. С. 220 – 225. (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 6. Третяк Ю.В. Эволюция архитектурной среды пенитенциарных зданий и комплексов//«Технические науки: основа современной инновационной системы», ІІІ Международная научно-практическая конференция, 25 февр. 2014 г. [Текст]; [материалы] / Приволжский научно-исследовательский центр. – Йошкар-Ола: Коллоквиум, 2014
 7. Третяк Ю.В. Методы, средства и приемы гармонизации архитектурной среды пенитенциарных комплексов//Meždunarodnyj naučno-issledovatel’skij žurnal, № 8 (27), 2014, часть 3 / Сборник по результатам XXХ заочной научной конференции Research Journal of International Studies. – Екатеринбург, 2014
 8. Третяк Ю.В. Типологія функціонально-планувальної структури пенітенціарних комплексів в Україні// Научная и техническая информация в планировании и осуществлении научных исследований и реализации проектов: сборник научных докладов по материалам международной научно-практической конференции 29.09.2014 – 30.09.2014 г. – Варшава: Diamond trading tour, 2014
 9. Третяк Ю.В. Композиційні прийоми удосконалення функціонально-планувальної та об‘ємно-просторової організації ділянок міських пенітенціарних комплексів//Досвід та перспективи розвитку міст України. – Київ, Діпромісто, КНУБА, 2014. – Випуск
 10. Третяк Ю.В. Реконструкція і реновація пенітенціарних комплексів у аспекті їх просторово-часової організації// Досвід та перспективи розвитку міст України. – Київ, Діпромісто, КНУБА, 2014. – Випуск 26.
 11. Яремчук О.М. Художньо-творчі аспекти проектування аркушевих шрифтових видань. // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : зб. наук. праць. №1. 2014. С.39-45.
 12. 2013 рік

  Наукові фахові видання:

   1. Пилипчук О.Д. Основні засоби вирішення задач фактурності кольору в художній формі, розміщеній у просторовому середовищі сучасного інтер’єру. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. Київ: КНУБА, 2013. Вип. 34. С. 256 – 260. (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
   2. Третяк Ю.В. Напрями розвитку середовища пенітенціарних закладів у складі функціонально-планувальної організації території Донбасу//Досвід та перспективи розвитку міст України. – Київ, Діпромісто, КНУБА, 2013. – Випуск 25. – с. 169 – 175
   3. Третяк Ю.В. Научные основы систематики архитектурной среды пенитенциарных комплексов в Украине// Архитектурное интерпространство ХХІ века: опыт, проблемы, перспектива: материалы международной научно-методической конференции. – СПб: Изд-во СПбГАСУ, 2013
   4. Третяк Ю.В. Особенности формирования архитектурной среды пенитенциарных комплексов в системе города // «Актуальные проблемы большого города: архитектурная теория и практика», материалы межд. научн. – практ. конференции. – Алматы: КазНТУ, 2013
   5. Третяк Ю.В. Пути формирования территориальной сети пенитенциарных комплексов в Украине//Meždunarodnyj naučno-issledovatel’skij žurnal, №12 (19), 2013, часть 3 / Сборник по результатам XXII заочной научной конференции Research Journal of International Studies. – Екатеринбург
   6. Третяк Ю. В. Проблеми розміщення комплексів слідчих ізоляторів та пенітенціарних закладів в місті Києві / Ю. В. Третяк // Досвід та перспективи розвитку міст України. – Київ, Діпромісто, КНУБА, 2013. – Випуск 23. – с. 173 – 178
   7. Третяк Ю. В. Пенітенціарний комплекс як соціально-культурологічний і архітектурний тип / Ю. В. Третяк // Досвід та перспективи розвитку міст України. – Київ, Діпромісто, КНУБА, 2013. – Випуск 24. – с. 97 – 104.
   8. Яремчук О.М. Формотворчі засади дизайну візитівки // Мистецтвознавство України : зб. наук. праць НАМУ. 2013. №13. С.215-223.
   9. Яремчук О.М. Шрифтовий плакат у системі поліграфічного дизайну. // Українська академія мистецтва : дослідницькі та науково-методичні праці. № 20. 2013. С.114–122.
   10. Яремчук О.М. Існуюча практика і перспектива використання явища зорових ілюзій у графічному дизайні // Технічна естетика і дизайн : науково-технічний зб. – Київ, 2013. – Випуск 12. – С. 215–224.
   11. Яремчук О.М. Стильові риси та пластичні особливості національних шрифтових форм // Вісник Прикарпатського національного університету. – Івано-Франківськ 2012-2013. Випуск 26-27. – С. 277–287.

   Тези доповідей:

   1. Пилипчук О.Д. Фактурні можливості кольору в пам’ятнику архітектури: “Будинок з хімерами” архітектора Владислава Городецького // Тези доповіді VI всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта. Архітектура: образ, естетика, емоційний контекст. Присвячена 150-річчю від дня народження Владислава Городецького». Київ: КНУБА, 2013 (сертифікат).

2012 рік

Наукові фахові видання:

 1. Біленкова С.В. Чернівецький період творчого життя віденського архітектора Губерта Гесснера // Праці Науково-дослідного інституту памяткоохоронних досліджень / Випуск 7. – К.: Фенікс, 2012. – С.92 – 106.
 2. Пилипчук О.Д. Взаємодія кольору і форми як інструмент в сучасному мистецтві та проектуванні (на прикладі аптеки в м. Києві) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. Київ: КНУБА, 2012. Вип. 31. С. 72 – 77. (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 3. Полубок А.П. Застосування скульптурної пластики на дитячих майданчиках та її взаємодія з архітектурним середовищем // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. Київ: КНУБА, 2012. Вип.30. С.214-219. (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 4. Третяк Ю.В. Етно – традиції в архітектурі виправних закладів//Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід – Збірник наукових праць, книга друга, Полтава, 2012. – с.65-68
 5. Третяк Ю.В. Перетворення архітектурного середовища пенітенціарних закладів// Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск № 30. – Київ, КНУБА, 2012. – с. 363 – 374. (ISSN 2077-3455) – Режим доступу: https://developmentarchite.wixsite.com/journal
 6. Третяк Ю.В. Проблеми формування територіальної мережі пенітенціарних закладів в Україні та їх типологічні особливості// Досвід та перспективи розвитку міст України. – Київ, Діпромісто, КНУБА, 2012. – Випуск 22
 7. Третяк Ю. В. Методичні основи і містобудівні методи формування середовища пенітенціарних закладів / Ю. В. Третяк // Досвід та перспективи розвитку міст України. – Київ, Діпромісто, КНУБА, 2012. – Випуск 22. – с. 206 – 213.
 8. Яремчук О.М. Видавничо-поліграфічні чинники образної виразності шрифтових аркушевих видань // Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки . – К. : Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України, 2012. – Випуск 4 (14 – 15). – С. 115–120.

Тези доповідей:

 1. Пилипчук О.Д. Зв’язок суперграфіки та дигітальної архітектури // Тези доповіді у збірнику матеріалів V всеукраїнської наукової конференції «Сучасна архітектурна освіта. Інформативний простір архітектури».- Київ: КНУБА, 2012.- С.53–54.

 

2009 рік

Монографії:

 1. Біленкова С. В. Архітектура Чернівців XIX – першої половини XX століття / Світлана Вікторівна Біленкова/; монографія.  – Чернівці : Букрек, 2009. – 427 с. : ілюстр. (ISBN 978-966-399-178-8).

 

2008 рік

Монографії:

 1. Третяк Ю.В. Виправні і адаптаційні центри для підлітків (архітектура і функціонування). – Видавець  Надтока О.Ф. – Біла Церква, 2008. – 120 с.

2002 рік

Монографії:

 1. Біленкова С.В. Архітектура Чернівців на шляху від стилю "модерн" до стилю "ар
  деко". //Філософія науки, техніки та архітектури: Постмодерний проект: Ф.56. /
  Колективна монографія / За ред. д-ра філос.наук В.А.Рижка. – К.: КНУБА, 2002. –
  С.219 – 229 , іл.