Навчальна та методична діяльність кафедри рисунка та живопису

Навчальна діяльність кафедри рисунка та живопису

Кафедра рисунка та живопису на архітектурному факультеті готує бакалаврів та магістрів у галузі «Культура і мистецтво»:

Спеціальність – 022 «Дизайн».

Спеціалізація: дизайн (ДН).
Профіль фахівця: історія і теорія дизайну, методика дизайн-конструювання і проектування, теорія інтер’єру, дизайн інтер’єрів, конструювання меблів і обладнання, ландшафтний дизайн.

Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».

Спеціалізація: художньо-декоративне оздоблення інтер‘єра (ОМ).
Профіль фахівця: художня творчість в галузі образотворчого та прикладного мистецтва, керівництво творчими студіями; робота в галузі ужиткового мистецтва, графічного дизайну, реклами, художньо-декоративного оздоблення інтер’єрів, теорія мистецтва.

Кафедра викладає на архітектурному факультеті дисципліни для трьох спеціальностей: 191 «Архітектура та містобудування»; 022 «Дизайн»; 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».

До переліку дисциплін, які викладає кафедра, входять такі як:

Для 191 “Архітектура та містобудування”

Бакалавр

 • Образотворче мистецтво: Рисунок. Живопис. Скульптура.
 • Синтез мистецтв і архітектури.

Для 022 “Дизайн”

Бакалавр

 • Рисунок.
 • Живопис.
 • Скульптура.
 • Композиція.
 • Основи теорії дизайну.
 • Основи художнього конструювання.
 • Основи проектування інтер’єру.
 • Історія дизайну, архітектури і мистецтва.
 • Дизайн-проектування.
 • Колористика в інтер’єрі.
 • Синтез мистецтв в інтер’єрі.
 • Графічний дизайн.
 • Декоративно-ужиткове мистецтво.

Магістр

 • Законодавство у галузі мистецтва.
 • Методика наукових досліджень.
 • Сучасні проблеми мистецтва, дизайна і архітектури.
 • Теоретичні основи дизайну інтер’єра.
 • Рисунок.
 • Живопис.
 • Основи ландшафтного дизайну.
 • Концептуальне дизайн-проектування.
 • Макетування.
 • Робота в матеріалі.
 • Конструювання промислових виробів.

Для 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

Бакалавр

 • Рисунок.
 • Живопис.
 • Композиція.
 • Скульптура і пластична анатомія.
 • Проектна графіка.
 • Основи теорії дизайну.
 • Історія та сучасне українське мистецтво.
 • Історія мистецтва.
 • Художньо-прикладна графіка.
 • Декоративно-ужиткове мистецтво.
 • Дизайн інтер’єру.
 • Графічний дизайн.
 • Дизайн середовища.
 • Колористика в інтер’єрі.
 • Мистецтво і архітектура регіону.
 • Обладнання в інтер’єрі.

Магістр

 • Законодавство у галузі мистецтва.
 • Методика наукових досліджень.
 • Сучасні проблеми мистецтва, дизайна і архітектури.
 • Теоретичні основи дизайну інтер’єра.
 • Рисунок.
 • Живопис.
 • Скульптура.
 • Основи ландшафтного дизайну.
 • Концептуальне дизайн-проектування.
 • Художньо-декоративне оздоблення інтер’єру.

Методична діяльність кафедри рисунка та живопису

Ознайомитись з навчально-методичною літературою, яка розробляється викладачами кафедри рисунка та живопису можно у бібліотеці КНУБА (http://library.knuba.edu.ua) чи на освітньому сайті КНУБА (http://org2.knuba.edu.ua).

2016 рік

 1. Пилипчук О.Д., Чепенко Н.Г., Шапаренко О.М., Коломієць Ю.Д.. Акварельний живопис. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету спеціальності 6.020208 «Образотворче мистецтво», «Дизайн» 6.020207 для студентів спеціальностей «Архітектура» 1201. Київ: КНУБА, 2016. 40 с.

2015 рік

 1. Кащенко О.В., Михайленко А.В., Кащенко Т.О., Антао А. Iнформаційні технології в архітектурній освіті: Навчальний посібник. /укр./англ./ Харків: «Оперативна поліграфія», 2015.- 120 с.
 2. Куленко М.Я. Основи графічного дизайну: Підручник. Київ: Кондор, 2015.- 560 с.
 3. Куленко М.Я. Графічний дизайн: мистецтво шрифту: Навчальний посібник. Київ: Альтерпрес, 2015.- 156с.

2014 рік

 1. Біленкова С.В. Типологічні основи та художньо-декоративне оздоблення інтер’єру: програма та методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної дипломної роботи рівня «спеціаліст» для студентів V курсу архітектурного факультету за спеціальністю 7.02020501 «Образотворче мистецтво». Київ: КНУБА, 2014. 36 с.
 2. Пилипчук О.Д. Колористика інтер’єра. Конспект лекцій, для студентів факультету спеціальності 6.020208 «Образотворче мистецтво». Київ: КНУБА, 2014. 40 с. Електронна версія: http://10.17.77.1/books/21_1_13.rar

2013 рік

 1. Третяк Ю.В. Середовищний дизайн: програма проектування і методичні рекомендації до розробки кваліфікаційної роботи на ступінь бакалавра мистецтв для студентів ІV курсу архітектурного факультету напряму 6.020205 «Образотворче мистецтво». Київ: КНУБА, 2013. 18 с.

2012 рік

 1. Кащенко О.В., Т.Г.Левіна, Т.П.Ніколаєнко, С.Г.Ботвіновська, О.В.Вишневська
  Креслення: Навч. посібник для абітурієнтів та студентів всіх спеціальностей. – Київ:
  КНУБА, 2012. – 158 с.
 2. Полубок А.П. Методичні вказівки по скульптурі для 3 курсу архітектурного факультету. Київ: КНУБА, 2012. 28 с.

2011 рік

 1. Кащенко О.В., Третяк Ю.В. Дизайн-проектування. Напрям «Мистецтво» (наскрізна програма для студентів 2-5 курсів) – К., КНУБА, 2011 – 32 с.
 2. Кащенко О.В. Основи біодизайну: навч. посібник/ Кащенко О.В., Михайленко В.Є.// Київ: Каравела, 2011 224 с.
 3. Коломієць Ю.Д. Учбовий натюрморт. Композиція і колористика (за комплексною програмою) художньо-графічна підготовка архітекторів. Методичні вказівки. Київ: КНУБА, 2011.
 4. Полубок А.П. Методичні вказівки по скульптурі для 2 курсу архітектурного факультету. Київ: КНУБА, 2011. 35 с.
 5. Шевченко Л.І. Розпис тканини. Методичні вказівки. Київ: КНУБА, 2011.

2010 рік

 1. Kashchenko O.V. Drawing: Teaching manual/ O.V. Kashchenko, Zh. G. Levina,
  T.PMikolaenko T.V. Grabovetskaya /engl. – Kyiv: КNUСA, 2010. – 88 p. Електронна версія: http://library.knuba.edu.ua/books/29_1_9.rar
 2. Косаревська Р.О. Історія мистецтв: Методичні рекомендації до самоконтролю знань для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.020205 «Образотворче мистецтво». Київ: КНУБА, 2010. 24 с.  Електронна версія: http://library.knuba.edu.ua/books/51_3_10.rar
 3. Тімохін В.О., Третяк Ю.В., Шебек Н.М., Малік Т.В. Основи дизайну архітектурного середовища: підручник. Київ: КНУБА, 2010. 400 с.

2009 рік

 1. Кащенко А.В. Построение теней на характерных архитектурных формах : методические указания и контрольные задания: для студ., обучающихся по направлению подготовки 6.060102 “Архитектура”.-Киев:КНУБА,2009 .-47 с. Електронна версія: http://library.knuba.edu.ua/books/34_3_9.rar
 2. Косаревська Р.О. Історія мистецтв: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 7.020208 «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво». Київ: КНУБА, 2009. 24 с.
 3. Косаревська Р.О. Історія мистецтв: Методичні рекомендації до вивчення теоретичного курсу для студентів спеціальності 7.020208 «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво». Київ: КНУБА, 2009. 24 с.
 4. Пилипчук О.Д. Колористика інтер’єра. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету спеціальності 6.020208 «Образотворче мистецтво». Київ: КНУБА, 2009. 35 с. Електронна версія: http://library.knuba.edu.ua/books/122_3_9.rar

2008 рік

 1. Малиновський В.А. Методологія реалістичного навчального рисунка: Навчальний посібник. Київ: КНУБА, 2008. 184 с.
 2. Пилипчук О.Д. Навчальний рисунок. Зображення голови людини з натури. Методичні вказівки для студентів спеціальностей 7.120102. «Архітектура будівель і споруд». 7.120.105 «Дизайн архітектурного середовища», 7.120103. «Містобудування». Київ: КНУБА, 2008. 36 с. Електронна версія: http://library.knuba.edu.ua/books/36_3_8.rar
 3. Полубок А.П. Методичні вказівки по скульптурі для 1 курсу архітектурного факультету. Київ: КНУБА, 2008. 28 с. Електронна версія: http://library.knuba.edu.ua/books/65_3_8.rar
 4. Пригода Л.Г. Зображення міського пейзажу: Навчальний посібник. Київ: КНУБА, 2008.

2007 рік

 1. Марченко М.Д. Пам’ятник в міському середовищі та методика його виконання. Методичні вказівки. Київ: КНУБА, 2007. 8 с.
 2. Марченко М.Д. Проект меморіальної дошки та методика його виконання. Методичні вказівки. Київ: КНУБА, 2007. 12 с.
 3. Пилипчук О.Д. Композиція як перша складова навчальних дисциплін з рисунку та живопису. Методичні вказівки для студентів спеціальності 7.020208 «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво». Київ: КНУБА, 2007. С.115-122.
 4. Рябчук В.І. Пам’ятні дошки. Методичні вказівки. Київ: КНУБА, 2007. 12 с.
 5. Третяк Ю.В. Художнє конструювання і дизайн інтер‘єру. Конспект лекцій Київ: КНУБА, 2007. 59 с.  Електронна версія: http://library.knuba.edu.ua/books/16_1_7.rar

2006 рік

 1. Шевченко Л.І. Петриківський розпис. Методичні вказівки. Київ: КНУБА, 2006.
 2. Шевченко Л.І. Українська писанка. Методичні вказівки. Київ: КНУБА. 2006.

2005 рік

 1. Кащенко О.В., Боровіков О.Я., Колега В.І., Коломієць Ю.Д. Основи образотворчого мистецтва та архітектурної графіки (за комплексною програмою художньо-графічна підготовка архітекторів). Методичні вказівки. Київ: КНУБА, 2005.
 2. Малиновський В.А. Рисунок голови і портретні завдання: Навчальний посібник. Київ: КНУБА, 2005.
 3. Марченко М.Д. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів за напрямом підготовка 1201 «Архітектура». Київ: КНУБА, 2005. 16 с.

2004 рік

 1. Кащенко О.В., В.Є.Михайленко, М.Ф.Євстифеєв, С.М.Ковальов. Нарисна геометрія:
  підручник (видання друге, доповнене). – Київ: «Вища школа», 2004. – 340 с.
  (Розділи: «Аксонометрія», «Тіні» та ін.).
 2. Куленко М.Я. Графіка шрифту : Навчальний посібник. Київ: КНУБА, 2004. 192 с.

2003 рік

 1. Куленко М.Я. Графічний дизайн: Навчальний посібник. Київ: КНУБА, 2003. 156 с.

2002 рік

2001 рік

 1. Коломієць Ю.Д. Малювання з уяви з використанням графічних технік. Методичні вказівки для 1 курсу архітектурного факультету. Київ: КНУБА, 2001.
 2. Куленко М.Я. Авторська накладна графіка: Навчальний посібник. Київ: КНУБА, 2001. 124 с.

2000 рік

 1. Куленко М.Я. Основи композиції в образотворчому мистецтві: Навчальний посібник. Київ: КНУБА, 2000. 80 с.

1990 роки

 1. Коломієць Ю.Д. Методичні вказівки до самостійної роботи з рисунка для студентів 1 курсу архітектурного факультету. Київ: КІБІ, 1989.
 2. Михайленко В.Є., Кащенко О.В. Природа — геометрія — архітектура. – Київ:
  Будівельник, 1988. – 176 с. (видання друге переопрацьоване і доповнене).
 3. Michailenko W.I., Kaschtschenko A.W. Natur – Geometrie – Architectur/ Kashchenko
  А.W., Michailenko W.I. / german / VEB Verlag fur Bauwesen. – Berlin, 1986. – 160 s.
  (нім. м., іл.)
 4. Малиновський В.А. Прийоми і послідовність роботи пером. Методичні вказівки. Київ: КІБІ, 1985.