Викладацький та допоміжний склад кафедри РЖ

Кащенко Олександр Володимирович,
декан архітектурного факультету, завідувач кафедри рисунка та живопису, доктор технічних наук, професор.

Контактна інформація:
email: kaschenko.ov@knuba.edu.ua

В 1973 році закінчив Київський інженерно-будівельний інститут. Спеціальність «Архітектура». Кваліфікація – архітектор.
В 1985 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Формоутворення просторових покриттів архітектурно – будівельних об’єктів на основі геометричного моделювання  природних структур» (кандидат технічних наук, 05.01.01 «Нарисна геометрія та інженерна графіка»).
В 1979-1981 рр. – викладач університету Лас-Вільяс (м.Санта-Клара, Республіка Куба).
З 1987 року по теперішній час декан архітектурного факультету КНУБА.
У 1997 обраний  завідувачем кафедри рисунка та живопису.
У 1997 році пройшов наукове стажування на архітектурному факультеті Гентського університету (Бельгія).
В 2005 році отримав вчене звання професора по кафедрі рисунка та живопису.
В 2013 році захистив докторську дисертацію за темою: «Формоутворення в дизайні та архітектурі на основі моделювання біопрототипів» (доктор технічних наук, 05.01.03 «Технічна естетика»).

 • Член Національної спілки архітекторів України, дійсний член Української академії архітектури – член президії (2009).
 • Почесний професор Національної академії мистецтв та архітектури (НАОМА).
 • Відмінник народної освіти України (2001).
 • Заслужений працівник освіти України. (2009)/
 • Голова Вченої ради архітектурного факультету КНУБА.
 • Член спеціалізованої Вченої ради з технічної естетики (КНУБА).
 • Член вченої ради Інституту архітектури, урбанізму та регіоналізму України при НСАУ.  Міжнародний експерт фонду Ромуальдо дель Біанко (Флоренція, Італія).
 • Куратор науково-практичної конференції «Сучасна архітектурна освіта» (КНУБА).
 • Член редакційної колегії видання «Развитие строительной науки и техники в Украинской ССР», том ІІІ (1989).

Педагогічний стаж з 1973 року.

З 1973 року почав цикл досліджень в галузі теорія формоутворення в архітектурі та теорія  зображень.

Викладає дисципліни:

 • Образотворче мистецтво.
 • Теорія дизайну.
 • Синтез мистецтв і архітектури.
 • Основи наукових досліджень.
 • Теоретичні основи дизайну: біодизайн.
 • Сучасні проблеми мистецтва, дизайну та архітектури.

Принцип викладання:
Дидактичні принципи від загального до окремого, принципи доказовості, послідовності, науковості, творчості, що відповідають функціям університетської освіти – освітній, соціальній, науковій, виховній.

Брав участь в розробці концепцій і програм за напрямком «Архітектура» – навчальні плани для напряму «Архітектура», «Мистецтво» та спеціальності «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво», «Дизайн».

Учасник міжнародної Європейської програми TEMPUS 530197-Tempus-1-2012-1-IT-TEMPUS-JPCR «Архітектура і стійкий розвиток міст без втрати ідентичності на основі еко-гуманістичних принципів та інноваційних технологій».

Постійний учасник всеукраїнських та міжнародних науково-практичних, методичних конференцій з питань теорії архітектури дизайну, організації архітектурної освіти, зокрема: Міжнародній науковій конференції «Освіта України»(Бонн, Німеччина , 1997), Міжнародній науковій конференції «Conjectural Interference in Construction» Hellenic National Commission for UNESCO (Греція, Патра, 2007).

Учасник виставок художніх робіт з 1980 р., в тому числі персональних.

Автором понад 100 наукових, науково-методичних праць, серед них підручники і монографії:

 1. Кащенко О.В., Михайленко А.В., Кащенко Т.О., Антао А. Iнформаційні технології в архітектурній освіті: Навчальний посібник. /укр./англ./ Харків: «Оперативна поліграфія», 2015. 120 с.
 2. Кащенко О.В. Основи біодизайну: навч. посібник/ Кащенко О.В., Михайленко В.Є.// Київ: Каравела, 2011 224 с.
 3. Кащенко О.В., Т.Г.Левіна, Т.П.Ніколаєнко, С.Г.Ботвіновська, О.В.Вишневська Креслення: Навч.посібник для абітурієнтів та студентів всіх спеціальностей. Київ: КНУБА, 2012. 158 с.
 4. Kashchenko O.V. Drawing: Teaching manual/ O.V. Kashchenko, Zh. G. Levina, T.P. Mikolaenko T.V. Grabovetskaya/ engl // Kyiv: КNUСA, 2010. 88 p.
 5. Кащенко О.В. Альбом художніх робіт «Подорож» Київ, 2004. 28 с.
 6. Кащенко О.В., В.Є.Михайленко, М.Ф.Євстифеєв, С.М.Ковальов. Нарисна геометрія: підручник (видання друге, доповнене) Київ: «Вища школа», 2004. 340 с. (Розділи: «Аксонометрія», «Тіні» та ін.).
 7. Михайленко В.Є., Кащенко О.В. Природа—геометрія—архітектура. Київ: Будівельник, 1988. 176 с. (видання друге переопрацьоване і доповнене).
 8. Michailenko W.I., Kaschtschenko A.W. Natur-Geometrie-Architectur/ Kashchenko А.W., Michailenko W.I. / german / VEB Verlag fur Bauwesen, Berlin 1986. – 160 с.

Творчі роботи:

Кащенко О.В. Крим. Коктебель. Акварель
Кащенко О.В. Крим. Коктебель. Масло.
Кащенко О.В. Київ. Зимовий пейзаж. Змішана техніка.
Кащенко О.В. Натюрморт. Гуаш.

Третяк Юлія Вікторівна,
доктор архітектури, професор

Контактна інформація:
email: tretiak.iuv@knuba.edu.ua

В 1992 році закінчила Київський інженерно-будівельний інститут. Спеціальність «Архітектура», кваліфікація Архітектор.
В 1997 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Наукові засади проектування виправних закладів для неповнолітніх засуджених» (кандидат архітектури, 18.00.02 «Архітектура будівель і споруд»).
В 2006 році отримала вчене звання доцента по кафедрі рисунка та живопису.
В 2015 році захистила докторську дисертацію за темою: «Типологічні основи формування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів» (доктор архітектури, 18.00.02. «Архітектура будівель і споруд»).

 • Член Науково-методичної ради КНУБА зі спеціальності «Дизайн»
 • Керівник робочої групи з розроблення стандартів вищої освіти України зі спеціальності «Дизайн»
 • Член спеціалізованої вченої ради Д.64.056.02, Харківський національний університет будівництва і архітектури, 18.00.02.
 • Вчений секретар кафедри рисунка і живопису КНУБА (2008-2016).
 • Член ДЕКу із захисту кваліфікаційних робіт рівня «Магістр» спеціальностей «Образотворче мистецтво» (КНУБА), «Архітектура і містобудування» (НАУ).

Педагогічний стаж з 1992 року.

З 1994 року почала цикл досліджень в галузі «Архітектура виправних закладів», «Дизайн».

Викладає дисципліни:

 • Дизайн інтер’єру.
 • Дизайн середовища.
 • Основи проектування інтер’єру.
 • Дизайн-проектування.

Принцип викладання: пробудити зацікавленість, допомогти розвинути творчі здібності, задати правильний напрямок наукової та проектної діяльності.

Автор понад 60 наукових статей відповідно науковому напряму у фахових виданнях; підручник; монографія; 3 навчально-методичних праці, участь у науково-практичних конференціях.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 1. Третяк Ю.В. Виправні і адаптаційні центри для підлітків (архітектура і функціонування): монографія. Біла Церква: Видавець Надтока О.Ф., 2008. 120 с.
 2. Тімохін В.О., Третяк Ю.В., Шебек Н.М., Малік Т.В. Основи дизайну архітектурного середовища: підручник. Київ: КНУБА, 2010. 400 с.
 3. Третяк Ю.В. Історичний досвід формування архітектурного середовища пенітенціарних будівель // Архітектурний вісник КНУБА. 2016. Вип. 6. С.

Бець Світлана Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент.

Контактна інформація:
email: bets.sm@knuba.edu.ua 

Закінчила Луцький національний технічний університет, спеціальність «Дизайн» та Київський національний університет будівництва і архітектури, спеціальність «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво», кваліфікація художник-дизайнер.

З 2009 по 2012 рік навчалась на денному відділенні аспірантури КНУБА (кафедра філософії) за спеціальністю 09.00.04. – «Філософська антропологія, філософія культури».
В 2013 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Смак і мода: соціокультурний і праксеологічний контексти» (кандидат філософських наук, 09.00.04 «Філософська антропологія, філософія культури»).

Педагогічний стаж з 2012 року.

З 2009 року почала цикл досліджень в галузі філософської антропології та естетики.

Викладає дисципліни:

 • Композиція.
 • Дизайн-проектування.
 • Законодавство у галузі мистецтва.

Принципи викладання: систематичність, послідовність, доступність знань, взаємозв’язок теорії і практики; щоб не втрачати здатність навчати потрібно постійно навчатись.

Має 15 наукових публікацій, з них 7 одноосібних статей у фахових виданнях затверджених ВАК України.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 • Бець С.М. Ігрові елементи моди. // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. № 539-540. С.
 • Бець С.М. Особливості смакових уподобань та моди в українській культурі. // Гілея: зб. наук. пр.Київ: ПП “Видавництво “Гілея”, 2014. Вип. 80. С.171-176.
 • Бець С.М. Філософсько-антропологічний аналіз функцій моди. // Філософія і політологія в контексті сучасної культури: науковий журнал. Дніпропетровськ: ДНУ, 2014. Вип. 8. С.16-20.

Біленкова Світлана Вікторівна, кандидат мистецтвознавства, доцент.

Контактна інформація:
email: bilenkova.sv@knuba.edu.ua 

В 1986 році закінчила Чернівецький педагогічний коледж ім.О.Маковея за спеціальністю “вчитель початкових класів”.

В 1993 році закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю “історик”, “викладач історії”.

В 2004 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Архітектура Чернівців ХІХ – першої половини ХХ століття. Дослідження стилістичних особливостей архітектури міста і процесу її стильової еволюції» (кандидат мистецтвознавства, 17.00.04. Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво та архітектура, місце захисту: м.Санкт-Петербург, Росія).

В 2011 році пройшла нострифікацію (кандидат мистецтвознавства, 26.00.01 «Теорія та історія культури», місце проходження нострифікації: м.Київ, Україна).

В 2012 році отримала вчене звання доцента по кафедрі рисунка та живопису.

 • Дійсний член УНК ІКОМОС. Член бюро УНК ІКОМОС, вчений секретар  (2009-2015).
 • Заступник голови громадської консультативної ради з питань збереження культурної спадщини м.Чернівців (2003-2008).
 • Член Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури України (2008-2013).
 • Член науково-методологічної ради інституту “УкрНДІпроектреставрація (2012-2016).
 • Член Вченої ради Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень (2009-2017).
 • Культурний дипломат  міжнародної  приватної Віденської фундації імені Фрідріха та Ліліан Кіслер.
 • Член Редакційної колегії  Українського державного інституту культурної спадщини.

Педагогічний стаж з 1986 року.

Викладає дисципліни:

 • Основи теорії дизайну.
 • Мистецтво і архітектура регіонів.
 • Художньо-декоративне оздоблення інтер’єру.
 • Історія дизайну, мистецтва і архітектури.

Галузь наукових  інтересів:

 • Історія мистецтв та архітектури.
 • Пам’яткоохоронна справа.
 • Всесвітня спадщина ЮНЕСКО.
 • Дизайн.

Автор 30 наукових статей, учасник 23 міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій в Україні та за її межами.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 • Bilenkova S. Jugendstil in Czernowitz. Eine Topographie der Schönheit. Czernowitzer kleine Schriftsten. Heft 12. – Wien: Redaktion Raimund Lang, 2002. – 100 S., ill.
 • Біленкова С. В. Архітектура Чернівців XIX – першої половини XX століття / Світлана Вікторівна Біленкова/; монографія.  – Чернівці : Букрек, 2009. – 427 с. : ілюстр. (ISBN 978-966-399-178-8)
 • Біленкова С.В. Чернівці – духовна скарбниця європейської художньої культури // „Персонал”. Приложение № 6 (11): Актуальные проблемы формирования. духовности украинского народа. Сборник научн. трудов. Киев: МАУП, № 3(57), 2000. С.48–50.
 • Біленкова С.В. Типологічні основи та художньо-декоративне оздоблення інтер’єру: програма та методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної дипломної роботи рівня «спеціаліст» для студентів V курсу архітектурного факультету за спеціальністю 7.02020501 «Образотворче мистецтво». Київ: КНУБА, 2014. 36 с.

Косаревська Раддаміла Олександрівна,
кандидат архітектури, доцент.

Контактна інформація:
email: kosarevska.ro@knuba.edu.ua

В 2004 році закінчила Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури (магістр). Спеціальність «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво», кваліфікація мистецтвознавець з образотворчого мистецтва, критик, дослідник, викладач.
В 2007 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Семіотика архітектурно-пейзажних формоутворень доби класицизму в Україні на прикладі білоцерківського парку “Олександрія”» (кандидат архітектури, 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам‘яток архітектури»).
В 2014 році отримала вчене звання доцента по кафедрі рисунка та живопису.

 • Член Спілки дизайнерів України (2019).
 • Член робочої групи з розроблення стандартів вищої освіти України зі спеціальності «Дизайн»
 • Вчений секретар кафедри рисунка і живопису КНУБА (2016 – по теперішній час).

Педагогічний стаж з 2005 року.

З 2002 року почала цикл досліджень в галузі теорії та історії садово-паркового мистецтва.

Викладає дисципліни:

 • Історія мистецтва.
 • Історія та сучасне українське мистецтво.
 • Історія дизайну, мистецтва та архітектури.

Принцип викладання: інформативність та новітність матеріалу.

Автор 24 статей (з них 20 наукових статей у фахових виданнях) та 3 навчально-методичних праць, бере участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 1. Косаревська Р.О. Сакральність міського простору в семантичному контексті історичних ландшафтних утворень // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Спеціальний випуск: Сучасне храмобудування. Зб. наук. праць. Київ: КиївЗНДІЕП, 2005. С.94-98.
 2. Косаревська Р.О. Архітектурно-семіотичні дослідження історичних ландшафтних утворень та їх методи // Региональные проблемы архитектуры и градостроительства. Выпуск 7-8: Состояния и перспективы развития. Сборник научных трудов. Одесса: Астропринт, 2005. С.561-563.
 3. Косаревська Р.О. Дослідження комунікативної моделі «Парк-Адресат» // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. Київ: КНУБА, 2006. Вип.16. С.56-60.

Основні публікації не в фахових виданнях:

 1. Косаревська Р.О. Пам’ятник Євгену Патону в Києві // Культура і життя.— №26 (3998).— 24 липня 2002р.—С.1.
 2. Косаревська Р.О. Едем як зв‘язок поколінь // Культура і життя.— №27 (3999).— 7 серпня 2002р.—С.3.
 3. Косаревська Р.О. Відкрите питання, або довга дорога до визнання // Культура і життя.— №39 (4011).— 23 жовтня 2002р.—С.3.
 4. Косаревская Р.А. Раскрепощение цвета как идея новой чувствительности // Наша эпоха.— №2.— 2003.—С.136-137.
Стаття “Раскрепощение цвета как идея новой чувствительности” (с.136-137) в журналі “Наша эпоха” №2/2003

Виставки:

 1. Виставка творчих робіт співробітників КНУБА “Весна іде, весні дорогу” (було представлено 8 творчих робіт Косаревської Р.О.) / читальна зала бібліотеки головного корпусу КНУБА. – Березень-квітень, 2016.

Творчі роботи:

 1. Кіно-фотозйомка архітектурно-пейзажних композицій садово-паркового мистецтва:
Парк “Тростянець”, Чернігівська область, Україна, 2006.
Парк “Сокиринці”, Чернігівська область, Україна, 2006.

 


Куленко Михайло Якович,
доктор філософії графічного дизайну, доцент.

Контактна інформація:
email: kulenko.mia@knuba.edu.ua

В 1974 році закінчив Український поліграфічний інститут ім.І.Федорова, кваліфікація художник-графік.

В 2013 році захистив дисертацію за темою: «Графічний дизайн: особливості формування зображальних засобів візуальної мови» (доктор філософії графічного дизайну, спеціальність «Дизайн»).

Член Національної спілки художників України (1990).

Педагогічний стаж з 1995 року.

Викладає дисципліни:

 • Художньо-прикладна графіка.
 • Живопис.
 • Образотворче мистецтво.

Автор чисельних навчальних посібників та підручника для вищих навчальних закладів України, а також художнього оформлення десятків книг, дизайнерських розробок систем приладобудування, графічного дизайну: фірмових знаків, сотень буклетів та проспектів. Фахівець у галузі станкової графіки та живопису, учасник багатьох художніх вернісажів та кількох персональних виставок. Численні твори автора зберігаються в державних та приватних колекціях України та за її межами.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 1. Куленко М.Я. Основи композиції в образотворчому мистецтві: Навчальний посібник. Київ: КНУБА, 2000. 80 с.
 2. Куленко М.Я. Авторська накладна графіка: Навчальний посібник. Київ: КНУБА, 2001. 124 с.
 3. Куленко М.Я. Графічний дизайн: Навчальний посібник. Київ: КНУБА, 2003. 156 с.
 4. Куленко М.Я. Графіка шрифту : Навчальний посібник. Київ: КНУБА, 2004. 192 с.
 5. Куленко М.Я. Основи графічного дизайну: Підручник. Київ: Кондор, 2015. 560 с.
 6. Куленко М.Я. Графічний дизайн: мистецтво шрифту: Навчальний посібник. Київ: Альтерпрес, 2015. 156 с.


Яремчук Олена Миколаївна,
кандидат мистецтвознавства, доцент

Контактна інформація:
email: iaremchuk.om@knuba.edu.ua

В 1992 році закінчила Київський державний художній інститут, спеціальність «Графіка», кваліфікація художник-графік.
В 1993 році – асистентура стажування Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, за спеціальністю «графіка».
В 2012 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Композиційні засади дизайну аркушевих шрифтових видань» (кандидат мистецтвознавства, 17.00.07 «Дизайн»).
В 2015 році отримала вчене звання доцента по кафедрі рисунка та живопису.

Член Національної спілки художників України (2000).

 • Член робочої групи з розроблення стандартів вищої освіти України зі спеціальності «Дизайн».
 • У складі спеціалізованої вченої ради Харківської державної академії дизайну і мистецтв (з 2009 – по теперішній час).

Педагогічний стаж з 1992 року.

Викладає дисципліни:

 • Образотворче мистецтво.
 • Рисунок.
 • Живопис.

Галузь наукових  інтересів:

 • Видавнича графіка.
 • Композиція аркушевих видань.
 • Шрифтове мистецтво.
 • Візуальне середовище міста.
 • Дизайн.

Автор 30 наукових статей, бере участь у міжнародних та науково-практичних конференціях.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 1. Яремчук О.М. Формотворчі засади дизайну візитівки // Мистецтвознавство України : зб. наук. праць НАМУ. 2013. №13.  С.215-223.
 2. Яремчук О.М. Шрифтовий плакат у системі поліграфічного дизайну. // Українська академія мистецтва : дослідницькі та науково-методичні праці. № 20. 2013. С.114–122.
 3. Яремчук О.М. Художньо-творчі аспекти проектування аркушевих шрифтових видань. // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв : зб. наук. праць. №1. 2014. С.39-45.
 4. Яремчук О.М. Площинні та просторові сітки як первинні засоби організації шрифтових угрупувань // Актуальні проблеми мистецької практики та мистецтвознавчої науки: Зб. наук. пр.(мистецькі обрії).— К, 2016.— Вип.8.— С.159-164.

Виставки:

 1. Виставка майстрів акварельного живопису, / автор-упорядник В. Шпак / виставкова зала КДІДПМД ім. Михайла Бойчука, м. Київ. / Василь Шпак. Акварель. Основи живопису. – Київ : АДЕФ-Україна, 2013.  256 с.
 2. Видавничий проект  «На межі II–III тисячоліть. Художники Києва. Із дерева життя українського образотворчого мистецтва. Живопис. Графіка. Скульптура» / автор-упорядник В. Л. Андрієвська / На межі II–III тисячоліть. Художники Києва. Із дерева життя українського образотворчого мистецтва. Живопис. Графіка. – Київ : Криниця, 2009.  524 с.
 3. Художня виставка в рамках «Року України в Російській Федерації», Центральний будинок художника, м. Москва. 2002 р. (каталог).
 4. Всеукраїнське триєнале графіки, виставковий зал будинку художника, м. Київ. 2000 р.
 5. Виставка «Художники з України: роботи на папері.O’Kane Gallery, Хьюстон та  Mainland Gallery, Техас, США. 1997 р. (каталог).
 6. Міжнародний конкурс екслібрису «Поль Верлен 96». Франція (каталог).
 7. 18-та міжнародна, незалежна виставка графіки в м. Канагава, Японія. 1995 р. (каталог).
 8. Третє міжнародне бієннале станкових мистецтв «Імпреза-93», Івано-Франківськ. 1993 р. (каталог)

Творчі роботи:


 

 

Малиновський В’ячеслав Андрійович, доцент.

Контактна інформація:
email: malynovskyi.va@knuba.edu.ua

В 1964 році закінчив Київський державний художній інститут, кваліфікація художник-педагог.
В 1989 році отримав вчене звання доцента по кафедрі рисунка та живопису.

Член Національної спілки художників України (1994).

Педагогічний стаж з 1964 року.

Викладає дисципліни: 

 • Образотворче мистецтво.
 • Рисунок.
 • Живопис.

Учасник багатьох Всеукраїнських виставок. Свої твори експонував на 8 персональних виставках. Більше 30 творів знаходяться у постійних експозиціях музеїв України.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 1. Малиновський В.А. Прийоми і послідовність роботи пером. Методичні вказівки. Київ: КІБІ, 1985.
 2. Малиновський В.А. Рисунок голови і портретні завдання: Навчальний посібник. Київ: КНУБА, 2005.
 3. Малиновський В.А. Методологія реалістичного навчального рисунка: Навчальний посібник. Київ: КНУБА, 2008. 184 с.

Коломієць Юрій Дмитрович, доцент.

Контактна інформація:
email: kolomiiets.iud@knuba.edu.ua

В 1979 році закінчив Київський державний художній інститут, кваліфікація художник-графік, педагог.

Педагогічний стаж з 1980 року.

Викладає дисципліни:

 • Образотворче мистецтво.

Плідно співпрацював як художник-графік у державних і комерційних видавництвах: «Веселка», «Однокласник», «Освіта», «Гала» та інших. Постійно бере участь у художніх виставках. Лауреат премій на конкурсах плакату. Твори зберігаються у державних і приватних колекціях України, а також Європи, Америки, Азії та Австралії.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 1. Коломієць Ю.Д. Методичні вказівки до самостійної роботи з рисунка для студентів 1 курсу архітектурного факультету. Київ: КІБІ, 1989.
 2. Коломієць Ю.Д. Малювання з уяви з використанням графічних технік. Методичні вказівки для 1 курсу архітектурного факультету. Київ: КНУБА, 2001.
 3. Кащенко О.В., Боровіков О.Я., Колега В.І., Коломієць Ю.Д. Основи образотворчого мистецтва та архітектурної графіки (за комплексною програмою художньо- графічна підготовка архітекторів). Методичні вказівки. Київ: КНУБА, 2005.
 4. Коломієць Ю.Д. Учбовий натюрморт. Композиція і колористика (за комплексною програмою) художньо-графічна підготовка архітекторів. Методичні вказівки. Київ: КНУБА, 2011.
 5. Пилипчук О.Д., Чепенко Н.Г., Шапаренко О.М., Коломієць Ю.Д.. Акварельний живопис. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету спеціальності 6.020208 «Образотворче мистецтво», «Дизайн» 6.020207 для студентів спеціальностей «Архітектура» 1201. Київ: КНУБА, 2016. 40 с.

Творчі роботи:

Коломієць Ю.Д. Хризантеми 2. 2017.
Коломієць Ю.Д. Хризантеми 1. 2016.
Коломієць Ю.Д. Євпаторія. 2015.
Коломієць Ю.Д. Лавра 4. 2014.
Коломієць Ю.Д. Ярославів вал. 2013.
Коломієць Ю.Д. Преображенська церква. 2013.
Коломієць Ю.Д. Узвіз 1. 2012.
Коломієць Ю.Д. Лавра 3. 2012.
Коломієць Ю.Д. Лавра 1. 2012.
Коломієць Ю.Д. Жуков острів 1. 2011.
Коломієць Ю.Д. Пирогово 3. 2010.
Коломієць Ю.Д. Багульник. 2008.
Коломієць Ю.Д. Суниці 1. 2002.
Коломієць Ю.Д. Ромашки. 1999.
Коломієць Ю.Д. Пирогово 6. 1999.
Коломієць Ю.Д. Пирогово 4. 1998.
Коломієць Ю.Д. Астри. 1997.
Коломієць Ю.Д. Вереск. 1995.
Коломієць Ю.Д. Пирогово 1. 1994.
Коломієць Ю.Д. Клематіси. 1990.

Пилипчук Оксана Дмитрівна, доцент.

Контактна інформація:
email: pylypchuk.od@knuba.edu.ua
Особиста сторінка: oksana-pilipchuk.com.ua

В 2000 році закінчила Харківський художньо-промисловий інститут, Червоний диплом, кваліфікація художник-живописець.
2000–2003 рр. – аспірант та асистент-стажер Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.

В 2003 році закінчила Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури, магістр живопису, кваліфікація художник-викладач.

Член Національної спілки художників України (2000).

Педагогічний стаж з 2004 року.

Викладає дисципліни: 

 • Образотворче мистецтво.
 • Колористика інтер’єру.

Галузь наукових  інтересів:

 • Образотворче мистецтво.
 • Мистецтвознавство.
 • Дизайн.

Працює в техніці живопису, графіки, монументально-декоративного мистецтва (розпис, вітраж, декоративне панно), займається розробкою дизайну та декору в інтер’єрі, проводить консультації і здійснює авторський нагляд за виконанням робіт. Веде наукову діяльність, бере активну участь у наукових конференціях (Харків 1999-2015, Київ 2001-2015). Автор близько 20 наукових публікацій та методичних розробок, розроблених для студентів вузів архітектурного та мистецького спрямування.

Учасник близько 110 міських, обласних, всеукраїнських, зарубіжних, міжнародних виставок. Має 27 персональних виставок (м.Київ, м.Маріуполь). Загальна кількість робіт – близько 1000 (живопис, графіка, монументальне мистецтво). Творчі роботи відмічені в пресі спеціальних та періодичних видань.

Роботи зберігаються в: Музеї сучасного образотворчого мистецтва України (м.Київ), Донецькому обласному художньому музеї, Музеї ім.А.Куїнджі (м.Маріуполь, Донецька обл.), Музей міського центру сучасного мистецтва і культури ім.А.Куїнджі (м.Маріуполь, Донецька обл.), Бердянському художньому музеї ім.І.Бродського (Запорізька обл.), Херсонський художній музей; державних установах України: МЗС, міській раді Києва, міській раді Маріуполя, міській раді Харкова, міській раді Львова, міській раді Чернігова, ХАДМ, НАОМА; Міжнародний інститут глибинної психології, Головному управлінні архітектури Києва; Міністерстві у справах родини, молоді та спорту; Міністерстві культури і туризму; виставкових залах; міських галереях; виставковій галереї садиби Потоцьких м.Немирів; приватних колекціях України, Білорусії, Росії, Голландії, США, Японії, Словаччини, Чехії, Польщі, Німеччини, Ізраїлю, Франції.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 1. Пилипчук О.Д. Колористика інтер’єра. Конспект лекцій, для студентів факультету спеціальності 6.020208 «Образотворче мистецтво». Київ: КНУБА, 2014. – 40 с.
 2. Пилипчук О.Д. Існування живопису в сучасному інтер’єрному просторі одночасно як станкового та утилітарного. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. Київ: КНУБА, 2014. Вип. 35. С. 180 – 184
 3. Пилипчук О.Д. Проблема асоціативності кольору в інтер’єрі, художньо-декоративного оздоблення та методи засвоєння практичних прийомів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. Київ: КНУБА, 2014. Вип. 36. С. 220 – 225
 4. Пилипчук О.Д., Чепенко Н.Г., Шапаренко О.М., Коломієць Ю.Д.. Акварельний живопис. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету спеціальності 6.020208 «Образотворче мистецтво», «Дизайн» 6.020207 для студентів спеціальностей «Архітектура» 1201. Київ: КНУБА, 2016. 40 с.

Творчі роботи:

Пилипчук О.Д. Портрет почесного доктора, професора Київського Національного університету будівництва і архітектури ШелюкаП.С. 2016, полотно/олія, 45х55
Пилипчук О.Д. Портрет почесного доктора, професора Київського Національного університету будівництва і архітектури ПелихаЮ.К. 2016, полотно/олія, 45х55
Пилипчук О.Д. Едіп. 2015, полотно/олія, 110х170
Пилипчук О.Д. Портрет боксера. 2015, полотно/олія, 60х70
Пилипчук О.Д. Гірський Крим. 2013, полотно/олія, 70х80
Пилипчук О.Д. Красуня гірського Криму. 2013, полотно/олія, 70х80
Пилипчук О.Д.  Народження Венери. 2009, полотно/олія, 70х75
Пилипчук О.Д. Німфа лісу. 2008, полотно/олія, 70х55
Пилипчук О.Д. Білі лілії. 2003, полотно/олія, 67х85
Пилипчук О.Д. Жовті лілії. 2003, полотно/олія, 70х70
Пилипчук О.Д. Грані тепла. 2001, полотно/олія, 90х90
Пилипчук О.Д. Перлини жовтня. 2001, полотно/олія, 61х50
Пилипчук О.Д. Портрет матері. 1998 полотно/олія, 92х67
Пилипчук О.Д. Автопортрет. 1995, полотно олія, 40х30

 


Полубок Андрій Павлович, доцент.

Контактна інформація:
email: polubok.ap@knuba.edu.ua

В 1995 році закінчив Одеське державне художнє училище ім. Грекова,Червоний диплом, спеціальність «Скульптура», кваліфікація скульптор-виконавець.
В 2001 році закінчив Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури, спеціальність «Скульптура», кваліфікація художник-скульптор.

Член Національної спілки художників України (2008).

Педагогічний стаж з 2006 року.

Викладає дисципліни:

 • Скульптура та пластанатомія.
 • Синтез мистецтв в інтер’єрі.

Галузь наукових  інтересів:

 • Історія мистецтва та архітектури.
 • Синтез мистецтва та архітектури.
 • Дизайн інтер’єру .

Активний учасник всеукраїнських, міських та міжнародних виставок. Персональні та групові виставки в м.Одесі, м.Києві (Україна). Роботи відмічені в спеціальних та періодичних виданнях та реалізовані у м.Києві: постійна експозиція у міському середовищі скульптурного комплексу («Алея дитинства», м. Київ), статуя «Правосуддя», м. Київ, декоративні маски на фасаді м. Київ.

Працює у жанрі монументально-декоративна скульптура, скульптурний портрет, дизайн обладнання інтер’єру.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 1. Полубок А.П. Методичні вказівки по скульптурі для 1 курсу архітектурного факультету. Київ: КНУБА, 2008. 28 с.
 2. Полубок А.П. Методичні вказівки по скульптурі для 2 курсу архітектурного факультету. Київ: КНУБА, 2011. 35 с.
 3. Полубок А.П. Методичні вказівки по скульптурі для 3 курсу архітектурного факультету. Київ: КНУБА, 2012. 28 с.
 4. Полубок А.П. Застосування скульптурної пластики на дитячих майданчиках та її взаємодія з архітектурним середовищем // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. Київ: КНУБА, 2012. Вип. 30. С.214-219.

Виставки:

 • 2000    «Всеукраинская Осенняя художественная выставка» м. Київ
 • 1997 «Осенний салон 97», м. Київ
 • 1995 – Персональна виставка скульптури, м. Одеса, Будинок Художників.
 • 1993 “Осень 93”, м.Київ
 • 1993 «Весна 93», м. Київ
 • 1992    «Осень 92», м. Київ.

Творчі роботи:

Полубок А.П. Годинник настінний (алюміній, 42\24 см) 2017.
Полубок А.П. Весна, пробуждение (дерево, метал, сусальне срібло, 17×42 см) 2017.
Полубок А.П. Годинник настінний (мідь, часовий механізм, 37\27 см) 2016.
Полубок А.П. «Океан», годинник настільний (метал, дерево, сусальне срібло, 22,5\17\3 см) 2016.
Полубок А.П. Годинник настінний (латунь, 35\35 см) 2016.
Полубок А.П. Рельєф в інтер’єрі (гіпс, 1,96\65 см) 2012.
Полубок А.П. Рельєф в інтер’єрі, перспектива (гіпс, 1,96\65 см) 2012.
Полубок А.П. Кіт. Скульптура на дитячому майданчику (фарбований бетон) 2012.
Полубок А.П. Корова. Скульптура на дитячому майданчику (фарбований бетон) 2012.
Полубок А.П. Папуга. Скульптура на дитячому майданчику (фарбований бетон) 2012.
Полубок А.П. Слоник. Скульптура на дитячому майданчику (фарбований бетон) 2012.
Полубок А.П. Жіночий портрет (гіпс, 40\20\25 см) 2010.
Полубок А.П. Леда та лебідь (гіпс, 20\7\15 см) 2009.
Полубок А.П. Феміда (граніт, 7 м) 2007.
Полубок А.П. Африка, рельєф в інтер’єрі (гіпс, 3,5\4 м) 2004.
Полубок А.П. Нонна (бронза, 20\15 см) 1995.

Сотниченко Анатолій Васильович, доцент.

Контактна інформація:
email: sotnychenko.av@knuba.edu.ua

В 1970 році закінчив Київський державний художній інститут, кваліфікація художник-педагог креслення, методист.

Член Національної спілки художників України (1994).

Викладає дисципліни:

 • Образотворче мистецтво.

Ходаковська Людмила Юріївна, доцент.

Контактна інформація:
email: khodakovska.liu@knuba.edu.ua

В 1966 році закінчила Київське декоративно-прикладне училище, спеціальність «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво», кваліфікація художник.
В 1973 році закінчила Київський державний художній інститут, спеціальність «Архітектура», кваліфікація архітектор.

Педагогічний стаж з 1974 року.

Викладає дисципліни:

 • Образотворче мистецтво.
 • Синтез мистецтв і архітектури.

Брала участь у виставках: ювілейна виставка українського народного декоративно-прикладного мистецтва (Київ, 1970), виставка творчих робіт присвячених до 70-річчя Жовтня (1987), виставка творчих робіт в союзі архітекторів (1977-1979), галерея «Світогляд» (1995, 1996, 1997), галерея «Рембрант» (2001–2003), галерея «Мистець» (2003). Роботи знаходяться в приватних зібраннях: України, Литви, Угорщини.


Шевченко Лідія Іванівна, доцент.

Контактна інформація:
email: shevchenko.li@knuba.edu.ua

В 1987 році закінчила Київський державний художній інститут, спеціальність «Книжкова графіка», кваліфікація художник-графік.

Педагогічний стаж з 1987 року.

Викладає дисципліни:

 • Рисунок.
 • Живопис.
 • Декоративно-ужиткове мистецтво.

У творчому доробку співпраця з видавництвами «Молодь», «Веселка», «Дивосвіт», «Пульсари», ілюстрації в журналах «Барвінок», «Піонерія», «Джміль» та ін.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 1. Шевченко Л.І. Петриківський розпис. Методичні вказівки. Київ: КНУБА, 2006.
 2. Шевченко Л.І. Українська писанка. Методичні вказівки. Київ: КНУБА. 2006.
 3. Шевченко Л.І. Розпис тканини. Методичні вказівки. Київ: КНУБА, 2011.

Алексеєнко Лариса Володимирівна, старший викладач.

Контактна інформація:
email: lkiev59@gmail.com 

В 1985 році закінчила Київський державний художній інститут, спеціальність «Графіка», кваліфікація художник-графік.

Член Національної спілки художників України (1988).

Педагогічний стаж з 2008 року.

Викладає дисципліни:

 • Рисунок.
 • Живопис.

Основні наукові та навчально-методичні праці: 

 1. Алексеєнко Л.В. Образотворче мистецтво та художня творчість. Методичні вказівки для самостійних робіт студентів спеціальності «Дизайн». Київ: КНУТД, 2015. 52 с.
 2. Алексеєнко Л.В. Основи композиції та кольорознавства. Методичні вказівки для практичних робіт студентів спеціальності «Дизайн». Київ: КНУТД, 2014. 32 с.
 3. Алексеєнко Л.В. Основи рисунка, живопису та пластичної анатомії. Методичні вказівки для практичних робіт студентів спеціальності «Дизайн». Київ: КНУТД, 2012. 56 с.
 4. Алексеєнко Л.В. Проектування рекламної графіки. Методи використання засобів графіки та прийомів проектування в творчому процесі дизайну. Київ: КНУТД, 2010. 56 с.

Євтушенко Микола Сергійович, старший викладач.

Контактна інформація:
email: ievtushenko.ms@knuba.edu.ua

В 1989 році закінчив Київський державний художній інститут, кваліфікація художник-живописець, педагог.

Член Національної спілки художників України (1995).

Педагогічний стаж з 2000 року.

Викладає дисципліни:

 • Живопис.
 • Образотворче мистецтво.

Від 1987 р. бере участь у всеукраїнських та міжнародних виставках. Персональні – у Києві (1997–99, 2003–04), Вінниці (2004). Звертаючись до засобів наївного мистецтва, створює пейзажі, натюрморти, портрети, композиції на теми античної міфології, українського фольклору. Окремі полотна зберігаються у Національному музеї Т.Шевченка.


Ковтун Надія Омелянівна, старший викладач.

Контактна інформація:
email: kovtun.no@knuba.edu.ua

В 1973 році закінчила Київський державний художній інститут, кваліфікація скульптор, художник-педагог.

Педагогічний стаж з 1994 року.

Викладає дисципліни:

 • Скульптура та пластична анатомія.

Автор ряду творів монументально-декоративного мистецтва та монументальних композицій, присвячених учасникам Другої Світової війни, встановлених в містах та населених пунктах України.

Творчі роботи:


Кривенко Микола Євгенович, старший викладач.

Контактна інформація:
email: kryvenko.mie@knuba.edu.ua

В 1987 році закінчив Київський державний художній інститут, кваліфікація художник-графік.

Член Національної спілки художників України (1988).

Член об’єднання «Живопис. заповідник» (1992).

Педагогічний стаж з 2006 року.

Викладає дисципліни: Образотворче мистецтво.

Учасник Першої виставки нонконформістів у Києві (1975). Персональні – у Києві (1983, 1987–88, 1990, 1993, 1995, 1999, 2002–03, 2007, 2009). Основна галузь – станкова графіка і живопис абстрактного напряму. Головні теми – вода, сніг, вітер, повітря, трава. Для творчості характерні аскетичність палітри (переважно пастельні кольори, часом одноколірні полотна) та неартикульованість форми (лише чиста, неопосередкована експресія, чуттєвий образ переживання унікального стану). Окремі роботи зберігаються в НХМ, Національному музеї Т.Шевченка, Хмельницькому музеї сучасного мистецтва, Музеї С.Параджанова (Єреван).

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 1. Кривенко М.Є. Що дав мені Григорій Гавриленко // «Галерея», 2002, № 3–4.

Плісс Наталя Андріївна, старший викладач.

В 2004 році закінчила Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, спеціальність «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво», кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладач образотворчого мистецтва.

Член Національної спілки художників України (2008).

Викладає дисципліни:

 • Рисунок.
 • Живопис.

Постійний учасник міжнародних, всеукраїнських та регіональних художніх виставок, конференцій, симпозіумів та пленерів. З 2002 року участь у більш ніж 80 виставках, серед яких дев`ять міжнародних (три призових диплома), п`ять персональних, Триєнале живопису 2007, участь у міжнародному пленері – симпозіумі ім.Божия, Одесса, неодноразова участь у пленерах Києва, Севастополя, Немирова, Коблево, Одеси. Твори зберігаються у Севастопольському художньому музеї ім.М.Крошицького, Миколаївському обласному художньому музеї ім.В.В.Верещагіна, Маріупольському музеї сучасного мистецтва, Кмитовському музеї образотворчого мистецтва ім.І.Д.Буханчука, Музеї сучасного мистецтва України, Київ.


Рябчук Віктор Іванович, старший викладач.

Контактна інформація:
email: riabchuk.vi@knuba.edu.ua

В 1973 році закінчив Київський державний художній інститут, спеціальність «Скульптура», кваліфікація скульптор, художник-педагог.

Член Національної спілки художників України (1977).

Педагогічний стаж з 1990 року.

Викладає дисципліни:

 • Скульптура і пластична анатомія.

Творчі роботи Рябчука В.І. відомі в Україні і за її межами. Вони експонувалися на багатьох художніх виставках: всеукраїнських («Різдвяна», 2010), всесоюзних (в часи СРСР), міжнародних. Скульптури знаходяться в численних приватних колекціях, а також в Дирекції художніх виставок та музеях України.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 1. Рябчук В.І. Пам’ятні дошки. Методичні вказівки. Київ: КНУБА, 2007. 12 с.

Ренькас Ганна Сергіївна, асистент.

Контактна інформація:
email: renkas.gs@knuba.edu.ua

В 2001 році закінчила Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури, кваліфікація художник-графік.

Член Національної спілки художників України (2017).

Педагогічний стаж з 2013 року.

Викладає дисципліни:

 • Живопис.
 • Рисунок.
 • Графічний дизайн.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних виставках та конкурсах (виставка в галереї «Мюлдер», Арнем, Нідерланди, 2001 та ін.)

З 2004 р. працює в жанрі монументального мистецтва (фреска, мозаїка), також займається станковим  живописом, графічним мистецтвом.

Роботи знаходяться у приватних колекціях України, Нідерландів, Германії, Іспанії.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 1. Ренькас Г.С. Порівняльна таблиця білорусько-литовського, українського та російського скорописів (1997, навчальне завдання). С.100-101. // Мітченко В.С. Естетика українського рукописного шрифту. Київ: Грамота, 2007. 208 с.

Чепенко Наталія Геннадіївна, асистент.

Контактна інформація:
email: chepenko.ng@knuba.edu.ua

В 1995 році закінчила Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури, кваліфікація художник театру.

Член Національної спілки художників України (1995).

Педагогічний стаж з 2000 року.

Викладає дисципліни:

 • Образотворче мистецтво.

Працює в галузі театрального мистецтва (оформлення вистав та концертів) та станкової графіки. Учасниця багатьох всеукраїнських виставок (1989-2009), персональні виставки 1993р., 1995р., 2002р. Роботи зберігаються в приватних колекціях України, Швейцарії, Бельгії, Канади.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 1. Чепенко Н.Г. Методичні вказівки до теми «Головні убори» курсу «Сценографія» освітньо-професійної програми бакалавра. 2007. 4 с.
 2. Чепенко Н.Г. Методичні вказівки з курсу «Графіка» щодо розвивальних завдань на тему «Графіка». 2008. 7 с.
 3. Пилипчук О.Д., Чепенко Н.Г., Шапаренко О.М., Коломієць Ю.Д.. Акварельний живопис. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету спеціальності 6.020208 «Образотворче мистецтво», «Дизайн» 6.020207 для студентів спеціальностей «Архітектура» 1201. Київ: КНУБА, 2016. 40 с.

Творчі роботи:

Чепенко Н.Г. Гонитва
Чепенко Н.Г. На сторожі
Чепенко Н.Г. Чумаки
Чепенко Н.Г. Прощання

Шапаренко Олена Миколаївна, асистент.

Контактна інформація:
email: shaparenko.om@knuba.edu.ua

В 2001 році закінчила Харківський художньо-промисловий інститут, спеціальність «Промисловий дизайн», кваліфікація дизайнер-викладач.
2006-2010 рр. навчалась в аспірантурі Харківської Державної академії дизайну та мистецтв за спеціальністю «Дизайн».

Педагогічний стаж з 2009 року.
Викладає дисципліни:

 • Промисловий дизайн.
 • Дизайн-проектування.
 • Історія та теорія промислового дизайну.

Має 15 наукових публікацій, з них 11 одноосібних статей у фахових виданнях затверджених ВАК України, а також навчально-методичні праці за спеціальністю «Дизайн».

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 1. «Тренд» как новое явление в проектной культуре конца ХХ – начала ХХI века. // Вісник ХДАДМ: Зб. наук. праць. Харків: ХДАДМ, 2006. № 9. С.109-117.
 2. Концептуальные проблемы теории постмодернизма в дизайне. // Вісник ХДАДМ: Зб. наук. праць. Харків: ХДАДМ, 2007. № 7. С.161-165.
 3. Постмодерн в проектной культуре: история понятия и хронология развития идей.  // Збірник ХДАДМ «Традиції та новації у вищий архітектурно-художній освіті», весна (березень) 2011 р. Видавництво ХДАДМ, 2011. С.132-145.
 4. Трансформація репрезентації дизайн-об’єкта: друга половина ХХ – початок ХХІ століття. // Вісник НАККіМ: Наук. журнал. К.: Міленіум, 2011. № 4. С.165-169.
 5. Філософський фундамент проектної культури постмодернізму // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: [зб. наук. праць; вип. XXIX], НАККіМ. К.: Міленіум, 2012. С.124-131.
 6. Пилипчук О.Д., Чепенко Н.Г., Шапаренко О.М., Коломієць Ю.Д.. Акварельний живопис. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів факультету спеціальності 6.020208 «Образотворче мистецтво», «Дизайн» 6.020207 для студентів спеціальностей «Архітектура» 1201. Київ: КНУБА, 2016. 40 с.

Допоміжний склад кафедри:

Троцька Людмила Сергіївна, старший лаборант, каб. 256 (ІІІ). тел. 244-96-59.

Сич Олексій Володимирович, старший інженер, каб 205 (архітектурний корпус), тел. 241-55-26.

Безух Оксана Іванівна, фахівець.

Матвєєва Надія Сергіївна, старший лаборант.

Фальчевський Микола Іванович, старший лаборант.