Кафедра менеджменту в будівництві

Про кафедру

Кафедра менеджменту в будівництві забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Менеджмент», а також здійснює підготовку фахівців на будівельному, архітектурному, будівельно-технологічному факультетах та факультеті інженерних систем та екології.

 

Рижакова Галина Михайлівна, доктор економічних наук, професор,
Заслужений економіст України, Відмінник освіти України.
Контактна інформація: тел. 241-54-98,
e-mail: kmbknuba@gmail.com

читати далі

Новини та події

стаття в стадії створення

Наукова діяльність

Співробітники кафедри провадять наукові дослідження за такими напрямами:

 • наукове обґрунтування процесів інтеграції будівельних та інвестиційних компаній з будівельними вищими начальними закладами для інтенсифікації та раціоналізації освітніх процесів, поліпшення якості підготовки будівельних проектів (В.О. Поколенко);
 • науково-методичне та аналітичне обґрунтування започаткування та розвитку тимчасових, агрегованих, проектно-орієнтованих структур у будівництві, які забезпечують інвестування та втілення будівельних проектів на засадах державно-приватного партнерства (Г.М. Рижакова, В.О. Поколенко, Д.О. Приходько);
 • модернізація бюджетно-логістичних моделей управління будівництвом адаптованих до потреб девелопменту; запровадження сучасних моделей багатофакторної рейтингової діагностики стану конкурентоспроможності будівельних підприємств (Г.М. Рижакова, В.О. Поколенко, Д.О. Приходько);
 • оновлення змісту та структури організаційно-технологічних моделей підготовки будівельного виробництва на засадах девелопменту та інжинірингу (В. О. Поколенко, М.В. Горбач);
 • пропозиції щодо нових економічних механізмів підготовки та впровадження проектів реальних інвестицій, оновлення методів та моделей комплексної економічної оцінки будівельних проектів, комплексів БМР (В. Г. Федоренко, Г. М. Рижакова);
 • управління ефективністю діяльності будівельних підприємств та їх окремих підрозділів, методологічне вдосконалення функціонування організаційних структур управління будівельними підприємствами; теоретико-організаційне моделювання конкурентоспроможності підприємств будівельної галузі(А.В. Шпаков);
 • впровадження графічних методів прийняття рішень у практику менеджменту будівництва (О.А. Бондар);
 • інноваційний розвиток практичного використання переліку специфічних системних критеріальних параметрів ідентифікації ефективності керівництва підприємством, через комплекс моделей структурного типу та методів ефективного керівництва (О.А. Бондар);

читати далі

Навчальна діяльність підрозділу

Навчальні дисципліни кафедри:

 • Вступ до спеціальності;
 • Основи менеджменту;
 • Менеджмент виробництва;
 • Менеджмент;
 • Теорія організації;
 • Теоретичні основи менеджменту в будівництві;
 • Операційний менеджмент;
 • Управління змінами;
 • Менеджмент організацій;
 • Корпоративне управління;
 • Спецкурс кафедри;
 • Державне та регіональне управління;
 • Адміністративний менеджмент;
 • Самоменеджмент;
 • Менеджмент передінвестиційної фази будівельних проектів;
 • Інвестиційний менеджмент;
 • Основи менеджменту і маркетингу;
 • Дисципліна цільової підготовки;
 • Фінансовий облік;
 • Менеджмент і основи організації будівництва;
 • Нормативна база оподаткування;
 • Менеджмент підприємств;
 • Облік в банках;
 • Облік в бюджетних установах.

Викладацький та допоміжний склад

Викладацький склад кафедри:

 • Рижакова Галина Михайлівна – завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України, Відмінник освіти України;
 • Бондар Олена Анатоліївна – доктор економічних наук, професор;
 • Дикий Олександр Віталійович – доктор економічних наук, доцент;
 • Поколенко Вадим Олегович – доктор технічних наук, професор;
 • Федоренко Валентин Григорович – доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України;
 • Горбач Максим Володимирович – кандидат технічних наук;
 • Іщенко Тетяна Михайлівна – кандидат економічних наук;
 • Малихіна Оксана Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент;
 • Марчук Тетяна Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент;
 • Приходько Дмитро Олександрович – кандидат технічних наук, доцент;
 • Савчук Тетяна Валеріївна – кандидат економічних наук;
 • Шпаков Андрій Васильович – кандидат технічних наук, доцент;
 • Чуприна Юрій Анатолійович – кандидат технічних наук;
 • Якимчук Ірина Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, заслужений економіст України.

Провідний інженер – Кошельна Валентина Миколаївна.

Контактні дані

Завідувач кафедри менеджменту в будівництві

Рижакова Галина Михайлівна (044) – 241-54-98 кім. 601

e-mail: kmbknuba@gmail.com

Кімната викладачів: (044) 241-54-98 кім. 601, 601а