Кафедра опору матеріалів

Про кафедру

Після утворення 1930 року Київського інженерно-будівельного інституту дисципліна «Опір матеріалів» викладається на кафедрі будівельної механіки, якою в 1930-1934 роках керував професор О.А. Уманський. З 1934 року і до кінця свого життя (1958 рік) завідуючим кафедрою був академік АН УССР М.В. Корноухов. Саме в цей період відбувалося становлення кафедри опору матеріалів як наукового, навчально-методичного і виховного підрозділу. Важко переоцінити в цьому роль М.В. Корноухова. Він заклав основи певних методичних принципів викладання дисциплін «Будівельна механіка», «Опір матеріалів» і «Теорія пружності», створив відому наукову школу стійкості конструкцій, запропонував і втілив у інженерну практику об’єднаний розрахунок стержньових систем на міцність і стійкість, підготував багатьох науковців і викладачів, які склали основу кафедри.

Завідувач кафедри – Станкевич Анатолій Миколaйович

Вчене звання та ступінь: к.т.н. , доцент

Кімната: 164

Тел. : 2415455

E-mail: stankevych.am@knuba.edu.ua

Закінчив у 1982 році КІБІ з відзнакою. З 1982 по 1987р.– голова профкому студентів КІБІ. З 1990-1993рр. – аспірант кафедри опору матеріалів, науковий керівник Шкельов Л.Т.

З 1987р. асистент, з 1996р. доцент кафедри. У 1996 році присвоєно вчений ступінь кандидата технічних наук, а у1998р. звання доцента. З 1997 року декан будівельного факультету. З 2004 р.- завідувач кафедри опору матеріалів. Дійсний член Академії будівництва України. Лауреат премії Академії будівництва України ум. акад.. Будніікова М.С.

Наукові дослідження присвячені проблемам міцності та жорсткості циліндричних оболонок та складених з них конструкцій. Автор та співавтор 18 наукових та методичних робіт.

З січня 2013р.– Проректор КНУБА з навчально-методичної роботи.

читати далі

Новини та події

стаття в стадії створення

Наукова діяльність

Наукові дослідження ведуться за напрямками:

  • розробка метода статичних та динамічних розрахунків елементів конструкцій на силові, кінематичні та температурні впливи (наук. керівник к.т.н., доц.. Станкевич А.М.)
  • стаціонарні та нестаціонарні коливання п’єзокерамічних тіл канонічних форм (наук. керівник к.т.н., доц. Григор’єва Л.О.)

читати далі

Спеціалізовані курси

стаття в стадії створення

Навчальна та методична діяльність підрозділу

Викладачами кафедри студентам всіх факультетів університету викладаються дисципліни:

  • Опір матеріалів.
  • Опір матеріалів з основами теорії пружності та пластичності.
  • Основи опору матеріалів.
  • Основи теорії споруд.
  • Інформаційні технології (практикум)

читати далі

Викладацький та допоміжний склад

Викладацький склад.

доценти – 6, ст. викладач – 1, асистент – 2

Допоміжний склад

зав.лаб. – 2., пров. інж – 2., інж 1 ї кат. – 1., інж. – 1., ст., лаб. – 1.

читати далі

Контактні дані

Кімната викладачів – к.164, тел.: 044-241-54-21.

Лабораторія – к. 160а, 157.

Лабораторія ком’пютерних технологій – к.155, тел.: 044-248-30-48.

 Електронна пошта: sopromat@knuba.edu.ua

Матеріальна база

Навчальна механічна лабораторія

читати далі

Співпраця

стаття в стадії створення

Адміністрування розділу

стаття в стадії створення