Кафедра основ архітектури й архітектурного проектування

Про кафедру

Кафедра основ архітектури та архітектурного проектування найбільша на архітектурному факультеті КНУБА за численністю професорсько-викладацького складу. На 2016-2017 навчальний рік на кафедрі працюють доктори та кандидати архітектури – 34 викладача, з них: професорів – 10, доцентів – 16, старший викладач – 1, асистентів – 7. Викладачі кафедри задіяні у викладанні 55 дисциплін.

Кафедра є випускною і готує студентів за спеціальністю – 191 «Архітектура та містобудування»: студенти отримують дипломи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (4 роки) та «магістр» (2 роки) за спеціалізацією: «Реконструкція, реставрація архітектурних об’єктів».

На кафедрі ведеться успішна робота з підготовки аспірантів. За останні 25 років було захищено близько 45 докторських ікандидатських дисертацій.

Завідувач кафедри Основ архітектури та архітектурного проектування Олег Семенович Слєпцов випускник КІБІ (1980) – Заслужений архітектор України (2008), професор (2002), доктор архітектури (2000), лауреат Державної премії України в галузі архітектури (2000), дійсний член Української академії архітектури (2000), член-кореспондент, професор Міжнародної академії архітектури, іноземний член Російської академії архітектури і будівельних наук

читати далі

Новини та події

стаття в стадії створення

Наукова діяльність

На кафедрі засновано та здійснюється регулярний випуск збірника наукових праць «Архітектурний вісник КНУБА» (свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20217-10017Р) – №№ 1-9 (2013-2016).

Видано 11 монографій:

проф. Слєпцов О.С.: Архітектура цивільних будівель. Індустріалізація. 2010; Храмыукраинскойправославной церкви. 2010; Архітектура сучасної школи: Гімназія новітніх біотехнологій. 2011 (монографія і навчальний посібник); Архитектура православного храма: От замысла к воплощению. 2012; «MyOxfordDiary» (англ. мовою). 2015.

Наукова діяльність кафедри Основ архітектури

 та архітектурного проектування

На кафедрі у 2013 році засновано та здійснюється регулярний випуск збірника наукових праць «Архітектурний вісник КНУБА». Голова редколегії: ректор КНУБА проф. П.М.Куліков, заступник голови: проф. О.С.Слєпцов. Отримано свідоцтво про державну реєстрацію (КВ № 20217-10017Р).

Відповідно до тематичного плану університету, основна комплексна тематика кафедральних науково-дослідних робіт:

«Теорія та історія архітектури, типологія, дизайн інтер’єру, реконструкція і реставрація цивільних будівель».

Державний реєстраційний номер ­–  0115 U 005197.

Керівник: д.арх., проф. О.С.Слєпцов.

Мета роботи: розвиток системи теоретичних знань у сфері архітектури, удосконалення фахового навчання архітекторів та методичне забезпечення архітектурного проектування на практиці.

Викладачі кафедри (Г.Н.Ушаков, Т.М.Ладан та ін.) приймають участь у організації на архітектурному факультеті КНУБА щорічної Всеукраїнської наукової конференції “Сучасна архітектурна освіта”.

 

2010

–  О.С. Слєпцов. Архітектура цивільних будівель. Індустріалізація. – К: Видавничий дім “А+С”, 2010. – 248 с.  ISBN 978-966-8613-41-8

–  О.С. Слєпцов. Храмы украинской православной церкви. – К: Издательский дом «А+С», 2010. – 48 с.

 

2011

Навчальний посібник:

–  О.С. Слєпцов. Архітектура сучасної школи: Гімназія новітніх біотехнологій

Монографія і навчальний посібник. – К: Видавничий дім “А+С”, 2011. – 124 с.

ISBN 978-966-8613-44-9

 

2012

Монографії:

–  О.С. Слєпцов. Архитектура православного храма: От замысла к воплощению. – К: Видавничий дім “А+С”, 2012. – 552 с.  ISBN 978-966-1645-75-1

–  О.А. Пламеницька. Castrum Camenecensis. Фортеця Кам’янець (пізньоантичний –

ранньомодерний час). – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012. – 679 с.

ISBN 978-617-539-118-1

–  О.В. Кащенко, О.С. Слепцов, П.П. Безродный и др. Слово о Мастере. –  К.: КНУБА,  День Печати, 2012. – 116 с.

–  Г.В. Шевцова. В краю маяков и храмов. – СПб.: Амфора, ТИД Амфора, 2012. – 319 с. ISBN 978-5-367-02095-3

Навчальні посібники:

–  С.О. Ніканоров. Архітектура водно-туристичних комплексів. К.: Бізнесполіграф, 2012. – 168 с.  ISBN 978-966-1645-8-5

–  Н.Ю. Житкова, С.Б. Зиміна. Композиція: навчальний посібник.– 1 видання. – К.: КНУБА, 2012. – 120 с.

–  Н.Ю.Житкова, С.Б.Зиміна. Композиція: Навчальний посібник. – 2 видання. – К.: КНУБА, 2012. – 120 с.

 

2013

Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред.: П.М.Куліков. – К.: КНУБА, 2013. –  Вип.1 – 416 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski

ІSBN 978-617-7185-03-0

Монографії:

– О.С.Слєпцов. Концепція реконструкції Київського національного університету будівництва і архітектури. К: КНУБА – 2013.

–  Олег Слєпцов. Архітектор / Упорядник Б.Л. Єрофалов. – К: А+С; ЛІЦЕНЗіАРХ,  2013. – 56 с.   ISBN 978-966-8613-49-4

Навчальні посібники:

–  Н.Ю.Житкова, С.Б.Зиміна. Композиція: Навчальний посібник. – 3 видання. – К.: КНУБА, 2013. – 120 с.

–  Н.Ю.Житкова, С.Б.Зиміна. Композиція: Навчальний посібник англ. мовою

Composition: Тutorial. – К.: КНУБА, 2013. – 120 с.

 

2014

Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред.: П.М.Куліков. – К.: КНУБА, 2014. –  Вип.2 – 432 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski/vipusk-2-2014

ІSBN 978-617-7185-03-0

Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред.: П.М.Куліков. – К.: КНУБА, 2014. –  Вип.3 – 274 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski/arhitekturnij-visnik-knuba

ІSBN 978-617-7185-03-0

Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред.: П.М.Куліков. – К.: КНУБА, 2014. –  Вип.4 – 320 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski/vipusk-4-2014

ІSBN 978-617-7185-03-0

Монографія:

–  В.І.Соченко. Церква Богородиці Десятинна в Києві. К.: Мистецтво, 2014. – 320 с.

ISBN 978-966-577-201-9

Підручники:

–  О.С.Слєпцов. Архітектурне проектування і реконструкція православних храмів. К.: А+С, 2014. – 272 с. ІSBN 978-966-8613-56-2

–  С.Б.Зиміна. Історія російської архітектури. – К.: КНУБА, 2014 – 110 с.

 

 

 

 

2015

Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред.: П.М.Куліков. – К.: КНУБА, 2015. –  Вип.5 – 370 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski/vipusk-5

ІSBN 978-617-7185-03-0

Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред.: П.М.Куліков. – К.: КНУБА, 2015. –  Вип.6 – 372 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/09/201506.pdf

ІSBN 978-617-7185-03-0

Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред.: П.М.Куліков. – К.: КНУБА, 2015. –  Вип.7 – 344 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski/vipusk-7-2015

ІSBN 978-617-7185-03-0

Монографії:

–  Івашко Ю.В., Шуань Ли. Модерн Западной Европы, Украины и Китая: пути

трансформации и имплементации. –  К.: Феникс, 2015. – 151 с.

ISBN 978-966-136-224-5

–  О.С.Слєпцов. My Oxford Diary (англ. мовою). Oxford: A+C, 2015. – 176 p.

ISBN 978-966-8613-57-9

–  О.О.Горбик. Історія світової середньовічної архітектури. Частина І. – К.: Фенікс, 2015. – 224 с.  ISBN 978-966-136-285-6     ISBN 978-966-136-286-3 (Ч.1)

 

2016

Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред.: П.М.Куліков. – К.: КНУБА, 2016. –  Вип.8-9 – 490 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski/vipusk-8-9-2016

ІSBN 978-617-7185-03-0

Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред.: П.М.Куліков. – К.: КНУБА, 2016. –  Вип.10 – 456 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/09/201610.pdf

ІSBN 978-617-7185-03-0

Монографії:

–  Н. Орленко, Ю.В. Івашко, Шуань Ли; Под ред. Н.М.Демина. Реинкарнация

северного национального романтизма. Исследование и опыт реставрации

объектов. К.: Феникс, 2016. – 288 с.  ISBN 978-966-136-325-9

–  О.С.Слєпцов, М.К.Кумейко. Клара Демура: архитектор-педагог. – К.: КНУБА; кафедра Основ архітектури  і архітектурного проектування; ЛИЦЕНЗиАРХ, 2016. – 200 с.   ISBN 978-966-8613-59-3

Навчальні посібники:

–  С.В.Сьомка. Біоніка в дизайні середовища. – К.: НАКККіМ, 2016. – 244 с.

ISBN 978-966-452-211-0

–  С.В. Сьомка. Композиція: теорія і методика пропорціонування: Ч.1. К.: НАКККіМ, 2016. – 184 с. ISBN 978-966-452-218-9     ISBN 978-966-452-219-6

–  С.В. Сьомка. Проектування навчальних закладів. К.: НАКККіМ, 2016. – 240 с.

ISBN 978-966-452-222-6

 

– Л.Г.Бачинська. Архітектура житла України середини ХХ – ХХІ століть (історико-

аналітичний нарис). – К.: КНУБА, 2016. – 292 с.  ISBN 978-966-624-187-0

 

2017

Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред.: П.М.Куліков. – К.: КНУБА, 2016. –  Вип.11-12 –598 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski/vipusk-11-2017

ІSBN 978-617-7185-03-0

Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / К.: КНУБА, 2017. –  Вип.13 – 580 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski

ІSSN 2519-8661

Монографії:

– О.С.Слєпцов. ЛИЦЕНЗиАРХ: 25 лет созидания. – К: Видавничий дім “А+С”, 2017. – 73 с.

– О.О. Горбик. Всесвітня історія архітектури в тезах і зображеннях (пам’ятникознавчий довідник): Ч.1. Архітектура первісної доби та традиційна архітектура. Архітектура давнього світу. Архітектура античності та раннього християнства. – К.: “Видавництво Фенікс”, 2017. – 148 с.

ІSBN 978-966-136-411-9

ISBN 978-966-136-422-5

Підручник:

– С.В.Сьомка. Ергономіка та ергодизайн. – К.: Видавництво Ліра-К, 2017. – 618 с.

ISBN 978-617-7507-19-1

Навчальний посібник:

– С.В.Сьомка. Біоніка в дизайні середовища. –К.: Видавництво Ліра-К, 2017.–248 с.

ISBN 978-617-7320-97-4

 

2018

Монографія:

– О.С.Слєпцов. The Architecture of Orthodox Churches (англ. мовою), 2018.

Підручник:

–  О.С.Слєпцов. Реконструкція громадських будівель і комплексів: Підручник для ВНЗ / Українська академія архітектури, Київський національний університет будівництва і архітектури, Науково-проектне архітектурне бюро ЛІЦЕНЗіАРХ. – К.: А+С, 2018. – 272 с.

НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ МОНОГРАФІЇ ТА СТАТТІ
ЗАСЛУЖЕНОГО АРХІТЕКТОРА УКРАЇНИ,
ДОКТОРА АРХІТЕКТУРИ, ПРОФЕСОРА СЛЄПЦОВА О.С.
МОНОГРАФІЇ, ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ
1. Архитектурно-конструктивные системы гражданских зданий (у співавторстві) (1998).
2. Олег Слепцов: Архитектор. Художник. Музыкант (2008).
3. Храмы украинской православной церкви. Альбом проектов и построек (2009).
4. Архітектура цивільних будівель: Індустріалізація (2010).
5. Архітектура сучасної школи: Ґімназія новітніх біотехнологій (2011).
6. Архитектура православного храма: От замысла к воплощению (2012).
7. Архітектурне проектування і реконструкція православних храмів: Підручник для ВНЗ (2014).
8. Реконструкція і нове будівництво в історичному середовищі: Підручник для ВНЗ (2015).
9. Клара Демура. Архитектор-педагог (2016).
10. Реконструкція громадських будівель і комплексів: Підручник для ВНЗ (2018).
11. Oleg Sleptsov. Orthodox Church Architecture From Concept to Implementation (2018).
12. Oleg Sleptsov. My Oxford travel-learning diary with the author’s pictures. The Trip From Kyiv To Oxford And Beyond (2014).
13. Мелодии души: Песни. Нотный сборник (2004).
ДИСЕРТАЦІЇ
Слєпцов О. С. Архітектура цивільних будівель на основі відкритих збірних конструктивних систем. Дис. … д-ра архітектури: 18.00.02. – Київ: КНУБА, 1999. – 494 с.
Слєпцов О. С. Архітектура цивільних будівель на основі відкритих збірних конструктивних систем. Автореф. дис. … д-ра архітектури: 18.00.02. – Київ: КНУБА, 1999. – 37 с.
Слєпцов О. С. Формирование объемно-планировочной структуры школьных зданий в сложных инженерно-геологических условиях (просадочные грунты и подрабатываемые территории): Дис. … канд. архитектуры: 18.00.02. – Киев: КиевЗНИИЭП, 1986. – 230 с.
Слєпцов О. С. Формирование объемно-планировочной структуры школьных зданий в сложных инженерно-геологических условиях (просадочные грунты): Автореф. дис. … канд. архитектуры: 18.00.02. – Ленинград: ЛИСИ, 1987. – 19 с.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:
1.О.С. Слєпцов, Т.М.Ладан. Реконструкція та нове будівництво в історичному середовищі. Реконструкція громадських будівель та споруд: методичні вказівки до виконання практичних занять. – К.: КНУБА, 2013. – 16 с. (1,0 д.а.)
2. О.С. Слєпцов, С.О.Ніканоров. Сміттєпереробний комплекс для отримання тепла, електроенергії та переробленої вторинної сировини продуктивністю переробки 30000 т ТПВ на рік: методичні вказівки до курсового та дипломного проектування. – К.: КНУБА, 2014. – 24 с. (1,5 д.а.)
3. О.С.Слєпцов, С.М.Трофимчук. Медійна виразність в сучасній громадській архітектурі: методичні вказівки до виконання курсових проектів. – К.: КНУБА, 2016. – 24 с. (1,5 д.а.)
СТАТТІ
1. «Андреевский дом» – новые строительные технологии // Витрина. – 2001. – № 3 (13). – С. 36-37 (соавтор В.А.Богданов).
2. First in Ukraine // Ukraine. – 1995. – № 1/2. – С. 13-14 (На английском языке).
3. New Ukraine // ARCA (Италия). – 1995. – № 98. – С. 91 (На английском языке).
4. Una cattedrale per L’Ucraina // ARCA (Італія). – 1995. – № 97. – С. 91(на італійській мові).
5. Архітектурно-планувальна організація боулінг центрів // Містобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА. – 2002. – Вип. 11. – С. 126-129 (співавтор А.Г. Панкратов).
6. Архітектурно-планувальні особливості проектування бейсбольних споруд в Україні // Містобудування та територіальне планування – К.: КНУБА, 2006. – Вип. 25 – С. 239-251 (співавтор Г.Д.Підгорна).
7. Вдосконалення основних видів архітектурно-конструктивних систем // Вісник Державного університету “Львівська політехніка”. – Львів, 2000. – № 410. – С. 374-379.
8. Вопросы исследования структурных схем школьных зданий // Автоматизация проектирования объектов гражданского строительства: Сб. научн. тр. – Киев: КиевЗНИИЭП, 1984. – С. 46-49 (соавтор О.В.Заика).
9. Деякі питання до розгляду стану та розвитку будівельної індустрії України // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Київ: КНУБА, 1999. – Вип. 4. – С. 45-48 (співавтор О.Б.Платонова).
10. Дитячий оздоровчий центр для будівництва в несприятливих екологічних умовах // Тезіси доповідей науково-технічної конференції “Реформування архітектурно-будівельного комплексу та проблеми проектування нових типів навчальних закладів”. – Тернопіль, 1997. – С. 85-89.
11. Дитячий сад на основі конструкцій ВЗКС “КАСКАД” // ІІІ-я Міжнар. наук.-практ. конф. “Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини, СИЕТ’98”. – Кам’янець-Подільський, 1998. – Вип. 3. – С. 105-106.
12. Досвід будівництва бейсбольних стадіонів і комплексів // Сучасні проблеми архітектури і містобудування. – Київ: КНУБА, 2000. – Вип. 8. – С. 290-295 (співавтор Г.Д.Бутенко).
13. Если трещат швы… // Архитектура: Прил. к «Строит. газете». – 1987. – № 2. – С. 2.
14. Житло підвищеної комфортності на основі каркасних конструкцій // ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. “Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини, СИЕТ’98”. – Кам’янець-Подільський, 1998. – Вип. 3. – С. 101-102.
15. Класифікація архітектурно-конструктивних систем // Прикладна геометрія та інженерна графіка. – Київ: КНУБА, 1999. – Вип. 65. – С. 96-99.
16. ЛицензиАрх // Шляхи України. – 2002. – С. 79.
17. ЛицензиАрх: 10 лет свободного полета // А.С.С. – 2002. – № 1 (36). – С. 28-31.
18. Методичні вказівки до виконання програми виробничої та переддипломної практики для студентів V та VI курсів архітектурного факультету. – Київ: КНУБА, 1998. – 24 с.
19. Напрямки реконструкції житла другого періоду індустріалізації (1960-1970 рр.) на прикладі міста Києва // Регіональні проблеми архітектури та містобудування. – Одеса: Астропринт, 2000. – Вип. 2. – С. 169-173 (співавтор Р.Б.Черниш).
20. Науково-проектне архітектурне бюро „ЛИЦЕНЗиАРХ” – перспективи розвитку // Вісник Української академії наук. – 2000. – № 6. – С. 61-62.
21. Нащельник вертикального деформационного шва зданий, возводимых в сложных инженерно-геологических условиях строительства (Рекламный проспект). – Киев: КиевЗНИИЭП, 1986.
22. Нові приклади сучасного міського житла // Вісник Державного університету “Львівська політехніка”. – Львів, 1998. – № 358. Архітектура. – С. 108-112.
23. Опыт проектирования, строительства и эксплуатации школьных зданий, возводимых в сложных инженерно-геологических условиях (Обзор). – М.: ЦНТИ по гражд. стр-ву и архитектуре, 1986. – № 3. – 44 с. (соавтор Л.Н.Ковальский).
24. Особенности архитектурно-планировочных решений школьных зданий в сложных инженерно-геологических условиях строительства //
Строительство и архитектура: Сб. науч. тр. – Киев: Будивэльнык, 1985. – Вып. 21. – С. 57-62 (соавтор Л.Н.Ковальский).
25. Особливості вирішення споруд і комплексів в конструкціях ВЗКС “КАСКАД” // Комунальне господарство міст. – Київ: Техніка, 1999. – Вип. 18. – С. 40-45.
26. Особливості розташування спортивно-тренувальних комплексів з бейсболу в системі міста // Регіональні проблеми архітектури та містобудування. – Одеса: Астропринт, 2001. – Вип. 3. – С. 170-174 (співавтор Г.Д.Бутенко).
27. Особливості розташування спортивно-тренувальних комплексів з бейсболу в системі міста // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Київ: КНУБА, 2003. – Вип. 11/12. – С. 298-303 (співавтор Г.Д.Підгорна).
28. Особливості формування містобудівних комплексів на основі каркасних житлових будинків з підвищеною комфортністю проживання // Комунальне господарство міст. – Київ: Техніка, 1999. – Вип. 19. – С. 17-21.
29. Особливості формування перспективної архітектурно-конструктивної системи // Комунальне господарство міст. – Київ: Техніка, 1998. – Вип. 14. – С. 47-50.
30. Открытая сборная конструктивная система ОСКС «КАСКАД»: Тезисы доклада конференции ЦБНТИ Минстроя УССР. – Киев; Севастополь, 1991. – С. 31-33.
31. Перспективи розвитку університету “Україна” // Містобудування та територіальне планування. – Київ: КНУБА, 2001. – Вип. 9. – С. 258-262 (співавтори І.О.Підгорний, Г.Д.Бутенко).
32. Перспективное направление городского жилищного строительства // Строительство и К. – 1997. – № 1 (12). – С. 10 (соавторы Е.М.Дубинский, И.А.Подгорный ).
33. Принципи організації відкритої збірної конструктивної системи // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Київ: КНУБА, 2001. – Вип. 9. – С. 206-210.
34. Принципи формоутворення Відкритої Збірної Конструктивної Системи ВЗКС “КАСКАД” // Прикладна геометрія та інженерна графіка. – Київ: КДТУБА, 1998. – Вип. 64. – С. 174-178.
35. Проектирование и строительство общеобразовательных школ в сложных инженерно-геологических условиях УССР // Перспективные направления проектирования общественных зданий: Сб. научн. тр. – Киев: КиевЗНИИЭП, 1987. – С. 20-25.
36. Проектирование общеобразовательных школ в сложных условиях строительства // Перспективные направления проектирования общественных зданий. – Киев: КиевЗНИИЭП, 1987. – С. 9-14.
37. Пропозиції щодо удосконалення житлової забудови другого етапу індустріалізації (1960-1970 рр.) // Комунальне господарство міст. – Київ: Техніка, 2001. – Вип. 33. – С. 18-22 (співавтор Р.Б.Черниш).
38. Разработанный проект экономичнее переработанного // Строительство и архитектура. – 1985. – № 1. – С. 9-10 (соавтор В.А.Пересичный).
39. Реконструкція та нове будівництво в історичному середовищі. Реконструкція громадських будівель та споруд: методичні вказівки до виконання практичних занять // уклад.: О.С. Слєпцов, Т.М. Ладан. – К.: КНУБА, 2013. – 16 с.
40. Слєпцов О.С. Архітектура сучасної школи. Гімназія новітніх біотехнологій // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2013. – Вип. 1 – C. 392-399.
41. Слєпцов О.С. Архітектурно-будівельна концепція розвитку Київського Національного університету будівництва і архітектури // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 1 – C. 321-378.
42. Слєпцов О., Ладан Т. Зональний ансамбль міста – охоронний комплекс: проект «Замок» – Дубно // Дубенський науковий вісник. Зб. наук. Праць. Випуск 1: матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції, присвяченої 525-річчю Дубенського замку і 100-річчю від дня народження І.Д. Лозов’юка. – Рівне: Дятлик М., 2017. – С. 96-103.
43. Слєпцов О.С., Семироз Н.Г. Містобудівні особливості розміщення вертодромів та гелікортів // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 6 – C. 235-240.
44. Слєпцов О.С., Коблик М.В. Вплив національних традицій на архітектуру шкіл Закарпаття // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 6 – C. 305-314.
45. Слєпцов О.С., Горбик О.О., Ладан Т.М., Кумейко М.К. Історія, сьогодення та перспективи кафедри основ архітектури і архітектурного проектування // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 5 – C. 3-25.
46. Слєпцов О.С., Горова Ю.О. Архітектура музейно-виставкових авіаційних комплексів // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 8-9 – C. 217-223.
47. Слєпцов О.С., Кумейко М.К. Презентація книги «Клара Демура: Архітектор – Педагог» // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 10 – C. 10-16.
48. Слєпцов О.С., Ладан Т.М., Ніканоров С.О., Пивоваренко О.В. Щоденник обмірно-проектної практики. Дубно – літо 2016 // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 10 – C. 17-85.
49. Слєпцов О.С., Куковальська Н.М., Ніканоров С.О., Горіна А.О., Адаменко М.В. Враження від проведення курсового проекту обміри пам’ятки архітектури та обмірно-проектної практики в національному
заповіднику «Софія Київська» // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 10 – C. 86-102.
50. Слєпцов О.С., Щербаков О.В., Меженна Н.Ю., Русевич Т.В. Конкурсне проектування як метод навчальної підготовки студентів архітекторів // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 10 – C. 218-235.
51. Слєпцов Олег. Буклет. Живопис, графіка. Дизайн – Костянтин Шестопал. Фотографія – Євген Золотов. – Київ. – 2000. – С. 8.
52. Oleg Sleptsov. My Oxford diary (fragment) // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 4 – C. 3-10.
53. Oleg Sleptsov. Ukrainian orthodox cathedral. From design concept to implementation // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 3 – C. 98-103.
54. Современные коттеджи, проектируемые в архитектурном бюро ЛИЦЕНЗиАРХ // Загородный дом. – 1997. – № 8. – С. 19.
55. Состояние, проблемы и перспективы проектирования крупнопанельных общественных зданий // Перспективные направления проектирования общественных зданий: Сб. научн. тр. – Киев: КиевЗНИИЭП, 1990. – С. 11-15 (соавтор Л.Н.Ковальский).
56. Становлення та розвиток нових архітектурно-конструктивних систем Харків.: Кримарт, 1999. – Вип. 1. – С. 246-251.
57. Строительство общественных зданий на просадочных грунтах и подрабатываемых территориях // Жилищное строительство. – 1985. – № 10. – С. 20-21 (соавторы Л.Н.Ковальский, В.Б.Шевелев).
58. Сучасне енергозабезпечуюче житло // Первая Международная конференция “Современные технологии ресурсоэнергосбережения, СТРЭС’97”. – Партенит, 1997. – С. 87-90.
59. Техніко-економічна оцінка архітектурно-конструктивних систем // Містобудування: Міжвідомчий наук.-техн.зб. – Київ: НДПІмістобудування, 1998. – Вип. 46. – С. 154-162.
60. Техніко-економічні обґрунтування доцільності впровадження в будівництво житла на основі каркасних конструкцій // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – Київ: КНУБА, 1999. – Вип. 6. – С. 162-172.
61. Університет “Україна”: реконструкція з розбудовою // Містобудування та територіальне планування. – Київ: КНУБА, 2002. – Вип. 12. – С. 231-235.
62. Уточнення етапів і тенденцій розвитку індустріалізації будівництва в Україні // Комунальне господарство міст. – Київ: Техніка, 1998. – Вип. 16. – С. 3-7.
63. Функціонально-технологічна структура боулінг-центрів // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – Харків, 2000. – № 2/3. – С. 124-126 (співавтор А.Г.Панкратов).
64. Экономическая эффективность проектных решений общественных зданий в сложных условиях Украинской ССР (Обзор). – Киев: УкрНИИНТИ, 1985. – Сер. 43. – 44 с. (соавторы В.А.Пересичный, Л.В.Лилеева).
65. Экраны деформационных швов зданий, возводимых на просадочных грунтах и над горными выработками // Архитектура жилых зданий: Сб.научн.тр. – Киев: КиевЗНИИЭП, 1984. – С. 90-94.
ПЕРЕЛІК ПАТЕНТІВ УКРАЇНИ
ТА АВТОРСЬКИХ СВІДОЦТВ СРСР ТА УКРАЇНИ
1. Пат.1031 Україна. Збірний залізобетонний каркас. Співавтори: А.С.Лосєв, В.С.Ничипоренко, М.Г.Гольдберг; Заявл. 01.10.90, SU, Опубл. 19.02.1993, Бюл. № 3. – 20 с.
2. Пат.1032 Україна. Збірний сходова клітина. Співавтори: В.С.Ничипоренко, А.С.Лосєв; Заявл. 01.10.90, SU, Опубл. 19.02.1993, Бюл. № 3. – 11 с.
3. Пат.1033 Україна. Будівля чи споруда. Співавтори: А.С.Лосєв, В.С.Ничипоренко, М.Г.Гольдберг; Заявл. 01.10.90, SU, Опубл. 19.02.1993, Бюл. № 3. – 20 с.
4. Пат.1034 Україна. Залізобетонний каркас будівель чи споруд. Співавтори: А.С.Лосєв, М.Г.Гольдберг, В.С.Ничипоренко; Заявл. 01.10.90, SU, Опубл. 19.02.1993, Бюл. № 3. – 11 с.
5. Пат.10631 Україна. Перекриття деформаційного шва. Заявл. 21.12.93, Опубл. 25.12.1996, Бюл. № 4. – 8 с.
6. Пат.15725 Україна. Деформаційний шов будови. Заявл. 01.10.90, SU, Опубл. 15.12.1993, Бюл. № 3. – 6 с.
7. Пат.8177 Україна. Деформаційний шов будови. Заявл. 08.10.85, SU, Опубл. 29.03.1996, – 1 с.
8. Пат. заявка № 97105062. Будівля або споруда. Заявл. 16.10.97, положительное решение на выдачу патента на изобретение от 30.11.98.
9. Авторское свидетельство СССР №1786230. Здание или сооружение. Соавторы: А.С.Лосев, А.Г.Коренюк. Заявка №4870014. Приоритет: 1 октября 1990. Зарегистрировано: 8 сентября 1992.
10. Авторское свидетельство СССР №1209792. Деформационный шов здания. Заявка №3705989. Приоритет: 2 марта 1984. Зарегистрировано: 8 октября 1985.
11. Авторское свидетельство СССР №1786231. Железобетонный каркас зданий или сооружений. Соавторы:. Заявка №4880141. Приоритет: 1 октября 1990. Зарегистрировано: 8 сентября 1990.
12. Авторское свидетельство СССР №1791556. Сборный железобетонный каркас многоэтажного здания или сооружения. Соавтор В.С.Ничипоренко. Заявка №4791132. Приоритет: 11 декабря 1989. Зарегистрировано: 1 октября 1992.
13. Авторское свидетельство СССР №1791568. Деформационный шов здания. Соавтор А.И.Коробко. Заявка №4869303. Приоритет: 1 октября 1990. Зарегистрировано: 1 октября 1992. Ответственный исполнитель.
14. Авторское свидетельство СССР №1807199. Сборная лестничная клетка. Соавторы: А.С.Лосев, А.Г.Коренюк. Заявка №4869394. Приоритет: 1 октября 1990. Зарегистрировано: 10 октября 1992.
СВІДОЦТВА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ТВІР
1. Свідоцтво № 31458 від 21.12.2009р.
“Передпроектна пропозиція “Забудова 3-5 поверхового житлового комплексу з об’єктами первинного обслуговування населення на розі вул.Л.Українки та вул.Святошинської в м.Вишневе Київської області”.
2. Свідоцтво № 31966 від 05.02.2010р.
“Передпроектна пропозиція “Котеджне містечко. Житлове будівництво малої та середньої поверховості з об’єктами соціально-побутового призначення по вул.Обухівській, 135 у Святошинському районі м.Києва”.
3. Свідоцтво № 31967 від 05.02.2010р.
“Передпроектна пропозиція “Храм житлово-рекреаційного комплексу між пр. М.Бажана та вул.Зарічною в Дарницькому районі м.Києва”.
4. Свідоцтво № 32708 від 06.04.2010р.
”Архітектурна концепція забудови Свято-Троїцького монастиря в с.Березова Рудка Пирятинського району Полтавської області”.
5. Свідоцтво № 33212 від 12.05.2010р.
”Архітектурна концепція “Храм Преображенія Господнього в комплексі Свято-Успенської Почаївської Лаври”. Варіант 1”.
6. Свідоцтво № 33213 від 12.05.2010р.
”Архітектурна концепція “Храм Преображенія Господнього в комплексі Свято-Успенської Почаївської Лаври”. Варіант 2”.
7. Свідоцтво № 34954 від 14.09.2010р.
”Храм на честь ікони Божої Матері “Всех скорбящих радость» на Берковецькому кладовищі. Передпроектні пропозиції”.
8. Свідоцтво № 36773 від 03.02.2011р.
Збірка ескізів архітектурних вирішень ”Будинку праці по вул. Глибочицькій, 58 у Шевченківському районі м. Києва”.
9. Свідоцтво № 37670 від 31.03.2011р.
”Передпроектні пропозиції “Спасо-Преображенський храмовий комплекс
Свято-Борисо-Глебського жіночого монастиря в с. Водяне Зміївського р-ну Харківської області”.
10. Свідоцтво № 37671 від 31.03.2011р.
”Будівництво дошкільного та шкільного закладу на Столичному шосе (Конча Заспа) у Голосіївському районі м. Києва. Передпроектні пропозиції. Варіант 1”.
11. Свідоцтво № 37613 від 28.03.2011р.
”Будівництво дошкільного та шкільного закладу на Столичному шосе (Конча Заспа) у Голосіївському районі м. Києва. Передпроектні пропозиції. Варіант 2”.
12. Свідоцтво № 37791 від 07.04.2011р.
”Передпроектні пропозиції “Храм Сорока Святих мучеників по вул. Ак. Булаховського Святошинського району м. Києва”.
13. Свідоцтво № 38599 від 20.06.2011р.
“Передпроектні пропозиції “Храм релігійної громади православної парафії Святого Апостола Андрія Первозваного по вул. Челюскінців в Київському районі м. Донецька”.
14. Свідоцтво № 38600 від 20.06.2011р.
“Передпроектні пропозиції “Храмовий комплекс на розі вул. Байкової та вул. М. Грінченка в м. Києві”.
15. Свідоцтво № 40349 від 10.10.2011р.
“Передпроектні пропозиції “Церква на території першої міської лікарні в м. Черкаси”.
16 Свідоцтво № 43159 від 09.04.2012р.
Збірка ескізів «Музеефикации археологических раскопок Десятинной церкви в городе Киеве».
17. Свідоцтво № 43160 від 09.04.2012р.
”Научно-техническое обоснование благоустройства привокзальной площади города Симферополь «Предложения по детальному плану привокзальной площади и прилегающих территорий» (фрагментов генерального плана: 8-21, 10-23, 13-35)“.
18. Свідоцтво № 43683 від 10.05.2012р.
Передпроектні пропозиції “Трьохсвятительська духовна семінарія по провулку Боженка, 20 в селі Княжичі Київської області (реконструкція двох котеджів з надбудовою та прибудовою)”
19. Свідоцтво № 43684 від 10.05.2012р.
Передпроектна пропозиція “Храм Воскресения Словущего на Байковом кладбище в городе Киеве”
20. Свідоцтво № 43931 від 23.05.2012р.
Передпроектна пропозиція_“Храмовий комплекс Святих Антонія і Феодосії Києвопечерських по вулиці Індустріальна, 5 у селі Петрівське Києво-Святошинського району Київської області”
21. Свідоцтво № 45885 від 03.10.2012р.
Передпроектна пропозиція ”Навчально-виховний комплекс “Троїцький” зі школою на 22 класи та дитячим садком на 4 групи по вул. Тимірязєвській, 36 у Печерському районі м. Києва”
22. Свідоцтво № 50047 від 08.07.2013р.
«Архітектурно-будівельна концепція розвитку Київського Національного університету будівництва і архітектури за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31»
23. Свідоцтво № 50703 від 15.08.2013р.
Передпроектна пропозиція «Будівництво культурно-спортивного комплексу Київського національного університету будівництва та архітектури на 6-9 тисяч глядачів по вул. Медова в Солом’янському районі міста Києва»
24. Свідоцтво № 50702 від 15.08.2013р.
Передпроектні пропозиції «Троїцький Кафедральний Собор УПЦ КП по вул. 50 років СРСР в місті Харкові»
25. Свідоцтво № 55176 від 05.06.2014р.
Передпроектні пропозиції «Концепція реконструкції бульвару академіка Вернадського «Парк ноосфери» в Святошинському районі міста Києва».
26. Свідоцтво № 55287 від 13.06.2014р.
Передпроектні пропозиції церкви на 200 прихожан.
27. Свідоцтво № 55288 від 13.06.2014р.
Передпроектні пропозиції церкви на 220 прихожан.
28. Свідоцтво № 56317 від 05.09.2014р.
Передпроектні пропозиції «Реконструкція Гімназії східних мов № 1 по вулиці Львівській, 25 в Святошинському районі міста Києва»
29. Свідоцтво № 58225 від 23.01.2015р.
Передпроектні пропозиції «Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу (ФОК) під спортивний комплекс «Ринг-Арена» по вулиці Райдужна, 33-А в Дніпровському районі міста Києва».
30. Свідоцтво № 58194 від 21.01.2015р.
«Передпроектні пропозиції «Свято-Миколаївський храмовий комплекс в селі Дейманівка Пирятинського району Полтавської області».
31. Свідоцтво № 61501 від 03.09.2015р.
«Передпроектні пропозиції «Храм Всіх Святих Землі Української по вул. Горького в місті Миронівка Київської області».
32. Свідоцтво № 65074 від 26.04.2016р.
«Передпроектні пропозиції. «Храм Різдва Пресвятої Богородиці в селі Карапиші Миронівського району Київської області».
33. Свідоцтво № 66339 від 01.07.2016р.
«Передпроектні пропозиції «Церква Покрови Божої Матері в селі Олександрівка Миронівського району Київської області».
34. Свідоцтво № 66878 від 22.07.2016р.
Твір архітектури «Передпроектні пропозиції «Свято-Покровський храмовий комплекс в селі Зеленьки Миронівського району Київської області».
35. Свідоцтво № 69696 від 13.01.2017р.
Твір ужиткового мистецтва «Світовид (хорос)». Співавтор Опанасюк П.С.
36. Свідоцтво № 69861 від 18.01.2017р.
Твір архітектури «Передпроектні пропозиції «Храмовий комплекс по вулиці Центральній, 146 в селі Припруття Новоселицького району Чернівецької області».
37. Свідоцтво № 70133 від 30.01.2017р.
Твір архітектури «Проектні пропозиції «Гелікорт»». Співавтор Семироз Н.Г.
38. Свідоцтво № 70869 від 13.03.2017р.
Твір архітектури «Проект «Каплиця в Дубенському замку».
39. Свідоцтво № 71114 від 27.03.2017р.
Твір ужиткового мистецтва з кресленнями «Світовид (Хорос) для церкви в селі Олександрівка Миронівського району Київської області».
40. Свідоцтво № 71115 від 27.03.2017р.
Твір ужиткового мистецтва з кресленнями «Світовид (Хорос) для церкви Свято-Покровського храмового комплексу в селі Зеленьки Миронівського району Київської області».
41. Свідоцтво № 71635 від 27.04.2017р.
Твір ужиткового мистецтва «Хрест Свято-Миколаївського храмового комплексу в селі Дейманівка Пирятинського району Полтавської області».
42. Свідоцтво № 73206 від 03.08.2017
Твір архітектури «Передпроектна пропозиція «Будівництво Сарненського НВК “Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад” по вулиці Курчатова в місті Сарни Рівненської області».
43. Свідоцтво № 75852 від 11.01.2018
Опис з кресленнями «Передпроектна пропозиція. Планувальні схеми Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 33 класи (990 учнівських місць)»
44. Свідоцтво № 76556 від 05.02.2018
Опис з кресленнями «Передпроектна пропозиція. Проект православного храму».
ПРОФЕСІЙНО-ПУБЛІЦИСТИЧНІ СТАТТІ ТА ДОПОВІДІ
1. «Андреевский дом» — новые строительные технологии // Витрина. – 2001. – №3. – С. 36-37 (соавтор В.А. Богданов).
2. «Мелодии души» // Цивилизация. – 2004. – №1. – С. 12-19.
3. LICENCEARCH is High Professional level and Quality // Ukraine. – 1996. – № 198. – С. 22-24 (на английском языке).
4. Архитекторы предлагают жилье европейского типа // Бизнес. – 1994. – 17 мая. – № 19(74). – С. 9 (соавторы Е.М. Дубинский, И.А. Подгорный).
5. Архітектурне бюро Ліцензіарх – три роки діяльності: Доповідь на нараді головних архітекторів міст і областей. – Київ, КиївЗНДІЕП, 25.10.1994. – 6 с.
6. Впровадження споруд в системі ВЗКС „КАСКАД” в м.Тернополі: Доповідь на науково-практичній конференції „Проблеми забудови і перспективи розвитку м.Тернополя”. – Тернопіль, 17.05.1996. – 12 с.
7. Гімн Академіі зодчих України, музика О. Слєпцова, слова О. Підгорного, О. Гусєвої // Вісник Української академії архітектури. – Київ, 2000. – № 6. – С. 75-76.
8. Есть ли альтернатива коттеджам? // Дом. – 1996. – Сентябрь. – № 4. – С. 2, 10, 11 (соавторы Е.М. Дубинский, И.А. Подгорный).
9. Жилье повышенной комфортности – это не фантастика, а реалии сегодняшнего дня // Недвижимость. – 1996. – № 24. – С. 1, 3 (соавторы Е.М. Дубинский, И.А. Подгорный).
10. Житло підвищеної комфортності // А.С.С. – 1995. – № 1. – С. 42-44 (співавтори Ю.М. Дубінський, І.О. Підгорний).
11. Житло підвищеної комфортності: Сучасний стан, проблеми, пропозиції // А.С.С. – 1995. – № 1. – С. 42-43 (співавтори Ю.М. Дубінський, І.О. Підгорний).
12. Монографія „Старовинні маєтки України – вагоме надбання сучасної архітектури України” [Рец.на:Родічкін І., Родічкіна О. Старовинні маєтки України: Маєток як синтез мистецтв; Архітектура садів і парків; Поетика старовинної садиби. – Київ: Мистецтво, 2005. – 384 с.] // Сучасні проблеми архітектури та містобудування – Київ: КНУБА, 2005. – Вип. 14 – С. 147-152.
13. Науково-проектне архітектурне бюро „ЛІЦЕНЗіАРХ” – колективний член УАА // Вісник Української академії архітектури. – Київ, 2000. – № 6. – С. 61-62.
14. Нові технології проектування навчальних закладів з використанням сучасних архітектурно-конструктивних рішень: Доповідь на науково-технічній конференції „Проектування нових типів навчальних закладів і реформування архітектурно-будівельного комплексу. – Тернопіль, 14-15.11.1996. – 12 с.
15. Новому поколінню – нову архітектуру // Тернопіль вечірній. – 1992. – 4 квітня. – № 6. – С. 2-3,6-7.
16. Он умел красиво жить и творить, любить и дружить… // Архітектура, будівництво. – Київ: КНУБА, 2011. – Жовтень. – № 11-12. – С. 2.
17. О.С. Слєпцов. Архітектура сучасної школи // Науково-практична конференція № 72. – КНУБА, 2011. – 22-29 березня.
18. О.С. Слєпцов, С.О. Кушнір. Особливості формування готельно-туристичних комплексів прибережних зон приморських міст України // Збірник наукових праць. Матеріали студентської наукової конференції “Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну та містобудування. – Полтава: ПолтНТУ, 2011.
19. О.С. Слєпцов, Ю.О. Горова. Концепція формування водно-розважального комплексу на прикладі аква-парку в Житловому р-ні Позняки в місті Києві // Збірник наукових праць. Матеріали студентської наукової конференції “Історичний досвід і сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну та містобудування. – Полтава: ПолтНТУ, 2011.
20. От базара к цивилизованному рынку // Дом. – 1996. – № 6. – С.11 (соавторы И.А. Подгорный, Е.М. Дубинский).
21. От базара к цивилизованному рынку // Дом. – 1996. – Октябрь. – № 6. – С. 8 (соавторы И.А. Подгорный, Е.М. Дубинский).
22. Открытая сборная конструктивная система ОСКС «Каскад»: Доклад на научно-техническом совете «Ускорение разработок и внедрение в строительство экономичных прогрессивных конструкций зданий социальной сферы и административно-бытового назначения» (Минстрой УССР. Крымское областное правление НТО
стройиндустрии трест «Севастопольстрой»). – Севастополь, 22-24.11.1990. – 8 с.
23. Питання розвитку підприємства і впровадження досягнень науково-технічного прогресу у будівництві України: Доповідь на семінарі Держбуду України. – Київ, 28.10.1998. – 16 с.
24. Православный храм должен нести в себе дух эпохи // Дом. – 1997. – № 1. – С. 4-8.
25. Проектирование детских учреждений для территорий со сложной экологической обстановкой // Дом. – 1996. – Октябрь. – № 5. – С. 6 (соавторы Е.М. Дубинский, И.А. Подгорный).
26. Проектирование общеобразовательных школ в сложных инженерно-геологических условиях строительства УССР: Доклад на Конференции «Город и здание». – Киев, КиевЗНИИЭП, 19-21.06.1985. – 6 с.
27. Сакральна архітектура – храмові комплекси і церкви: Доповідь на конференції „Во всю землю изыде вещание их”. – Сімферополь, 28-30.06.2000. – 9 с.
28. Современные коттеджи, проектируемые в АБ «ЛИЦЕНЗиАРХ» // Загородный дом. – 1997. – № 5. – С. 19.
29. Старовинні маєтки України // Містобудування та територіальне планування. – Київ: КНУБА, 2005. – Вип. 22 – С. 325-330.
30. Щодо подальшого реформування проектної справи: Доповідь на підсумковій Колегії Держбуду України. – Київ, 30.01.1997. – 6 с.
31. Резиденции Kempinski Palm Jumeirah (Дубай). Альбом.
32. The Emerald Palace Residences. (Дубай). Альбом.
НАУКОВІ СТАТТІ АСПІРАНТІВ ТА СТУДЕНТІВ, ПІДГОТОВЛЕНІ ПІД НАУКОВИМ КЕРІВНИЦТВОМ ПРОФЕСОРА СЛЄПЦОВА О.С.
1. Копійка С.В. Особливості планувальних рішень квартир для формування терасної забудови // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 2. – С.193-198.
2. Антощук Т.І. Осередки розвитку українського архітектурного модерну // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 2. – С.208-214.
3. Гейко І.П. Структура матеріальної бази системи судоустрою України // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 2. – С.215-223.
4. Розумний С.В. Індустріальний період шкільного будівництва в м. Києві // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 2. – С.298-307.
5. Коблик М.В. Сейсмостійке будівництво та сейсмічний захист шкіл на Закарпатті // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2013. – Вип. 1. – С.42-48.
6. Розумний С.В. Дослідно-експериментальна робота у галузі середньої освіти та її вплив на архітектуру ЗНЗ (на прикладі м. Києва) // Архітектурний
вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2013. – Вип. 1. – С.119-125.
7. Копійка С.В. Досвід проектування житлових будинків терасованого типу на рельєфі // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2013. – Вип. 1. – С.225-230.
8. Антощук Т.І. Народні доми Буковини на прикладі міста Чернівці // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2013. – Вип. 1. – С.252-257.
9. Білецький В.В. Досвід проектування льодових арен Північної Італії та Швейцарії // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2013. – Вип. 1. – С.258-263.
10. Гейко І.П. Закордонний досвід проектування та реконструкції районних будинків суду та вплив на них судових систем країн світу // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2013. – Вип. 1. – С.264-275.
11. Горова Ю.О. Принципи організації виставково-музейних комплексів авіаційних технологій // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2013. – Вип. 1. – С.276-280.
12. Данилюк Н.В. Огляд об’єктів спортивного спрямування м. Рівне та Рівненської області // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2013. – Вип. 1. – С.293-298.
13. Антощук Т.І. творці теоретичної спадщини українського архітектурного модерну // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 3. – С.10-14.
14. Розумний С.В. Досвід реконструкції шкільних будівель І-ІІ періодів індустріалізації (1955 – початок 70-х рр.) // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 3. – С.75-83.
15. Семироз Н.Г. Дослідження історичного розвитку вертольотного транспорту та ретроспектива розвитку вертодромобудування // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 3. – С.91-97.
16. Антощук Т.І. Аналіз матеріалів присвячених творчій діяльності професор В.В. Чепелика // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 4. – С.12-16.
17. Коблик М.В. Діяльність загальноосвітніх навчальних закладів на Закарпатті // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 4. – С.45-51.
18. Гейко І.П. Аналіз функціонально-планувальної структури районних будинків суду // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 4. – С.204-214.
19. Копійка С.В. Покрівля терасного житла. Особливості оздоблення та організації // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 4. – С.222-228.
20. Семироз Н.Г. Вплив факторів на формування гелі кортів // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2014. – Вип. 4. – С.285-290.
21. Глєбова В.А. Досвід проектування транспортно-комунікаційних комплексів. Перспективи розвитку в Україні // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 5. – С.32-37, С. 278-283.
22. Мойсеєнко-Чепелик З.В., Антощук Т.І. будувати не тільки розважальні центри, а й музеї // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 6. – С.175-206.
23. Семироз Н.Г. Містобудівні особливості розміщення вертодромів та гелі кортів // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 6. – С.235-240.
24. Коблик .В. Вплив національних традицій на архітектуру шкіл Закарпаття // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 6. – С.305-314.
25. Трофимчук С.М. Нова візуальність медіа-активної архітектури // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 6. – С.328-334.
26. Алимад Солтани Али. Исторические предпосылки формирования современных рынков Ирана // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 7. – С.89-102.
27. Антощук Т.І. Дослідження опублікованих матеріалів професора В.В. Чепелика // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 7. – С.208-217.
28. Копійка С.В. Дослідження розвитку будівництва та експлуатація терасного житла // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2015. – Вип. 7. – С.293-300.
29. Кондратьєва О.В. «Скло і архітектура» в університеті мистецтв Лондона: крізь призму часу // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 8-9. – С.74-77.
30. ляшенко Р.В. Світовий досвід будівництва критих гірськолижних комплексів // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 8-9. – С.95-100.
31. Кумейко М.К. Висвітлення основних аспектів методики підготовки фахівців архітекторів в Україні та закордоном // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 8-9. – С.156-161.
32. Кіщенко А.О. Принципи організації торговельно-розважальних комплексів // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 8-9. – С.230-235.
33. Глєбова В.А. Транспортно-комунікаційний комплекс як частина екологічно сталої міської транспортної системи // Архітектурний вісник
КНУБА: НАУК.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 8-9. – С.291-296.
34. Карбан А.А. Принципи формування навчально-виховних комплексів в умовах територій зі складним рельєфом // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 8-9. – С.302-308.
35. Кондратьєва О.В. Храми архітектора-художника В.М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 8-9. – С.383-389.
36. Жихарева К.В. Реконструкція скверів в історичній частині міста на прикладі скверу на пл. Соборній в м. біла Церква // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2016. – Вип. 10. – С.316-324.
37. Акопова А.А. Одеський модерн. Залишки минулої розкоші // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2017. – Вип. 11-12. – С.16-21.
38. Акопова А.А. Проблемы искусственного освещения ночного города // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2017. – Вип. 11-12. – С.420-425.
39. Мельник Е.В. Отельно-гостиничный комплекс в ОАЭ «Emerald Palace Kempinski». Построение перспективного изображения // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2017. – Вип. 11-12. – С.483-491.
40. Карбан А.А. Шкільні комплекси на територіях зі складним рельєфом в Україні: зарубіжний досвід проектування і будівництва // Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-вироб.збірник / Відповід.ред. Куліков П.М. – К.: КНУБА, 2017. – Вип. 11-12. – С.567-573.
ВІДГУКИ У ПРЕСІ
1. Афанасьев А. Вытканная архитектура Олега Слепцова [Электронный ресурс]: – Електронні данні. – Режим доступу: http://www.cultura.kh.ua/ru/news/5092-vitkana-arhitektura-olega-sleptsova
– (дата звернення 23.05.2017). – Назва з екрану.
2. Архитектор Слепцов покорил «Украину» // А+С. – 2007. – № 3. – С. 110-111.
3. Архитекторы // EGO. – 2002. – № 4. – С. 18-19.
4. Архитектурный пейзаж: В Харькове открылась выставка киевского архитектора [Электронный ресурс]: – Електронні данні. – Режим доступу: http://misto.kh.ua/main/2185-gobeleny.html – (дата звернення 23.05.2017). – Назва з екрану.
5. Архитектурный форум в Киеве // Архитектура и престиж. – 2005. – № 4/5. – С. 32-35.
6. Архітектори Києва: Альбом-довідник. – Київ: КОРЛАЙН, 2001. – С. 110-111, 150-157, іл., фото.
7. Архітектура та містобудування Україні. КНУБА – 75 років, випускники КНУБА. Тематичний збірник / Укр. Видавничий консорціум. Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2005. – С. 25.
8. Бартошко С. Архітектурні старти // Янус Нерухомість. – 2003. – № 20. – С. 22-23.
9. Бартошко С. Боулінг: Нова розвага для активних людей // Янус Нерухомість. – 2003. – № 23. – С. 20-21.
10. Бартошко С. Недитячі проблеми дитячих навчальних закладів // Янус нерухомість. – 2003. – № 5. – С. 24-25.
11. Бартошко С. У майстерні лауреата Державної премії України // Янус Нерухомість. – 2003. – № 3. – С. 18-19.
12. Белякова Т. В городе Тернополе преподаватели будут жить в коттеджах, построенных по системе «КАСКАД» // City (Киев). – 1996. – 20 февраля. – № 9(47). – С. 4.
13. Белякова Т. Тернопольские строители используют новую конструктивную систему // City (Киев). – 1995. – 17 октября. – № 29. – С. 5.
14. Буклет. Виставка гобеленів в художній галереї «БАТКО» в м. Краків у червні 2016.
15. Буклет. Олег Слєпцов. Гобелени, архітектура, музика. Львів, 2013.
16. В храме апостолов Петра и Павла на Берковцах засиял купол // Комсомольская правда в Украине. – 2007. – 17 июня. – № 119 (21649). – С. 10.
17. Вакулич В. Кіровоград на порозі третього тисячоліття. Яким він буде? // Вечірня газета (Кіровоград). – 1994. – 15 квітня. – № 15. – С. 3.
18. Ведрашко Е. Маэстро Слепцов // А.С.С. – 2002. – № 1 (36). – С. 66-67.
19. Встреча с прекрасным // Енакиевский рабочий. – 1988. – 28 марта. – С. 4.
20. Гаєвська Г. Стара школа на новий лад // Хрещатик. – 2004. – 31 березня. – № 46 (2449). – С. 2.
21. Галицький О. Дебют «Каштана» // Молода гвардія. – 1979. – 21 січня. – № 15. – С. 4.
22. Геращенкова І. Виставки. Художник зупиняє мить…/ Архітеткура. Будівництво // КНУБА. – 2017. Листопад-грудень. – № 11-13 (1495-1497). – С. 3.
23. Гобелени архітектора // Чернігівські відомості. 2002. – 6 грудня. – № 51. – С.
24. Двенадцать лет ЛИЦЕНЗиАРХ // А+С. – 2004. – № 3. – С. 6-7.
25. Дві «слабинки» мера Тернополя // Голос України. – 1992. – 20 червня. – № 115 (365). – С. 3.
26. Деяк В. Олег Слєпцов – архітектор, художник, музикант // Нарцисова долина. – 2010. – 30 липня. – № 30 (158). – С. 8.
27. Дорогу осилит идущий // Архитектура и престиж. – 1999. – № ½. – С. 40-41.
28. Емяшева П. Встреча с прекрасным // Енакиевский рабочий. – 1988. – 29 марта. – № 38 (10380). – С. 3.
29. Ефанова М. Харьковский архитектор пишет музыку и ткет гобелены // Вечерний Харьков. – 2016. – 12 ноября. – № 127. – С.
30. Жилье повышенной комфортности на основе индустриальных изделий каркасной серии 1.020 // Время. – 1995. – 23 марта. – № 34 (13962). – С. 2.
31. Захарова В. Двойной праздник в городской галерее // Новини Южного. – 2010. – 15 травня. – № 19 (848). С. 7.
32. Захарова В. Архитектурные пейзажи // Заря региона. – 2010. – 19 мая. – № 19 (256). – С. 16.
33. Захарова В. Архитектурные пейзажы // Южный вестник. 2010. 13 мая. – « 20 (449). – С. 12.
34. Захарченко Р. Борщагівська святиня: нарис історії храму Ікони Божої Матері «Живоносне джерело». – Київ: Видавничий відділ УПЦ КП, 2006.
35. Зінченко Н. Мелодії художника // Хрещатик. – 2006. – 29 ноября. – № 177 (2972). – С. 9.
36. Зодчий – оркестр и мелодии его души // А+С. – 2005. – № 3. С. 62-63.
37. Ивашко Ю. «Звездные» купола Владимирского собора // Буд-Майстер. – 2003. – № 18. – С. 14-15.
38. Ивашко Ю. Кое-что о гобеленах // COSMOLADY. – 2006. – № ½. – С. 126-127.
39. Ивашко Ю. Свет в церковном зодчестве // Скло і кераміка. – 2003. – № 11. – С. 50-52.
40. Ивашко Ю. Стеклу все времена покорны // Стекло и керамика. – 2006. – № ½. – С. 22-25.
41. Ивашко Ю.В. Традиции классицизированного модерна в неомодерне конца ХХ-начала ХХІ вв. // Капитель. – Санкт-Петербург, 2014.
42. І на околиці постане храм // Хрещатик. – 2006. – 11 липня. – № 97 (2892). – С. 1.
43. Івашко Ю. В Києві вже є школа майбутнього // Буд-Майстер. – 2006. – № 6. – С. 44.
44. Імена України. Біографічний щорічник. 2001. Інститут гуманітарних досліджень Української академії наук національного прогресу // Видавництво «Фенікс» УАННП. – 2002. – С. 517.
45. Кальницький М.Б. Храми Києва. – Київ: Видавничий дім Дм. Бураго, 2007. – С. 146-147; 164.
46. Каминіна Н. Архітектурна сюїта // Хрещатик. – 2007. 22 травня. – №
47. Корнійчук О., Павлов В. Храм на Берковцях // Хрещатик. – 2007. – 11 червня. – № 11. – С. 3.
48. Корсун Д. Чоловічий погляд на мистецтво гобеленів – виставка в галереї «Мистецтво Слобожанщини» [Электронный ресурс]: –
Електронні данні. – Режим доступу: https://otb.com.ua/cholovichiy-poglyad-na-mistectvo-stvore/ – (дата звернення 23.05.2017). – Назва з екрану.
49. Кроп Т. Мелодії архітектора // Демократична Україна. – 2005. – 17 травня. – № 71. – С. 10.
50. Літопис вищих навчальних закладів. Випускники КНУБА (КІБІ) / Ін-т біографічних досліджень. Укр. товариство геральдики та вексилології. – Київ, 2006. – С. 186.
51. Анонс. 28 листопада в галереї «Пласт-Арт» (вул. Горького, 6) відбудеться виставка робіт О. Слєпцова // Чернігівська панорама. – 2002. – 28 листопада. – № 3 (3). – С. 7.
52. Лубенский А. Церковь спроектировали киевляне // Киевские ведомости. – 1996. – 22 июня. – № 31. – С. 9.
53. Максимов Н. Архитекторы рисуют… архитектуру / Комсомольское знамя. – 1989. – 4 января. – № 4 (89). – С. 2.
54. Матеріали по вшануванню пам’яті Чепелика В.В. (фото) // Газета КНУБА «Архітектура і будівництво». – 2017. – квітень-травень. – № 4-7 (1488-1491). – С. 5.
55. Мелешко К. Мечта рыбака // Усадьба. – 2006. – № 6. – С. 26-29.
56. Мирошниченко Е. Архитектор, художник, музыкант. Клип. Клуб // А.С.С. – 2004. – № 5. – С. 140-143.
57. Мистецький олімп України / Укр. академія геральдики, товарного знаку та логотипу. – Київ, 2006. – С. 172-175.
58. Мишанич В. Олег Слєпцов – архітектор, художник, музикант // Ужгород. – 2010. – 4 грудня. – № 48 (620). – С. 12.
59. Муратова В. Три в одном // Киевские ведомости. – 2006. – 27 ноября. – № 257 (3925). – С. 13.
60. Муратова В. Человек-результат // Киевские ведомости. – 2005. – 16 мая. – № 16. – С. 11.
61. Научно-проектное архитектурное бюро ЛИЦЕНЗиАРХ // Цивилизация. – 2004. – № 7. – С. 34-35.
62. Негода В. Невдовзі в Тернополі виросте новий експериментальний дитячий садок // Тернопіль вечірній. – 1994. – 18 червня. – С. 2.
63. Нова архітектура Тернополя // Наше місто. – 2004. – 11-17 лютого. – № 46 (423). – С. 7.
64. Новітня історія України. Імена, звершення, творчість / Український видавничий консорціум. – Київ. 2004. – Вип. 2. – С. 13.
65. Новосвитная Е. На углу улиц Копыленко и Московской появится комфортабельный жилой комплекс // Факты. – 2002. – 13 августа. – № 78. – С. 10.
66. НПАБ ЛІЦЕНЗіАРХ (Рекламний буклет). – Київ, 1999. – 8 с.
67. Обручар А. Олег Слєпцов – архітектор власної долі // Вісник Хустщини. – 2010. – 31 липня. – № 96-97 (9090-9091). – С. 1.
68. Олег Слепцов // Ф+С. – 2006. – № 4. Топ 100: Архитекторы Украины. – С. 97.
69. Олег Слєпцов: Живопис-графіка (Буклет художніх творів). – Київ, 2001. – 8 с.
70. Плыгун Е. К 20-летию основания Свято-Борисо-Глебского женского монастыря в с. Водяное // Журнал Свято-Борисо-Глебской обители. – 2017. – С. 64-65.
71. Погуляйло С. І вводить душу в світлі храми // Жінка. – 2012. – січень. – С. 32-33.
72. Проекты // А.С.С. – 2002. – № 1. – С. 11.
73. Проекты // А.С.С. – 2004. – № 2. – С. 96-97, 104-105, 110-111.
74. Проекты // ДОМ. Справочник А+С. – 2003. – № 3. – С. 115, 118, 183.
75. Проекты // ДОМ. Справочник А+С. – 2005. – № 2. – С. 86-87, 98-99.
76. Проекты // ДОМ. Справочник А+С. – 2005. – № 5. – С. 70-71.
77. Проекты // City. – 1996. – 16 апреля. – № 24. – С. 4.
78. Проекты // СТРОЙ-КА! Справочник А+С. – 2004. – № 2. – С. 168.
79. Проекты // СТРОЙ-КА! Справочник А+С. – 2005. – № 1. – С. 153.
80. Проекты // СТРОЙ-КА! Справочник А+С. – 2005. – № 2. – С. 8.
81. Проекты // СТРОЙ-КА! Справочник А+С. – 2065. – № 1. – С. 13.
82. Пучков А. (Рецензия на книгу «Архитектурно-конструктивные системы гражданских зданий. История, предпосылки развития, поиск, перспективы» / В.И. Ежов, О.С. Слепцов, Е.В. Гусева. Под ред. В.И. Ежова. – Киев: АртЭк, 1998. – 336 с. // А.С.С. – 1998. – № 6. – С. 57.
83. Реклама. Концерт «Мелодії душі. Олег Слєпцов» в Міжнародному центрі культури і мистецтв («Жовтневий палац») // Вечірній Київ. 2006. – 15 березня. – № 46 (17704). – С. 6.
84. Реклама. Концерт «Мелодії душі. Олег Слєпцов» в Міжнародному центрі культури і мистецтв («Жовтневий палац») // Вечірній Київ. ТБ – 2006. – 16 березня. – С. 12.
85. Реклама. Концерт «Мелодії душі. Олег Слєпцов» в Міжнародному центрі культури і мистецтв («Жовтневий палац») // Експрес-Об’ява. – 2006. – 13 березня. – № 45 (3078). – С. 12.
86. Реклама. Концерт «Мелодії душі. Олег Слєпцов» в Міжнародному центрі культури і мистецтв («Жовтневий палац») // Експрес-Об’ява. – 2006. – 17 березня. – № 49 (3082). – С. 12.
87. Реклама. Концерт «Мелодії душі. Олег Слєпцов» в Міжнародному центрі культури і мистецтв («Жовтневий палац») // Метро офис. – 2006. – 7 березня. – № 19 (589). – С. 4.
88. Реклама. Концерт «Мелодії душі. Олег Слєпцов» в Міжнародному центрі культури і мистецтв («Жовтневий палац») // Метро. – 2006. – 13 березня. – № 20 (590). – С. 8.
89. Реклама. Концерт «Мелодії душі. Олег Слєпцов» в Міжнародному центрі культури і мистецтв («Жовтневий палац») // Вечірній Київ. – 2006. – 17 березня. – № 48 (17706). – С. 6.
90. Реклама. Концерт «Олег Слєпцов. Мелодії художника» в Національному палаці «Україна» // Метро. – 2006. – 20 листопада. – № 103 (673). – С. 15.
91. Реклама. Концерт «Олег Слєпцов. Мелодії художника» в Національному палаці «Україна» // Метро. – 2006. – 20 листопада. – № 102 (672). – С. 12.
92. Реклама. Концерт «Олег Слєпцов. Мелодії художника» в Національному палаці «Україна» // Метро. – 2006. – 27 листопада. – № 104 (674). – С. 12.
93. Реклама. Концерт «Олег Слєпцов. Мелодії художника» в Національному палаці «Україна» // Метро. – 2006. – 13 листопада. – № 98 (668). – С. 12.
94. Реклама. Концерт «Олег Слєпцов. Мелодії художника» в Національному палаці «Україна» // Експрес-Об’ява. – 2006. – 6 листопада. – № 215 (3249). – С. 1.
95. Реклама. Концерт «Олег Слєпцов. Мелодії художника» в Національному палаці «Україна» // Експрес-Об’ява. – 2006. – 13 листопада. – № 220 (3254). – С. 48.
96. Реклама. Концерт «Олег Слєпцов. Мелодії художника» в Національному палаці «Україна» // Хрещатик. – 2006. – 28 листопада. – С. 14.
97. Реклама. Концерт «Олег Слєпцов. Мелодії художника» в Національному палаці «Україна» // Метро. – 2006. – 6 листопада. – № 96 (666). – С. 10.
98. Рекламный буклет НПАБ «ЛИЦЕНЗиАРХ». – Киев, 1998. – 20 с.
99. Романовський В. На творчому олімпі // Слобідський край. – 2008. – 15 травня. – № 55 (21095). – С. 3.
100. Семанцо В. Борщагівський храм Живоносного Джерела. Слово від настоятеля // Науково-популярне видання «Відродження перлини України». – Київ, 2011. – С. 46-55.
101. Скоробський В. Святий Великомученик Димитрій Солунський // Громада Святого Димитрія Солунського Мироточивого УПЦ КП. – Київ, 2007. – С. 27.
102. Слєпцов Олег Семенович // Україна. Епоха. Постаті. – Київ: Видавничий дім «Україна», 2005. – С. 354-355.
103. Слєпцов Олег Семенович // Українська академія архітектури: Персональний склад / За заг. 21ед… В.Г. Штолька. – Київ: Видавничий дім А+С, 2007. – С. 124-127.
104. Слєпцов Олег: Гобелени / Чернігівська галерея сучасного мистецтва «Пласт-АРТ». – Чернігів, 2002. – Буклет.
105. Слєпцов Олег Семенович // Імена України: Біограф. щорічник / Укр. академія наук національного прогресу. Ін-т гуманітарних досліджень. – Київ: Фенікс, 2002. – С. 517.
106. Слєпцов Олег Семенович // Професори Київського національного університету будівництва і архітектури (1930-2000): Довідник. – Київ: КНУБА, 2001. – С. 75.
107. Слєпцов Олег Семенович // Україна в ІІІ тисячолітті. Традиції, інновації, інвестиції / Укр. видавничий консорціум. Укр. наукове
товариство геральдики та вексилології. – Київ: Новий світ, 2007. – С. 368-369.
108. Сметанская О. Дачники – композитор Александр Злотник // Факты. – 2004. – 14 августа. – № 148 (1696). – С. 5.
109. Степаненко Ю. Олег Слепцов: 50 лет вдохновения… // Вітражі сьогодення. – 2007. – № 1. – С. 41-47.
110. Степаненко Ю. Олег Слєпцов // Вітражі сьогодення. – 2002. – № 5. – С. 36-39.
111. Степаненко Ю. Он творит профессионально и с вдохновением ради развития украинского государства // Вітражі сьогодення. – 2005. – № 11. – С. 46-51.
112. Талаєва О. Але вогонь в одежі слова // Молодь України. – 1987. – 18 листопада. – С. 4.
113. Тарас Я.Т. Нарис історії українського дерев’яного храмобудівництва // Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications. Collection of scientific articles. – Львів, НУ «Львівська політехніка», кафедра РАМС, 2016. – С. 305.
114. Top 100 А+С. 2006 // А+С. – 2006. – С. 97
115. Трифонова О. Споглядання гармонії // Столиця. – 2004. – 19-25 листопада. – № 47.
116. Указ Президента України «Про присудження Державних премій України в галузі архітектури 2000 року» // Документи з історії та присудження державних премій за визначні архітектурні твори в Україні: 1941-2001 роки (Збірник) / Упорядн.: Г.О. Урусов, Т.Г. Друцька. – Київ: НДІТІАМ, 2002. – С. 118.
117. Украинская высота 1995-2005: Центр «Европейские ворота» // А+С. – 2005. № 6. – С. 160-161.
118. Уран А. талантів світлий спалах // Університет «Україна». – 2008. – Квітень. – № ¾ (69/70). – С. 11.
119. Ухань О. Дзвіниця храмового комплексу собору Різдва Богородиці // Пирятинські вісті. – 2017. – 28 липня. – № 30 (11071). – С.
120. «Учителями славится Украина» Презентация книги «Клара Демура: Архитектор – Педагог» // Газета КНУБА «Архітектура і будівництво». – 2017. – квітень-травень. – № 4-7 (1488-1491). – С. 2.
121. Фоя Г. Храм Ікони Пресвятої Богородиці «Живоносне джерело». Повернення до Бога. Підготовка до Святих таїнств. Сповіді та Причастя // Релігійне видання, Київ. – 2012. – С. 1.
122. Харченко Л. Гобелени Олега Слєпцова // Чигиринські вісті. – 2004. – 11 серпня.
123. Храм Ікони Божої Матері «Живоносне джерело» на Борщагівці. Великодній ранок. 8 квітня 2007 р. // Православний календар 2007. – Київ: Видавничий відділ УПЦ КП, 2007. – С. 30.
124. Храмовий комплекс Ікони Божої Матері «Живоносне джерело» // Православний вісник. – 1999. – № 11/12. – С. 89.
125. Чегусова З. «Ренесансний» розмах Олега Слєпцова // День. – 2013. – 21 лютого. – № 32 (3915). – С. 9.
126. Юровська С. Проектування з першого курсу // Газета КНУБА «Архітектура і будівництво». – 2017. – квітень-травень. – № 4-7 (1488-1491). – С. 1, 8.
127. Юрченко Л. Людина з гітарою // За радянського інженера. – 1986. – 24 квітня. – № 16 (1438). – С. 4.
128. Якель Р. В поисках эликсира привлекательности // Зеркало недели. – 2017. – 11-17 февраля. – № 5 (301). – С. 15.
129. Callum Keown. Tapestries bring Dreaming Spires to Life // Oxford Mail. – 2015. – February 20. – p. 17.
130. Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications. Collection of scientific articles. Edited by Zygmunt Gardzinski and Mykola Bevz // Chelm-Lviv. – 2016. – p. 305.
131. Walusley Andrew. Hanging designs. Ukrainian architect Oleg Sleptsov // Oxford Times. – 2016. February 26. – p. 25

Спеціалізовані курси

стаття в стадії створення

Навчальна та методична діяльність підрозділу

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ «БАКАЛАВР» Нормативні навчальні дисципліни (дисципліни професійної та практичної підготовки). 1.«Архітектурне проектування» (1-4 курси) 2. «Дипломне проектування» (4 курс)

читати далі

Викладацький та допоміжний склад

читати далі

Контактні дані

Телефон кафедри: (044) 241-55-64 (каб. 215, 217, 219),

Email: 25755@ukr.net

Завідувач кафедри – Слєпцов Олег Семенович

Email: o.sleptsov@me.com

Замісник завідувача кафедри – Зиміна Світлана Борисівна

Email: svetlanabzymina@gmail.com

Вчений секретар кафедри – Ладан Тетяна Миколаївна

E mail: ladantetiana@gmail.com

Матеріальна база

стаття в стадії створення

Співпраця

стаття в стадії створення

Адміністрування розділу

стаття в стадії створення