Кафедра основ архітектури й архітектурного проектування

Про кафедру

Кафедра основ архітектури та архітектурного проектування найбільша на архітектурному факультеті КНУБА за численністю професорсько-викладацького складу. На 2016-2017 навчальний рік на кафедрі працюють доктори та кандидати архітектури – 34 викладача, з них: професорів – 10, доцентів – 16, старший викладач – 1, асистентів – 7. Викладачі кафедри задіяні у викладанні 55 дисциплін.

Кафедра є випускною і готує студентів за спеціальністю – 191 «Архітектура та містобудування»: студенти отримують дипломи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (4 роки) та «магістр» (2 роки) за спеціалізацією: «Реконструкція, реставрація архітектурних об’єктів».

На кафедрі ведеться успішна робота з підготовки аспірантів. За останні 25 років було захищено близько 45 докторських ікандидатських дисертацій.

Завідувач кафедри Основ архітектури та архітектурного проектування Олег Семенович Слєпцов випускник КІБІ (1980) – Заслужений архітектор України (2008), професор (2002), доктор архітектури (2000), лауреат Державної премії України в галузі архітектури (2000), дійсний член Української академії архітектури (2000), член-кореспондент, професор Міжнародної академії архітектури, іноземний член Російської академії архітектури і будівельних наук

читати далі

Новини та події

стаття в стадії створення

Наукова діяльність

На кафедрі засновано та здійснюється регулярний випуск збірника наукових праць «Архітектурний вісник КНУБА» (свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20217-10017Р) – №№ 1-9 (2013-2016).

Видано 11 монографій:

проф. Слєпцов О.С.: Архітектура цивільних будівель. Індустріалізація. 2010; Храмыукраинскойправославной церкви. 2010; Архітектура сучасної школи: Гімназія новітніх біотехнологій. 2011 (монографія і навчальний посібник); Архитектура православного храма: От замысла к воплощению. 2012; «MyOxfordDiary» (англ. мовою). 2015.

Спеціалізовані курси

стаття в стадії створення

Навчальна та методична діяльність підрозділу

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ «БАКАЛАВР» Нормативні навчальні дисципліни (дисципліни професійної та практичної підготовки). 1.«Архітектурне проектування» (1-4 курси) 2. «Дипломне проектування» (4 курс)

читати далі

Викладацький та допоміжний склад

читати далі

Контактні дані

Телефон кафедри: (044) 241-55-64 (каб. 215, 217, 219),

Email: 25755@ukr.net

Завідувач кафедри – Слєпцов Олег Семенович

Email: o.sleptsov@me.com

Замісник завідувача кафедри – Зиміна Світлана Борисівна

Email: svetlanabzymina@gmail.com

Вчений секретар кафедри – Ладан Тетяна Миколаївна

E mail: ladantetiana@gmail.com

Матеріальна база

стаття в стадії створення

Співпраця

стаття в стадії створення

Адміністрування розділу

стаття в стадії створення