Кафедра основ інформатики

Про кафедру

Створена 5 травня 1995 року.

Завідувач кафедри – Лізунов Петро Петрович, дійсний член Академії будівництва України (Диплом № 1063) та Академії інженерних наук України (Диплом № 186), доктор технічних наук (Видано Рішенням Вищої атестаційної комісії від 2 березня 1990 року Диплом доктора технічних наук  ДТ № 001887), професор (Вчене звання присвоєно Рішенням Вченої Ради Київського інженерно-будівельного інституту від 6 листопада 1992 року, затверджено Міністерством освіти України та видано Атестат професора ПР № 000507).

Тема диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук «Исследование оболочек с быстроменяющейся геометрией на основе теории И.Н.Векуа» по специальности 01.02.03 – Сопротивление материалов и строительная механика (1976).

Тема диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук «Динамика протяженных пластинчато-стержневых систем в центральном силовом поле» по специальности 01.02.06 – динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры (1990).

Каб. 6606
Тел. 248-30-53, 067 921-70-05, 095 151-67-87
Електонна адреса lizunov@knuba.edu.ua

Наукова діяльність

Основні напрями наукових досліджень:

 • застосування та створення сучасного програмного забезпечення для розв’язання інженерних та економічних задач (доктор технічних наук, професор П.П. Лізунов, старший викладач М.В. Коханович, асистент В.О. Недін, асистент О.О. Тихонова);
 • вирішення задач невизначеності в нейромережевому логічному базисі (доктор технічних наук, професор П.П. Лізунов, кандидат технічних наук, доцент О.Ю. Філімонова, кандидат технічних наук, доцент Ю.І. Мінаєва);
 • використання апарату Microsoft Office для фінансових та економічних розрахунків (кандидат технічних наук, доцент О.Ю. Філімонова, старший викладач М.В. Коханович).

читати далі

Навчальна та методична діяльність діяльність підрозділу

Навчальні дисципліни кафедри:

 • Інформаційні технології;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Інформаційні технології (загальний курс);
 • Інформаційні технології (практикум);
 • Комп’ютерне забезпечення економічних розрахунків;
 • Комп’ютерні мережі і телекомунікації;
 • Інформаційні системи та технології;
 • Інформатика та комп’ютерна техніка;
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією.

читати далі

Викладацький та допоміжний склад

читати далі

Контактні дані

Каб. 6616, тел. 4-38
Коханович Марина Василівна вчерний секретар кафедри, старший викладач
ok_fil@bigmir.net (Філімонова Оксана Юріївна к.т.н., доцент)
juil_2010@ukr.net (Мінаєва Юлія Іванівна к.т.н., доцент)
nvo@bigmir.net (Недін Валентин Олегович асистент)
ola123@i.ua (Тихонова Ольга Олексіївна асистент)

Матеріальна база

Викладачі кафедри проводять заняття в компьютерних класах, оснащених сучасними персональними компьютерами.

Адміністрування розділу

Ектова Єлизавета Вікторівна, інженер кафедри, e-mail: ektova.l@gmail.com