Кафедра теоретичної механіки

Про кафедру

У 1933 була утворена кафедра теоретичної механіки. Завідувачем кафедри на протязі довоєнного періоду був доктор фізико-математичних наук, професор А. Л. Наумов.

Кафедра теоретичної механіки викладає наступні дисципліни.

Теоретична механіка для спеціальностей: – «Промислове і цивільне будівництво»; «Міське будівництво і господарство»; «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»; «Теплогазопостачання та вентиляція»; «Теплоенергетика»; «Водопостачання і водовідведення»; «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання»; «Інженерія логістичних систем»; «Професійна освіта (машинобудування)»; «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»; «Оцінка землі та нерухомого майна»; «Автоматизоване управління технологічними процесами і виробництвом».

Технічна механіка для спеціальностей: – «Інформаційні технології проектування»; «Інформаційні управляючі системи та технології».

Завідувач кафедри – Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Гайдайчук Віктор Васильович.

Член національного комітету України з теоретичної і прикладної механіки, член редколегії наукового збірника «Опір матеріалів і теорія споруд». Член двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій

Автор понад 180 наукових і методичних праць, серед яких 3 монографії. Підготовив 2 кандидатів наук.

читати далі

Новини та події

стаття в стадії створення

Наукова діяльність підрозділу

Науково-дослідні роботи за напрямками: «Динамічний моніторинг споруд для своєчасного визначення ступеню і швидкості змін їх загального технічного стану», «Динаміка бурильних колон при комп’ютерному моделюванні явища самозбудження коливань кружляння долота бурильної колони», «Дослідження акустичних полів, які генеруються різноманітними акустичними джерелами у прямих каналах довільної (але незмінної по довжині) форми та площі поперечного перерізу з рівномірною осередненою течією», «Дослідження надійності недосконалої циліндричної оболонки-опори при дії комбінованого навантаження», «Дослідження стохастичних параметричних коливань пружних систем з урахуванням їх попередніх станів». За результатами проведених наукових досліджень опубліковані 1 монографія та статті у фахових і в закордонних виданнях.

Спеціалізовані курси

стаття в стадії створення

Навчальна та методична діяльність

Вийшли в світ підготовлені викладачами кафедри 2 навчальних посібники «Теоретична механіка. Статика» та «Теоретична механіка. Кінематика» для студентів, які навчаються за напрямком підготовки 6.060101 «Будівництво».

Викладацький та допоміжний склад

На кафедрі працюють 7 штатних викладачів, у тому числі 2 професорів (В.В. Гайдайчук, С.М. Любченко), 2 доцентів (А.В. Кузнєцов, Ю.М. Прядко), старший викладач (О.М. Палій) та 2 асистентів (М.М. Джаубаєв, Р.О. Плохута). До навчального процесу також залучаються 3 провідні спеціалісти з проектних та наукових установ (д.ф.-м.н., професор А. О. Борисюк, к.т.н., доцент Н.А. Сніжко, к.т.н., доцент О.О. Лук’янченко). Допоміжний склад кафедри: інженер 1 категорії (І.С. Кошева), старший лаборант (А.В. Яковенко).

Контактні дані

Кафедра розташована в головному корпусі університету (к. 430а, 433)

Контактні телефони: 044-241-5572, 044-241-5536.

Електронна адреса: viktor_gaydaychuk@bigmir.net

Матеріальна база

стаття в стадії створення

Співпраця

стаття в стадії створення

Адміністрування розділу

стаття в стадії створення