Кафедра теплогазопостачання і вентиляції

Кафедра теплогазопостачання і вентиляції є випусковою кафедрою за спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляція». Також кафедра викладає дисципліни на всіх факультетах КНУБА.

Основні дисципліни, що викладаються на кафедрі: «Вступ до будівельної справи», «Аеродинаміка вентиляції», «Гідравлічні і аеродинамічні машини», «Метрологія і стандартизація», «Вентиляція», «Протидимова вентиляція», «Кондиціонування повітря», «Вентиляція та кондиціонування повітря промислових будівель і споруд», «Системи формування мікроклімату споруд», «Системи пневмотранспорту та аспірації», «Опалення», «Електричні системи опалення», «Особливості опалення промислових будівель і споруд», «Газопостачання», «Газопостачання промислових і комунальних підприємств», «Автономні системи газопостачання», «Основи спалювання газів», «Енергоефективність систем ТГПіВ», «Теплові насоси та холодильні установки», «Організація будівництва», «Технологія будівельного виробництва», «Особливості монтажу та експлуатації систем ТГПВ»,  «Комп’ютерні технології проектування систем ТГПВ», «Нормативно – правове забезпечення галузі»,  «Наладка, пуск та експлуатація систем ТГПіВ», «Очищення технологічних викидів, захист повітряного басейну», «Газопостачання штучними газами», «Органічні палива та основи горіння», «Інженерні мережі населених пунктів», «Інженерні системи будівель і споруд АПК», «Холодопостачання та технологічне кондиціонування», «Зональні системи кондиціонування повітря», «Теплогазопостачання і вентиляція», «Інженерні мережі та інженерне обладнання будівель», «Інженерне обладнання населених пунктів», «Організація безпечної експлуатації будівель і споруд».

Довгалюк Володимир Борисович – завідувач кафедри, професор

Телефони кафедри: +38(044)245-48-33, +38(044)241-54-11

Електронна пошта: tgsiv@ukr.net

Завідувач кафедри – професор Довгалюк Володимир Борисович – аудиторія 286.

Вчений секретар – доцент Дмитроченкова Ела Ігорівна – аудиторія 282.

Методисти кафедри – аудиторія 288.

Викладачі кафедри: – аудиторії 194а, 280, 282, 284, 288, 602, 703а, 8104.

Інженерно-технічні працівники, аспіранти – аудиторії 194а, 288, 602, 703а, 8104.