Кафедра теплогазопостачання і вентиляції

Загальна інформація

Кафедра теплогазопостачання і вентиляції є випусковою кафедрою за спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляція». Також кафедра викладає дисципліни на всіх факультетах КНУБА.

Основною метою є навчання студентів та розробка нових енергоефективних технологій забезпечення комфортних умов у будівлях і спорудах з максимальним залученням вторинних і поновлюваних джерел енергії (сонячна енергія, енергія вітру, теплота витяжного повітря, ґрунту, води, атмосферного повітря тощо). Це дозволяє не лише заощадити кошти й вичерпні енергоресурси, але і зменшити забруднення атмосфери продуктами згоряння палива, серед яких парникові гази й токсичні речовини.

Учні
Учні ліцеїв під керівництвом асистента В. Р. Вахули досліджують обтікання вітром ЛЕП

Кафедра запрошує майбутніх абітурієнтів долучитися до наукової діяльності нашого гуртка юних гідравліків-аеродинаміків. На нашій лабораторній базі можна виконувати експерименти з аеродинаміки вентиляції та обтікання вітром об’єктів, досліджувати гідравлічні режими сучасних систем опалення, визначати ефективність використання теплоти витяжного повітря та багато іншого.
Кафедра теплогазопостачання і вентиляції (ТГПіВ) має понад 70-річну історію.

Вона була організована в 1949 році на базі кафедри санітарної техніки. Кафедру теплогазопостачання та вентиляції очолювали: доцент А. В. Грачов (1949); доктор технічних наук, професор Б. М Лобаєв (1949-1976), який заснував і розвинув наукову школу кафедри; професор А. Я. Ткачук (1976-2000), професор Ю. К. Росковшенко (2000-2015). З 2015 року кафедрою керує професор В. Б. Довгалюк.
На кафедрі розроблені нові схеми тепловологісної обробки повітря в кондиціонерах. Запропоновані та впроваджені нові методи гідравлічного розрахунку систем опалення та вентиляції, серед яких – аерація промислових будівель. Розроблено ряд способів управління турбулентністю в апаратах для обробки повітря. Запропоновані аналітичні рішення турбулентних примежових шарів. Розроблені нові повітророзподільні пристрої для вентиляції та кондиціонування повітря. Запропоновані нові пристрої та системи для використання теплоти витяжного повітря й сонячної енергії. Досліджені теплотехнічні характеристики зелених огороджувальних конструкцій (поєднаних з рослинами).

Колективом кафедри видані довідники та словники з теплогазопостачання та вентиляції (Р. В. Щекін, С. М. Кореневський, Г. Є. Бем, Ю. К. Росковшенко, О. П. Любарець), підручники (О. М. Скляренко, В. А. Ткаченко), навчальні посібники (А. А. Пеклов, Р. В. Щекін, В. О. Потапов, В. А. Березовський, Ю. К. Росковшенко, В. Б. Довгалюк, О. П. Любарець, О. М. Скляренко, В. П. Корбут, В. О. Мілейковський).

Викладацький та допоміжний склад

Довгалюк Володимир Борисович
Довгалюк Володимир Борисович

Довгалюк Володимир Борисович – завідувач кафедри, професор (1955 р. н.) – відмінник освіти України; дійсний член Академії будівництва України; випускник КІБІ (1978). З 2015 року очолив кафедру теплогазопостачання і вентиляції. З 2016 року вчений секретар спеціалізованої Вченої ради Д 26.056.07 для захисту дисертацій у КНУБА за спеціальністю 05.23.03 – “Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання”, 05.23.04 – “Водопостачання, каналізація”.

У 1989 році захистив кандидатську дисертацію. Підготував трьох кандидатів наук. Автор понад 120 наукових та методичних праць, серед яких 16 винаходів, навчальні посібники. Є заступником головного редактора науково-технічного збірника «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання». Напрям наукової діяльності – енергоефективні системи формування мікроклімату приміщень енергетичних підприємств і музеїв.

Кафедра

Верхній ряд (зліва направо)
к.т.н., доц. Мілейковський В.О., к.т.н., асист. Мойсеєнко В.В., асист. Вахула В.Р., асист. Любарець В.О., к.т.н., доц. Дмитроченкова Е.I., асист. Kopдюкoв M.I., к.т.н., доц. Любарець О.П., асист. Шишина М.О., к.т.н., проф. Предун К.М., к.т.н., доц. Задоянний О.В., асп. Шуваєва-Нечипорук О.Ю., к.т.н., доц. Сенчук М.П., асист. Москвітіна А.С., зав.лаб. Панчук Н.М., асист. Рибачов С.Г.
Нижній ряд (зліва направо):
к.т.н., доц. Марчук П.Ф., асист. Швець С.М., к.т.н., проф. Скляренко О.М., д.т.н., проф. Корбут В.П., зав. каф., к.т.н., проф. Довгалюк В.Б., д.т.н., проф. Малкін Е.С., ст. лаборант Михайленко С.Г., к.т.н., доц. Дзюбенко В.Г.

Видавнича діяльність

Науковий збірник
“Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання”

Триває збір рукописів статей до наступного випуску науково-технічного збірника “Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання”. Збірник визнаний МОН України як фаховий.

У збірнику висвітлюються результати наукових досліджень, питання теорії і практики з освітлення, опалення, вентиляції і кондиціонування повітря, теплопостачання та газопостачання.

Більше інформації, попередні випуски, вимоги та шаблон рукопису за адресою (перемкнутися на українську мову):“Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання”

Наукова діяльність

Співробітники кафедри, аспіранти та члени наукових студентських гуртків виконують значний обсяг наукових досліджень щодо енергоефективного опалення, охолодження, вентиляції, кондиціонування повітря, газопостачання та ін. За останні роки співробітниками кафедри, аспірантами та студентами опубліковано біля 100 наукових праць.

Наукові студентські гурткиРезультати досліджень доповідаються на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях у різних країнах світу (Німеччина, Австрія, Польща, Словакія, Сербія, Китай, Японія та ін.), беруть участь у міжнародній виставці “AquaTerm” (Україна) та публікуються у вітчизняних і зарубіжних наукових виданнях з залученням фахівців інших вишів та організацій.

При кафедрі діють вісім наукових студентських гуртків.
Студенти виконують наукові дослідження в галузі теплогазопостачання і вентиляції під науковим керівництвом завідувача кафедри Довгалюка В. Б., професорів Корбута В. П. та Малкіна Е. С.; доцентів Дмитроченкової Е. І., Задоянного О. В., Скляренка О. М., Любарця О. П., Мілейковського В. О., Предуна К. М. та Сенчука М. П. Члени гуртків мають можливість виконувати науково-дослідні роботи в спеціалізованих лабораторіях, обладнаних науково-дослідними стендами, використовувати лабораторію комп’ютерних технологій зі спеціалізованим програмним забезпеченням (ауд. 602) та отримувати копії дистрибутивів, які розповсюджується за вільними ліцензіями. До участі в гуртках запрошуються всі студенти, які мають високі успіхи в навчанні та бажають займатися науковою діяльністю.

Серед публікацій кафедри:

Видання, що індексуються в науко-метричній базі SCOPUS, закордонні наукові видання, Нормативні документи, у яких брали участь співробітники кафедри:

“далі …>>>”

Навчальна та методична діяльність

Кафедра теплогазопостачання і вентиляції є випусковою кафедрою за спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляція». З урахуванням важливості комплексного вирішення енергоефективності будівель і споруд, кафедра викладає дисципліни на всіх факультетах КНУБА.

Кафедра проводить конкурси курсових та дипломних проектів разом з провідними виробниками обладнання систем теплогазопостачання і вентиляції: Danfoss (Данія), Herz Armaturen (Австрія), Rehau (Німеччина), Вентс (Україна), KAN-therm (Польща) та інші. Переможці конкурсів отримують грошові премії та цінні призи.

З усіх дисциплін за останні роки надруковано навчально-методичні видання:

1. Підручник:

Ткаченко В. А., Скляренко О. М. Газопостачання: Підручник. – Київ: ІВНВКП Укргеліотех, 2012-588 с.

2. Навчальні посібники:

2.1. Довгалюк В. Б. Аеродинаміка вентиляції: Навчальний посібник. Київ: Укргеліотех, 2015. – 365 с.

2.2. Скляренко О. М., Предун К. М., Вишегородська О. О. Газпостачання: практичний посібник.- Київ: КНУБА, 2016.-280с.
та інші

3. Методичні вказівки:

3.1. Росковшенко Ю. К., Любарець О. П., Сенчук М. П., Мілейковський В. О. Опалення: методичні вказівки до виконання розділу “Теплотехнічний розрахунок і підбір огороджувальних конструкцій” курсового проектування для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.060101 “Будівництво”. Київ: КНУБА, 2013. – 32с.

3.2. Любарець О. П., Сенчук М. П., Мілейковський В. О. Методичні вказівки до виконання розділу “Гідравлічний розрахунок систем водяного опалення” курсового проекту з дисципліни опалення для студентів напрямку підготовки 6.060101 «Будівництво» за професійним спрямуванням «Теплогазопостачання і вентиляція». Київ: КНУБА, 2015. – 40с.

3.3. Росковшенко Ю. К., Любарець О. П., Сенчук М. П., Мілейковський В. О. Особливості опалення промислових будинків і споруд: Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни “Особливості опалення промислових будівель і споруд” для студентів за напрямом підготовки 6.060101 Будівництво. – Київ: КНУБА.2014.- 76 с.
та інші.

Співпраця

Кафедра активно співробітничає з провідними вітчизняними та іноземними навчальними закладами й виробниками обладнання теплогазопостачання і вентиляції: Свєнтокшиською Політехнікою (м. Кельце, Польща), Радомським інститутом нагрівної та санітарної техніки міністерства комунального господарства (м. Радом, Польща), комбінатом „Будіндустрія”, ВАТ “Завод сантехнічних заготовок”, Київським сантехнічним заводом, ЗАТ „Енергомонтажвентиляція”, фірмами «Herz Armaturen», «Danfoss», «KAN-term», «Вентс», «Аллбау софтвер» та іншими. Основними напрямками співробітництва є обмін досвідом, отримання стендів з обладнанням, дослідних стендів та програмного забезпечення.

Матеріальна база

На кафедрі діють навчальні лабораторії:

1. Ауд. 192, лабораторія опалення.

Має стенд із зразками запірно-регулювальної арматури і фітингів Danfoss, Herz Araturen, Аква-Терм; стенд опалювальних приладів фірм Korado, ТОВ Прес, Апогей, Convector-Radiator; стенд фітинги і труби Herz Araturen; стенд «Системи забезпечення мікроклімату» Danfoss; діючий макет підлогового опалення Де-Ві; макет будівлі кабельної системи опалення Де-Ві.
a192a192

2. Ауд. 194, лабораторія вентиляції.

Має аеродинамічну трубу; аеродинамічні стенди для дослідження місцевих опорів фасонних елементів систем вентиляції, коефіцієнта гідравлічного опору тертя та припливних струмин; система канальної припливної вентиляції; система канальної припливно-витяжної вентиляції “Вентс”; стенд для дослідження характеристик вентилятора, їхньої паралельної та послідовної роботи; установка для градуювання чашкових анемометрів УПАР-1.a194a194

3. Ауд. 434, вул. Освіти 4, лабораторія сучасних систем опалення.

Має стенди систем опалення Herz Araturen.
a434a434

4. Ауд. 290, лабораторія газопостачання.

Має стенд «Поляризований електричний дренаж для захисту газопроводів від корозії»; газопальникові пристрої різних типів; шафові газорегуляторні пункти; пункти вимірювання об’єму газу з відповідними системами оперативного контролю та збору інформації; стенди для перевірки технічного стану вузлів обліку газу та налаштування регуляторів тиску; зразки обладнання систем газопостачання (регулятори тиску газу, запобіжні пристрої різних типів, лічильники газу, пальники тощо).

5. Ауд. 292, лабораторія організації монтажних і заготівельних робіт.

Має стенди фірми REHAU; стенди елементів систем опалення і вентиляції.

6. Ауд. 326, вул. Освіти, 5.

Має стенд «Дослідження теплозахисних функцій огороджувальних конструкцій».

7. Ауд. 602а, лабораторія технології монтажу систем теплогазопостачання і вентиляції.

У процесі формування. Має стенди зварювання, пайки та обпресування пластикових, металопластикових та мідних труб, а також, зразки сучасних монтажних інструментів.

8. Ауд. 8104, лабораторія енергоефективної вентиляції.

Має установку для дослідження ефективності різних способів утилізації теплоти витяжного повітря з автоматизованим збором даних, а також, установку для порівняння тепло- і звукозахисних властивостей склопакетів.
studentsstudents

На кафедрі діють комп’ютерні лабораторії:

1. Ауд. 602, лабораторія комп’ютерних технологій. Має 21 робоче місце, обладнане сучасними персональними комп’ютерами зі спеціалізованим програмним забезпеченням, приєднаними до мережі Internet.

2. Ауд. 194а, лабораторія дистанційного навчання. Має три персональні комп’ютери та ноутбук, приєднані до мережі Іnternet, електронну бібліотеку навчальних, навчально-методичних матеріалів та каталогів обладнання систем теплогазопостачання і вентиляції.

Контакти

Телефони кафедри: +38(044)245-48-33, +38(044)241-54-11, внутрішній 1-32.
Електронна пошта:tgsiv@ukr.net

Завідувач кафедри – професор Довгалюк Володимир Борисович – аудиторія 286.

Вчений секретар – асистент Шишина Марія Олексіївна – аудиторія 280.

Методисти кафедри – аудиторія 288.

Викладачі кафедри – аудиторії 194а, 280, 282, 284, 288, 703а.

Інженерно-технічні працівники, аспіранти – аудиторії 194а, 288, 703а.