Кафедра технології будівельного виробництва

Про кафедру

Кафедра технології будівельного виробництва здійснює підготовку фахівців в галузі виконання будівельно-монтажних робіт та зведення будівель і споруд промислового та цивільного призначення. На кафедрі навчають поєднанню суміжних знань про будівельні матеріали, машини і механізми, організацію та економіку для створення будівельної продукції в вигляді окремих конструктивів або будівель і споруд.. На базі отриманих на кафедрі знань стосовно технології будівельних процесів формується фах інженера – будівельника.

Кафедра є випускаючою й забезпечує підготовку бакалаврів на всіх факультетах університету, спеціалістів та магістрів за фахом “Промислове і цивільне будівництво”. Також здійснюється підготовка аспірантів і докторантів за спеціальністю 05.23.08 «Технологія і організація промислового та цивільного будівництва».

Завідувач кафедри – Савйовський Володимир Вікторович, доктор технічних наук, професор, дійсний член (академік) Академії будівництва України, дійсний член (академік) інженерної академії України.

Кабінет № 214.

Тел. +380 044 245-48-52

е-mail: tbv_knuba@ukr. net

 

читати далі

 

Наукова діяльність

Наукова тематика кафедри полягає у пошукових дослідженнях у галузі технології виконання будівельно-монтажних процесів при новому будівництві та реконструкції будинків і споруд. В цьому напрямку виконуються розробки нових та удосконалення існуючих будівельних технологій.

Пріоритетними напрямами наукових досліджень є вирішення проблем практичної реалізації процесу інтенсифікації будівельного виробництва, ресурсо-, та енергозбереження

Науковці кафедри приймають участь в розробках теоретичних та практично прикладних тем за замовленнями підприємств та установ.

Результати досліджень знаходять апробацію на вітчизняних та міжнародних науково-технічних форумах, широко публікуються в наукових виданнях по всьому світу.

Колективом кафедри налагоджена співпраця з науково-дослідними, учбовими, виробничими та проектними установами країни та із закордону.

До наукових досліджень кафедри широко долучається наукова та студентська молодь. Наразі на кафедрі навчаються 10 аспірантів денної та заочної форми навчання, в тому числі іноземних – 1.

читати далі

 

Навчальна та методична діяльність підрозділу

Основні навчальні дисципліни кафедри:

 • Основи будівельного виробництва
 • Технологія будівельного виробництва
 • Технологія будівельних процесів
 • Технологія зведення будинків і споруд
 • Обстеження та методи підсилення будівельних конструкцій
 • Організація і технологія реконструкції будівель і споруд
 • Методи монтажу будівельних конструкцій.

Тематика дипломного проектування: зведення монолітних багатоповерхових будинків; зведення промислових будівель; зведення громадських будинків; реконструкція будинків і споруд.

Детальна інформація стосовно навчально-методичної роботи кафедри представлена на web-сторінці: http://org.knuba.edu.ua/

читати далі

Викладацький та допоміжний склад

читати далі

Контактні дані

Кафедра розташована в головному корпусі університету к. 208, 210, 212, 214, 500, 502 і має клас-майстерню 1208.

Завідувач кафедри – тел. +380 044 241-55-50

Кімната викладачів – тел. +380 044 241-54-65

Електронна адресаtbv_knuba@ukr.net

 

Співпраця

ДО УВАГИ КОЛЕГ ТА ПАРТНЕРІВ

Фахівцями кафедри виконуються наступні науково-дослідні та проектні види робіт:

 • розробка проектів організації будівництва (ПОБ) та проектів виконання робіт(ПВР) на нове будівництво та реконструкцію об’єктів будь-якої складності;
 • діагностика технічного стану будівельних конструкцій будівель та споруд різноманітного призначення;
 • розробка проектної документації на нове будівництво та реконструкцію будівель та споруд.
 • розробка технологічних карт на новітні будівельні процеси;
 • технічний нагляд за будівництвом будівель та споруд.