Наукова діяльність кафедри водопостачання та водовідведення

2020 р

 1. Балло Я.В., Балло В.П., Голікова С.Ю., Скоробагатько Т.М. Проблеми питання протипожежного водопостачання висотних будинків. Проблеми надзвичайних ситуацій : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 20 травня 2020). Харків.2020, С.15–17. – Режим доступу: http://pesconf.nuczu.edu.ua/images/2020/maket2.pdf
 2. Бурлай В. ПРОФЕСІЙНІ ІНОЗЕМНІ МОВИ – У ВИЩУ ОСВІТУ // ХХVIII Международная научно-практическая интернет-конференция «Проблемы и перспективы развития современной науки в странах Европы и Азии»,2020, 7с. – Режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua/ru/art/5782
 3. Величко С.В., Дупляк О.В. Дослідження впливу на нижній б’єф приєднання вертикальної витрати у водопропускних спорудах //Містобудування та територіальне планування» Вип 73, 2020р.- с.37-48 – Режим доступу: http://mtp.knuba.edu.ua – DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.74.37-48ISSN 2076-815X (Print), ISSN 2522-9206 (Online)
 4. Burlay V. PROFESSIONAL ENGLISH IN HIGHER EDUCATION //Proceedings of National Aviation University 82(1),2020, p. 73-76. – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/visnik/article/view/14614 – DOI: https://doi.org/10.18372/2306-1472.82.14614
 5. Chernyshev D. Big Cities Industrial Territories Revitalization Problems and Ways of Their Solution// In: Onyshchenko V., Mammadova G., Sivitska S., Gasimov A. (eds) Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations. ICBI 2019. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 73.pp 365-373 Springer, Cham. – Режим доступу: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-42939-3_37 – DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-42939-3_37ISSN 978-3-030-42938-6 (Print), ISSN 978-3-030-42939-3 (Online)
 6. Chernyshev D. Functional and figurative and compositional features of traditional Chinese pavilions // Wiadomosci Konserwatorskie • Journal of Heritage Conservation 61/2020, pp 60-66 – Режим доступу: http://skz.pl/sites/default/files/wiadomosci_konserwatorskie/wk61.pdf – DOI: https://doi.org/10.48234/WK61PAVILIONSISSN 0860-2395 (Print), ISSN 2544-8870 (Online)
 7. Velychko S., Dupliak O. Estimation of the Ecological Flow of Mountain River in Ukrainian Carpathians for Small Hydropower Projects// In: Blikharskyy Z. (eds) Proceedings of EcoComfort 2020. EcoComfort 2020. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 100, pp 490-498. 2021 Springer, Cham. – Режим доступу: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-57340-9_60ISSN 978-3-030-57339-3 (Print), ISSN 978-3-030-57340-9 (Online)

2019 р

 1. Аргатенко Т. Електрокоагуляція води змінним струмом напругою 220 В // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2019. Вип.31. С.6-14 – Режим доступу: https://knuba365-my.sharepoint.comISSN 2415-377Х (Print)
 2. Величко С., Дупляк О. Визначення параметрів стоку р. Іршава за відсутності спостережень в розрахунковому створі // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2019. Вип.31. С.15-24 – Режим доступу: https://knuba365-my.sharepoint.comISSN 2415-377Х (Print)
 3. Павлов Є.І., Ліфанов О.М. Прилад для виміру пропускної здатності каналізаційних колекторів/ Містобудування та територіальне планування» Вип 70, 2019р.- с.234-241 – Режим доступу: http://library.knuba.edu.uaISSN 2076-815X (print), ISSN 2522-9206 (online)
 4. Поляков В.Л. Расчет обезжелезивания подземных вод на скором фильтре / Доповіді НАН УкраЇни,№ 3, 2019. – с. с.35-45 – Режим доступу: http://www.dopovidi-nanu.org.ua – DOI: https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.03.035ISSN 1025-6415 (Print), ISSN 2518-153X (Online)
 5. Поляков В.Л. Тези: Теоретичне обґрунтування інтенсифікації фільтрування шляхом зміни спрямованості потоку суспензії/ 23-25 жовтня, 2019, Львів 2019, с. 194-195 – Матеріали 3-ї міжнародної науково-практичної конференції «Водопостачання та водовідведення: проектування, будова, експлуатація, моніторинг» – Режим доступу: http://science.lpnu.uaISBN 978-966-941-328-4
 6. Поляков В.Л. Тези: Моделювання фільтрування суспензії при змінній початковій концентрації домішків/ 23-25 жовтня, 2019, Львів 2019, с. 192-193 – Матеріали 3-ї міжнародної науково-практичної конференції «Водопостачання та водовідведення: проектування, будова, експлуатація, моніторинг» – Режим доступу: http://science.lpnu.uaISBN 978-966-941-328-4
 7. Поляков В.Л. Тези: Про математичне моделювання фільтрування суспензії з утворенням динамічного шару (поверхневе фільтрування)/ VI Міжнародної науково-практичної конференції «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти», 14-15.11.2019, с.161-164 – Режим доступу: http://wtwst.org.uaISBN 978-966-941-328-4
 8. Пахомов Д, Кочетов Г., Ємчура Б. Очистка стічних вод від сполук хрому з організацією оборотного водопостачання підприємств // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2019. Вип.31. С.34-42 – Режим доступу: https://knuba365-my.sharepoint.comISSN 2415-377Х (Print)
 9. Хомутецька Т., Хоружий В., Андреєв В., Нор В. Очистка природних і доочищення стічних вод на гідроавтоматичній установці в локальних водопроводах // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, 2019. Вип.31. С.87-94 – Режим доступу: https://knuba365-my.sharepoint.comISSN 2415-377Х (Print)
 10. Хомутецька Т.П., Нор В.В.Забезпечення економічної та надійної роботи систем сільськогосподарського водопостачання (на прикладі системи водопостачання села Тарасівка Київської області) // Меліорація і водне господарство, 2019, № 2. С. 175-185 – Режим доступу: http://mivg.iwpim.com.ua ISSN 2616-5643 (Print)
 11. Чернишев Д.О. Тези: Дискретне моделювання оптимальних параметрів зовнішніх мереж водопостачання засобами прикладної геометрії/ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «БудМайстерКлас-2019» (27-29 листопада 2019р. м. Київ).
  К.: КНУБА, 2019, с. 288-289 – Режим доступу: https://www.bmc-conf.com
 12. Чернишев Д.О.Тези: Реорганізація організаційно-технологічного інструментарію енергоощадного девелопменту в будівництві/ Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Просторовий розвиток територій: традиції та інновації» (10-11 жовтня 2019 року, м.Київ). – К.:ДКС Центр, 2019. – с.196-197 – Режим доступу: https://iino.knuba.edu.ua
 13. Khoruzhyi, V.P., Mosiichuk, Ya.B. RATIONAL CONSTRUCTION AND TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF WATER TREATMENT FACILITIES IN RURAL AREAS /Khoruzhyi, V.P., Mosiichuk, Ya.B. / Land Reclamation and Water Management Kyiv, Ukraine, 2019, 1. – P. 74 – 81 – Режим доступу: http://mivg.iwpim.com.ua – DOI: https://doi.org/10.31073/mivg201901-167 ISSN 2616-5562 (Online)
  ISSN 2616-5643 (Print)
 14. Polyakov V., Kravchuk A. , Kochetov G. , Kravchuk O. Clarification of aqueous suspensions with a high content of suspended solids in rapid sand filter /V. Polyakov , A. Kravchuk , G. Kochetov , O. Kravchuk / Eureca “Physics and engineering” Tallin, Estonia, 2019, 1(20). – P. 28 – 35 – Режим доступу: http://eu-jr.eu/engineering/Scopus – DOI: https://doi.org/10.21303/2461-4262.2019.00827ISSN 1729-4061 (online) ISSN 1729-3774 (print)
 15. Oleksandr Kovalchuk, Gennadii Kochetov, Dmitry Samchenko, Anton Kolodko Development of a technology for utilizing the electroplating wastes by applying a ferritization method to the alkaline­activated materials /Oleksandr Kovalchuk, Gennadii Kochetov, Dmitry Samchenko, Anton Kolodko/ Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol 2, No 10 (98), 2019. – р.29-45 – Режим доступу: http://eu-jr.euScopus – DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.160959ISSN 1729-4061 (online) ISSN 1729-3774 (print)
 16. Monastyrov M. ,Prikhna T. ,Halbedel B. ,Kochetov G., Marquis F., Mamalis A. , Prysiazhna O. Eectroerosion dispersion, sorption and coagulaton for complex water purification electroerosion waste recycling and manufacturing of metals, oxides and alloys nanopowders /M. Monastyrov, T. Prikhna, B. Halbedel, G. Kochetov, F. Marquis, A. Mamalis, O. Prysiazhna/ Nanotechnology Perceptions, 2019. – 15. – P. 48–57 – Режим доступу: https://www.researchgate.netScopus – DOI: https://doi.org/10.4024/N24MO18A.ntp.15.01ISSN 1660–6795
 17. Величко С.В., Дупляк О.В. Оцінка складових водного балансу мулових полів бортницької станції аерації для продовження їх експлуатації», 23-25 жовтня, 2019, Львів 2019, с. 184-185 – Матеріали 3-ї міжнародної науково-практичної конференції «Водопостачання та водовідведення: проектування, будова, експлуатація, моніторинг» – ISBN 978-966-941-328-4 – Режим доступу: http://science.lpnu.ua/
 18. Зоря О.В., Терновцев О.В. Очистка промивних стічних вод від хрому за допомогою виробничих відходів /Зоря О.В., Терновцев О.В./ Містобудування та територіальне планування, #69, 2019. – p.147-152 – ISBN 978-966-941-328-4
 19. Науково-дослідна робота № 5 ДБ 2018 “Розробка очистки промислових стічних вод з використанням відходів у виробництві бетону”, яку фінансує Міністерства освіти і науки України 2018-2020 рр
 20. Pershakov V.M., Bieliatynskyi A.A., Burlay V.A. Water supply and drain: Manual. Lectures and Guide to laboratory work/ – 2 ed., supplement /V.M. Pershakov ,A.A. Bieliatynskyi ,V.A. Burlay. – K.: NAU, 2019 – 230 p. – ISBN 978-620-0-09512-1
 21. Проект УНТЦ № 6363 “Розробка нової технології синтезу магнітних нанопорошків для комплексної очистки промислових стічних вод” (керівник проф. Кочетов Г.М.) 2018-2020 рр.
 22. Ivan Dychka, Denys Chernyshev, Ihor Tereikovskyi, Liudmyla Tereikovska, Volodymyr Pogorelov Malware Detection Using Artificial Neural Networks /Ivan DychkaDenys, ChernyshevIhor Tereikovskyi, Liudmyla Tereikovska, Volodymyr Pogorelov/ International Conference on Computer Science, Engineering and Education Applications, 2019-Vol 938, Book Series, pp 3-12 – Режим доступу: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-16621-2_1Scopus – DOI: DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-16621-2_1 Print ISBN 978-3-030-16620-5 , Online ISBN 978-3-030-16621-2
 23. D.Chernyshev Methodology for assessment and management of industrial risks /D.Chernyshev, O. Hunchenko, Y.Bereznytska //XV International May Conference on Strategic Management – IMCSV19, 2019 – Vol XV: Issue (1) – pp.311-319. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/18f5D0yQe-VJx64Y7yjzSr6M2pSczdItk/viewWEB of Science
 24. P.Kulikov, A.Bielova, D. Chernyshev, N. Zhuravska ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ МОНІТОРИНГ СТАНУ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ СИСТЕМ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧ-НИХ ОБ’ЄКТІВ ЗА УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ/P.Kulikov, A.Bielova, D. Chernyshev, N. Zhuravska //Тези доповідей за матеріалами п’ятнадцятої науково-практичної міжнародної конференції «МІЖНАРОДНА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ІНДУСТРІАЛЬНІ ЦЕНТРИ ТА КОРПОРАТИВНА ЛОГІСТИКА». Збірник «Вісник економіки транспорту і промисловості» (збірник науково-практичних статей) №66 (СПЕЦВИПУСК) ДОДАТОК PART 2 – Харків. – с. 131-132. – Режим доступу: ttp://mt.kart.edu.ua/images/stories/pdf/part2.pdfIndex Copernicus (ICV 2015: 40.96, ICV 2016: 57.02) (Польща), GoogleScholar (США)
 25. D. Chernyshev Organization and conduct of environmental and economic monitoring of the state of material flows in of thermal power facilities systems under the conditions of electromagnetic fields. P. Kulikov,A. Bielova,D. Chernyshev, N. Zhuravska .SHS Web Conferences. Fifteenth Scientific and Practical International Conference “International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics” (NTI-UkrSURT 2019). – Kharkiv, Ukraine, June 6-8, 2019 S. Panchenko, G. Vatulia and V. Dykan (Eds). Volume 67, 06032 (2019) – p.5. – Режим доступу: http://mt.kart.edu.ua/images/stories/pdf/part2.pdfWEB of Science
 26. D. Chernyshev Реорганізація організаційно-технологічного інструментарію енергоощадного девелопменту в будівництві./Чернишев Д.О., Дружинін М.А.// Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Просторовий розвиток територій: традиції та інновації» (10-11 жовтня 2019 року, м.Київ). – К.:ДКС Центр, 2019. – с.196-198. – Режим доступу:
 27. D. Chernyshev Модернізований методико-прикладний підхід щодо планування заходів ревіталізації постіндустріального простору місткого середовища./ Чернишев Д.О., Дружинін М.А.//Програма та тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві» (23-24 травня 2019р., м.Київ). – Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. – с.63-64. – Режим доступу:

2018 р

 1. Velychko S.V., Dupliak O.V. Simulation of the channel capacity for Tisza River considering curve during flood /Velychko S.V., Dupliak O.V./ USEFUL, #1, 2018. – 6 p. – Режим доступу: https://useful.academy – DOI: https://doi.org/10.32557/useful-2-1-2018-0005ISSN 2574-4461 (online) ISSN 2639-8044 (print)
 2. Kochetov, G., Prikhna, T., Kovalchuk, O., Samchenko, D. Research of the treatment of depleted nickel-plating electrolytes by the ferritization method // EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies, 2018. 3(6-93), P. 52-60 – Режим доступу: http://journals.uran.ua – DOI:https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.133797ISSN 1729-4061 (online) ISSN 1729-3774 (print)
 3. Колодько A.О, Самченко Д.М., Кочетов Г.М. Енергоощадна комплексна переробка промислових стічних вод // Енергоефективність в будівництві та архітектурі, 2018. Вип. 10, С. 36-46 – Режим доступу: https://www.ei-conf.com – DOI:https://doi.org/10.32347/2310-0516.2018.10.36-46ISSN: 2310-0516 (online)
 4. Ю.Д. Копаница, А.В. Приймак, Н.Е., Журавская, (2018), “Использование перспективных информационных технологий для современной организации работы студентов ФИСЭ в КНУСА”, IV Международной научно-методической конференции « Качество подготовки специалистов в техническом университете: проблемы, перспективы, инновационные подходы», 15-16 ноября, 2018, Могилев 2018, C. 162-164 – Режим доступу: Сборник материалов .pdf, Программа .pdfISBN 978-985-6985-76-1
 5. Юрій Копаниця, Анна Муляр, 2018. Мультиваріантність розрахунку гідростатичного тиску в системі CAS MAXIMA. Підводні технології, Вип.08, 50-51. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua DOI: https://doi.org/10.26884/uwt1808.1204ISSN 2415-8550 (print)ISSN 2415-8569 (online)
 6. Юрій Копаниця, Сергій Наталенко, 2018. Розрахунок довгих трубопроводів у веб-інтерфейсі системи комп’ютерної алгебри MAXIMA, Вип.08, 52-53. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua DOI: https://doi.org/10.26884/uwt1808.1205ISSN 2415-8550 (print)ISSN 2415-8569 (online)
 7. Копаниця Ю.Д. Розрахунок довгих трубопроводів у веб-інтерфейсі системи компь’ютерної алгебри MAXIMA // IV Міжнародна науково-практична конференція «Underwater Technologies 2018 // Київ, КНУБА, 2018. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/node/867ISSN 2415-8550 (print)ISSN 2415-8569 (online)
 8. Копаниця Ю.Д. Мультіваріантність розрахунку гідростатичного тиску в системі CAS MAXIMA // // IV Міжнародна науково-практична конференція «Underwater Technologies 2018 // Київ, КНУБА, 2018. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua/node/37895ISSN 2415-8550 (print)ISSN 2415-8569 (online)
 9. Хоружий В.П. Аналіз стану поверхневих водних джерел в басейні річок Дніпро і Дністер та шляхи вирішення проблеми забезпечення населення доброякісною водою /Хоружий В.П., Василюк А.В.,Недашковский И.П. // Вісник ОДАБА. – Одеса: ОДАБА. – 2018. с. 138 – 144 – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.uaISSN 2415-377Х

2017 р

 1. Аргатенко Т.В. Електрокоагуляційне знебарвлення води зі спіральними електродами та змінним струмом / Т.В. Аргатенко , О.О. Малахова // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2017. – Вип. 28. – С. 22-29. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua
 2. Василенко О.А. Аналіз алгоритмів визначення гідростатичного тиску на поверхню довільної форми за стандартними формулами і методом трьох команд k123 / О.А. Василенко , Л.О. Василенко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2017. – Вип. 28. – С. 48-52. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua
 3. Дупляк О.В., Величко С.В. Моделювання пропускної здатності русла
  р. Тиси з врахуванням підпору при проходженні паводку / О.В. Дупляк , С.В. Величко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2017. – Вип. 28. – С. 129-134. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua
 4. Колодько A.О., Кочетов Г.М., Самченко Д.М., Пасько А.В. Вивчення стійкості відходів очистки промислових стічних вод у складі лужних цементів // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2017. – Вип. 28. – С. 180-187. – Режим доступу: http://www.wateruse.org.ua
 5. Копаниця Ю.Д. Аналіз алгоритмів визначення гідростатичного тиску на поверхню довільної форми за стандартними формулами і методом трьох команд k123 / Ю. Д. Копаниця // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2017. – Вип. 28. – С. 187-195. – Режим доступу: http://www.wateruse.org.ua
 6. Кравчук А.М. Ингибирование осадкообразования в баромембранных процессах / А. М. Кравчук, Н. П. Нечитайло, Е. Н. Косюк, Д. А. Решетняк // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия : Стародубовские чтения. – 2017. – Вып. 96. – С. 84-89. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua
 7. Кравчук О.А. До розрахунку дії параметрів швидкого фільтра при істотній зміні швидкості фільтрування // Містобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА, 2017. – Вип. 63. – С. 215-221. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua
 8. Kravchuk O. А. Functioning of filter structures in changing velocity conditions over time // Underwater technologies. Industrial and civil engineering (Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія). К., 2017. – Вип. 6. – С. 65-73. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua
 9. Кравчук О.А. Експериментальне дослідження зміни швидкості фільтрування під час роботи швидкого фільтра // Містобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА, 2017. – Вип. 64. – С. 135-141. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua
 10. Кравчук О.А. Експериментальне дослідження втрат напору під час роботи швидкого фільтра зі змінною з часом швидкістю фільтрування // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. К.: КНУБА, 2017 – Вип. 89. – С. 56-62. – Режим доступу: http://journals.uran.ua
 11. Поляков В.Л. Расчет системы дрен-увлажнителей с углубленным учетом влияния зоны аэрации // Москва, Гидротехническое строительство, 2017, № 10, с.85-93 – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua
 12. Поляков В.Л. Расчет системы дрен-увлажнителей с углубленным учетом влияния зоны аэрации Москва, Гидротехническое строительство, 2017, № 10, с.85-93.- Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua
 13. Поляков В.Л. О моделировании компактного распространения загустевающего реагента в плоскорадиальном фильтрационном потоке. НАН України, К., Доповіді НАН України, 2017, № 8, с.34-42 – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua
 14. Поляков В.Л. К нелинейной теории газовых скважин. НАН України, К., Доповіді НАН України, 2017, № 12, с.23-32. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua
 15. Поляков В.Л. Моделирование осветления суспензии с учетом усиленного влияния нерегулируемой скорости фильтрования на межфазный массообмен. НАН України, К., Доповіді НАН України, 2018, № 11, с.41-49.- Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua
 16. Поляков В.Л. Об одном случае моделирования осветления суспензии на скорых фильтрах при нерегулируемой скорости фильтрования. Харків, ХНУБА, В кн.: Тези VIII Всеукраїнського науково-практичного семінару «Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур, 2018. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua
 17. Поляков В.Л., Мартынов С.Ю. О математическом моделировании физико-химического обезжелезивания подземных вод с учетом нелинейных эффектов. Харків, ХНУБА, В кн.: Тези III міжнародної наукової конференції «Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель та споруд», 2017, с.113-115. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua
 18. Поляков В.Л., Мартынов С.Ю. До теорії фізико-хімічного знезалізнення підземних вод та її інформаційного забезпечення. К., Видавничий дім «КИЙ» Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти», 2017, с.178-181. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua
 19. Поляков В.Л., Мартинов С.Ю. Математичне моделювання динаміки накопичення сполук заліза у вхідному перерізі завантаження фільтра / В.Л. Поляков , С.Ю. Мартинов // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2017. – Вип. 28. – С. 272-280. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua
 20. Юрков О.Д., Юрков Є.В., Кочетов Г.М. Шляхи вдосконалення існуючих методів знезалізнення води / О.Д. Юрков , Є.В. Юрков , Г.М. Кочетов // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2017. – Вип. 28. – С. 391-394. – Режим доступу: http://library.knuba.edu.ua

2016 р

 1. Копаниця Ю. Д. Розрахунок гідростатичного тиску на несиметричну плоску поверхню. універсальний алгоритм трьох команд К123 / Ю. Д. Копаниця // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2016. – Вип. 27. – С. 177-186. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2017_27_26.
 2. Копаниця Ю. Д. Визначення гідростатичного тиску на плоский сегмент методом трьох команд К123 / Ю. Д. Копаниця // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2016. – Вип. 26. – С. 148-152. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2016_26_22.
 3. Кочетов Г. М. Удосконалення очищеннявідпрацьованих електролітів хромування методом феритизації / Г. М. Кочетов, О. П. Олександренко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2016. – Вип. 27. – С. 201-207. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2017_27_28.
 4. Кочетов Г. М. Дослідження стійкості відходів феритного очищення стічних вод / Г. М. Кочетов, А. О. Колодько // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2016. – Вип. 26. – С. 113-117. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2016_26_17.
 5. Кочетов Г. М. Дослідження кінетики феритної очистки стічних вод гальванічних виробництв / Г. М. Кочетов, Д. М. Самченко, Л. І. Потапенко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2016. – Вип. 26. – С. 118-122. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2016_26_18.
 6. Кравчук А. М. Аналіз кінематичних характеристик збірних перфорованих трубопроводів / А. М. Кравчук, О. Я. Кравчук // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2016. – Вип. 26. – С. 152-160. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2016_26_23.
 7. Кравчук О. А. Дослідження гідравлічного опору завантаження фільтрів / О. А. Кравчук // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2016. – Вип. 27. – С. 208-213. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2017_27_29.
 8. Кравчук О. А. До зміни гідравлічних характеристик зернистого завантаження фільтрів в процесі їх роботи // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2016. – Вип. №2 (84). – С. 316 – 319. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua
 9. Петренко О. С. Особливості розрахунку розбавлення стічних вод у річках за методом скінченних різниць / О. С. Петренко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2016. – Вип. 27. – С. 279-291. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2017_27_39.
 10. Поляков В. Л. Расчет установившейся безнапорной фильтрации к систематическому дренажу при водообмене с сопредельными средами / В. Л. Поляков // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2016. – Вип. 27. – С. 291-301. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2017_27_40.
 11. Хомутецька Т. П. Вибір раціональної схеми забезпечення водою малих об’єктів водопостачання / Т. П. Хомутецька, В. С. Малецький // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2016. – Вип. 27. – С. 381-390. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2016_27_50.
 12. Хоружий В. П. Особливості системи водовідведення та очищення стічних вод в рекреаційних зонах / В. П. Хоружий, Р. О. Ніколова, І. П. Недашковський, А. В. Василюк // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2016. – Вип. 27. – С. 391-400. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2016_27_51.
 13. Юрков Є. В. Знезалізнення води з використанням лугомістких реагентів / Є. В. Юрков, В. А. Потієнко, О. Д. Юрков // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2016. – Вип. 27. – С. 445-450. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2016_27_58.

2015 р

 1. Аргатенко Т. В. Фотоелектричний контроль рівня води в сатураторі при напірній флотації стічних вод / Т. В. Аргатенко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2015. – Вип. 25. – С. 21-24. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2015_25_5.
 2. Величко С. В. Врахування підпорів в вузлах впадіння бокових притоків в основну річку / С. В. Величко, О. В. Дупляк // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2015. – Вип. 25. – С. 65-69. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2015_25_12.
 3. Константінов Ю. М. Розрахунки напірних трубопроводів за швидкісними та витратними характеристиками / Ю. М. Константінов, О. О. Гіжа // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2015. – Вип. 25. – С. 104-112. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2015_25_18.
 4. Кочетов Г. М. Комплексна утилізація промислових відходів, які містять сполуки заліза, в лужних цементах / Г. М. Кочетов, Д. М. Самченко, О. Ю. Ковальчук, А. В. Пасько // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2015. – Вип. 25. – С. 112-117. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2015_25_19.
 5. Кравчук А. М. До методики гідравлічного розрахунку напірних перфорованих розподільчих трубопроводів систем водопостачання та водовідведення / А. М. Кравчук, О. Я. Кравчук // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2015. – Вип. 25. – С. 117-124. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2015_25_20.
 6. Хомутецька Т. П. Дослідження ефективності застосування частотного регулювання насосів в системах водопостачання / В. В. Нор, Т. П. Хомутецька // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2015. – Вип. 25. – С. 179-185. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2015_25_30.
 7. Кочетов Г. М. Удосконалення очищення стічних вод від сполук хрому методом феритизації / О. П. Олександренко, Г. М. Кочетов // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2015. – Вип. 25. – С. 186-192. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2015_25_31.
 8. Поляков В. Л. О теории плоскорадиального фильтрования и ее некоторых приложениях / В. Л. Поляков // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2015. – Вип. 25. – С. 217-222. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2015_25_35.
 9. Поляков В. Л. О гидравлике водоочистных безнапорных фильтров на начальных стадиях фильтрования / В. Л. Поляков, А. А. Кравчук // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2015. – Вип. 25. – С. 223-231. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2015_25_36.
 10. Терновцев О. В Фотокаталізатор TiO2, УФ установка знезараження води з використанням TiO2 / О. В Терновцев, В. С. Малецький // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2015. – Вип. 25. – С. 251-257. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2015_25_40.
 11. Хомутецька Т. П. Шляхи забезпечення ефективної роботи підприємств водопостачання / Т. П. Хомутецька // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2015. – Вип. 25. – С. 273-279. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2015_25_43.
 12. Юрков Е. В. Растворение недообожженного доломита в режиме фильтрования воды / Е. В. Юрков, Н. В. Бондаренко, А. Д. Юрков // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2015. – Вип. 25. – С. 294-305. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2015_25_46.

2014 р

 1. Василенко О. А. Аналіз роботи компактних очисних установок господарсько-побутових стічних вод / О. А. Василенко, О. В. Поліщук // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2014. – Вип. 24. – С. 126-134. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2014_24_17.
 2. Василенко О. А. Аналіз роботи компактних очисних установок господарсько-побутових стічних вод / О. А. Василенко, О. В. Поліщук // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2014. – Вип. 23. – С. 124-132. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2014_23_17.
 3. Величко С. В. Дослідження впливу трансформації 1% паводкової витрати сухими гірськими ємностями на рівні паводкової витрати річок басейну Тиси / С. В. Величко, О. В. Дупляк // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2014. – Вип. 24. – С. 45-52. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2014_24_7.
 4. Величко С. В. Дослідження впливу трансформації 1% паводкової витрати сухими гірськими ємностями на рівні паводкової витрати річок басейну Тиси / С. В. Величко, О. В. Дупляк // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2014. – Вип. 23. – С. 45-52. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2014_23_7.
 5. Константінов Ю. М. Особливості розрахунків непрямого гідравлічного удару / Ю. М. Константінов, О. О. Гіжа // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2014. – Вип. 23. – С. 162-168. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2014_23_22
 6. .

 7. Кочетов Г. М. Ресурсоощадна переробка рідких відходів, які містять цинк, феритним методом / І. В. Науменко, Г. М. Кочетов, М. В. Іщенко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2014. – Вип. 23. – С. 117-123. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2014_23_16.
 8. Кочетов Г. М. Ресурсоощадна переробка рідких відходів, які містять цинк, феритним методом / І. В. Науменко, Г. М. Кочетов, М. В. Іщенко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2014. – Вип. 24. – С. 119-125. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2014_24_16.
 9. Поляков В. Л. К расчету фильтрования суспензии при нелинейной кинетике массообмена / В. Л. Поляков // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2014. – Вип. 24. – С. 147-155. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2014_24_20.
 10. Константінов Ю. М. Особливості розрахунків непрямого гідравлічного удару / Ю. М. Константінов, О. О. Гіжа // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2014. – Вип. 24. – С. 166-172. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2014_24_22.
 11. Поляков В. Л. К расчету фильтрования суспензии при нелинейной кинетике массообмена / В. Л. Поляков // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2014. – Вип. 23. – С. 145-153. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2014_23_20.
 12. Хомутецька Т. П. Енергоощадне водопостачання: проблеми і рішення (на прикладі Чернігівського водопроводу) / Т. П. Хомутецька, Г. А. Сизоненко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2014. – Вип. 24. – С. 53-59. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2014_24_8.
 13. Хомутецька Т. П. Енергоощадне водопостачання: проблеми і рішення (на прикладі Чернігівського водопроводу) / Т. П. Хомутецька, Г. А. Сизоненко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2014. – Вип. 23. – С. 53-59. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2014_23_8.
 14. Юрков Е. В. Оптимизация минерализации опресненной воды с применением бурсита / Е. В. Юрков, Н. В. Бондаренко, А. Д. Юрков // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2014. – Вип. 23. – С. 27-44. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2014_23_6.
 15. Юрков Е. В. Оптимизация минерализации опресненной воды с применением брусита / Е. В. Юрков, Н. В. Бондаренко, А. Д. Юрков // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2014. – Вип. 24. – С. 27-44. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2014_24_6.

2013 р

 1. Величко С. В. Дослідження впливу трансформації 1% паводкової витрати сухими гірськими ємностями на рівні паводкової витрати річок басейну Тиси / С. В. Величко, О. В. Дупляк // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2013. – Вип. 22. – С. 174-181. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2013_22_21.
 2. Поляков В. Л. Установившийся приток жидкости к трубофильтру в суффозионном грунте / В. Л. Поляков // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2013. – Вип. 21. – С. 143-154. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2013_21_18.
 3. Гіжа О. О. Сучасний підхід до визначення гідравлічних опорів у трубопроводах / Ю. М. Константінов, О. О. Гіжа // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2013. – Вип. 21. – С. 155-164. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2013_21_19.
 4. Копаниця Ю. Д. Аналіз виміру епюри гідростатичного тиску на криволінійну поверхню. Універсальний метод розрахунку К123 / Ю. Д. Копаниця // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2013. – Вип. 21. – С. 165-180. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2013_21_20.
 5. Копаниця Ю. Д. Інтегральні рівняння метода трьох команд К123 / Ю. Д. Копаниця // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2013. – Вип. 22. – С. 161-173. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2013_22_20.
 6. Константінов Ю. М. Особливості визначення втрат напору в перехідній і квадратичній областях опору / Ю. М. Константінов, О. О. Гіжа // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2013. – Вип. 22. – С. 142-150. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2013_22_18.
 7. Кочетов Г. М. Удосконалення очищення стічних вод від сполук нікелю методом феритизації / Г. М. Кочетов, Д. М. Самченко, Т. В. Басюк // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2013. – Вип. 22. – С. 61-67. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2013_22_9.
 8. Петренко О. С. Переваги та недоліки розрахунку гранично-допустимого скиду речовин за басейновим принципом / О. С. Петренко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2013. – Вип. 22. – С. 75-92. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2013_22_11.
 9. Поляков В. Л. О рациональном выборе конструктивных параметров цилиндрической загрузки водоочистного фильтра / В. Л. Поляков // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2013. – Вип. 22. – С. 115-125. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2013_22_15.
 10. Тугай А. М. Оптимізація роботи системи із взаємодіючими водозабірними свердловинами / А. М. Тугай, Т. П. Хомутецька // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2013. – Вип. 21. – С. 7-13. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2013_21_3.
 11. Юрков Є. В. Математическая оценка использования магний-содержащих материалов в технологических процессах очистки воды / Є. В. Юрков, Н. В. Бондаренко, О. Д. Юрков // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2013. – Вип. 21. – С. 64-76. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2013_21_9.
 12. Юрков Е. В. Опыт очистки сточных вод гальванических цехов реагентным методом / Е. В. Юрков, Т. В. Аргатенко, А. В. Калайда, А. Д. Юрков // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2013. – Вип. 22. – С. 93-99. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2013_22_12.

2012 р

 1. Аргатенко Т. В. Експериментальні дослідження коригування рh води бруситом / Т. В. Аргатенко, О. О. Іщенко, В. С. Злобіна // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2012. – Вип. 19. – С. 55-66. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2012_19_10.
 2. Василенко О. А. Вплив на процес денітрифікації органічних речовин / О. А. Василенко, О. В. Поліщук, І. В. Молька // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2012. – Вип. 18. – С. 77-83. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2012_18_9.
 3. Аргатенко Т. В. Гідромеханічні пристрої для депасивації електрокоагуляторів з торцевими електродами / В. С. Злобіна, В. Ф. Малько, Т. В. Аргатенко, О. Ю Паламарчук // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2012. – Вип. 20. – С. 71-79. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2012_20_9.
 4. Гіжа О. О. Підпертий гідравлічний стрибок у водобійному колодязі / Ю. М. Константінов, О. О. Гіжа // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2012. – Вип. 19. – С. 44-55. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2012_19_9.
 5. Копаниця Ю. Д. Комп’ютерний розрахунок сили тиску. Універсальний алгоритм трьох команд – К123 / Ю. Д. Копаниця // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2012. – Вип. 18. – С. 148-163. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2012_18_17.
 6. Копаниця Ю. Д. Розрахунок гідростатичного тиску на криволінійну поверхню. Універсальний алгоритм трьох команд – К123 / Ю. Д. Копаниця // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2012. – Вип. 20. – С. 105-119. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2012_20_13.
 7. Кочетов Г. М. Вивчення стійкості відходів очищення стічних вод, які містять сполуки міді / А. М. Тугай, Г. М. Кочетов, Г. М. Самченко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2012. – Вип. 20. – С. 66-70. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2012_20_8.
 8. Поляков В. Л. Оцінка фільтраційних деформацій незв’язних ґрунтів на прикладі самовиливної свердловини / В. Л. Поляков // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2012. – Вип. 18. – С. 92-100. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2012_18_11.
 9. Поляков В. Л. Расчет установ
  ившегося действия системы дрен-увлажнителей в условиях интенсивного испарения / В. Л. Поляков // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2012. – Вип. 20. – С. 80-87. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2012_20_10.
 10. Таварткіладзе І. М. Струминні аератори в установці “Імтех” / І. М. Таварткіладзе, І. В. Степанюк, О. М. Нечипор // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2012. – Вип. 18. – С. 60-76. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2012_18_8.
 11. Хоружий П. Д. Врахування зміни гідравлічних характеристик споруд при розрахунках подачі води із свердловин / П. Д. Хоружий, Т. П. Хомутецька // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2012. – Вип. 18. – С. 22-29. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2012_18_4.
 12. Юрков Є. В. Застосування недообпаленого доломіту для коригування pH води / Є. В. Юрков, О. Д. Юрков // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2012. – Вип. 18. – С. 30-40. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2012_18_5.
 13. Юрков Е. В. Установка башенного типа для обезжелезивания воды / Е. В. Юрков, А. Д. Юрков // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2012. – Вип. 20. – С. 32-37. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVVG_2012_20_5.