Кафедра дизайну архітектурного середовища

Загальна інформація

Кваліфікація – комплексне середовищне проектування архітектурних і містобудівних об’єктів; архітектурне і художнє проектування благоустрою і обладнання міських і ландшафтних територій; проектування інтер’єрів та їх обладнання; архітектурне проектування і художнє конструювання малих архітектурних форм, елементів благоустрою та інформаційно-візуального оформлення архітектурного та міського середовища.

  Тімохін  Віктор Олександрович – завідувач кафедри дизайну архітектурного середовища.(044) 241-54-24, кімн. 202 (архітектурний корпус)

 

По закінченню 4,5 років навчання студенти отримують диплом з присвоєнням кваліфікації «Бакалавр архітектури». По закінченню 6-річного терміну архітектурної освіти студенти, що навчаються за програмою спеціаліста, отримують диплом з присвоєнням кваліфікації «Архітектор-дизайнер» і правом проектування містобудівних і архітектурних середовищних об’єктів; студенти, що закінчили магістерську програму, отримують диплом і кваліфікацію «Магістр архітектури» й окрім проектування, можуть займатися викладанням у середніх і вищих навчальних закладах, а також науковими дослідженнями в галузі архітектури, містобудування й дизайну. Підготовку очолює кафедра «Дизайн архітектурного середовища», яка більш ніж 20 років здійснює підготовку аспірантів, випуск бакалаврів і магістрів архітектури, архітекторів-дизайнерів. За цей строк кафедра випустила більш ніж 1300 фахівців, які успішно працюють за спеціальністю в архітектурних, містобудівних і дизайнерських організаціях і установах в Україні та в інших країнах. Багато з них успішно закінчили аспірантуру й працюють викладачами і науковими працівниками в університетах України. На кафедрі працюють 9 кандидатів архітектури і доцентів, заслужений архітектор України, лауреат Державної премії України, провідні архітектори Києва. Очолює кафедру доктор архітектури, професор, дійсний член Української академії архітектури. Кафедра є методичним центром, який сприяв відкриттю спеціальності «Дизайн архітектурного середовища» на 10 архітектурних факультетах України. Викладачі кафедри приймають безпосередню участь у розробці Державних стандартів з архітектурної освіти, у публікації підручників, навчальних посібників та інших методичних матеріалів. Студенти кафедри беруть активну участь у наукових конференціях і архітектурних конкурсах, в тому числі міжнародних, заслужено отримуючи на них високі нагороди. Починаючи з 1991 р. студенти кафедри були учасниками 21 огляду-конкурсу випускників архітектурних шкіл України, а також 5 міжнародних дизайн-форумів, що проводила Харківська державна академія дизайну.

Наукова діяльність

  • Методи гармонізації архітектурного і міського середовища (зав. каф., д. арх., проф. В.О.Тімохін, к. арх., доц. Н.М. Шебек, канд. арх., доц. О.С. Зінов’єва, асис. А.С. Андрощук);
  • Засоби дослідження і проектування інтер`єрів та внутрішнього обладнання житлових, громадських, промислових і мобільних будівель і споруд (доц. Н.Ю. Житкова, канд. арх., доц. Г.Л. Ковальська, канд. арх., доц. Ю.С. Рябець, канд. арх., доц. В.О. Праслова, ст. викл. О.В. Іванченко, ст. викл. О.П. Чудутова, асис. Н.Г. Чернятевич);

читати далі

Навчальна та методична діяльність

– Архітектурне проектування 1-5 курси – провідні викладачі кафедри (проф., д. арх. Шебек Н.М., доц., канд. арх. Рябець Ю.С., доц., канд. арх. Праслова В.О., доц., канд. арх. Ковальська Г.Л., доц., канд. арх. Ольховська О.В., доц., канд. арх. Зінов’єва О.С., доц. Житкова Н.Ю., доц., канд. арх. Вергезов О.Г., ст. викл. Іванченко О.В., ст. викл. Чудутова О.П., доц. Завада В.Т., доц. Маркман П.Ф. та асистенти)

читати далі

Фотозвіт з роботи ДЕК на кафедрі дизайну архітектурного середовища.

Вітаємо випускників кафедри дизайну архітектурного середовища, бажаємо подальшої плідної праці в проектних організаціях та наукових установах.

читати далі