Кафедра економічної теорії, обліку та оподаткування

Про кафедру

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів на всіх факультетах університету. Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Володимир Миколайович Лич.

В науково-дослідній роботі колектив кафедри основну увагу зосередив на розробці проблем еволюції людського капіталу України, господарського механізму вітчизняної економіки, інвестиційної політики, розвитку світової економіки, підвищення ефективності використання трудового потенціалу будівельного комплексу та АПК, соціального захисту населення.

За останні роки співробітниками кафедри опубліковано більше 400 наукових та навчально-методичних робіт, у тому числі 7 навчальних посібника.  Значна увага приділяється методичному забезпеченню самостійної роботи студентів.

Кафедра економічної теорії є головною кафедрою в підготовці студентів спеціальності Облік і оподаткування.

З іншою інформацією кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування можна  ознайомитись на сторінці кафедри у мережі Google +  за посиланням:https://plus.google.com/u/0/105309749826142074920

З науковими працями кафедри можна ознайомитись на сторінці кафедри у мережі Google +  за посиланням:https://plus.google.com/collection/8TOIOF

Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор, заслужений професор КНУБА, заслужений працівник освіти України, Володимир Миколайович Лич.

Народився 15 жовтня 1951 р. Після проходження військової служби на ВМФ (1969-1972) отримав вищу освіту на економічному факультеті Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. З 1978 р. по теперішній час працює в Київському національному університеті будівництва і архітектури асистентом, доцентом (1984 р.), завідувачем кафедри (1994 р.). В 1998-2004 рр. працював на керівних посадах у Науково-дослідному економічному інституті Міністерства  економіки України.

В червні 1984 р. захистив кандидатську дисертацію, в грудні 2005 р. – докторську. Вчене звання професора присвоєно у 2005 р. Творчий доробок В.М.Лича – це понад 150 наукових праць, навчальні посібники, монографії. Під його керівництвом підготовлено 1 доктор та 11 кандидатів економічних наук.

читати далі

Наукова діяльність

Монографія «Людський капітал України: стан, проблеми, перспективи відтворення» / За ред.: В. М. Лича / Київ: КНУБА, 2009.

Сучасний стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку та економічного аналізу діяльності підприємств в Україні: монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук Л.І. Антошкіної. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2016. – 240 с.

Ринкова економіка: теоретичні основи генезису Монографія./ Під. Ред. Федоренка В.Г. Київ, 2016 – 283с.

Економіка інтелектуального капіталу: сутність та особливості формування у будівництві. Колективна монографія. / за заг.ред. В.М. Лича. КНУБА. К.: – 2017. – 196 с.

 

читати далі

Навчальна та методична діяльність

Кафедра економічної теорії викладає навчальні дисципліни на всіх факультетах КНУБА.

Навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі економічної теорії

 1. Основи економічної теорії.
 2. Основи економіки.
 3. Теоретичні основи економічної теорії
 4. Історія економіки та економічної думки.
 5. Макроекономіка.
 6. Мікроекономіка.
 7. Основи мікро- та макроекономіки.
 8. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств.
 9. Інноваційний розвиток підприємства.
 10. Глобальна економіка.
 11. Міжнародна економіка.
 12. Міжнародні економічні відносини.
 13. Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності.
 14. Основи підприємництва і малого бізнесу.
 15. Публічне адміністрування.
 16. Економіка праці і соціально-трудових відносин.
 17. Потенціал і розвиток підприємства.
 18. Інтелектуальний бізнес.
 19. Управління інноваціями.
 20. Стратегія підприємства.
 21. Економіка та організація інноваційної діяльності.
 22. Планування і контроль на підприємстві.

читати далі

Викладацький та допоміжний склад

 читати далі

Контактні дані

Кабінет 337 – завідувач кафедри;

кабінет 335 – навчально-методичний кабінет,

кабінет 339 – викладацька.

тел. – 044-241-55-71, 044-241-54-77

e-mail кapitall335@ukr.net

Матеріальна база

Структурним підрозділом кафедри є навчально-методичний кабінет – № 335.