Кафедра економічної теорії

Про кафедру

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів на всіх факультетах університету. Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Володимир Миколайович Лич.

В науково-дослідній роботі колектив кафедри основну увагу зосередив на розробці проблем еволюції людського капіталу України, господарського механізму вітчизняної економіки, інвестиційної політики, розвитку світової економіки, підвищення ефективності використання трудового потенціалу будівельного комплексу та АПК, соціального захисту населення.

Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, Володимир Миколайович Лич.

Народився 15 жовтня 1951 р. Після проходження військової служби на ВМФ (1969-1972) отримав вищу освіту на економічному факультеті Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. З 1978 р. по теперішній час працює в Київському національному університеті будівництва і архітектури асистентом, доцентом (1984 р.), завідувачем кафедри (1994 р.). В 1998-2004 рр. працював на керівних посадах у Науково-дослідному економічному інституті Міністерства  економіки України.

В червні 1984 р. захистив кандидатську дисертацію, в грудні 2005 р. – докторську. Вчене звання професора присвоєно у 2005 р. Творчий доробок В.М.Лича – це понад 100 наукових праць, навчальні посібники, монографії. Під його керівництвом підготовлено 1 доктор та 10 кандидатів економічних наук.

читати далі

Наукова діяльність

Монографія «Людський капітал України: стан, проблеми, перспективи відтворення» / За ред.: В. М. Лича / Київ: КНУБА, 2009.

Сучасний стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку та економічного аналізу діяльності підприємств в Україні: монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук Л.І. Антошкіної. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2016. – 240 с.

Ринкова економіка: теоретичні основи генезису Монографія./ Під. Ред. Федоренка В.Г. Київ, 2016 – 283с.

Економіка інтелектуального капіталу: сутність та особливості формування у будівництві. Колективна монографія. / за заг.ред. В.М. Лича. КНУБА. К.: – 2017. – 196 с.

читати далі

Навчальна та методична діяльність

Кафедра економічної теорії викладає навчальні дисципліни на всіх факультетах КНУБА.

Навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі економічної теорії

 1. Основи економічної теорії.
 2. Основи економіки.
 3. Історія економіки та економічної думки.
 4. Макроекономіка.
 5. Мікроекономіка.
 6. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств.
 7. Інноваційний розвиток підприємства.
 8. Глобальна економіка.
 9. Міжнародна економіка.
 10. Міжнародні економічні відносини.
 11. Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності.
 12. Основи підприємництва.
 13. Публічне адміністрування.
 14. Економіка праці і соціально-трудових відносин.
 15. Основи соціально-економічного розвитку.
 16. Потенціал і розвиток підприємства.
 17. Інтелектуальний бізнес.
 18. Основи мікро- та макроекономіки.
 19. Управління інноваціями.

читати далі

Викладацький та допоміжний склад

 читати далі

Контактні дані

Кабінет 337 – завідувач кафедри;

кабінет 335 – навчально-методичний кабінет,

кабінет 339 – викладацька.

тел. – 044-241-55-71, 044-241-54-77

e-mail кapitall335@ukr.net

Матеріальна база

Структурним підрозділом кафедри є навчально-методичний кабінет – № 335.