Загальна інформація кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів на всіх факультетах університету. Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, заслужений професор КНУБА, Володимир Миколайович Лич.

В науково-дослідній роботі колектив кафедри основну увагу зосередив на розробці проблем еволюції людського капіталу України, господарського механізму вітчизняної економіки, інвестиційної політики, розвитку світової економіки, підвищення ефективності використання трудового потенціалу будівельного комплексу та АПК, соціального захисту населення.

За останні роки співробітниками кафедри опубліковано більше 400 наукових та навчально-методичних робіт, у тому числі 8 навчальних посібника.  Значна увага приділяється методичному забезпеченню самостійної роботи студентів.

З іншою інформацією кафедри економічної теорії можна  ознайомитись на сторінці кафедри у мережі Google +  за посиланням:

https://plus.google.com/u/0/105309749826142074920

З науковими працями кафедри можна ознайомитись на сторінці кафедри у мережі Google +  за посиланням:https://plus.google.com/collection/8TOIOF

 

Кафедра економічної теорії є головною кафедрою в підготовці студентів спеціальності Облік і оподаткування.

Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор, заслужений професор КНУБА, заслужений працівник освіти України, Володимир Миколайович Лич.

Народився 15 жовтня 1951 р. Після проходження військової служби на ВМФ (1969-1972) отримав вищу освіту на економічному факультеті Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. З 1978 р. по теперішній час працює в Київському національному університеті будівництва і архітектури асистентом, доцентом (1984 р.), завідувачем кафедри (1994 р.). В 1998-2004 рр. працював на керівних посадах у Науково-дослідному економічному інституті Міністерства  економіки України.

В червні 1984 р. захистив кандидатську дисертацію, в грудні 2005 р. – докторську. Вчене звання професора присвоєно у 2005 р. Творчий доробок В.М.Лича – це понад 150 наукових праць, навчальні посібники, монографії. Під його керівництвом підготовлено 1 доктор та 11 кандидатів економічних наук.

 Наукові дослідження ведуться за такими напрямами:

  • «Інтелектуальний капітал підприємств будівельного комплексу  України: стан, проблеми, перспективи відтворення» (доктор економічних наук, професор В.М. Лич, кандидат економічних наук, доцент Ю.Б. Чернявська, кандидат економічних наук, доцент О.П. Омельяненко, асистент Н.В.Філіппова, здобувач М.М. Зінченко);
  • формування ефективного інвестиційного механізму розширеного відтворення благ та послуг в Україні (доктор економічних наук, професор  П.М. Куліков, кандидат економічних наук, доцент В.Д. Скиценко, кандидат економічних наук, доцент Б.Е. Головаш, кандидат економічних наук, доцент А.В. Гольда);
  • соціальний захист населення в процесі становлення ринкових відносин (кандидат економічних наук, доцент В.В. Гончаров, кандидат економічних наук, доцент О.О. Мостовенко, кандидат економічних наук, доцент Ю.О. Юрченко).

 

Історія кафедри

Кафедра економічної теорії (політекономії) заснована у 1955 році. Від дня створення і до 1987 року розбудовою кафедри беззмінно керував видатний український вчений-економіст, педагог, заслужений працівник вищої школи України, доктор економічних наук, професор Яків Устинович Лінійчук.

З 1987 по 1993 роки завідувачем кафедри був професор, кандидат економічних наук, академік Академії економічних наук Володимир Іванович Науменко. З 1994 року кафедру очолює доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Володимир Миколайович Лич.

Кафедра відома не тільки в Україні, але й за її межами, як активний розробник і впровадник у практику освітньо-виховної діяльності активних методів навчання, високоякісними дослідженнями найбільш актуальних макроекономічних проблем.

Велика увага приділяється вихованню студентської молоді. Щорічно більше 20 студентів приймають участь у науково-практичних конференціях КНУБА, готується команда з 5-ти чоловік на олімпіаду з основ економічної теорії. Кращі студентські наукові роботи рекомендуються до участі в наукових конференціях різних рівнів.

На кафедрі організовані та плідно працюють під керівництвом викладачів 6-ть наукових гуртків. Проводяться круглі столи, на яких студенти разом з викладачами розглядають, обговорюють і дискутують на економічні теми.

Викладачами кафедри опубліковано 2 монографії,  навчальні посібники, навчально-методичні розробки. Щорічно у провідних економічних виданнях друкується 10 більше статей. Викладачі та аспіранти кафедри приймають активну участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах не тільки в Україні, але й за кордоном, рецензування монографій, дисертацій, статей. На кафедрі підготовлено та успішно захищено 2 докторські та більше 30 кандидатських дисертацій.