Кафедра інженерної геодезії

Питання для вступників на ступінь магістр

Про кафедру

Кафедра інженерної геодезії є випускаючою кафедрою для студентів спеціальності «Геодезія і землеустрій» та магістрів за спеціальністю «Геодезія». Веде підготовку докторантів та аспірантів за спеціальністю «Геодезія та землеустрій». Кафедра викладає навчальні дисципліни по геодезії на факультетах: Геоінформаційних систем і управління територіями, Будівельному, Будівельно-технологічному, Архітектурному, Інженерних систем та екології.

 Історія кафедри

З 1998 р. кафедру очолює д.т.н., проф.. Войтенко С.П.  Степан Петрович приділяє велику увагу міжнародним зв’язкам з вченими Швеції, Польщі, Німеччини, Росії, Білорусії, США, Латвії, Узбекистану, Вірменії та інш. країн.

За останні роки кафедрою підготовлено 10 докторів та 27 кандидатів наук як для потреб самої кафедри, так і інших вузів України.

За останні роки кафедру оснащено новітнім геодезичним обладнанням, що дало змогу значно підвищити якість підготовки фахівців з геодезії.

Кафедра проводить значний обсяг науково-дослідних робіт по геодезичному забезпеченню зведення інженерних споруд: великих мостів, телевеж, житлових і промислових будинків, Олімпійського стадіону та інш.

докладніше

Інформація про завідуючого кафедрою

 

ВОЙТЕНКО Степан Петрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інженерної геодезії (1998).

Заслужений працівник народної освіти України (1999) академік Академії наук вищої освіти України, заслужений професор КНУБА (2016).

докладніше

Перспективи для  студентів

Формування особистості людини відбувається під впливом різноманітних факторів, не останнім з яких є освіта.

Університет в цілому і кафедра зокрема, ставить перед собою мету всебічного розвитку студента як особистості, розвиток його талантів, виховання високих моральних принципів, формування громадянина, здатного до свідомого суспільного вибору задля збагачення інтелектуального, творчого, культурного потенціалу нації. Тобто в процесі навчання відпрацьовуються вміння і навики для досягнення випускниками високих цілей.

Матеріальна база кафедри забезпечує обізнаність у сучасних технологіях в галузі.

Дуже важливим етапом є проходження навчальних та виробничих практик, в процесі яких студенти, а в  майбутньому керівники та виробничники, виконують весь цикл робіт за спеціальністю і набувають навичок організації, управління та контролю.

Співпраця

Кафедра інженерної геодезії співпрацює з такими вузами та організаціями як: Укрметстандарт, НДІ геодезії і картографії, Укргеодезмарк, ПАТ «Київметробуд», Київоргбуд, Київміськбуд «Київгеоінформатика», «ДНВП Картографія», «Укргеоінформатика», «УкрДАГП», Національний університет «Львівська політехніка»,  Національний університет біоресурсів і природокористування, Національний університет ім. Т.Г.Шевченка, Національний авіаційний університет, Одеська державна академія будівництва та архітектури,  Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій, ПрАТ «Систем Солюшнс», Держгеокадастр, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», Головна астрономічна обсерваторія НАН України та інш. відкриває великі перспективи перед випускниками.

Видавнича діяльність

На кафедрі видається науково-технічний збірник «Інженерна геодезія», в якому висвітлені питання теорії та практики з геодезії, інженерної геодезії, фотограмметрії та дистанційного зондування, геоінформаційних систем і технологій, землевпорядкування, кадастру, містобудування та прикладної математики.

Більше інформації, попередні випуски, вимоги до оформлення статей  можете знайти на сайті збірника за посиланням науково-технічний збірник «Інженерна Геодезія”

Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри спрямована за напрямками:

 • розробка технології побудови інженерно-геодезичних мереж при зведені та експлуатації інженерних споруд;
 • математичного оброблення геодезичних вимірів;
 • інженерно-геодезичного забезпечення будівельно-монтажних робіт;
 • дослідження деформацій інженерних споруд;
 • теорія та практика інженерно-геодезичних вишукувань.

Викладачами кафедри виконувались:

 • спостереження за деформаціями магістрального газопроводу «Братство» у зсувних районах Карпат (М.Г. Відуєв, П.Г.Шевердін);
 • розробка методів вхідного контролю геометричних параметрів реакторних відділень АЕС (П.І.Баран, С.П.Войтенко);
 • розроблено і впроваджено на 4-му блоці Рівненської АЕС технологію безприпускового монтажу устаткування реакторного відділення (П.І.Баран, С.П.Войтенко);
 • спостереження за деформаціями Обухівського біохімзаводу (В.С. Старовєров, В.С. Корпас);
 • визначенню геометричних параметрів лінійного прискорювача елементарних частинок інституту фізики АН УРСР (В.С. Старовєров, М.І. Тарасенко);
 • геодезичне забезпечення зведення телевеж у м.Києві, Кіровоградського та Ізмаїльського телецентрів (П.І. Баран, С.П. Войтенко, В.Д. Мінаков);
 • дослідження деформацій покрівлі 4-го блоку Чорнобильської АЕС (С.П. Войтенко, О.М. Самойленко;
 • інженерно-геодезичне забезпечення реконструкції спорткомплексу «Олімпійський» (С.П. Войтенко, Р.В. Шульц) та інш.

Переглянути інформацію про публікації та участь в конференціях

Навчальна та методична діяльність

Факультети (групи), що проходять навчання: факультет ГІСУТ  – спеціальність «Геодезія та землеустрій»  ГД- 1к – 5 к.

Будівельний факультет – спец. ПЦБ –  БУД – 1к., спец. МО   1к., спец. МБГ –  1к. , факультет архітектурний – АРХ – 1к., факультет інженерних систем та екології –  спец.ТВ, ВВ, ГБ – 1к., ЕК – 1к. , факультет будівельно-технологічний – спец. ТБКВМ – 1к.

Навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі інженерної геодезії

 Для спеціальності ГД, ГСТ. ЗіК

 1. Геодезія
 2. Математична обробка геодезичних вимірювань
 3. Метрологія та стандартизація
 4. GPS-технології
 5. Інженерна геодезія
 6. Вища геодезія
 7. Високоточні інженерно-геодезичні вимірювання
 8. Інженерна фотограмметрія
 9. Дисципліни вільного вибору
 10. Практикум з інженерної геодезії
 11. Учбовий практикум з геодезії
 12. Учбовий практикум з інженерної геодезії

Для спеціальності БУД, МБГ, ТВ, ВВ, ТБКВМ

 1. Інженерна геодезія
 2. Учбовий практикум з інженерної геодезії

Для спеціальності МО, АРХ

 1. Основи геодезії
 2. Учбовий практикум з основ геодезії

Для спеціальності ЕК (екологія)

 1. Топографія з основами картографії
 2. Топографічний практикум

Переглянути інформацію про підготовлені на кафедрі підручники, методичні вказівки і тп.

Матеріальна база кафедри

На кафедра інженерної геодезії  є лабораторія інженерної геодезії з трьома відділами:

 1. Інженерної геодезії (ауд. 18,19,20);
 2. Електронних геодезичних приладів (ауд.21);
 3. Математичного оброблення геодезичних вимірювань та ГНСС (ауд.217).

Лабораторія «інженерна геодезія»  (а. 20, 21, 217) оснащена сучасними геодезичними приладами до складу яких входять оптичні і електронні прилади:

Оптичні прилади:
1) Нівеліри: Н3, Н3К, НС3, 2Н10Л, 2Н10КЛ, Н0,5, 2Н3Л  –   110 шт.
2) Теодоліти: 2Т30, Т30, 2Т30П           –   94 шт.
3) Теодоліти: Т5, 2Т5К, Т5В, 3Т5КП   –  34 шт.
4) Теодоліти: Т2, 2Т2, 3Т2КП               –  30 шт.
5) Світлодальномір СТ5                       –   6 шт.

Електронні прилади
1) Нівелір DINI 22 – 1 шт.  цифровий
2) Нівелір SDL 30 – 2 шт.    цифровий
3) Тахеометри:

 • ТА5Р –  2 комп.
 • TRimbL – 2 шт.
 • TSR – 405 – 3 шт.
 • TopcoN – 1 шт.
 • ТМ – 30 1 шт.
 • SET – 1030R3 – 1 шт.

4) Геодезичне забезпечення супутникового позиціонування

 • GPS приймач Pro Mark 2 – 1 компл.
 • GNSS приймач Leica “Sistem 1200” – 1 компл.

5) Рулетка DiSTOA5 – 6  шт.
6) Трасошукач DiGiCAT – 2 шт.
7) Електронний планіметр – 2 шт.

ауд. 21.  Практичні заняття

ауд. 217. Практичні заняття

Практика з інженерної геодезії

ауд. 21. Сучасні електронні геодезичні  прилади

Викладацький та допоміжний склад

Войтенко Степан Петрович – завідувач кафедри, професор, д.т.н.  кімн. 204 (ІІІ корпус) (тел. 249-72-51)
Старовєров Володимир Сергійович – професор, к.т.н. кімн. 213 тел. 249-72-55
Кузьмич Олександр Йосипович – професор, к.т.н., кімн. 213 тел. 249-72-55
Ісаєв Олександр Павлович – доцент, к.т.н., кімн. 213, 249-72-55
Литвин Григорій Михайлович – доцент, к.т.н., кімн. 215 тел. 241-55-24
Чопенко Євген Федорович – доцент, к.т.н.,  кімн. 215 тел. 241-55-24
Лапицький Ігор Володимирович –  доцент, к.т.н.,  кімн. 215 тел. 241-55-24
Дем’яненко Роман Анатолійович –  доцент, к.т.н.,  кімн. 208 тел. 241-55-24
Адаменко Олександр Вікторович –   доцент, к.т.н.,  кімн. 208 тел. 241-55-24
Анненков Андрій Олександрович – доцент, к.т.н.,  кімн. 208 тел. 241-55-24
Гуляєв Юрій Федорович – доцент,  кімн. 215 тел. 241-55-24
Медведський Юрій Вікторович – к.т.н., асистент, кімн.208 тел. 241-55-24
Чуланов Петро Олександрович – старший викладач,  кімн.208 тел. 241-55-24
Ковальов Микола В’ячеславович – старший викладач, кімн.208, тел. 241-55-24
Шудра Наталія Сергіївна – старший викладач, кімн.16, тел.249-72-51
Циколенко Олена Василівна – асистент, кімн.208, тел.241-55-24
Бондар Світлана Андріївна – асистент,  кімн.208, тел.241-55-24
Стрілець Валентина Станіславівна – асистент, кімн.208  тел. 241-55-24

 Допоміжний склад

Ремішевський Олег Леонідович – завідувач лабораторії,кімн. 16, тел. 249-72-51
Іванченко Тетяна Михайлівна – старший лаборант, кімн. 16, тел. 249 -72 – 51
Чухарев Володимир Віталійович – інженер 1 категорії, кімн.217 тел. 249 -72 – 51
Гончаренко Дмитро Олександрович –  інженер 1 категорії, кімн.21 тел. 249 -72 – 51

Контактні дані

 

Адреса: 3-й учбовий корпус, вул. Освіти, 5.
mail: chulanov.po@knuba.edu.ua
Завідувач кафедри: к. 204
тел. 249-72-51
Професори кафедри: к. 213:
тел. 249-72-55.
Кімната викладачів: к. 208, 215:
тел. 241-55-24.
Завідувач лабораторії: к. 16
:
тел. 249-72-51.