Кафедра інформаційних технологій

Про кафедру

Кафедра створена у 1976 р. Вона мала назву кафедра «Автоматизованих систем управління» (АСУ). За роки діяльності кафедра «Інформаційних технологій» декілька разів змінювала назву. Так, у 1987 р. – перейменована на кафедру «Систем автоматизованого проектування та управління» (САПУ), а наказом № 80 від 11.04.2001 р. кафедра Систем автоматизації проектування та управління була перейменована в кафедру інформаційних технологій (КІТ).

Кафедра інформаційних технологій забезпечує підготовку бакалаврів, та магістрів за спеціальностями: 122 – «Комп’ютерні науки» 126 – «Інформаційні системи і технології»; 015 – «Професійна освіта». Викладає ряд дисциплін для спеціальностей 125 – «Кібербезпека», 123 – «Комп’ютерна інженерія». На кафедрі працює 24 викладачі з яких: 5 професорів; 11 доцентів; 3 старших викладача та 5 асистентів.


Завідувач кафедри – Цюцюра Світлана Володимирівна, доктор техн. наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій, академік академії будівництва України. Захистила одного доктора технічних наук та чотирьох кандидатів технічних наук

Тел.: 241-55-07, 245-48-32

e-mail: it.knuba@gmail.com

Автор понад 250 праць серед яких 7 навчальних посібників, 1 монографія.

Напрями наукової діяльності – управління інвестиційними, інноваційними, ІТ-проектами та програмами розвитку; розроблення експертних систем та систем підтримки прийняття рішень, розроблення систем управління з атестації кадрів; інформаційні технології розроблення стандартів, підсистем ліцензування та акредитації; оптимізація логістичних процесів та ланцюгових постачань.

читати далі

Наукова діяльність

29-30 березня на кафедрі інформаційних технологій відбудеться VI-та Міжнародна науково-практична конференція “Управління розвитком технологій” на тему: “Інформаційні технології розвитку змісту освіти”. Детальніше…

20 квітня 2018 року за участю кафедри ІТ був проведений форум роботодавців для студентів за спеціальністю комп’ютерні науки. Детальніше…

 

 

На кафедрі ведуться наукові дослідження за напрямами:

 • інтелектуальна інформаційно-координаційна система логістичного управління будівництвом (керівник – Цюцюра С.В., Хроленко В.М.)
 • управління інвестиційними, інноваційними, ІТ проектами та бюджетними програмами розвитку; розроблення експертних систем та систем підтримки прийняття рішень, систем документообігу атестації кадрів; оптимізація логістичних процесів ланцюгів постачань (керівник – Цюцюра С.В., Цюцюра М.І., Бородавка Є.В.);
 • розроблення методології управління організаціями та створення інформаційно-управляючих систем (керівник – Цюцюра С.В., Цюцюра М.І., Лященко Т.О.);
 • розвиток та впровадження методології інформаційних систем на базі хмарних технологій (керівник – Цюцюра М.І., Хроленко В.М., Резнік Р.С);

читати далі

Навчальна та методична діяльність підрозділу

Навчально-методичні матеріали дисциплін, які викладаються кафедрою ІТ, розміщені на ресурсі org2.

Освітньо-професійні програми навчання бакалаврів та магістрів:

015_Професійна освіта ОПП МАГ

121_ІПЗ_МАГ

122_КН_БАК

122_КН_МАГ

126_ІСТ_БАК

126_ІСТ_МАГ

Групи, що проходять навчання: КН (ІУСТ),ІСТ (ІТЕП), ПНК, БІКС, КСМ.

На кафедрі викладається 96 дисциплін, серед них:

 1. Автоматизовані системи організаційного управління.
 2. Алгоритмiзацiя та програмування.
 3. Адміністрування та супровід ІУСТ та СП в будівництві.
 4. Бази даних.
 5. Веб-технологii та веб-дизайн
 6. Взаємозамінність, стандартизація і технологічні вимірювання.
 7. Вступ до спеціальності.
 8. Ергономіка iнформацiйних  технологій.
 9. Електронний документообіг в ІС управління будівництвом.
 10. Захист даних в інформаційних системах

читати далі

Викладацький та допоміжний склад

читати далі

Контактні дані

Приміщення кафедри розташовані на третьому поверсі прибудови:

кабінет завідувача кафедри – к. 375, методичний кабінет, секретар – к. 373,

мультимедійні лекційні аудиторії: а. 345, 36, 368

комп’ютерні класи: а. 371, 374, 459

кімнати викладачів: к. 361-а, 370, 372, 373, 376

завідувач кафедри – Цюцюра Світлана Володимирівна, 245-48-32, внутр. 5-07,

секретар кафедри – Карасьова Людмила Вікторівна, 241-55-07, внутр. 5-07,

завідувач лабораторією – Шаленко Олег Миколайович, 241-55-57, внутр. 5-57.