Кафедра інформаційних технологій

Про кафедру

Кафедра створена у 1976 р. Вона мала назву кафедра «Автоматизованих систем управління» (АСУ). За роки діяльності кафедра «Інформаційних технологій» декілька разів змінювала назву. Так, у 1987 р. – перейменована на кафедру «Систем автоматизованого проектування та управління» (САПУ), а наказом № 80 від 11.04.2001 р. кафедра Систем автоматизації проектування та управління була перейменована в кафедру інформаційних технологій (КІТ).

Кафедра інформаційних технологій забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями: 122 – «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»; 015 – «Професійна освіта»; 125 – «Кібербезпека», 123 – «Комп’ютерна інженерія». На кафедрі працюють 28 викладачів з яких: 4 професори; 15 доцентів; 3 старших викладача та 6 асистентів.

Завідувач кафедри – Цюцюра Світлана Володимирівна, доктор техн. наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій, академік академії будівництва України. Захистила чотирьох кандидатів технічних наук

Тел.: 245-48-32

e-mail: it.knuba@gmail.com

Автор понад 220 праць серед яких 7 навчальних посібників, 1 монографія.

Напрям наукової діяльності – управління інвестиційними, інноваційними, ІТ  проектами та бюджетними програмами розвитку; розроблення експертних систем та систем підтримки прийняття рішень, систем документообігу атестації кадрів; інформаційні технології розроблення стандартів, підсистем ліцензування та акредитації; оптимізація логістичних процесів ланцюгів постачань.

читати далі

Наукова діяльність

На кафедрі ведуться наукові дослідження за напрямами:

  • управління інвестиційними, інноваційними, ІТ проектами та бюджетними програмами розвитку; розроблення експертних систем та систем підтримки прийняття рішень, систем документообігу атестації кадрів; оптимізація логістичних процесів ланцюгів постачань (керівник – Цюцюра С.В.; Терентьєв О.О., Цюцюра М.І., Бородавка Є.В.);
  • розроблення методології управління організаціями та створення інформаційно-управляючих систем (керівник – Цюцюра С.В., Федусенко А.О., Цюцюра М.І., Лященко Т.О.);
  • розвиток та впровадження методології інформаційних систем на базі хмарних технологій (керівник – Цюцюра М.І., Хроленко В.М., Котетунов В.Ю., Резнік Р.С);
  • розроблення науково-методичних засад побудови інформаційних технологій управління діяльністю підприємств та організацій (керівник – Терентьєв О.О., Цюцюра М.І., Пороховніченко І.А., Кулеба М.Б.);

читати далі

Навчальна та методична діяльність підрозділу

Групи, що проходять навчання: КН (ІУСТ, ІТЕП), ПНК, БІКС, КСМ.

На кафедрі викладається 136 дисциплін, найголовніші серед них:

  1. Автоматизовані системи організаційного управління
  2. Алгоритмiзацiя та програмування
  3. Бази даних
  4. Веб-технологii та веб-дизайн
  5. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання
  6. Вступ до спецiальностi
  7. Ергономiка iнформацiйних  технологiй
  8. Захист даних в iнформаційних системах
  9. Інженерiя програмного захисту
  10. Інструментальні програмні засоби розробки ІУС

читати далі

Викладацький та допоміжний склад

читати далі

Контактні дані

Приміщення кафедри розташовані на третьому поверсі прибудови:

кабінет завідувача кафедри – к. 375, методичний кабінет, секретар – к. 373,

кімнати викладачів: к. 361-а, 366-б, 370, 372, 373, 375-а, 376,

комп’ютерні класи: а. 371, 374, 470, 472, 457, 459,

мультимедійні лекційні аудиторії: а. 345, 347, 366 та 368,

кімната аспірантів – а.361.

завідувач кафедри – Цюцюра Світлана Володимирівна, 245-48-32, внутр. 5-07,

секретар кафедри – Карасьова Людмила Вікторівна, 241-55-07, внутр. 5-07,

завідувач лабораторією – Шаленко Олег Миколайович, 241-55-57, внутр. 5-57.