Кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики

Про кафедру

Кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики є випускаючою кафедрою в галузі знань «Інформаційні технології», яка забезпечує підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальностями: 122 – «Комп’ютерні науки», спеціалізація – Інформаційні технології проектування (ІТЕП), 126 – «Інформаційні системи і технології».

Викладає ряд дисциплін для спеціальностей: 125 – «Кібербезпека», 123 – «Комп’ютерна інженерія», 015 – «Професійна освіта», 191 – «Архітектура та містобудування», 192 – «Будівництво та цивільна інженерія».

Ключові напрями, за якими здійснюється підготовка випускників спеціальності – математика; сучасні мови об`єктно-орієнтованого програмування і середовищ розробки; схемотехніка; операційні системи; організація баз даних та знань; системний аналіз і експертні системи; геометричне моделювання і комп`ютерна 3D-графіка; Web-програмування, створення сайтів і порталів; теоретична і будівельна механіка, проектування і розрахунки фундаментів, металевих та дерев`яних конструкцій будівель та споруд; моделювання систем; сучасні архітектурно-будівельні системи і технології автоматизованого проектування і управління.

На кафедрі ведеться підготовка аспірантів та докторантів по спеціальності – 05.13.06 “Інформаційні технології”.

На кафедрі працює постійно діючий науково-практичний семінар «Сучасні інформаційні технології в складних системах управління та їх аналітичне та програмне забезпечення», в яких приймають участь викладачі, аспіранти та студенти, а також представники інших установ та організацій.

читати далі

Наукова діяльність

Починаючи з 2002 р. та по теперішній час кафедра співпрацює з Державним підприємством «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва ім. В.С. Балицького» Мінрегіону України в напрямку науково-дослідних, вишукувальних, конструкторських робіт. Керівники НДР: завідувач кафедри – д.т.н., професор Міхайленко В.М., головний науковий консультант, с.н.с. – д.т.н., професор Терентьєв О.О.

За результатами наукової діяльності в 2017 році був отриманий акт впровадженння на тему: «Інтелектуальні інформаційні технології системи діагностики технічного стану об’єктів будівництва», виконавцями яких є всі викладачі, аспіранти і докторанти кафедри.

В рамках програми Еразмус+ Міжнародного проекту «GameHub (University-enterprises cooperation in game industry in Ukraine»): співпраця університетів і підприємств в ігровій індустрії в Україні, на кафедрі проводяться учбові заняття для студентів спеціальності: 122 – «Комп’ютерні науки», 126 – «Інформаційні системи і технології», 125 – «Кібербезпека», 123 – «Комп’ютерна інженерія», керівник проекту – д.т.н., професор Терентьєв О.О.

На кафедрі ведуться наукові дослідження в рамках комплексної теми “Моделювання процесів управління та проектування в складних технічних системах” (науковий керівник д.т.н., проф. Міхайленко В.М., виконавці: всі викладачі, аспіранти і докторанти кафедри) за напрямами:

– розробка інформаційних технологій проектування і управління в багатовимірних комунікаційних мережах (Міхайленко В.М., Баліна О.І., Безклубенко І.С., Турчанінова Л.І., Полтораченко Н.І., Доля О.В., Кошарна Ю.В.);

– розробка інструментальних і прикладних програмних засобів комп’ютерної графіки і геометричного моделювання, методів розпізнання образів, геоінформаційних систем (ГІС) і технологій (Бородовка Є.В., Терентьєв О.О., Горда О.В., Теренчук С.В., Шутовський О.М., Єременко Б.М.);

– розробка ефективної технології формування інформаційного ресурсу дій по управлінню навчальним процесом та математичної моделі функцій розрахунку та управління розрахунком обсягів навчальної роботи студентів і викладачів (Білощицька С.В., Федоренко Н.Д.).

Кафедра ІТППМ забезпечує ефективне наукове керівництво аспірантами і докторантами. В період з 2012 по 2017 рік аспірантами кафедри Чуприною Х.М. (науковий керівник – к.т.н., доц.. Демченко В.В.), Єременко Б.М., Полторак О.Б., асистентом кафедри Горда О.В., здобувачем Соловей О.Л. захищено 5 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук (науковий керівник – д.т.н., професор, завідувач кафедри ІТППМ Міхайленко В.М.), докторантом кафедри Терентьєвим О.О. (науковий консультант – д.т.н., професор, завдувач кафедри ІТППМ Міхайленко В.М.) і здобувачем Бородавкою Є.В. (науковий консультант – д.т.н., проф., завідувач кафедри ІТ Цюцюра С.В.) захищені 2 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук.

Кафедра ІТППМ є щорічним організатором проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з математики (відповідальний – доц. Шутовський О.М.).

 

 

читати далі

Навчальна та методична діяльність підрозділу

На кафедрі викладається  21  дисципліну, з них 4 природничо-наукового підготовки і 17 професійної та практичної підготовки.

Навчальні дисципліни природничо-наукової підготовки

 1. Вища математика
 2. Дискретна математика
 3. Теорія ймовірності
 4. Математика

Навчальні дисципліни професійної та практичної підготовки

 1. Геометричне моделювання
 2. Діалогові системи та лінгвістичне забезпечення САПР
 3. Інформаційні технології в машинобудуванні
 4. Комп’ютерна графіка
 5. Математичні методи дослідження операцій
 6. Методи і засоби комп’ютерних технологій
 7. Методи і моделі ідентифікації та моніторингу діагностики технічного стану об`єктів будівництва
 8. Системний аналіз та основи конструювання
 9. Теорія алгоритмів
 10. Теорія ймовірностей та математична статистика
 11. Технології комп’ютерного проектування
 12. Чисельні методи в інформатиці
 13. Числові методи і моделювання на ЕОМ
 14. Моделювання систем
 15. Елементи теорії випадкових процесів
 16. Статистика
 17. Основи динамічного програмування

 

 

читати далі

Викладацький та допоміжний склад

читати далі

Контактні дані

Приміщення кафедри розташовані на третьому поверсі прибудови:

кабінет завідувача кафедри – к. 365, методичний кабінет, секретар – к. 369

мультимедійні лекційні аудиторії: а. 366, 368

комп’ютерні класи: а. 235, 363

кімнати викладачів: к. 366-в, 367, 369

завідувач кафедри – Міхайленко В.М., 241-55-76, внутр. 5-76

секретар кафедри – Баліна О.І., 241-54-02, внутр. 4-02