Кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики

Про кафедру

Кафедра готує бакалаврів за напрямом 6.050101 “Комп’ютерні науки”,  магістрів (8.05010102) за спеціальністю “Інформаційні технології  проектування”.

Ключові напрями, за якими здійснюється підготовка випускників спеціальності ІТЕП – математика; сучасні мови об`єктно-орієнтованого програмування і середовищ розробки; схемотехніка; операційні системи; організація баз даних та знань; системний аналіз і експертні системи; геометричне моделювання і комп`ютерна 3D-графіка; Web-програмування, створення сайтів і порталів; теоретична і будівельна механіка, проектування і розрахунки фундаментів, металевих та дерев`яних конструкцій будівель та споруд; моделювання систем;сучасні архітектурно-будівельні системи і технології автоматизованого проектування і управління.

На кафедрі ведеться підготовка аспірантів та докторантів за спеціальностями 05.13.12 “Системи автоматизації проектувальних робіт” та 05.13.06 “Інформаційні технології”.

На кафедрі працює постійно діючий науково-практичний семінар «Сучасні інформаційні технології в складних системах управління та їх аналітичне та програмне забезпечення», в яких приймають участь викладачі, аспіранти та студенти, а також представники інших установ та організацій.

Завідувач кафедри – Міхайленко Віктор Мефодійович, доктор техн. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки Соровський професор (1996р.), Академік академії будівництва України (з 1993р.), Заслужений професор КНУБА (2013 р.)

тел. 423-00-72

Закінчив Харківський ін-т радіоелектроніки в 1963 р. за спеціальністю „Автоматизація технологічних процесів”.

Міхайленко В.М. є одним із засновників вітчизняної наукової школи в галузі математичного моделювання складних комунікаційних мереж.

Автор 9 підручників, 17 посібників, 9 монографій та більш ніж 300 наукових публікацій.  З 2012 р. голова докторської спеціалізованої Вченої ради Д 26.056.01 за спеціальностями 05.13.06 «Інформаційні технології» і 05.13.22 «Управління проектами».

читати далі

Наукова діяльність

Основні напрями наукової діяльності кафедри – математичне моделювання об`єктів і процесів, моделювання та оптимізація процесів управління у багатовимірних комунікаційних мережах, розробка інформаційних технологій проектування і управління, інструментальні та прикладні програмні засоби, комп`стерна графіка і геометричне моделювання, геоінформаційні системи і технології.

На кафедрі ведеться підготовка аспірантів та докторантів за спеціальностями «Системи автоматизації проектувальних робіт» та «Інформаційні технології», захищено 9 докторських та 79 кандидатських дисертацій.

Співробітники кафедри видали 39 підручників і навчальних посібників, понад 450 наукових статей, 70 – з яких в міжнародних виданнях, більше 230 методичних розробок, отримали 19 авторських свідоцтв на винаходи та патентів України, 9 монографій, таких як:

читати далі

Навчальна та методична діяльність підрозділу

На кафедрі викладається 23 дисципліни, з них 4 природничо-наукової  підготовки і 19  професійної та практичної підготовки.

Навчальні дисципліни природничо-наукової  підготовки

  • Вища математика.
  • Дискретна математика.
  • Теорія ймовірності.
  • Основи системного аналізу.

читати далі

Викладацький та допоміжний склад

читати далі

Контактні дані

Викладачів та допоміжного складу кафедри:

кім. 420 тел. (044) – 241-55-37

кім. 422 тел. (044) – 241-54-32

кім. 417 тел. (044) – 241-54- 34