Кафедра ландшафтної архітектури

Про кафедру

“…if everything exists within the landscape

then landscape architects must learn to design everything…”

Ландшафтна архітектура – це міждисциплінарна галузь діяльності, що поєднує в собі гуманітарні, соціальні та природничі науки, технології та креативне мистецтво.

У 21 сторіччі ландшафт став місцем концентрації пріоритетних інтересів й уваги архітекторів всього світу через здатність поєднувати соціокультурні коди місцевості, території, екосистеми, забудову та інфраструктуру, організовуючи при цьому великі простори у єдине ціле.

Освіта за спеціалізацією «Ландшафтна архітектура» включає навчання процесу проектування, аналізу та вивченню урбанізованих, природних і культурних ландшафтів, розвиток ландшафтного мислення та цілісного сприйняття середовища.

Завідувач кафедри – Панченко Тамара Федотівна.

Професор, доктор архітектури, заслужений архітектор України, народний архітектор України, почесний працівник туризму України, державний стипендіат у галузі науки, член президії Української академії архітектури, член вченої ради ІНАРХ Національної спілки архітекторів України та міжнародної організації ICOMOS. Очолює науковий напрям «Планування курортів, зон рекреації і туризму, природно-заповідного фонду та ландшафтної архітектури», є автором і співавтором більше 410 наукових праць, із яких понад 20 підготовлено у рамках міжнародних проектів України з Болгарією,.   Румунією, Туреччиною, Нідерландами та ін..

e-mail: panchenko.knuba@gmail.com

читати далі

Наукова діяльність

За період 2011-2016 рр. викладачами кафедри виконані науково-дослідні роботи:

 1. ДСТУ-Н Б.Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона  навколишнього  природного середовища» у складі містобудівної документації». – С.М.Проценко (2011).
 2. ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту» – Т.Ф.Панченко, С.М.Проценко (2012).
 3. «Концепція архітектурно-ландшафтної організації території КНУБА» (2013).
 4. «Рекреаційні ресурси Київської області, сучасний стан та перспективи організації відпочинку та туризму» – Т.Ф.Панченко, О.Ю.Пантюхіна (2013).
 5. Проект ДБН «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ» розділ «Ландшафтно-рекреаційні території» – Т.Ф.Панченко, О.Ю.Пантюхіна, А.Г.Омшанська (2015-2016).

Навчальна та методична діяльність

1-4 рік навчання – загальний курс підготовки архітекторів та захист дипломного проекту рівня «Бакалавр».

Протягом перших чотирьох років навчання здійснюється за загальним курсом підготовки архітекторів із виконанням різних типологічних проектів з поступовим ускладненням тем, підсумком якого, є захист дипломного проекту рівня «Бакалавр».

5-6 рік навчання – спеціалізований курс за напрямком «Ландшафтна архітектура», захист дипломного проекту рівня «Магістр».

На 5-6 роках підготовки викладаються основні теоретичні дисципліни зі спеціалізації:

 • «Вступ до ландшафтної архітектури»
 • «Основи регіонального планування еколого-містобудівних систем»
 • «Ландшафтне планування»
 • «Дендрологія»
 • «Історична та сучасна практика ландшафтної архітектури»
 • «Методика проектування архітектурно-ландшафтних об’єктів»
 • «Наукові дослідження у ландшафтній архітектурі»

На практичних заняттях студенти вчаться застосовувати теорію і методику архітектурно-ландшафтного проектування та планування на прикладі ландшафтно-рекреаційних територій різного масштабу, враховуючи інженерні, екологічні, законодавчо-нормативні, соціальні та етичні вимоги, виконують проекти з розвитку зеленої інфраструктури міст, збереження природних та культурних ландшафтів, відновлення деградованих територій та планування рекреаційних.

читати далі

Викладацький та допоміжний склад

Завідувач кафедри: доктор архітектури, професор, народний архітектор України Панченко Тамара Федотівна

Професори: Доктор геогр.наук – Палеха Ю.М., канд. арх. – Яценко В.О.

Доценти: Казимірський В.Б., канд. геогр. наук, с.н.с Проценко С.М., канд. арх. – Пантюхіна О.Ю., Шешукова С.В.

АссистентГолуб А.А.

Провідний інженерЗахарченко Т.Є.

Контактні дані

вул. Освіти, 4, кімн. 425-428

тел.: +38 (044) 241-54-01

e-mail: landarch.knuba@gmail.com

Сайт кафедри: https://sites.google.com/site/landarchknuba/