Кафедра ландшафтної архітектури

Про кафедру

“…if everything exists within the landscape

then landscape architects must learn to design everything…”

Ландшафтна архітектура – це міждисциплінарна галузь діяльності, що поєднує в собі гуманітарні, соціальні та природничі науки, технології та креативне мистецтво.

У 21 сторіччі ландшафт став місцем концентрації пріоритетних інтересів й уваги архітекторів всього світу через здатність поєднувати соціокультурні коди місцевості, території, екосистеми, забудову та інфраструктуру, організовуючи при цьому великі простори у єдине ціле.

Освіта за спеціалізацією «Ландшафтна архітектура» включає навчання процесу проектування, аналізу та вивченню урбанізованих, природних і культурних ландшафтів, розвиток ландшафтного мислення та цілісного сприйняття середовища.

Завідувач кафедри – Панченко Тамара Федотівна.

Професор, доктор архітектури, заслужений архітектор України, народний архітектор України, почесний працівник туризму України, державний стипендіат у галузі науки, член президії Української академії архітектури, член вченої ради ІНАРХ Національної спілки архітекторів України та міжнародної організації ICOMOS. Очолює науковий напрям «Планування курортів, зон рекреації і туризму, природно-заповідного фонду та ландшафтної архітектури», є автором і співавтором більше 410 наукових праць, із яких понад 20 підготовлено у рамках міжнародних проектів України з Болгарією, Румунією, Туреччиною, Нідерландами та ін..

e-mail: panchenko.knuba@gmail.com

читати далі

Наукова діяльність

За період 2011-2018 рр. викладачами кафедри виконані науково-дослідні роботи:

 1. Проект ДБН «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ» розділ «Ландшафтно-рекреаційні території» – Т.Ф.Панченко, О.Ю.Пантюхіна, А.Г.Омшанська (2015-2016).
 2. «Рекреаційні ресурси Київської області, сучасний стан та перспективи організації відпочинку та туризму» – Т.Ф.Панченко, О.Ю.Пантюхіна (2013).
 3. ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту» – Т.Ф.Панченко, С.М.Проценко (2012).
 4. ДСТУ-Н Б.Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів «Охорона  навколишнього  природного середовища» у складі містобудівної документації». – С.М.Проценко (2011).

читати далі

Навчальна та методична діяльність

1-4 рік навчання – загальний курс підготовки архітекторів та захист дипломного проекту рівня «Бакалавр».

Протягом перших чотирьох років навчання здійснюється за загальним курсом підготовки архітекторів із виконанням різних типологічних проектів з поступовим ускладненням тем, підсумком якого, є захист дипломного проекту рівня «Бакалавр».

5-6 рік навчання – спеціалізований курс за напрямком «Ландшафтна архітектура», захист дипломного проекту рівня «Магістр».

На 5-6 роках підготовки викладаються основні теоретичні дисципліни зі спеціалізації:

 • «Вступ до ландшафтної архітектури»
 • «Основи регіонального планування еколого-містобудівних систем»
 • «Ландшафтне планування»
 • «Дендрологія»
 • «Історична та сучасна практика ландшафтної архітектури»
 • «Методика проектування архітектурно-ландшафтних об’єктів»
 • «Наукові дослідження у ландшафтній архітектурі»

На практичних заняттях студенти вчаться застосовувати теорію і методику архітектурно-ландшафтного проектування та планування на прикладі ландшафтно-рекреаційних територій різного масштабу, враховуючи інженерні, екологічні, законодавчо-нормативні, соціальні та етичні вимоги, виконують проекти з розвитку зеленої інфраструктури міст, збереження природних та культурних ландшафтів, відновлення деградованих територій та планування рекреаційних.

читати далі

Викладацький та допоміжний склад кафедри

читати далі

 

Контактні дані

вул. Освіти, 4, кімн. 425-428

тел.: +38 (044) 241-54-01

e-mail: land.arch@ukr.net

Сайт кафедри: https://sites.google.com/site/landarchknuba/