Кафедра машин та обладнання технологічних процесів

Про кафедру

У 1963 році на факультеті АІТ була створена кафедра експлуатації і ремонту будівельних машин, яка у 2001 році була перейменована на кафедру машин і обладнання технологічних процесів.
З часу її створення її очолювали: лауреат Державної премії СРСР, канд.техн.наук, доцент П.Г. Гребельник (1963-1968), канд. техн. наук, професор Ю.Ф. Чубук (1968-1988). На сьогодні кафедру очолює заслужений діяч науки і техніки України, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, президент Академії будівництва України Іван Іванович Назаренко.
Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки фахівців: бакалавр; спеціаліст, магістр.
Кваліфікація фахівця – комплексна механізація будівельного виробництва; проектування, удосконалення та дослідження підйомно-транспортних, будівельних,  дорожніх, меліоративних машин і обладнання підприємств будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.

 

Завідувач кафедри – Назаренко Іван Іванович, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії ім. академіка Буднікова М.С., доктор будівництва АБУ.

тел. (044)-241-55-48, кім. 603Б

Академія будівництва України

 

читати далі

 

 

Новини та події

читати далі

 

Наукова діяльність

Моногографії:

  1. Назаренко І.І., Смірнов В.М., Фомін А.В. та ін. «Основи теорії взаємодії робочих органів будівельних машин із напружено-деформованим середовищем» (монографія), 2011
  2. Бушуєв С.Д., Яковенко В.Б. «Семіотика і креатив» (монографія), 2012.
  3. Назаренко І.І., Смірнов В.М., Пелевін Л.Є., Фомін А.В., Свідерський А.Т., Костенюк О.О., Ручинський М.М., Дєдов О.П., Гаркавенко О.М., Кобижський М.Г. Основи теорії руху землерийних і ущільнювальних машин будіндустрії з керованими у часі оптимальними параметрами, (монографія), 2013.
  4. Пелевін Л.Є., Назаренко І.І., Горбатюк Є.В., Свідерський А.Т., Аржаєв Г.О.Створення основ теорії передачі енергії робочими рідинами в динамічних системах приводів машин (монографія), 2014.
  5. Онищенко А.М.,Кузьмінець М.П., Редченко В.П., Тарнопольський Д.Й., Аксьонов С.Ю. Теоретичні та експериментальні дослідження Південного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві (монографія), 2014.

читати далі

Навчальна та методична діяльність:

 

На кафедрі викладаються дисципліни для студентів факультетів: автоматизації і інформаційних технологій; будівельного; будівельно-технологічного.

 

читати далі

Викладацький та допоміжний склад 

 

читати далі

Матеріальна база

читати далі