Загальна інформація кафедри МДК

Кафедра металевих та дерев’яних конструкцій КНУБА є однією із випускаючих кафедр університету. В різні роки кафедра навчала, підготовлювала, керувала і випускала від 42 до 62 студенів, які захищали дипломні й магістерські роботи. Кафедра пишається тим, щомає один з найкращих показників на факультеті з підготовки магістрів за напрямом «Будівництво»– спеціалізація з будівельних конструкцій. При кафедрі є лабораторія та випробувальний центр, у якому можливо виконувати випробування будівельних конструкцій в натурну величину прогоном до 22 м.

Професори і доценти кафедри написали єдиний в Україні капітальний підручник з металевих конструкцій.

Наукові дослідження кафедри базуються на сучаснихтеоретичних та експериментальних підходах, що дозволяє результати наукових досліджень впроваджувати в державні будівельні норми України (ДБН) як з металевих так і з дерев’яних конструкцій. Магістри й спеціалісти, що закінчують навчання за спеціалізацією кафедри, завжди знаходять роботу і таких спеціалістів країні не вистачає, тому що металеві конструкцій потребують широкого кола знань нормативних документів, професійних знань будівельника і творчого кропіткого підходу до використання металевих конструкцій в будівництві.

Дипломні проекти кафедри займають завжди призові місця на конкурсах будівельного факультету.

Кафедра бере активну участь у всеукраїнських конкурсах студентських робіт: з науково-дослідних робіт; комп’ютерних технологій; конкурсу впровадження металевих конструкцій в архітектуру «SteelFreedom», організатором якого є Український центр сталевого будівництва.

Завідувач кафедри металевих та дерев’яних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури з 2007 року (МДК КНУБА).Білик С.І. – професор, доктор технічних наук, академік Академії будівництва України (АБУ), член президії АБУ, лауреат премії ім. М.С. Буднікова. Білик С.І. є автором біля 160 наукових публікацій, методичних вказівок, автор винаходів та підручників. Брав участь у впровадженні наукових розробок,має кваліфікаційні сертифікати «Експерт» та «Інженер-проектувальник» у будівельній галузі (біля 100 об’єктів в Україні та закордоном), науковий керівник проектів.

Нагороджений подякою Кабінету Міністрів України, малою срібною медаллю АБУ. Напрямки наукової діяльності – проблеми міцності і стійкості рамних каркасів та арок зі зварних двотаврів постійного і змінних перерізів, тонкостінних гнутих профілів вогнетривкість та живучість сталевих конструкцій.

Історія кафедри

Кафедра металевих та дерев’яних конструкцій ― ровесниця КНУБА. Вона, як і виш, веде свою історію з далекого 1930 р. Її засновником, першим і незмінним упродовж 37 років завідувачем був кандидат технічних наук, професор Микола Дмитрович Жудін (1891–1968) ― видатний інженер і вчений, один з фундаторів київської школи зварних металевих конструкцій. Член-кореспондент Академії будівництва і архітектури УРСР.

Уперше систематизовано виклав основні положення і теорію розрахунку сталевих конструкцій, що працюють у пружно-пластичному стані. Виконав експериментальні дослідження стійкості колон висотних будівель, відкрив явище підвищення межі текучості сталі при згині. Автор 38 наукових праць, серед яких вісім монографій та підручник, перекладений кількома іноземними мовами. Праця «Пластичні деформації в сталевих конструкціях і основи розрахунку» стала першою в СРСР фундаментальною роботою, присвяченою розрахунку металевих конструкцій за межами пружності. Висновки, сформульовані в ній, брали за основу для теорії розрахунку в умовах повторних навантажень.

Важливу роль у становленні й розвитку кафедри відіграв доктор технічних наук, професор Борис Миколайович Горбунов (1901–1944) ― відомий учений у сфері будівництва сталевих мостів, зокрема з упровадженням зварювання в мостових конструкціях. Член-кореспондент АН УРСР.

Б.М. Горбунов працював на кафедрі у 1932–1944 рр. і одночасно був співробітником Інституту електрозварювання АН УРСР та Інституту будівельної механіки УРСР. Серед основних праць ― книга «Сталеві мости» (у співавторстві з Є.О. Патон).

У 1945 р. свою долю з кафедрою пов’язав кандидат технічних наук, професор Веніамін Олександрович Іванов (1900–1983). На той час він був єдиним в Україні професором у галузі дерев’яних конструкцій. Фундатор Київської школи дерев’яних конструкцій, автор перших підручників і навчальних посібників у цій галузі. Завдяки В. О. Іванову в 1962 р. вийшов перший в Україні ґрунтовний підручник «Дерев’яні конструкції», а в 1983 р. ― його оновлене видання, підготовлене у співавторстві з професором В. З. Кліменком.

У 1967 р. керівником кафедри став доктор технічних наук, професор Михайло Михайлович Жербін (1911–2004) ― лауреат Державної премії СРСР, заслужений діяч науки України, лауреат премії ім. М.С. Буднікова. Дійсний член Академії будівництва України, почесний член Української академії архітектури і Міжнародної інженерної академії.

Учений розробив нові ефективні системи надшахтних і прохідницьких копрів. Упровадив у гірничу промисловість високоміцні сталі. Разом з доктор технічних наук С.І. Біликом став засновником нового класу сталевих рамних конструкцій з використанням зварних двотаврів змінного перерізу та надлегких сталевих конструкцій.

За керівництва М.М. Жербіна на кафедрі були створені три науково-дослідні лабораторії: проблемна лабораторія надлегких сталевих конструкцій (керівник С.І. Білик); науково-дослідна лабораторія калійний підприємств (С.П. Гвоздецький), науково-дослідна лабораторія при Житомирському заводі металевих конструкцій (Б.О. Маркович).

У 1980–1990 рр. на кафедрі працювавдоктор технічних наук, професор Віталій Миколайович Шимановський (1928–2000) ― лауреат Державної премії України. Член-кореспондент НАН України, член президії Академії будівництва України, директор інституту УкрНДІПроектстальконструкція. У колі його наукових інтересів ― формоутворення стрижньових сталевих конструкцій, розвиток теорії висячих систем, зокрема, конструкцій з нитей скінченої жорсткості, розробка методів підсилення будівельних конструкцій і технічного переозброєння підприємств з урахуванням змін у часі схеми споруди, властивостей матеріалів і навантажень.

Серед ветеранів КНУБА ― доктор технічних наук, професор Віктор Володимирович Трофимович (1926–2004) ― відмінник освіти України. Дійсний член Академії будівництва України. Діяльності на кафедрі присвятив понад 20 років (1977–1999). Проводив теоретичні та експериментальні дослідження роботи багатопанельних шпренгельних систем, що працюють у пружно-пластичній стадії, розробляв оптимальне проектування попередньо-напружених металевих конструкцій.

У різні роки на кафедрі працювали такі талановиті педагоги і науковці: Я.А. Березенський, П.Г. Бугаєць, П.Н. Гудков, К.М. Гурін, Л.І. Кормаков, Л.П. Куницький, С.С. Онісін, В.Т. Попов, М.С. Примак, П.І. Сікало, Є.В. Шевченко.

І досі підтримують зв’язок з кафедрою колишні її працівники і техніки; доктор технічних наук А.В. Перельмутер; кандидати технічних наук, доценти І.Д. Бєлов, В.Л. Тарасенко, Б.В. Терентьєв.

У 1988 р. на чолі кафедри став доктор технічних наук, професор Boлодимир Олександрович Пермяков (1938–2007) ― відмінник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії ім. М.С. Буднікова. Дійсний член Академії будівництва України та Української Академії наук, віце-президент Української асоціації з металевих конструкцій, президент Асоціації кафедр металевих конструкцій вищих навчальних закладів СНД, голова Будівельного комітету і секції металевих конструкцій Творчої науково-технічної спілки будівельників України.

Напрям наукової діяльності вченого ― оптимальне проектування стрижньових сталевих конструкцій на базі вирішення задач нелінійного математичного програмування, удосконалення конструктивних форм плоских і просторових конструкцій покриттів та морських стаціонарних платформ, реконструкція й підсилення будівель і споруд. Автор понад 190 наукових праць, серед яких 12 монографій, навчальні посібники, довідники. Основні праці: «Оптимальноепроектированиеметаллическихконструкций», «Сварныестроительныеконструкции. В 3-х томах», «Основыпроектированияконструкций, Т. 2. Типыконструкций», «Металеві конструкції. Спеціальний курс», «Металеві конструкції. Ферми», «Металеві конструкції» підручник.

Для розвитку кафедри і підвищення її наукового потенціалу багато зробив кандидат технічних наук, професор Олексій Олександрович Нілов (1937 р.н.) ― лауреат премії ім. М.С. Буднікова та малої срібної медалі АБУ України. Дійсний член Академії будівництва України. Вчений розробив методи розрахунку міцності та стійкості сталевих циліндричних оболонок баштових конструкцій, балок з гофрованими стінками, складчастих безкаркасних будівель. Співавтор підручника «Металеві конструкції».

Своїми досягненнями завдячує кафедра і кандидату технічних наук, професору Віталію Захаровичу Кліменку (1939 р.н.). Він ― відмінник освіти України, лауреат премії ім. М.С. Буднікова, дійсний член Академії будівництва України. У колі наукових інтересів ученого ― дослідження будівельних конструкцій з клеєної деревини з урахуванням складного напруженого стану матеріалу. Автор 180 наукових і методичних праць, зокрема п’яти підручників, 11 навчальних посібників, 120 наукових статей. Основні праці: «Конструкції з дерева і пластмас», «Клееныесоединениядревесины и бетона в строительстве», «Проектування дерев’яних конструкцій», «Випробування та обстеження будівельних конструкцій і споруд». У 2010 р. опублікував навчальний посібник «Будівельна біоніка. Закони розвитку технічних систем. Будівельні конструкції».

З 2007 р. діяльністю кафедри керує доктор технічних наук, професор Сергій Іванович Білик (1958 р. н.) ― лауреат премії ім. М.С. Буднікова та малої срібної медалі АБУ України. Дійсний член Академії будівництва України.

У 1986–1987 pp. під керівництвом професорів В.А. Баженова і М.М. Жербіна брав участь у заснуванні Проблемної науково-дослідної лабораторії надлегких сталевих конструкцій (ПНДЛ ОЛСК) при КІБІ. Після відкриття лабораторії (1988) став її завідувачем.

Кафедра пишається своїмивидатними випускниками Серед них –академік АН СРСР, чотириразовий лауреат Державної премії СРСР, лауреат Ленінської премії М.П. Мєльніков (випускник 1934 р), директор московського інституту «ЦНДІПроектстальконструкция», який під його керівництвом перетворився в один з найвідоміших в світі спеціалізованих закладів в галузі металевих конструкцій;лауреат Державної премії УРСР О.І. Шумицький (1941); директор інституту «Укрпроектстальконструкція» В.Г. Чудновський (1938.); М.Я. Бородянський (1938), М.І. Длугач (1940), чл.-кор. АН УРСР, лауреат Державної премії УРСР Ю.О. Вєтров (1940) – ректор КІБІ з 1961 по 1983 рр.); лауреат Ленінської премії Б.В. Поповський (1950); доктора технічних наук: професор, академік РААСН В.В. Бірюльов (1951), Б.Ф. Лєбєдєв (1951), лауреат Державної премії з науки і техніки України Е.Ф. Гарф (1962).

Незмінними залишаються для колективу основні педагогічні і етичні принципи, закладені професорами Жудіним М.Д., Жербіним М.М., Пермяковим В.А. Це бережливе і доброзичливе відношення до своїх колег і до студентів.