Наукова діяльність кафедри МДК

Академік НАН України д.т.н Лобанов Л.М. співробітники ІЄЗ ім. Є.О Патона НАН України та члени кафедри МДК проф.БіликС.І., проф. Нілов О.О. на заводі БФ з автоматизованого та роботизованого виробництва балок з гофрованою стінкою.

Кафедра має багаторічний досвід і вагомі напрацювання за такими науковими напрямами:

 • розвиток теорії розрахунку та формоутворення нового класу сталевих конструкцій з ефективних сталевих тонкостінних елементів постійного і змінного перерізу малоенергоємних будівель з урахуванням обмежених пластичних деформацій (С.І. Білик, В.М. Адаменко, П.Є. Бабічев, В.О. Володимирський, О.Б. Глітін, І.О. Скляров, В.В. Юрченко, В.З. Шпинда , М.О. Бут);
 • розвиток теорії розрахунку каркасів з високоефективних балкових сталевих елементів з гофрованою стінкою (С.І. Білик,О.О. Нілов, Л.І. Лавріненко, Т.О. Нілова);
 • розвиток теорії розрахунку дерев’яних конструкцій (С.І. Білик, В.З. Кліменко, Д.В. Михайловський, Л.І. Лавріненко, А.С. Білик).
 • пошук нових оптимальних конструктивних форм будівельних конструкцій промислових та висотних будівель. Живучість конструкцій (А. С. Білик, В.О. Володимирський, Л.І. Лавріненко, А.І. Коваленко, М.О. Бут).

Кафедра підтримує тісні зв’язки з НАН України та кафедрами будівельних конструкцій України й інших держав, бере участь у міжнародних наукових конференціях, зокрема в Польщі, Угорщині, Литві, Фінляндії, Словенії.

Співробітників кафедри залучають провідні виробничі підприємства для участі в науковому супроводі сучасних об’єктів будівництва, вдосконаленні конструктивної форми, оптимальному проектуванні конструкцій, в удосконаленні розрахункової схеми, в розробці нових методик розрахунку металевих та дерев’яних конструкцій.

Професори та доценти кафедри є співавторами основних будівельних норм України з проектування металевих та дерев’яних конструкцій.

Опубліковано: брали участь у розробці та адаптації до вітчизняних нормативних документів і є співавторами – к.т.н., доцент Юрченко В.В.Білик C.І.

 1. ДБН В.2.6-163:2010 «Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу». – Київ, Мінрегіонбуд України, 2011.
 2. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010 ЄВРОКОД 3: Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1993-1-1:2005, IDT). – Київ, Мінрегіонбуд України, 2011.
 3. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-8:2011 ЄВРОКОД 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-8. Проектування з’єднань (EN 1993-1-8:2005, IDT). – Київ, Мінрегіонбуд України, 2011.
 4. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-5:2012 ЄВРОКОД 3: Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-5. Пластинчасті конструктивні елементи (EN 1993-1-5:2005, IDT). – Київ, Мінрегіонбуд України, 2012.
 5. ДСТУ-Н Б EN 1993-1-3:2012 ЄВРОКОД 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-3. Загальні правила. Додаткові правила для холодноформованих елементів і профільованих листів (EN 1993-1-3:2006, IDT). – Київ, Мінрегіонбуд України, 2012.
 6. ДБН В.2.6-198:2014 «Сталеві конструкції. Норми проектування». – Київ, Мінрегіонбуд України, 2014.

За останні роки співробітники кафедри приймали участь в багатьох міжнародних конференціях та опублікували  за 5 років 90 наукових робіт (статті, винаходи, корисні моделі).

Наукові статті кафедри по рокам публікації

2018 рік

 1. Bilyk Sergiy, Tonkacheiev Vitaliy, Determining sloped-load  limits inside von Mises truss with elastic support. Materiali in  tehnologije., Ljubljana, Slovenija 52 (2018), 105-109,  doi:10.17222/mit.2016.083.  http://library.knuba.edu.ua/
 2. Білик С.І., Білик А.С., Клюшниченко Т.А., Джанов Л.В. Визначення коефіцієнта розрахункової довжини стержня шарнірно закріпленого в нижній частині // Будівельні конструкції. Теорія і практика: зб. наук. праць. Вип. 2. Київ: КНУБА, 2018. с. 162-169.  http://library.knuba.edu.ua/
 3. Білик С.І., Тонкачеєв Г.М. Видалення збірних плит перекриття в каркасних будівлях // Будівельні конструкції. Теорія і практика: зб. наук. праць. Вип. 2. Київ: КНУБА, 2018. с. 67–72. http://library.knuba.edu.ua/
 4. Bilyk S., Natheer Aied Athaab Al-taie. Study about welded steel arch bridges for three types, calculations the dead load of steel structures for welded steel arch bridges by use value of live load study about welded steel arch bridges for three types // Містобудування та  територіальне планування: наук. техн. зб. наук. пр. Київ: КНУБА, 2018. Вип. 65. с. 100 -115.  http://library.knuba.edu.ua/
 5. Білик С.І., Тонкачеєв Г.М. Видалення збірних плит перекриття в каркасних будівлях // Будівельні конструкції. Теорія і практика: зб. наук. праць. Вип. 2. Київ: КНУБА, 2018. с. 67–72.  http://library.knuba.edu.ua/
 6. Білик С.І., Білик А.С., Клюшниченко Т.А., Джанов Л.В. Визначення коефіцієнта розрахункової довжини стержня шарнірно закріпленого в нижній частині // Будівельні конструкції. Теорія і практика: зб. наук. праць. Вип. 2. Київ: КНУБА, 2018. с. 162-169.  http://library.knuba.edu.ua/
 7. Білик А.С. Критерії вибору конструктивної форми і засобів при реконструкції будівель – частина 1 // «Проектант» / Збірник Академії будівництва України (Журнал), Асоціація проектних організацій – №21/2016 – С14-20. http://library.knuba.edu.ua/
 8. Білик А.С. Розрахунок сталевих балок з урахуванням розвитку підвищених пластичних деформацій // Будівельні конструкції. Теорія і практика: зб. наук. праць. Вип. 2. Київ: КНУБА, 2018. с. 26–33. http://library.knuba.edu.ua/
 9. Дауров М.К., Білик А.С. Забезпечення живучості сталевих каркасів висотних будівель при дії пожежі // Містобудування та  територіальне планування: наук. техн. зб. наук. пр. Київ: КНУБА, 2018. Вип. 66. с.134–140. http://library.knuba.edu.ua/
 10. Білик А.С. Розрахунок сталевих балок з урахуванням розвитку підвищених пластичних деформацій // Будівельні конструкції. Теорія і практика: зб. наук. праць. Вип. 2. Київ: КНУБА, 2018. с. 26–33. http://library.knuba.edu.ua/
 11. Тонкачеєв В. Г. Методика формування оптимальної форми і  конструктивної системи купольного покриття // Містобудування та  територіальне планування: наук. техн. зб. наук. пр. Київ: КНУБА, 2018. Вип. 66. с.602–610. http://library.knuba.edu.ua/
 12. Михайловський Д.В., Комар А.А., Комар О.А. Напружено – деформований стан конструкцій висотної будівлі на пальових фундаментах при різних способах моделювання ґрунтової основи // Містобудування та  територіальне планування: наук. техн. зб. наук. пр. Київ: КНУБА, 2018. Вип. 65. с.100 -115. http://library.knuba.edu.ua/
 13. Karpilovsky V. S., Kryksunov E. Z., Perelmuter A. V., Perelmuter M. A., Yurchenko V. V. Software development experience in designing of steel structural joints // Proceedings of the METNET Seminar 2017 in Cottbus / Eds. by Kuldeep Virdi & Lauri Tenhunen. – Häme University of Applied Science, 2018. – pp. 69 – 82. http://library.knuba.edu.ua/
 14. Gavrilenko I. S., Girenko S. V., Perelmuter A. V., Perelmuter M. A., Yurchenko V. V. Load-bearing capacity as an interactive analysis tool in SCAD Office // Proceedings of the METNET Seminar 2017 in Cottbus / Eds. by Kuldeep Virdi & Lauri Tenhunen. – Häme University of Applied Science, 2018. – pp. 112 – 127. http://library.knuba.edu.ua/
 15. Михайловський Д.В., Матющенко Д.М. Методика створення розрахункової схеми гнутоклеєних рам за допомогою методу скінченних елементів // Будівельні конструкції. Теорія і практика: зб. наук. праць. Вип. 2. Київ: КНУБА, 2018. с. 99–107.  http://library.knuba.edu.ua/
 16. Михайловський Д.В., Мавдюк А.М. Особливості розрахунку та застосування дерев’яно-бетонних композитних плит // Будівельні конструкції. Теорія і практика: зб. наук. праць. Вип. 2. Київ: КНУБА, 2018. с. 135-145. http://library.knuba.edu.ua/
 17. Bilyk S., Natheer Aied Athaab Al-taie. Study about welded steel arch bridges for three types, calculations the dead load of steel structures for welded steel arch bridges by use value of live load study about welded steel arch bridges for three types // Містобудування та територіальне планування: наук. техн. зб. наук. пр. Київ: КНУБА, 2018. Вип. 65. с.. 100 -115.  http://library.knuba.edu.ua/
 18. Михайловський Д.В., Комар А.А., Комар О.А. Напружено – деформований стан конструкцій висотної будівлі на пальових фундаментах при різних способах моделювання ґрунтової основи // Містобудування та територіальне планування: наук. техн. зб. наук. пр. Київ: КНУБА, 2018. Вип. 65. с.100 -115.  http://library.knuba.edu.ua/
 19. Karpilovsky V. S., Kryksunov E. Z., Perelmuter A. V., Perelmuter M. A., Yurchenko V. V. Software development experience in designing of steel structural joints // Proceedings of the METNET Seminar 2017 in Cottbus / Eds. by Kuldeep Virdi & Lauri Tenhunen. – Häme University of Applied Science, 2018. – pp. 69 – 82.  http://library.knuba.edu.ua/
 20. Gavrilenko I. S., Girenko S. V., Perelmuter A. V., Perelmuter M. A., Yurchenko V. V. Load-bearing capacity as an interactive analysis tool in SCAD Office // Proceedings of the METNET Seminar 2017 in Cottbus / Eds. by Kuldeep Virdi & Lauri Tenhunen. – Häme University of Applied Science, 2018. – pp. 112 – 127.  http://library.knuba.edu.ua/
 21. Дауров М.К., Білик А.С. Забезпечення живучості сталевих каркасів. http://library.knuba.edu.ua/
 22. Тонкачеєв В. Г. Методика формування оптимальної форми і конструктивної системи купольного покриття // Містобудування та  територіальне планування: наук. техн. зб. наук. пр. Київ: КНУБА, 2018. Вип. 66. с.602–610. http://library.knuba.edu.ua/
 23. Sergiy Bilyk, Vitaliy Tonkacheiev, Determining sloped-load limits inside von Mises truss with elastic support. Materiali in  , Ljubljana, Slovenija 52 (2018), 105-109,  doi:10.17222/mit.2016.083. http://library.knuba.edu.ua/
 24. Михайловський Д.В., Матющенко Д.М. Методика створення розрахункової схеми гнутоклеєних рам за допомогою методу скінченних елементів // Будівельні конструкції. Теорія і практика: зб. наук. праць. Вип. 2. Київ: КНУБА, 2018. с. 99–107.  http://library.knuba.edu.ua/
 25. Михайловський Д.В., Мавдюк А.М. Особливості розрахунку та застосування дерев’яно-бетонних композитних плит // Будівельні конструкції. Теорія і практика: зб. наук. праць. Вип. 2. Київ: КНУБА, 2018. с. 135-145. http://library.knuba.edu.ua/
 26. Михайловський Д.В. Розрахунок елементів та вузлів дерев’яних конструкцій за ДБН В.2.6-161 «Дерев’яні конструкції. Основні положення». Навчальний посібник / Уклад.: Д.В. Михайловський – ІІНО КНУБА 2018 – 115 с. http://library.knuba.edu.ua/

2014 рік

 1. Марк Лоусон. Артем Билык. Стальные конструкции в архитектуре. К.:УЦСБ, «НПП Інтерсервіс», 2014. -135с. Довідник. http://library.knuba.edu.ua/
 2. Скляров І. О. Несуча система для кріплення світлопрозорого скляного фасаду. Патент на корисну модель № 97359 Україна, МПК Е04С 3/00 (2015.01)№ u201410746; заяв. 02. 10.2014 ; опубл. 10.03.2015, Бюл. № 5.  http://library.knuba.edu.ua/
 3. М.Бреттл, Д.Браун, Н.Беляев, А.Билык. Расчет стальных конструкций зданий в соответствии с Еврокодом 3 и национальными приложениями Украины . К.:УЦСБ, «НПП Інтерсервіс», 2014. -97с. Довідник. http://library.knuba.edu.ua/
 4. К. Калафат, А. Билык, Н. Беляев, Э Ковалевская. Расчет огнестойкости стальных конструкций и проектирование огнезащиты в соответствии с Еврокодом 3 и национальными приложениями Украины. К.:УЦСБ, «НПП Інтерсервіс», 2014. -84с. Довідник. http://library.knuba.edu.ua/

2017 рік

 1. Mykhailovskyi D., Matiushchenko D.      Numerical researches experimental frames using the finite elements method //Conference program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists Build-Master-Class 2017 (Робоча програма та тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів) // К.: KNUCA, 2017. – 442 p. P.183.  http://library.knuba.edu.ua/
 2. Mikhailovskyi D., Knoblokh E.      Laminated veneer lumber (LVL) – perspective and technological material // Conference program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists Build-Master-Class 2017 (Робоча програма та тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів) // К.: KNUCA, 2017. – 442 p. P.192.  http://library.knuba.edu.ua/
 3. Mykhailovskyi D., Komar A  Cross laminated timber and methods for calculating them         . // Conference program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists Build-Master-Class 2017 (Робоча програма та тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів) // К.: KNUCA, 2017. – 442 p. P.205.  http://library.knuba.edu.ua/
 4. Mykhailovsky D., Babych T. Stress-strain state of arches of uneven setlements of supports      // Conference program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists Build-Master-Class 2017 (Робоча програма та тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів) // К.: KNUCA, 2017. – 442 p. P.215-216.  http://library.knuba.edu.ua/
 5. Михайловский Д.В.    Застосування деревини та деревинних матеріалів у будівництві // Международный информационно-технический журнал Оборудование и инструмент для профессионалов (деревообработка) – №4 / 199.  Харків, 2017.‑80 с. ‑ С.40 – 44.  http://library.knuba.edu.ua/
 6. Karpilovsky V. S., Kryksunov E. Z., Perelmuter A. V., Perelmuter M. A., Yurchenko V. V. Software development experience in designing of steel structural joints // METNET 12th International Seminar, Germany, Cottbus, Brandenburg University of Technology, 11-12 of October 2017. http://library.knuba.edu.ua/
 7. Гавриленко И. С., Гиренко С. В., Перельмутер А. В., Перельмутер М. А., Юрченко В. В.   Область несущей способности как интерактивный инструмент анализа в SCAD Office // Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосування у проектуванні і навчальному процесі: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 25-26 жовтня 2017. – К.: Талком. С. 39-42. http://library.knuba.edu.ua/
 8. Юрченко В. В.            Интерактивные инструменты анализа в SCADOffice // 50-й Межрегиональный семинар «САПР вчера, сегодня, завтра: итоги и перспективы», Санкт-Петербург, 21-23 ноября 2017. http://library.knuba.edu.ua/
 9. Юрченко В. В.              Интерактивные инструменты анализа в SCADOffice // Международный семинар «Расчет и проектирование конструкций в технологии BIM», Санкт-Петербург, 24 ноября 2017. http://library.knuba.edu.ua/
 10. Mavduck A., Melnyk A., Mykhaylovskiy D.               Advantages and structural features using the CLT panels like the outer bearing wall of the buildings // Conference program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists Build-Master-Class 2017 (Робоча програма та тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів) // К.: KNUCA, 2017. – 442 p. P.77-78. http://library.knuba.edu.ua/
 11. Mikhailovskyi D., Kazachonok Y., Okhrimenko B.    Stress-strain state of diagrid with elements from laminated timber // Conference program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists Build-Master-Class 2017 (Робоча програма та тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів) // К.: KNUCA, 2017. – 442 p. P.173-174.  http://library.knuba.edu.ua/
 12. Bilyk S., Natheer Aied Athaab Al-taie. Study about welded steel arch bridges for three types, calculations the dead load of steel structures for welded steel arch bridges by use value of live load study about welded steel arch bridges for three types // Містобудування та територіальне планування: наук. техн. зб. наук. пр. Київ: КНУБА, 2018. Вип. 65. с.. 100 -115.  http://library.knuba.edu.ua/
 13. Михайловський Д.В., Комар А.А., Комар О.А. Напружено – деформований стан конструкцій висотної будівлі на пальових фундаментах при різних способах моделювання ґрунтової основи // Містобудування та територіальне планування: наук. техн. зб. наук. пр. Київ: КНУБА, 2018. Вип. 65. с.100 -115. http://library.knuba.edu.ua/
 14. Karpilovsky V. S., Kryksunov E. Z., Perelmuter A. V., Perelmuter M. A., Yurchenko V. V. Software development experience in designing of steel structural joints // Proceedings of the METNET Seminar 2017 in Cottbus / Eds. by Kuldeep Virdi & Lauri Tenhunen. – Häme University of Applied Science, 2018. – pp. 69 – 82. http://library.knuba.edu.ua/
 15. Gavrilenko I. S., Girenko S. V., Perelmuter A. V., Perelmuter M. A., Yurchenko V. V. Load-bearing capacity as an interactive analysis tool in SCAD Office // Proceedings of the METNET Seminar 2017 in Cottbus / Eds. by Kuldeep Virdi & Lauri Tenhunen. – Häme University of Applied Science, 2018. – pp. 112 – 127. http://library.knuba.edu.ua/
 16. Дауров М.К., Білик А.С. Забезпечення живучості сталевих каркасів. http://library.knuba.edu.ua/
 17. Тонкачеєв В. Г. Методика формування оптимальної форми і конструктивної системи купольного покриття // Містобудування та  територіальне планування: наук. техн. зб. наук. пр. Київ: КНУБА, 2018. Вип. 66. с.602–610. http://library.knuba.edu.ua/
 18. Sergiy Bilyk, Vitaliy Tonkacheiev, Determining sloped-load limits inside von Mises truss with elastic support. Materiali in  , Ljubljana, Slovenija 52 (2018), 105-109,  doi:10.17222/mit.2016.083. http://library.knuba.edu.ua/
 19. Михайловський Д.В., Матющенко Д.М. Методика створення розрахункової схеми гнутоклеєних рам за допомогою методу скінченних елементів // Будівельні конструкції. Теорія і практика: зб. наук. праць. Вип. 2. Київ: КНУБА, 2018. с. 99–107.  http://library.knuba.edu.ua/
 20. Михайловський Д.В., Мавдюк А.М. Особливості розрахунку та застосування дерев’яно-бетонних композитних плит // Будівельні конструкції. Теорія і практика: зб. наук. праць. Вип. 2. Київ: КНУБА, 2018. с. 135-145. http://library.knuba.edu.ua/
 21. Михайловський Д.В. Розрахунок елементів та вузлів дерев’яних конструкцій за ДБН В.2.6-161 «Дерев’яні конструкції. Основні положення». Навчальний посібник / Уклад.: Д.В. Михайловський – ІІНО КНУБА 2018 – 115 с. http://library.knuba.edu.ua/
 22. Білик С.І., Тонкачеєв  В.Г. Моделювання деформацій верхнього ярусу пологого купольного покриття // Нові технології в будівництві : міжнар.наук.-техн. зб. – К., ДП НДІБВ, 2017.– Вип.32 – с.34-39. http://library.knuba.edu.ua/
 23. Білик А.С., Калафат К.В., Бiляєв М.А., Ковалевська Е. А Розрахунок сталевих конструкцій на вогнестійкість відповідно до Єврокоду 3 // Практичний посібник до ДСТУ-Н EN 1993-1-2:2010 / Український Центр Сталевого Будівництва. Відп. Ред. К.Калафат – Київ, 2017. -81 с. Монографія. http://library.knuba.edu.ua/
 24. Білик А.С., Пікуль А.В., Писаревський Б. Ю.      Моделювання роботи фланцевих з’єднань під дією динамічних навантажень // Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосування у проектуванні і навчальному процесі: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосування у проектуванні і навчальному процесі», м. Київ, 25-26 жовтня 2017. http://library.knuba.edu.ua/
 25. Нілов О.О., Білопуп Т.О.,Нілова Т.О. Експериментальні дослідження роботи сталевих двотаврових тонкостінних балок з поперечно-гофрованими стінками / О.О. Нілов, Т.О. Білопуп, Т.О. Нілова, М.В. Лазнюк // Зб. наук. пр. Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського. Вип. 15. – К. : Вид-во «Сталь», 2015. – С. 62-70.  http://library.knuba.edu.ua/
 26. Нілов О.О., Семчук І.Ю. Напружено-деформований стан поперечно-гофрованих стінок сталевих балок при дії зосередженого навантаження / О.О. Нілов, І.Ю. Семчук // Зб. наук. пр. Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського. Вип. 16. – К. : Вид-во «Сталь», 2015. – С. 21-29. http://library.knuba.edu.ua/
 27. М.С. Барабаш, А.В. Пикуль, О.Ю. Башинская. МОДЕЛИРОВАНИЕ УСИЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ «ЛИРА-САПР» // International Journal for Computational Civil and Structural Engineering, Volume 13, Issue 1, 2017 — pp.34-41. http://library.knuba.edu.ua/
 28. Barabash M.S., Genzerskyi I.V., Pikul А.V., Bashynska О.Yu. METHODS OF MODELING OF COMPOSITE MATERIALS AND COMPOSITE STRUCTURES ON «LIRA-SAPR» // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. − 1 (48)′2017, с. 129–137 . http://library.knuba.edu.ua/
 29. Пікуль А.В. Моделювання роботи фланцевих вузлів з застосуванням криволінійних просторових скінченних елементів // Збірник тез науково-практичної конференції з інженерної механіки ОДАБА, Одеса: ОДАБА, 2017. http://library.knuba.edu.ua/
 30. Башинская О.Ю., Пикуль А.В., Барабаш М.С. Решение задачи термоползучести бетона методом конечных элементов // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. Науч. трудов. Вып.№99. Дн-вск : ГВУЗ ПГАСА, 2017, с. 22–30. http://library.knuba.edu.ua/
 31. Sklyarov І.О. Application of monosymmetrical i-beams in light metal frames with variable stiffness / Sklyarov І.О. // Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi: Scientific, science and technology collected articles. — Оdesa, 2016. — Issue 1(48). — 106 p. — Language: ENG-UKR. С. 30-34. http://library.knuba.edu.ua/
 32. Скляров І.О. Положення про атестаційну випускну роботу на здобуття освітнього ступеня магістра / уклад.: Г.М. Тонкачеєв, М.В. Корнієнко, І.О. Скляров та ін. – Київ:КНУБА, 2017. – 24 с. http://library.knuba.edu.ua/

2016 рік

 1. Білик С.І., Тонкачеєв  В.Г. Вузлова стійкість купольних конструкцій за методом узагальненого критерію // Будівельне виробництво : Міжвідом.наук.-техн. зб. – К., ДП НДІБВ, 2016.–Вип.60– С. 30-34. http://library.knuba.edu.ua/
 2. Білик С.І., Лавріненко Л.І., Нужний В.В., Шупик А.В., Котвицький Б.М. Порівняння вимог до місцевої стійкості полиць і стінок двотаврових перерізів балок при згині за ДБН В.2.6-198-2014 і Єврокодом 3 (ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010) // Містобудування та територіальне планування. Випуск 62, ч.1  – К., КНУБА. -2016. – с.66-76. http://library.knuba.edu.ua/
 3. Білик С.І., Шпинда В.З. Вплив зміни жорсткості перерізу круглих арок зі зварних двотаврів на розподіл згинальних моментів // Будівництво. Наука. Проекти. Економіка.: науково-вироб-ий журн. – К, АБУ, 2016.–Вип.1(15)– С. 35-41. http://library.knuba.edu.ua/
 4. Білик С.І. Вплив початкових прогинів на стійкість сталевих колон за аналізом експериментальних досліджень // Містобуд-ня та територ-не план-ня : наук.-техн. зб. / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2016.–Вип.61 (спецвипуск). http://library.knuba.edu.ua/
 5. Білик С.І., Альтайе Н., Аббас А. Методики проверки устойчивости и прочности арок моста из стальных труб с учетом требований европейских и отечественных норм // Містобуд-ня та територ-не планування : наук.-техн. зб. / Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К., КНУБА, 2016. – Вип. 60 – С. 6-14. http://library.knuba.edu.ua/
 6.  S. Bilyk, Natheer Aied Fthaab Al-Taie, Adil Jabbar Abbas  FABRICATON OF PLATE GIRDERS AND COVER-PLATE BEAMS // Науковий вісник буд-ва : наук. зб. – Харків, ХНУБА, 2016. – Вип. (3)85 – С. 87-92. http://library.knuba.edu.ua/
 7. S. Bilyk, Al-Taie, Adil Jabbar Abbas  FIELD WELDING OF STEEL GIRDERS FOR BRIDGES // Буд-ні вироби та матеріали: всеукр. наук-техн. та виробн. журн. – Київ,НДІБМВ, 2016. – Вип. (2-3)92 – С. 72-74.  http://library.knuba.edu.ua/
 8. Білик С.І., В.Г. Тонкачеєв  Числові дослідження впливу на стійкість ферм Мізеса гребенової пружної опори при похилому навантаженні // Вісник ОДАБА, зб. Наук. праць, – Одеса, 2016. –  вип. 61,–  .35-39.  http://library.knuba.edu.ua/
 9. S. Bilyk  Determination of critical load of elastic steel column based on experimental data // Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія. міжнар. наук.-вироб. журн. К., КНУБА, Вип.04/2016, С.89-96.http://library.knuba.edu.ua/
 10. Тонкачеєв В.Г. Визначення оптимальних конструктивних параметрів ребристо-кільцевих куполів покриття приміщень з корисною площею 200….500 м2. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник. – К., КНУБА, 2016 – Вип. 62. Частина І. – с.525-531. http://library.knuba.edu.ua/
 11. Нілов О.О., Лавріненко Л.І. , Нілова Т.О., Семчук І.Ю. Стійкість поперечно-гофрованих синусоїдних стінок двотаврових балок за межею пружності // Збірник наукових праць Українського інституту сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського. — К. : Сталь, 2016. — Вип. 17. — С. 15–26.http://library.knuba.edu.ua/
 12. Нілов О.О., Лавріненко Л.І., Нілова Т.О. Місцева стійкість елементів перерізу сталевих балок з поперечно–гофрованими стінками в області пружно-пластичної роботи // Збірник наукових праць Українського інституту сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського. — К. : Сталь, 2016. — Вип. 18. — С. 33–50. http://library.knuba.edu.ua/
 13. Лавріненко Л.І., Шишкін А.С.(студент) Эффективность компоновочных схем балочных покрытий и перекрытий на основе балок с гофрированной стенкой для условий Туркменистана // Містобудування та територіальне планування. Випуск 59 –К., КНУБА. -2016. – с.485-493. http://library.knuba.edu.ua/
 14. Лавріненко Л.І., Сильвио Адмиро Перейра де Брито (студент) Большепролетное стальное покрытие футбольного стадиона с использованием трубчатых элементов // Містобудування та територіальне планування. Випуск 59 –К., КНУБА. -2016. – с.23-30.  http://library.knuba.edu.ua/
 15. Білик А.С., Коваленко А. І. Сучасні методи моделювання прогресуючого руйнування будівель і споруд // Строительство. Материаловедение. Машиностроение : сб. научн. тр..- Днепропетровск. Серия, Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения  87/2016 – C. 35-41. http://library.knuba.edu.ua/
 16. Білик А.С., Білик С.І., Нужний В.В. Систематика і практика реконструкції із застосуванням сталевих конструкцій // «Проектант» / Збірник Академії будівництва України (Журнал), Асоціація проектних організацій – №18/2016 – С 22-30. http://library.knuba.edu.ua/
 17. Білик А.С., Аметов Ю. Г., Біляєв М. А.  ДСТУ Б В.2.6-215: 2016 «Розрахунок і конструювання сталезалізобетонних конструкцій з плитами по профільованим настилам» – Мінрегіонбуд 2016 – 65 с. // ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ
 18. Білик А.С., Аметов Ю. Г., Біляєв М. А.  ДСТУ Б В.2.6-216: 2016 «Розрахунок і конструювання з’єднувальних елементів сталезалізобетонних конструкцій» –  Мінрегіонбуд 2016 – 40 с. // ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ
 19. Білик А.С., Аметов Ю. Г., Біляєв М. А., Пікуль  А. В. Нові стандарти проектування сталезалізобетонних балок перекриттів і анкерних упорів та можливості їх застосування // Сталезалізобетонні конструкції: дослідження, проектування, будівництво, експлуатація // Зб. наук. статей. Вип. 12. – Полтава: ПолтНТУ, 2016. – c.61-71. http://library.knuba.edu.ua/
 20. Білик А.С., Ковалевська Е. А. Розрахунок сталевих конструкцій будівель відповідно до Єврокоду 3 та національних додатків // УЦСБ 2016 – 231 с. Монографія. http://library.knuba.edu.ua/
 21. Білик А.С. Проектування в сучасних умовах будівельного ринку України // Проектант» / Збірник Академії будівництва України (Журнал), Асоціація проектних організацій – №20/2016 – С.12-22. http://library.knuba.edu.ua/
 22. Білик А.С., Ковалевська Е. Класи поперечних перерізів сталевих конструкцій за вітчизняними та європейськими нормами // Містобудування та територіальне планування науково-техн. збірник №62 / 2016 частина 1 , відп. ред. М.М. Осєтрін (574с). – с.59-65.  http://library.knuba.edu.ua/
 23. Білик А.С. Критерії вибору конструктивної форми і засобів при реконструкції будівель – частина 1 // «Проектант» / Збірник Академії будівництва України (Журнал), Асоціація проектних організацій – №21/2016 – С14-20. http://library.knuba.edu.ua/
 24. Пікуль А.В., Барабаш М.С. Проблеми моделювання динамічних впливів. Реалізація в ПК ЛІРА-САПР // Збірка тез доповідей міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 90-річчю з дня народження професора В.К. Єгупова “Проблеми теорії і практики сейсмостійкого будівництва” – Одеса: ОДАБА, 2016. – 124 с. http://library.knuba.edu.ua/

2015 рік

 1. Білик С.І. Теоретичне порівняння фактора стійкості і коефіцієнта поздовжнього згину центрально-стиснутих сталевих колон з урахуванням початкових деформацій та вигинів / С. І. Білик // Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського. Вип. 15. – К. : Вид-во «Сталь», 2015. – С. 48-61.  http://library.knuba.edu.ua/
 2. Нілов О.О., Білопуп Т.О., Нілова Т.О. Експериментальні дослідження роботи сталевих двотаврових тонкостінних балок з поперечно-гофрованими стінками / О. О. Нілов, Т.О. Білопуп, Т.О. Нілова, М.В. Лазнюк // Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського. Вип. 15. – К. : Вид-во «Сталь», 2015. – С. 62-70. http://library.knuba.edu.ua/
 3. Білик А.С., Терновий М.І., ХмельницькийС.В. Алгоритмічна оптимізація каркасів багатоповерхових будівель за критерієм металоємності / А. С. Білик, М.І. Терновий, С.В. Хмельницький // Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського. Вип. 15. – К. : Вид-во «Сталь», 2015. – С. 71-102.   http://library.knuba.edu.ua/
 4. Білик С.І. Стійкість двострижневих ферм з урахуванням пружної жорсткості гребеневого вузла / С. І. Білик // Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського. Вип. 16. – К. : Вид-во «Сталь», 2015. – С. 13-21. http://library.knuba.edu.ua/
 5. Нілов О.О., Семчук І.Ю. напружено-деформований стан поперечно-гофрованих стінок сталевих балок при дії зосередженого навантаження / О. О. Нілов, І.Ю. Семчук // Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського. Вип. 16. – К. : Вид-во «Сталь», 2015. – С.  21-29. http://library.knuba.edu.ua/
 6. Білик А.С., Коваленко А.І. Порівняння методів розрахунку металевих каркасів висотних будівель на одиничну живучість / А. С. Білик, А.І. Коваленко // Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського. Вип. 16. – К. : Вид-во «Сталь», 2015. – С. 30-39. http://library.knuba.edu.ua/
 7. Юрченко, В. В. Розподіл потоків дотичних зусиль вздовж замкнених контурів перерізу тонкостінного стержня: розробка числового алгоритму з використанням теорії графів / В. В. Юрченко // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Збірник наукових праць. Випуск 30. – Рівне, 2015. – С. 306– 316.  http://library.knuba.edu.ua/
 8. Perelmuter A., Yurchenko V. Shear stresses in hybrid thin-walled section: development of detail numerical algorithm based on the graph theory // Proceedings of 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics. ShortPapers. – Vol. 2. – Gdańsk, 2015. – pp. 943–944.  http://library.knuba.edu.ua/
 9. Perelmuter, A., Yurchenko, V. On the Issue of Structural Analysis ofSpatial Systems from Thin-Walled Bars with Open Profiles / A. Perelmuter, V. Yurchenko // Proceedings of the METNET Seminar 2015 in Budapest / Eds. by Kuldeep Virdi & Lauri Tenhunen. – HAMKUniversity of Applied Science, 2015. – pp. 68 – 80.  http://library.knuba.edu.ua/
 10. Марк Лоусон, Артем Билык. Стальные конструкции в архитектуре. К.:УЦСБ, «НПП Інтерсервіс», 2015г (2-е изд., исправленное и дополненное), —  136 с. Довідник.  http://library.knuba.edu.ua/
 11. Адаменко В.М. Методика експериментальних досліджень деформованого стану монолітного ребристого перекриття силосу. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2015. – Вип. 55. – С. 9-13.  http://library.knuba.edu.ua/
 12. Адаменко В.М. Міцність і деформативність сталевих балок, підсилених шляхом збільшення перерізу під навантаженням. Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури / гол. ред. В.С. Дорофєєв. – Одеса: Зовнішрекламсервіс. – 2015. – Вип. 57. – С. 3-8.  http://library.knuba.edu.ua/
 13. Адаменко В.М. Чисельне моделювання напружено-деформованого стану монолітного ребристого перекриття силосу. Основи і фундаменти: Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: КНУБА. – 2015. – Вип. 56. – С.48-56.  http://library.knuba.edu.ua/
 14. Хэйвуд М., Уэй. Э., Беляєв Н.А., Білик С.І. Білик А.С. Расчет стальних холодноформованых профилей в соответствии с Еврокодом 3. Украинский Центр Стального Строительства, 2015 К.: Изд-во ООО «НПП «Интерсервис»»,-95 с.  http://library.knuba.edu.ua/
 15. Л.І.Лавріненко, Шульга Є.М. Аналіз технологічних та конструктивних рішень реконструкції резервуарів ємністю 20-50 тис.м. Містобудування та територіальне планування. Випуск 55 – К., КНУБА.-2015- с. 501-505.  http://library.knuba.edu.ua/
 16. О.О. Нілов, Т.О. Нілова. Чисельне дослідження несучої здатності сталевих балок з поперечно-гофрованою стінкою з урахуванням початкових недосконалостей. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр. — Рівне : НУВГП, 2015. – Вип. 30.– С. 194–200. http://library.knuba.edu.ua/
 17. С.І.Білик, А.С.Білик. Коефіцієнт стійкості центрально-стиснутих сталевих елементів з урахуванням початкових деформацій та геометричних недосконалостей. Строительство, материало-ведение, машиностроение, сб. науч. трудов, – Днепропетровск, 2015. –  вип. 82,–  С.32-37. http://library.knuba.edu.ua/
 18. А.С.Білик, М.І. Терновий, С.В. Хмельницький. Можливості реалізацій алгоритмічної оптимізації багатоповерхових будівель зі сталевим каркасом. Строительство, материало-ведение, машиностроение, сб. науч. трудов, – Днепропетровск, 2015. –  вип. 82,–  С.38-43. http://library.knuba.edu.ua/
 19. С.І.Білик, В.Г. Тонкачеєв. Вплив на стійкість ферми Мізеса напрямку дії вузлового навантаження при пружних опорах на прикладі сталевого ребристо-кільцевого купола. Строительство, материало-ведение, машиностроение, сб. науч. трудов, – Днепропетровск, 2015. –  вип. 82,–  С.43-49. http://library.knuba.edu.ua/
 20. С.І.Білик. Теоретчне обгрунтування фактора стійкості центрально- стиснутих сталевих колон з урахуванням початкових недосконалостей. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2015. – Вип. 57. – С. 45-53. http://library.knuba.edu.ua/
 21. Білик А.C., Терновий М.І, Хмельницький С.В. Комп’ютерний програмний комплекс для оптимізації сталевого каркасу висотної будівлі. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА. – 2015. – Вип. 57. – С. 54-60. http://library.knuba.edu.ua/
 22. КліменкоВ.З., Бєлов І.Д. Випробування конструкцій, обстеження та моніторинг будівель і споруд. Підготовлено до друку – 2015. http://library.knuba.edu.ua/
 23. Нілов О.О., Семчук І.Ю. Напружено–деформований стан поперечно–гофрованих стінок сталевих балок при дії зосередженого навантаження // Збірник наукових праць Українського інституту сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського. — К. : Сталь, 2015. — Вип. 16. — С. 22–29. http://library.knuba.edu.ua/

2014 рік

 1. Марк Лоусон. Артем Билык. Стальные конструкции в архитектуре. К.:УЦСБ, «НПП Інтерсервіс», 2014. -135с. Довідник. http://library.knuba.edu.ua/
 2. Скляров І. О. Несуча система для кріплення світлопрозорого скляного фасаду. Патент на корисну модель № 97359 Україна, МПК Е04С 3/00 (2015.01)№ u201410746; заяв. 02. 10.2014 ; опубл. 10.03.2015, Бюл. № 5.  http://library.knuba.edu.ua/
 3. М.Бреттл, Д.Браун, Н.Беляев, А.Билык. Расчет стальных конструкций зданий в соответствии с Еврокодом 3 и национальными приложениями Украины . К.:УЦСБ, «НПП Інтерсервіс», 2014. -97с. Довідник. http://library.knuba.edu.ua/
 4. К. Калафат, А. Билык, Н. Беляев, Э Ковалевская. Расчет огнестойкости стальных конструкций и проектирование огнезащиты в соответствии с Еврокодом 3 и национальными приложениями Украины. К.:УЦСБ, «НПП Інтерсервіс», 2014. -84с. Довідник. http://library.knuba.edu.ua/