Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки

КОНТАКТИ

Завідувач кафедри:д.т.н., доцент Ботвіновська Світлана ІванівнаКімната викладачів розташована на 4 поверсі головного корпусу в аудиторії 410, телефон (044) 2415547Ласкаво просимо!

ВИКЛАДАЧІ НАШОЇ КАФЕДРИ
     
     
     
КОРОТКА ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра створена у 1945 році. Її  завідувачем протягом 20 років був засновник української школи в галузі прикладної геометрії та інженерної графіки, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Степан Митрофанович Колотов (1890-1965).
З 1965 року до 2003 року завідувачем кафедри був учень С.М.Колотова – заслужений діяч науки України, д-р технічних наук, професор В.Є.Михайленко, який прийняв естафету від учителя й очолив одну з найавторитетніших в Україні і в СНД кафедр, де виникла в сучасному вигляді добре відома фахівцям наукова школа переважно архітектурно-будівельного напрямку.
У 1986 році в Москві С.М.Ковальов захистив докторську дисертацію, присвячену формуванню дискретних моделей поверхонь просторових архітектурних конструкцій (пневматичних, вантових тощо). В цій роботі були закладені теоретичні основи статико-геометричного підходу до формування дискретних каркасів геометричних образів, який активно розвивається С.М.Ковальовим та його учнями на сучасному етапі.
Професор С.М.Ковальов підготував одного доктора та 24 кандидати технічних наук, серед яких на кафедрі працювали к.т.н., доценти Л.Ф.Мелешкіна та І.Ф.Сафронєєв і на сьогодення працюють к.т.н., доцент Олександр В.Мостовенко та к.т.н. А.В.Золотова.
У складі кафедри були учасники бойових дій Великої Вітчизняної війни проф. Євстифеєв Михайло Федорович, доцент Волков Валентин Євгенович, Горленко Борис Сергійович. Декан архітектурного факультету сьогодні д.т.н., професор О.В.Кащенко, також багато років працював на кафедрі.
Помітний слід в історії кафедри та архітектурного факультету залишили також доценти Харченко А. І., Мелешкіна Л.Ф., Каченюк О.М., Потішко О.В., Швиденко Ю.З., Панасюк А.І, Іванова Л.С., Корнієнко Л.В., старший викладач Хмара В.В., асистент Скрипко А.І.
Всього на кафедрі за весь час підготовлено більше двохсот кандидатських та 12 докторських дисертацій. У дисертаціях, крім тонкостінних оболонок, розглядалися питання геометричного моделювання та оптимізації висячих (вантових) покриттів, складчастих покриттів, пневматичних конструкцій, покриттів, що трансформуються тощо. Д-р технічних наук, професор К.О.Сазонов захистив докторську дисертацію, присвячену діалоговому графічному просторовому проектуванню. Зокрема була запропонована системи InteAr та Woody для комп’ютерного моделювання архітектурних об’єктів, меблів та дизайну приміщень. Довгий час він очолював лабораторію комп’ютерної графіки на архітектурному факультеті, а в 2003 році став засновником кафедри «Дизайну інтер’єру і меблів» в КНУТД. Професор М.Ф.Євстифеєв підготував 16 кандидатів наук, професор Сазонов К.О. – 12 кандидатів наук, професор Седлецька Н.І. – 9 (серед них доцент Іванова Л.С.), професор Анпілогова В.О. – 12 (серед них доцент кафедри Ботвіновська С.І.). І сьогодні, на кафедрі йде активна підготовка кадрів через аспірантуру (очну та заочну) та докторантуру.

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки КНУБА належить до загальноосвітніх кафедр, яка входить у склад архітектурного факультету.
Наукові дослідження кафедри виконуються згідно державної бюджетної теми «Геометричне моделювання об’єктів, процесів та явищ». В межах цієї комплексної науково-дослідної теми розробляються окремі наукові напрямки:
• «Дискретне геометричне моделювання об’єктів архітектури та дизайну» (керівник д.т.н., професор Ковальов С.М.);
• «Удосконалення викладання графічних дисциплін у вищих навчальних закладах» (керівники д.т.н., професор Ковальов С.М., д.т.н., доцент Ботвіновська С.І.);
• «Технічна естетика» (керівник д.т.н., професор, );
У рамках вищезазначених тем відбуваються дослідження актуальних проблем геометричного моделювання студентами, аспірантами та докторантами кафедри. Ці теми було започатковано у кандидатських та докторських дисертаційних роботах за спеціальністю «05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка». Робота над дослідженнями, в рамках зазначених тем, продовжується і сьогодні.
13 листопада 2019 року відбувся захист докторської дисертації завідувача кафедри к.т.н., доцента Ботвіновської Світлани Іванівни. Дисертаційну роботу «Теоретичні основи формоутворення в дискретному моделюванні об’єктів архітектури та дизайну» за спеціальністю «05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка» було виконано на базі КНУБА. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.056.06. З роботою можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету будівництва і архітектури.
Більше 15 років при кафедрі нарисної геометрії та інженерної графіки КНУБА працюють аспірантський та докторантський семінари. Докторантський семінар збирається раз на квартал (керівник професор Ковальов С.М.), аспірантський семінар збирається раз на місяць (керівники професор Підгорний О.Л., Ковальов С.М.).
На базі кафедри працюють студентські наукові гуртки, основні теми наукової роботи студентів:
• Графічні складові орнаментальних та архітектурних композицій;
• Сучасні проблеми геометричного моделювання в архітектурі;
• Використання графічних технологій при комп’ютерному моделюванні;
• Геометризація плоских образів.
Викладачі кафедри щорічно приймають участь у міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми геометричного моделювання», яка відбувається на базі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького в м. Мелітополь.
З 12 – 15 листопада 2018 року викладачі кафедри (Ботвіновська С.І., Ніколаєнко Т.П., Золотова А.В., Лось С.О.) приймали участь у ІІ Міжнародній конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» м. Гельсінкі, Фінляндія. Отримали Сертифікати.
З 21 січня 2019 року по 01 лютого 2019 року викладачі Ботвіновська С.І. та Золотова А.В. у Куявському університеті у Влоцлавеку (Республіка Польща) пройшли науково-педагогічне стажування на тему «Технічна освіта та складова системи освіти України та країн ЄС» за фахом «Технічні науки» в обсязі 5 кредитів (180 годин).
Викладачі кафедри приймають участь у роботі науково-методичних комісій і Рад: експертних, фахових, спеціалізованих і вчених:
– проф. Ковальов С.М. є членом Вченої Ради КНУБА;
– проф. Ковальов С.М. є членом спеціалізованої Вченої ради Д 26.056.06 по захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями: 05.01.01 – це прикладна геометрія, інженерна графіка, 05.01.03 – технічна естетика;
– доц. Ботвіновська С.І. є головою Київського осередку Української Асоціації з прикладної геометрії;
– зав. кафедри та викладачі кафедри є членами предметної екзаменаційної комісії з дисципліни «Графіка-креслення» для проведення вступних випробувань при вступі на архітектурний факультет КНУБА;
– зав. кафедри та проф. Ковальов С.М. є членами предметної комісії для проведення вступних випробувань до аспірантури за спеціальністю 05.01.01 – прикладна геометрія, інженерна графіка;
– голова предметної комісії приймає участь у апеляційній комісії для розгляду апеляцій вступників при проведенні вступних випробувань з дисципліни «Графіка-креслення»;

НАВЧАЛЬНА ТА МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЗАВАНТАЖИТИ МЕТОДИЧКИ
Для студентів перших та других курсів всіх факультетів КНУБА кафедра забезпечує викладання дисциплін «Нарисна геометрія», «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Перспектива в образотворчому мистецтві», «Перспектива для архітекторів», «AutoCAD двовимірне та тривимірне моделювання», спецкурс для студентів Будівельного факультету «Обчислювальна геометрія». Для студентів підготовчого відділення розроблений курс «Графіка-креслення», та проводяться майстер-класи.

ДОЗВІЛЛЯ


НОВИНИ
КАРАНТИННЕ ONLine Навчання
Для організації зручного навчального процесу під час карантину було прийнято рішення використовувати онлайн сервіс ГУГЛ КЛАС.
Всі студенти які вивчають дисципліни “Інженерна та комп’ютерна графіка”, “Allplan”, “AutoCAD” повинні долучитися до курсу за кодом класу lwx5rm4. Цей сервіс являється інтуітивно зрозумілим і надзвичайно зручним для проведення навчального процесу та “живого” спілкування, з можливістю застосування онлайн тестування, журналом оцінок, індивідуальними та додатковими завданнями.

05.04.2020

______________________

Шановні колеги!
Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки висловлює Вам свою повагу та повідомляємо про неможливість проведення студентської конференції у форматі круглого столу «Геометрія і всесвіт 2020», 21 квітня 2020 р. у зв’язку з рішенням Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 та Київської міської державної адміністрації про введення карантину в Україні та заборону на проведення масових заходів через розповсюдження епідемії коронавірусу.
У зв’язку з цим, було прийнято рішення про можливість зарахування додаткових балів з нарисної геометрії до екзаменаційної сесії у випадку, якщо студенти, які зареєструвались у період лютого місяця та обрали тему наукової роботи, надішлють пояснювальну записку (15 – 30 сторінок) та підготують презентацію за обраною темою.
Реєстраційна інформація, надіслані пояснювальні записки та презентації будуть зберігатися у реєстраційній базі кафедри.

30.03.2020
______________________
Шановні студенти інженерних та архітектурних спеціальностей !
Запрошуємо Вас на олімпіаду з нарисної геометрії, яка відбудеться
на 5-й парі (1500-1800) у понеділок 16.12.2019 року в ауд. 408 Головного корпусу
Умови завдань прописано на варіантах.
Для виконання роботи необхідно розв’язати три завдання, пов’язані з темами:
«Позиційні та метричні властивості проекцій пар геометричних елементів»;
«Перетворення комплексного рисунка»; «Переріз поверхні проекціювальною площиною»

За призові місця – додаються значні бали до заліку чи іспиту.
За участь – також можуть додаватись бали на розсуд викладачів-керівників потоків, із врахуванням розв’язаних олімпіадних завдань

Результати буде оприлюднено 18 грудня 2019 року після 12:00
на кафедрі нарисної геометрії та інженерної графіки КНУБА

Готуємося і перемагаємо !

______________________