Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки

Про кафедру

Кафедра створена у 1945 році. Її  завідувачем протягом 20 років був засновник української школи в галузі прикладної геометрії та інженерної графіки, заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор Степан Митрофанович Колотов (1890-1965).

З 1965 року до 2003 року завідувачем кафедри був учень С.М.Колотова – заслужений діяч науки України, д-р технічних наук, професор В.Є.Михайленко, який прийняв естафету від учителя й очолив одну з найавторитетніших в Україні і в СНД кафедр, де виникла в сучасному вигляді добре відома фахівцям наукова школа переважно архітектурно-будівельного напрямку.

Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Ковальов Сергій Миколайович

У 1986 році в Москві С.М.Ковальов захистив докторську дисертацію, присвячену формуванню дискретних моделей поверхонь просторових архітектурних конструкцій (пневматичних, вантових тощо). В цій роботі були закладені теоретичні основи статико-геометричного підходу до формування дискретних каркасів геометричних образів, який активно розвивається С.М.Ковальовим та його учнями на сучасному етапі.

Професор С.М.Ковальов підготував одного доктора та 24 кандидати технічних наук, серед яких на кафедрі працювали к.т.н., доценти Л.Ф.Мелешкіна та І.Ф.Сафронєєв і на сьогодення працюють к.т.н., доцент Олександр В.Мостовенко та к.т.н. А.В.Золотова.

читати далі

Наукова діяльність

Степан Митрофанович Колотов є автором нового методу перетворення проекцій – допоміжного проекціювання, яке ефективно використовується для розв’язання метричних та позиційних задач, а також при побудові тіней та перспективи. Професор С.М.Колотов є автором кількох підручників з нарисної геометрії, перший з яких було надруковано ще у 1933 році. 32 особи під керівництвом С.М.Колотова успішно захистили кандидатські дисертації. П’ять його учнів (М.Ф.Євстифеєв, В.Є.Михайленко, О.Л.Підгорний, Б.С.Горленко, Г.І.Устенко) стали доцентами кафедри. Разом із співробітниками кафедри С.М.Колотов був засновником та відповідним редактором міжвідомчого науково-технічного збірника «Прикладна геометрія та інженерна графіка», на той час єдиного у колишньому СРСР. Ця збірка видається в Україні і сьогодні (відп. редактор В.Є.Михайленко). Вже вийшло в світ 92 випуски збірника. Збірка визнанана ВАК України як фахове видання

читати далі

Навчальна та методична діяльність

Для студентів перших та других курсів всіх факультетів КНУБА кафедра забезпечує викладання дисциплін «Нарисна геометрія», «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Перспектива в образотворчому мистецтві», «Перспектива для архітекторів», «AutoCAD двовимірне та тривимірне моделювання», спецкурс для студентів Будівельного факультету «Обчислювальна геометрія». Для студентів підготовчого відділення розроблений курс «Графіка-креслення», та проводяться майстер-класи.

читати далі

Викладацький та допоміжний склад

читати далі

Контактні дані

Кімната викладачів – а410.