Кафедра організації та управління будівництвом

Про кафедру

Кафедра забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів на будівельному факультеті, будівельно-технологічному факультеті, факультеті геоінформаційних систем і управління територіями і факультеті інженерних систем і екології університету. Готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів за галуззю знань 19 “Архітектура та будівництво” спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Члени кафедри приймають активну участь у роботі акредитаційних комісій ВНЗ України, Спецрад та залучені до процесу професійної атестації кадрів будівельної галузі України.

Кафедра залучена до наукових робіт по програмам міжнародного співробітництва.

На кафедрі проводиться підготовка аспірантів та докторантів за спеціальностями 192 Будівництво та цивільна інженерія та 051 Економіка.

З 2014 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор Олексій Анатолійович Тугай (1974 р.н.) – лауреат премії ім. М.С. Буднікова. Випускник КДТУБА (1996).

У рідному виші працює з 1999 р. старшим викладачем, доцентом (2002), професором (2009). Виконував обов’язки заступника декана факультету підготовки (2001-2009), заступника начальника ВЛАППК (2009-2013). З вересня 2009 р. працює в складі спеціалізованої вченої ради із захисту дисертаційних робіт та редакційній колегії збірника наукових праць «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин».

Вивчає питання організації будівельного виробництва та управління ним. У творчому доробку науковця понад 100 наукових праць, серед яких 12 монографій та навчальних посібників.

читати далі

Наукова діяльність

 Основні пріоритетні наукові напрями підрозділу:

 1. Розробка інноваційних методів організації будівельної діяльності, що відповідають сучасному технічному рівню будівельного виробництва
 2. Застосування сучасних методів оцінки організаційно-управлінських факторів підвищення конкурентоспроможності будівельної організації;
 3. Впровадження  інноваційних ресурсно-календарних моделей опису будівельних проектів в практику викладання навчальної дисципліни “Управління будівництвом”;
 4. Оптимізація календарних планів зведення комплексу будівель і споруд;
 5. Вдосконалення системи організації управління будівельними комплексами в ринкових умовах;

читати далі

Навчальна та методична діяльність

 • Організація будівництва – ПЦБ, МБГ, ВВ, ЗіК
 • Організація будівельного виробництва – МОіА, ТБКВМ;
 • Організація виробництва – ЕП;
 • Організація інвестиційного процесу і будівельної діяльності – ЕК;
 • Основи наукових досліджень –ПЦБ;
 • Управління будівництвом – ПЦБ;
 • Основи системного аналізу – ПЦБ, МБГ;
 • Маркетинг – ЕП, МОіА, ТКД;
 • Управління проектною командою –ЕП;
 • Планування діяльності будівельного підприємства – МОіА;
 • Управління персоналом – МОіА;
 • Стратегічне управління – МОіА;
 • Управління якістю – МОіА;
 • Логістика – МОіА;
 • Контролінг – МОіА;
 • Конфліктологія – МОіА;
 • Конфліктологія і психологія управління – ЕП;
 • Теоретичні основи організації будівництва – МОіА;
 • ДЦП (дисципліни цільової підготовки) – ПЦБ;
 • Спецкурс випускової кафедри – ПЦБ.

читати далі

Викладацький та допоміжний склад

 читати далі

Контактні дані

телефон: 245-48-50.

Номер приміщення: ауд. 312, 314-б, 318.

Електронна адреса: kaf_org@ukr.net