Загальна інформація кафедри ОФ

Кафедра основ і фундаментів забезпечує підготовку бакалаврів за спеціальністю “Будівництво і цивільна інженерія” на всіх факультетах університету. Готує магістрів за спеціалізацією: “Промислове і цивільне будівництво” та науковців спеціальності “Основи і фундаменти”. Викладачі кафедри мають тісні наукові контакти як із вітчизняними вищими навчальними закладами серед яких: НТУУ “КПІ” ім.І.Сікорського (Київ), ПНТУ ім.Ю.Кондратюка (Полтава), ПДАБА (Дніпро), ОДАБА (Одеса), ВНТУ (Вінниця) та науково-дослідними установами НДІБК, НДІБВ та із закордонним університетами та дослідними центрами: Ґданська, Варшави, Зеленої Гури (Польща), Праги (Чехія) Штутгарта, Ваймара, Карлсруе (Німеччина), Парижа (Франція), Мічігану (США) та у інших країнах.

Фахівці кафедри плідно співпрацюють, вирішуючи складні геотехнічні питання з провідними підприємствами будівельної галузі серед яких: БК “Укрбуд”, АТ ХК “Київміськбуд”, ПАТ “Київметробуд”, ПАТ “Фундамент” та іншими.

Співробітники кафедри беруть участь у розробці багатьох нормативних документів. Фахівці кафедри отримала понад 50 свідоцтв на винаходи, більшість з яких впроваджено у виробництво.

Кафедра з 1968 року забезпечує видання міжвідомчого науково-технічного збірника “Основи і фундаменти”, що входить до переліку фахових видань.

Завідувач кафедри – Заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії будівництва України і Академії інженерних наук України, доктор технічних наук, професор І.П. Бойко.

Тел. +38 (044) 245-48-54

e-mail: boyko40@ukr.net

Професор І.П. Бойко займається розробкою прогресивних конструкцій та технології влаштування фундаментів,  методів розрахунку фундаментів, які взаємодіють з нелінійно-деформованою основою, в яких поєднано вимоги першого та другого граничних станів матеріалів та ґрунтів, розробкою та реалізацією математичних нелінійних моделей ґрунтового середовища та методик числового моделювання елементів системи «ґрунтова основа – фундамент – надземні конструкції» в складних геологічних умовах.

Історія кафедри

Кафедра основ і фундаментів була створена 1945 року, який і можна вважати роком її народження.

За період існування кафедри нею керували:

1945–48 та 1957–60 рр. – доцент Некрасов Сергій Федорович,

1948–56 рр. – доцент Бондаренко Іван Степанович,

1956–57 рр. – доцент Фурсов Федір Іванович (ректор КІБІ в 1944–48 рр.),

1960–67 рр. – доцент, канд. техн. наук, генерал-майор Савич Петро Леонідович,

1967–70 рр. – професор, д-р геолого-мінералогічних наук Дранников Абрам Маркович,

1970–88 рр. – професор, канд. техн. наук Слюсаренко Степан Овксентійович,

від 1988 рр. – професор, Заслужений діяч науки і техніки України (від 2000 р.), д-р техн. наук Бойко Ігор Петрович.

На початку 1960-их років при кафедрі відкрито аспірантуру. Серед перших аспірантів, науковим керівником яких був проф. А. М. Дранников: були Г.П.Степаненко, М. В. Корнієнко, що є професорами. Загалом на кафедрі підготували та захистили більше 70 кандидатських та 4 докторські дисертації.

На кафедрі у різні часи читали лекції проф. Чеботарьов (США), проф. Бент Бромс (Стокгольм, Швеція), проф. М. О. Цитович, проф. М. В. Малишев, проф. Б. І. Далматов, (Росія), проф. Є. Ф. Винокуров (Білорусь), проф. Р. Мохан (Індія). Кафедру відвідав президент Індії Варахагірі Венката Гірі.

Співробітники кафедри перебували на стажуванні, читали лекції у вищих навчальних закладах інших країн.

Дипломне проектування за напрямком геотехніка кафедра почала 1965 року першою в СРСР і першим дипломником був І. П. Бойко (керівник – доц. М. С. Грутман). У перші роки дипломувалося 5–7 студентів, останнім часом: по 25– 35– денна форма навчання, до 10 студентів – заочна, які виконують дипломні проекти в регіональних геологічних умовах України із забезпеченням екологічної безпеки та інженерного захисту відповідних територій. В останні роки на кафедрі готуються до 20 магістрів, більш ніж 30 бакалаврів щороку.

Професори А. М. Дранников, В. Ф. Краєв, С. О. Слюсаренко, Г. М. Петренко, І. П. Бойко працювали та працюють у складі науково-технічних та спеціалізованих рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій.