Навчальна та методична діяльність кафедри ОФ

Навчальна діяльність

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін для студенів усіх факультетів:

 • Інженерна геологія,
 • Механіка ґрунтів,
 • Інженерні вишукування,
 • Геоекологія,
 • Основи i фундаменти,
 • Будівельні конструкції. Розділ основи і фундаменти.
 • Інженерний захист та підготовка територій,
 • Будівельні норми України,
 • Фундаменти спеціальних споруд i підземне будівництво,
 • Спеціальні інженерні питання реконструкції.
 • Спеціальний курс питань геотехніки для дипломного проектування.
 • Дисципліни цільової підготовки: Чисельні методи в геотехніці.

Методична діяльність

Зусиллями співробітників кафедри у різні роки підготовлені підручники, посібники та методичні вказівки:

 • «Інженерна геологія» та «Гідрогеологія» А. М. Дранникова,
 • «Інженерно-геологічна характеристика порід лесової формації України» В. Ф. Краєва,
 • «Пальові фундаменти» М. С. Грутмана,
 • «Прогресивні методи проектування основ та фундаментів на ЕОМ» І. П. Бойка,
 • «Проектування та влаштування фундаментів на намивних піщаних ґрунтах» С. О. Слюсаренка, Г. П. Степаненко, М. О. Глотової та ін.,
 • «Спеціальні питання геоморфології та геології для геодезистів» В. І. Хазіна,
 • «Розрахунок плитних фундаментів», «Розрахунок основ і фундаментів на ЕОМ» і «Підземне будівництво» С. Й. Цимбала,
 • «Ґрунтознавство» Г. П. Степаненко.