Викладацький та допоміжний склад кафедри ОФ

Завідувач кафедри: д.тн. професор Бойко Ігор Петрович,

Професори: 

к.т.н. Корнієнко Микола Васильович,

Займається питаннямирозрахунку фундаментів неглибокого закладання та пальових фундаментів на лесових основах, проектуванням конструкцій з використанням європейських норм. 

д.т.н. Сахаров Володимир Олександрович

Виконує розробку та вдосконалення чисельних методів для розв’язання геотехнічних задач нелінійного деформуван¬ня ґрунтового середовища при сатичних та динамічних навантаженнях. 

д.т.н. Трофимчук Олександр Миколайович

Досліджує взаємодію фундаментів з шаруватою в’язкопружною основою при динамічних навантаженнях.

Доценти:

к.т.н. Арешкович Ольга Олегівна,

Виконує розрахунки стійкості ґрунтових масивів на зсувонебезпечних територіях та морських узбережжях.

к.т.н. Жук Вероніка Володимирівна,

Досліджую взаємовплив елементів системи «каркасна будівля – фундамент – нерівномірно просідаюча лесова основа»

к.т.н. Олійник Анатолій Остапович,

Досліджує та проектує основи і фундаменти при реконструкції, займається визначенням деформаційних характеристик ґрунтів у польових умовах.

к.т.н. Носенко Віктор Сергійович,

Виконує дослідження взаємовпливу сусідніх фундаментів будівель в умовах щільно забудови.

к.т.н. Петренко Едуард Юрійович,

Проводить дослідження природних та техногенних зсувних явищ на території України, механіки їх утворення з урахуванням дії підземних і поверхневих вод.

к.т.н. Підлуцький Василь Леонідович,

Виконує обґрунтування раціональних розмірів паль та їх ефективного розміщення в складі фундаментів

к.т.н. Пятков Олександр Васильович,

Розробляє методи проектування фундаментів на лесових територіях

Старші викладачі:

Диптан Тетяна Василівна

Займається питаннями дослідження властивостей лесових ґрунтів в лабораторних умовах

Ращенко Андрій Миколайович,

Розробляє ефективні конструкції фундаментів при статичних і динамічних навантаженнях

Асистенти: 

к.т.н. Малишев Олег Вікторович

Досліджує раціональні форми поперечного перерізу паль для глинистих ґрунтів

Гаврилюк Олександр Володимирович,

Досліджує взаємодію фундаментів із буронабивних паль з піщаними основами

Грабовський Андрій Леонідович,

Досліджує прогресивні конструкції анкерних систем для огородження котлованів

Голікова Нінель Антонівна

Займається питаннями зберігання та вдосконалення колекції мінералів

Комягіна Ніна Василівна,

Вдосконалення методики визначення параметрів ґрунтів

Марущак Юрій Степанович

Займається практичним питаннями розрахунків та конструюванняфундаментів будівель та підпірних стін.

Скочко Людмила Олегівна

Вдосконалення геотехнічних моделей для розрахунків комплексних підпірних стін на зсувонебезпечних територіях.

Інженери:

Нікуліна Лариса Георгіївна,

Орнатський Віталій