Кафедра основ професійного навчання

Про кафедру

Кафедра основ професійного навчання створена у 2002 році. Вона виділена з кафедр будівельних машин та машин і обладнання технологічних процесів.

Кафедра готує бакалаврів і магістрів зі спеціальностей «Професійна освіта. Машинобудування» та «Професійна освіта. Комп’ютерні технології», забезпечує психолого-педагогічну підготовку студентів спеціальностей факультету автоматизації і інформаційних технологій. Також кафедра забезпечує викладання дисципліни «Педагогіка вищої школи» для магістрів усіх спеціальностей університету.

Завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент, член-кореспондент Академії Будівництва України Почка Костянтин Іванович

читати далі

Наукова діяльність

Основні наукові напрями:

  • наукові основи формування високоефективних робочих органів будівельних машин (кандидати технічних наук, доценти Гаркавенко О.М. таДобровольський О.Г.; старший викладач Лобков Я.Ю.);
  • теоретичні основи створення бетоноформуючих машин, агрегатів і комплексів (професор Гарнець В.М.; кандидати технічних наук, доценти Богуславський В.Є. та Корнійчук Б.В.; асистент Шаленко В.О.);
  • динаміка та оптимізація режимів руху механізмів і машин (кандидати технічних наук, доценти Почка К.І. та Паламарчук Д.А.);
  • практичні проблеми викладання психолого-педагогічних дисциплін студентам інженерних спеціальностей (кандидати педагогічних наук, доценти Руденко М.В. та Корчова Г.Л., доктор психологічних наук, професор Горова О.О., кандидат психологічних наук, доцент Калениченко Р.А., старші викладачі Мороз І.М. таУсова В.В.; асистент Шутова С.М.).

За науковими напрямами співробітниками кафедри видано 19 монографій, 972 наукових статей та тез доповідей, отримано 211 патент України на винаходи та корисні моделі.

Навчальна та методична діяльність

На кафедрі викладаються 33 навчальні дисципліни, з них 17 дисциплін психолого-педагогічного циклута 16 дисциплін інженерного циклу.

До дисциплін психолого-педагогічного циклу відносяться: психологія; педагогічна психологія;риторика; основи професійної освіти; комунікативніаспектипедагогічноїдіяльності; методика професійного навчання:основнітехнології навчання; виробниче навчання: психолого-педагогічне забезпечення навчально-виховного процесу; виробниче навчання: професійно-психологічний відбір спеціалістів; виробниче навчання: психолого-педагогічне спілкування; спецкурс (лекції до держіспиту бакалавра); педагогіка вищої школи; психологія вищої школи; педагогічна діагностика; соціальна педагогіка; методика і практика викладання фахової дисципліни; педагогічна майстерність викладача вищої школи; спецкурс (лекції до держіспиту магістра).

Цей цикл дисциплін викладають доцент Руденко М.В. (керівник секції психолого-педагогічних дисциплін);професор Горова О.О.; доценти Калениченко Р.А. та Корчова Г.Л.; старші викладачі Мороз І.М. таУсова В.В.; асистент Шутова С.М.

читати далі

Викладацький та допоміжний склад

Завідувач кафедри кандидат технічних наук, доцент ПОЧКА Костянтин Іванович; кандидат технічних наук, професор ГАРНЕЦЬ Володимир Миколайович; доктор психологічних наук, професор ГОРОВА Олена Олександрівна; кандидати технічних наук, доценти: БОГУСЛАВСЬКИЙ Вадим Євгенович,ГАРКАВЕНКО Олександр Миколайович, ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Олександр Георгійович, КОРНІЙЧУК Борис Валерійович, ПАЛАМАРЧУК Дмитро Анатолійович; кандидати педагогічних наук, доценти КОРЧОВА Галина Леонідівна,  РУДЕНКО Микола Васильович; кандидат психологічних наук, доцент КАЛЕНИЧЕНКО Руслан Арсенович; старші викладачі: ЛОБКОВ Ярослав Юрійович, МОРОЗ Ірина Михайлівна, УСОВА Вікторія Вікторівна, асистент ШАЛЕНКО Вадим Олегович; завідуючі лабораторіями: КУЦЕНКО Юрій Вікторович,МИХАЙЛЮК Володимир Вікторович, ЄГОРОВА Дар’я Миколаївна; завідуюча учбово-методичним кабінетом ШУТОВА Світлана Миколаївна; інженери: ЄГОРОВА Галина Федорівна, КАБАЛІНА Олена Юріївна; старший лаборант ТАРАХТІЙ Зінаїда Георгіївна.

читати далі

Контактні дані

телефон кабінет
Завідувач кафедри (044)248-69-25, (044)241-55-28 кімната 216а
Кімната викладачів (044)241-55-28 кімнати 211, 214а
Лаборантська (044)241-54-86 кімната 87
Учбово-методичний кабінет 3-66 (внутрішній) кімната 4

Матеріальна база

У складі кафедри 3 спеціалізовані лабораторії: лабораторія деталей машин (к. 16),лабораторія матеріалознавства (к. 209) і термічної обробки металів (к.213),лабораторія зварювання металів (к. 10), кабінет теорії механізмів і машин (к. 207), учбово-методичнийкабінет (к. 4), науково-дослідна лабораторія (гуртожиток № 5).Бібліотечний фонд учбово-методичного кабінету складається з підручників, навчальних посібників, методичних розробок, нормативно-інструктивної літератури, інформаційних та періодичних видань.

читати далі