Кафедра основ професійного навчання

Про кафедру

Кафедра готує бакалаврів і магістрів зі спеціальностей «Професійна освіта. Машинобудування» та «Професійна освіта. Комп’ютерні технології», забезпечує психолого-педагогічну підготовку студентів спеціальностей факультету автоматизації і інформаційних технологій. Також кафедра забезпечує викладання дисципліни «Педагогіка вищої школи» для магістрів усіх спеціальностей університету.

З 2015 року кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент, дійсний член Академії Будівництва України Почка Костянтин Іванович. Автор 226 наукових та методичних праць, серед яких 1 підручник, 5 навчальних посібників, 3 монографії, 54 патентів України на винаходи та корисні моделі.
тел.: (044) 248-69-25, внутр. 5-28, кім. 216а
e-mail: shanovniy@ukr.net

Детальніше…

Контактні дані

телефон кабінет
Завідувач кафедри (044)248-69-25
(044)241-55-28
кімната 216а
Кімната викладачів (044)241-55-28 кімнати 211, 214а
Лаборантська (044)241-54-86 кімната 87
Учбово-методичний кабінет 3-66 (внутрішній) кімната 4
Електронна адреса кафедри kaf_opn_knuba@ukr.net

Новини

 

Детальніше…

Події

Детальніше…

Навчальна та методична діяльність

На кафедрі викладаються 34 навчальні дисципліни, з них 18 дисциплін психолого-педагогічного циклу та 16 дисциплін інженерного циклу.

До дисциплін психолого-педагогічного циклу відносяться: психологія; педагогічна психологія; риторика; основи професійної освіти; комунікативні аспекти педагогічної діяльності; методика професійного навчання: основні технології навчання; виробниче навчання: психолого-педагогічне забезпечення навчально-виховного процесу; виробниче навчання: професійно-психологічний відбір спеціалістів; виробниче навчання: психолого-педагогічне спілкування; спецкурс (лекції до держіспиту бакалавра); педагогіка вищої школи; психологія вищої школи; конфлiктологiя i психологiя управлiння; педагогічна діагностика; соціальна педагогіка; методика і практика викладання фахової дисципліни; педагогічна майстерність викладача вищої школи; спецкурс (лекції до держіспиту магістра).

Детальніше…

Наукова діяльність

Основні наукові напрями:

 • наукові основи формування високоефективних робочих органів будівельних машин (кандидати технічних наук, доценти Гаркавенко О.М. та Добровольський О.Г.; старший викладач Лобков Я.Ю.);
 • теоретичні основи створення бетоноформуючих машин, агрегатів і комплексів (професор Гарнець В.М.; кандидати технічних наук, доценти Корнійчук Б.В. та Шаленко В.О.);
 • динаміка та оптимізація режимів руху механізмів і машин (кандидати технічних наук, доценти Почка К.І. та Паламарчук Д.А.);
 • практичні проблеми викладання психолого-педагогічних дисциплін студентам інженерних спеціальностей (кандидати педагогічних наук, доценти Руденко М.В. Корчова Г.Л. та Красильник Ю.С., доктор психологічних наук, професор Горова О.О., кандидат психологічних наук, доцент Калениченко Р.А., старші викладачі Мороз І.М. та Усова В.В.; асистент Шутова С.М.).

  Детальніше…

  Викладацький та допоміжний склад

  Детальніше…

  Матеріальна база

  У складі кафедри 3 спеціалізовані лабораторії: лабораторія деталей машин (к. 16), лабораторія матеріалознавства (к. 209) і термічної обробки металів (к. 213), лабораторія зварювання металів (к. 10), кабінет теорії механізмів і машин (к. 207), учбово-методичнийкабінет (к. 4), науково-дослідна лабораторія (гуртожиток № 5). Бібліотечний фонд учбово-методичного кабінету складається з підручників, навчальних посібників, методичних розробок, нормативно-інструктивної літератури, інформаційних та періодичних видань.

  Детальніше…