Кафедра основ професійного навчання

Про кафедру

Кафедра готує бакалаврів і магістрів зі спеціальностей «Професійна освіта. Машинобудування» та «Професійна освіта. Комп’ютерні технології», забезпечує психолого-педагогічну підготовку студентів спеціальностей факультету автоматизації і інформаційних технологій. Також кафедра забезпечує викладання дисципліни «Педагогіка вищої школи» для магістрів усіх спеціальностей університету.

З 2015 року кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент, дійсний член Академії Будівництва України Почка Костянтин Іванович. Автор 226 наукових та методичних праць, серед яких 1 підручник, 5 навчальних посібників, 3 монографії, 54 патентів України на винаходи та корисні моделі.
тел.: (044) 248-69-25, внутр. 5-28, кім. 216а
e-mail: shanovniy@ukr.net

Детальніше…

Контактні дані

телефон кабінет
Завідувач кафедри (044)248-69-25
(044)241-55-28
кімната 216а
Кімната викладачів (044)241-55-28 кімнати 211, 214а
Лаборантська (044)241-54-86 кімната 87
Учбово-методичний кабінет 3-66 (внутрішній) кімната 4
Електронна адреса кафедри kaf_opn_knuba@ukr.net

Новини


Детальніше…

Події

Відвідуємо заходи у галузі професійної освіти та психології

Детальніше…

Навчальна та методична діяльність

На кафедрі викладаються 36 навчальні дисципліни, з них 19 дисциплін психолого-педагогічного циклу та 17 дисциплін інженерного циклу.

До дисциплін психолого-педагогічного циклу відносяться: психологія; педагогічна психологія; риторика; основи професійної освіти; комунікативні аспекти педагогічної діяльності; методика професійного навчання: основні технології навчання; виробниче навчання: психолого-педагогічне забезпечення навчально-виховного процесу; виробниче навчання: професійно-психологічний відбір спеціалістів; виробниче навчання: психолого-педагогічне спілкування; спецкурс (лекції до держіспиту бакалавра); педагогіка вищої школи; психологія вищої школи; конфлiктологiя i психологiя управлiння; педагогічна діагностика; соціальна педагогіка; методика і практика викладання фахової дисципліни; педагогічна майстерність викладача вищої школи; спецкурс (лекції до держіспиту магістра); педагогіка (психологія).

До дисциплін інженерного циклу відносяться: вступ до спеціальності; матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів; матеріалознавство та заготівельне виробництво; матеріалознавство і електротехнічні матеріали; метали і зварювання у будівництві; металознавство і зварювання; металознавство, обробка металів і зварювання; верстатне обладнання автоматизованого виробництва; теорія різання та ріжучий інструмент; технологія машинобудування та верстатне обладнання автоматизованого виробництва; техногенно-екологічна безпека будівельних робіт; технічна механіка; теорія механізмів і машин; деталі машин і основи конструювання; прикладна механіка та основи конструювання; методологія створення машин; матеріалознавство.

Детальніше…

Наукова діяльність

Основні наукові напрями:

  • Наукові основи створення та вдосконалення машин будівельної індустрії (кандидат технічних наук, професор Гарнець В.М.; кандидати технічних наук, доценти Гаркавенко О.М., Добровольський О.Г., Корнійчук Б.В., Паламарчук Д.А., Почка К.І. та Шаленко В.О.; старший викладач Лобков Я.Ю.);
  • Психолого-педагогічне забезпечення освітнього процесу в закладах освіти (кандидати педагогічних наук, доценти Руденко М.В., Корчова Г.Л. та Красильник Ю.С., кандидат психологічних наук, доцент Калениченко Р.А., старший викладач Мороз І.М.; асистент Шутова С.М.).

Детальніше…

Викладацький та допоміжний склад

Склад кафедри, 2018 рік

Матеріальна база

У складі кафедри 3 спеціалізовані лабораторії: лабораторія деталей машин (к. 16), лабораторія матеріалознавства (к. 209) і термічної обробки металів (к. 213), лабораторія зварювання металів (к. 10), кабінет теорії механізмів і машин (к. 207), учбово-методичнийкабінет (к. 4), науково-дослідна лабораторія (гуртожиток № 5). Бібліотечний фонд учбово-методичного кабінету складається з підручників, навчальних посібників, методичних розробок, нормативно-інструктивної літератури, інформаційних та періодичних видань.

Детальніше…