5 Кафедра основ професійного навчання

Про кафедру

Кафедра готує бакалаврів і магістрів зі спеціальностей «Професійна освіта. Машинобудування» та «Професійна освіта. Комп’ютерні технології», забезпечує психолого-педагогічну підготовку студентів спеціальностей факультету автоматизації і інформаційних технологій. Також кафедра забезпечує викладання дисципліни «Педагогіка вищої школи» для магістрів усіх спеціальностей університету.

Освітні програми підготовки бакалаврів та магістрів 2019 року.

Освітні програми підготовки бакалаврів та магістрів 2016 року.


З 2015 року кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент, дійсний член Академії Будівництва України Почка Костянтин Іванович. Автор 226 наукових та методичних праць, серед яких 1 підручник, 5 навчальних посібників, 3 монографії, 54 патентів України на винаходи та корисні моделі.
тел.: (044) 248-69-25, внутр. 5-28, кім. 216а
e-mail: shanovniy@ukr.net

Детальніше…

Контактні дані

телефон кабінет
Завідувач кафедри (044)248-69-25
(044)241-55-28
кімната 216а
Кімната викладачів (044)241-55-28 кімнати 211, 214а
Лаборантська (044)241-54-86 кімната 87
Учбово-методичний кабінет 3-66 (внутрішній) кімната 4
Електронна адреса кафедри kaf_opn_knuba@ukr.net

Новини


Детальніше…

Події

Відвідуємо заходи у галузі професійної освіти та психології

Детальніше…

Навчальна та методична діяльність

На кафедрі викладаються 36 навчальні дисципліни, з них 19 дисциплін психолого-педагогічного циклу та 17 дисциплін інженерного циклу.

До дисциплін психолого-педагогічного циклу відносяться: психологія; педагогічна психологія; риторика; основи професійної освіти; комунікативні аспекти педагогічної діяльності; методика професійного навчання: основні технології навчання; виробниче навчання: психолого-педагогічне забезпечення навчально-виховного процесу; виробниче навчання: професійно-психологічний відбір спеціалістів; виробниче навчання: психолого-педагогічне спілкування; спецкурс (лекції до держіспиту бакалавра); педагогіка вищої школи; психологія вищої школи; конфлiктологiя i психологiя управлiння; педагогічна діагностика; соціальна педагогіка; методика і практика викладання фахової дисципліни; педагогічна майстерність викладача вищої школи; спецкурс (лекції до держіспиту магістра); педагогіка (психологія).

До дисциплін інженерного циклу відносяться: вступ до спеціальності; матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів; матеріалознавство та заготівельне виробництво; матеріалознавство і електротехнічні матеріали; метали і зварювання у будівництві; металознавство і зварювання; металознавство, обробка металів і зварювання; верстатне обладнання автоматизованого виробництва; теорія різання та ріжучий інструмент; технологія машинобудування та верстатне обладнання автоматизованого виробництва; техногенно-екологічна безпека будівельних робіт; технічна механіка; теорія механізмів і машин; деталі машин і основи конструювання; прикладна механіка та основи конструювання; методологія створення машин; матеріалознавство.

Детальніше…

Наукова діяльність

Основні наукові напрями:

  • Наукові основи створення та вдосконалення машин будівельної індустрії (кандидат технічних наук, професор Гарнець В.М.; кандидати технічних наук, доценти Гаркавенко О.М., Добровольський О.Г., Корнійчук Б.В., Паламарчук Д.А., Почка К.І. та Шаленко В.О.; старший викладач Лобков Я.Ю.);
  • Психолого-педагогічне забезпечення освітнього процесу в закладах освіти (кандидати педагогічних наук, доценти Руденко М.В., Корчова Г.Л. та Красильник Ю.С., кандидат психологічних наук, доцент Калениченко Р.А., старший викладач Мороз І.М.; асистент Шутова С.М.).

Детальніше…

Викладацький та допоміжний склад

Склад кафедри, 2018 рік

Матеріальна база

У складі кафедри 3 спеціалізовані лабораторії: лабораторія деталей машин (к. 16), лабораторія матеріалознавства (к. 209) і термічної обробки металів (к. 213), лабораторія зварювання металів (к. 10), кабінет теорії механізмів і машин (к. 207), учбово-методичнийкабінет (к. 4), науково-дослідна лабораторія (гуртожиток № 5). Бібліотечний фонд учбово-методичного кабінету складається з підручників, навчальних посібників, методичних розробок, нормативно-інструктивної літератури, інформаційних та періодичних видань.

Детальніше…