Кафедра політичних наук

Кафедра забезпечує підготовку студентів усіх спеціальностей КНУБА з соціально-гуманітарних дисциплін – «Історії української державності та культури», «Політології», «Соціології». На окремих факультетах викладаються спеціальні дисципліни – «Соціологія простору», «Соціологія міста», «Соціологія архітектури», «Політичний символізм в архітектурі», «Історія світової культури», «Історія костюма та вишивки», «Етнографія», «Країнознавство», «Культурологія», «Історія консюмеризму», «Конфліктологія», «Географія світового господарства».
Кафедра є випускаючою при підготовці фахівців рівня «доктор філософії» зі спеціальності «Політологія». За часи існування на кафедрі було захищено 15 докторських та понад 60 кандидатських дисертацій.
На кафедрі працює кваліфікований персонал. У його складі – доктор політичних наук, два доктори історичних наук, 11 кандидатів історичних, 6 – політичних, 2 – філософських та 1 – юридичних наук.
Кафедра веде активну наукову та методичну роботу. За останні роки опубліковано 1 підручник, 3 навчальні посібники з грифом МОН, 5 – з грифом КНУБА, 12 монографій. Наукова тема кафедри – «Історичні особливості та соціально-політичні механізми розвитку будівельного комплексу України». У 2015 р. започатковано міжнародні наукові конференції «Регіональна політика». За їх підсумками публікуються збірники, які індексують у наукометричних базах даних.
Кафедра є організатором та учасником мистецьких заходів КНУБА. На кафедрі працюють композитор та співак І. Якубовський, відомий бандурист
В. Мороз.

Завідувач кафедри Перегуда Євген Вікторович –доктор політичних наук, професор, старший науковий співробітник зі спеціальності «політичні інститути та процеси», лауреат Премії ім. Ярослава Мудрого Академії правових наук України (2004), нагороджений подяками Київського міського голови (2009) та Міністерства освіти і науки України (2015). Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій при Національному інституті стратегічних досліджень. Член редколегії фахового журналу з політичних наук «Держава і право».

Роб. тел. (кім. 425): +38-044-241-55-73.
Моб. тел.: +38-097-396-92-60.
E-mail: yevgennn@ukr.net

Тел. кім. 431 (викладацька), 432 (учбово-методичний кабінет) – +38-044-241-55-66;
E-mail кафедри: istoriak@ukr.net
E-mail конференції «Регіональна політика»: conference_region@ukr.net