Кафедра теорії архітектури

Про кафедру

Кафедра теорії архітектури забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за фахом «Архітектура будівель та споруд».

Завідувач кафедри – доктор архітектури, професор, член Національної спілки архітекторів, дійсний член Української академії архітектури Ковальський Леонід Миколайович.

читати далі

Наукова діяльність

  • теоретичні основи архітектури будівель та споруд: соціально-економічні, типологічні, естетичні, екологічні (д.арх., проф.. Ковальський Л.М., к.арх., доцент Шило Н.М., к. арх., доцент Кедровський П.П.);
  • законодавче та нормативне забезпечення архітектурної діяльності (к.арх., проф.. Гусаков В.М., к.т.н., доц. Смілка С.В., к.арх., доц. Книш В.І.);
  • висотне будівництво (д.арх., проф.. Ковальський Л.М., к.арх., доц. Рогожнікова О.Є.);
  • методика наукових досліджень в архітектурі (к.арх., доц. Хараборська Ю.О.,);
  • оздоблення та опорядження архітектурних об’єктів (д.т.н., проф. Самойлович В.В.);

Список наукових та навчально-методичних праць

 доктора архітектури, професора Ковальського Л. М.

2013-2018 рр.

 

Назва Видавництво, журнал (номер, рік) Кіл-ть стор-к Співавтори
Підручники, навчальні посібники та методичні рекомендації (1980-2018 рр.)
1. Архітектурна типологія громадських будинків і споруд

 

Підручник. КНУБА. 2018 . 495 Лях В.М.

Дмитрук А.Ю.

Ковальська Г.Л.

Кащенко Т. О.

2. Архітектура будівель та споруд. Теоретичні основи Навчальний посібник. КНУБА. 2014 .

 

90 Самойлович В.В.

Шило Н.М.

Смілка В.А. та ін.

3. Курсове архітектурне проектування Навчальний посібник. КНУБА. 2018 .

 

140 Шило Н. М.,

Хараборська Ю. О.

Кравченко І. Л. ін

Статті у фахових виданнях
4. Архітектурно-планувальні рішення навчальних корпусів закладів вищої освіти

 

 

Стаття у збірнику «Сучасні проблеми архітектури та містобудування». Вип. 37,  К.:КНУБА, 2014, С364-371 8 Рижкова К.
5.

 

Досвід формування науково-дослідних підрозділів у вищих навчальних закладах

 

Стаття у збірнику «Архітектурний вісник КНУБА», 2014, С. 280-285 6
6. Архітектура закладів освіти, як один з головних аспектів культурології міста

 

Стаття у збірнику наукових праць, вип.24«Досвід та перспективи розвитку міст України».. Діпромісто.  2014- С.170-177

 

7
7. Архітектурне середовище та дизайн шкіл майбутнього

 

 

 

Етнодизайн: європейський вектор розвитку і національний контекст.

Збірник наук. праць ПНПУ ім..В.Г, Короленко. Полтава 2915. С. 26-29

 

5
8. Мережа закладів позашкільної освіти в структурі міської забудови ( на прикладі м. Дніпропетровська)

 

Стаття у збірнику наукових праць, вип..27 . «Досвід та перспективи розвитку міст України».. Діпромісто.  2015- С.170-177

 

6 Мерилова И.А.

 

9. История формирования и современные проблемы развития сети кредитно-финансовых учреждений в Одесской области

 

Стаття у зб. Наук. праць, вип.29«Досвід та ерспективи розвитку міст України».. Діпромісто. 2016 С. 127-132 6 Колесник О.В.

 

10. “Современные тенденции в проектировании высших учебных заведений Украины

 

«The scientific heritage»

Выпуск №16 (16) от 27.10.2017, С.45-51

7 Крыжантовская О.А.

Рыжова Е.Н.

11. Обзор европейских программ системного исследования городских территорий

 

 

 

Системный анализ и прикладная информатика. – Республика Беларусь, Минск.: БНТУ, 2017, С.20-26 6 Смилка В. А.

 

 

12. Багатоповерхові спортивні комплекси при вищих навчальних закладах

 

Стаття у збірнику «Архітектурний вісник КНУБА», 2017, С. 280-285 5 Кравцов Д.С.

 

 

 

 

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

доцента кафедри теорії архітектури

Хараборської Юлії Олександрівни

 

Найменування

Харак. роботи Вихідні дані Обсяг

в стор.

Співавт.
1 Основи системного аналізу Друк. Методичні рекомендації – К. КНУБА – 2014 24 Заїка О.В, Дорохіна Г.І.
2 Архітектура будівель та споруд: Теоретичні основи. Друк. Навчальний посібник: К.-КНУБА.- 2014 163/15 Викладачі кафедри
3 Курсове архітектурне проектування. Теоретичні основи Друк. Навчальний посібник: К.-КНУБА.- 2018 Викладачі кафедри
Статті
4 Деякі особливості будівництва нових об’єктів в історичному середовищі (на прикладі м. Київ). Друк. Сучасні проблеми архітектури та містобудування.,  К., КНУБА, № 42, 2016. 10/6 Сушко П.
5 Типи методологічних підходів дослідження стильових ознак архітектури Друк. Архітектурний вісник / К.,КНУБА, вип. 11, 2017, 4/2 Сухаревський К.
6 Навчальне архітектурне проектування на реальній основі Друк. Сучасні проблеми архітектури та містобудування., К., КНУБА, № 49, 2017. 5/2 Ковальський Л. М., Булкін М. М.
7 Традиції та новаторство в архітектурі (на прикладі архітектури Карпат) Друк Сучасні проблеми архітектури та містобудування.,  К., КНУБА, № 49, 2017. 4/2 Веріга Х.М.
8 Проблеми реновації на прикладі промислової зони «Теличка» в м. Київ Друк Сучасні проблеми архітектури та містобудування.,  К., КНУБА, № 49, 2017. 4/2 Явтушенко Г.С.
9 Дещо про проблеми «хрущовок» Друк. Архітектурний вісник / К.,КНУБА, вип. 13, 2017, 5/3 Патракова О.І.
10 Формування зелених елементів у внутрішній структурі будівель і споруд Друк. Сучасні проблеми архітектури та містобудування., К., КНУБА, № 50, 2018. Левківська С.А.
11 Розвиток енергоефективного житлового будівництва середньої поверховості Друк. Сучасні проблеми архітектури та містобудування., К., КНУБА, № 50, 2018. Ладо Беніанідзе
12 Енергоефективні технології та їх роль у формоутворенні архітектури Друк. Сучасні проблеми архітектури та містобудування., К., КНУБА, № 50, 2018. 7/4 Зейналов Кемран

 

Список публікацій інших викладачів знаходиться на кафедрі

10 квітня 2018 В архітектурному факультеті

на Кафедрі теорії архітектури

відбулася

Науково-практична конференція

«Композиція в архітектурі та мистецтві»,

присвячена До 100річчя Академії наук України

В конференції прийняло участь понад п’ятдесять науковців архітектурного факультету КНУБА та інших навчальних закладів. Програма конференції відображає різні напрямки теоретичних архітектурних досліджень. Конференція проведена в рамках циклу конференцій та семінарів до 30 річчя створення кафедри. Наступна конференція плануеться в листопаді 2018. Програма додається.

10:00 – 11:00

Реєстрація учасників

 

11:00 – 11:15

Творча складова в підготовці архітекторів. Декан архітектурного факультету КНУБА, доктор технічних наук, професор Кащенко О.В.

 

11:15 – 11:30

Архітектурна композиція в програмі навчання архітекторів. Завідувач кафедри теорії архітектури КНУБА, доктор архітектури, професор Ковальський Л.М.

 

11:30 – 11:45

Особливості проведення практичних занять з композиції . Доцент кафедри теорії архітектури, кандидат архітектури П.П.Кедровський,

ст-т 63 Івашко О.Д.

 

11:45 – 12:00

Архітектурна композиція закладів позашкільної освіти. Доцент кафедри теорії архітектури, кандидат архітектури Кравченко І.Л., ст-тка 53 Кідиба І.І.

 

12:00 – 12:15

Особливості викладання архітектурної композиції в «Малій академії наук». Доцент кафедри інформаційних технологій в архітектурі, керівник секції архітектури та дизайну МАН, канд.. арх. Кузьмина Г.В.

 

12:15 – 12:30

30  Композиція – основа формоутворення авангардної архітектури. Доцент кафедри містобудування КНУБА, кандидат архітектури  Василенко Л.Г.

 

12:30 – 12:45

Моделювання структури композиції. Доктор тех . наук, професор кафедри теорії архітектури Самойлович В.В.,асистент кафедри теорії архітектури І.П.Кедровська.

 

12:45 – 13:00

Основні принципи та прийоми побудови трьохчастної композиції в архітектурі та мистецтві. Доцент кафедри АПЦБС КНУБА, кандидат архітектури Ахаїмова А.О.

 

13:00 – 13:30

Кава – пауза

 

13:30 – 13:40

Атріумний простір як елемент формування архітектурної композиції житлових та громадських будинків. Доцент кафедри теорії архітектури, кандидат архітектури  Шило Н.М., асистент кафедри Сніжко М.С.

 

13:40 – 13:50

Використання авангардних композиційних прийомів в архітектурі сучасних торгово-розважальних комплексів. Доцент кафедри ОА і АП , кандидат архітектури Сьомка С. В., старший викладач кафедри містобудування Сингаєвська М. А.

13:50 – 14:00

Особливості архітектурної композиції висотних будинків. Доценти кафедри теорії архітектури Пекер А.Й.,

Нівін С.І.

 

14:15 – 14:30

Естетика навчального середовища закладів дошкільної освіти. Асистенти кафедри теорії архітектури КНУБА Гомон О.О., Майстренко К.С.

 

14:30 – 14:45

Стильові ознаки сучасної української архітектури. Кандидат архітектури, доцент кафедри теорії архітектури Хараборська Ю.О, аспірант кафедри Сухаревський К.В.

 

14:45 – 15:00

Композиція адаптивної архітектури. Професор кафедри теорії архітектури КНУБА Юнаков С.Ф., аспірант кафедри Яненко О.І.

 

15:00 – 15:15

Прийоми архітектурно-композиційних рішень тимчасових поселень. Доцент кафедри теорії архітектури,кандидат архітектури КНУБА Книш В.І.. Аспірант кафедри Іщенко І.О.

 

15:15 – 15:30

Композиційні прийоми архітектури деконструктивізму. Доцент кафедри теорії архітектури Акопнік С.В, асистент кафедри Булкін М.М.

 

15.30 – 15.45

Викладання композиції в архітектурних коледжах. Аспірантка кафедри теорії архітектури КНУБА Павленко О.М.

15.45 – 16.00

Методи композиційного моделювання локальних містобудівних об’єктів. Завідуюча кафедрою містобудування КНУБА, доктор архітектури, професор Шебек Н. М.

 

16.00 – 16.15

Естетична виразність науково-дослідного середовища. Асистент кафедри архітектури будівель і споруд ОДАБА Рижкова К.Г.

 

16:15 – 16:30

Об’ємно-просторова структура фізкультурно-спортивних залів. Аспірант кафедри архітектури будівель і споруд ОДАБА Кравцов Д.Ю.

 

16.30 – 16.40

Прийоми архітектурної композиції в моделюванні предметно-просторового середовища сучасного житла. Асистент кафедри АПЦБС КНУБА Вівденко Ю.М.

 

16.40– 16.50

Основні принципи формування об’ємно-просторової композиції житлової забудови. Асистент кафедри АПЦБС КНУБА Черкашин А.О.

 

16.50 – 17.00

Архітектурна композиція житлової забудови.  Доцент кафедри теорії архітектури Гершуні О.М., асистент кафедри Цвіркун О.Б.

 

17.15-17.30 

Композиційні особливості рекреаційних просторів. Кандидат архітектури, доцент кафедри теорії архітектури Дорохіна Г.І., аспірант кафедри Павлюк.

Навчальна та методична діяльність підрозділу

Навчальні дісциплини

  • Архітектурне проектування  – д.арх., проф.Ковальський Л.М., д.т.н., проф.Самойлович В.В., проф. Юнаков С.Ф., к. арх., доценти: Хараборська Ю.О., Шило Н.М., Кедровський П.П., Рогожнікова О.Є., Хавхун Г.М., Дорохіна Г.І., Кравченко І.Л., доценти: Пекер А.Й., Молож О.Є., Акопник С.В., Куровський Г.К., ст. викладач Владиченко Н.Г., асистенти: Гершуні О.М., Цвіркун О.Б., Король Ю.В., Булкін М.М., Гомон О.О.

читати далі

Викладацький та допоміжний склад кафедри:

зав.каф. д.арх., проф. Ковальський Л.М., д.т.н., проф. Самойлович В.В., професори: Юнаков С.Ф., к.т.н. Гусаков В.М., к. арх., доценти: Хараборська Ю.О., Шило Н.М., Кедровський П.П., Рогожнікова О.Є., Хавхун Г.М., Дорохіна Г.І., Кравченко І.Л., Олійник О.П., доценти: Пекер А.Й., Молож О.Є., Акопник С.В., Куровський Г.К., Гершуні О.М., ст. викладач Владиченко Н.Г., асистенти: Цвіркун О.Б., Сніжко М.С., Булкін М.М., Гомон О.О., Майстренко К.С.

Провідний інженер – Слюсаренко Галина Миколаївна.

читати далі

Контактні дані

Завідувач кафедри теорії архітектури

Ковальський Леонід Миколайович

(044) 241-55-79, кімната 227 (архітектурний корпус)

e-mail: qualarch@gmail.com