Загальна інформація кафедри ТА

Кафедра теорії архітектури забезпечує підготовку бакалаврів та магістрів за фахом «Архітектура будівель та споруд». Завідувач кафедри теорії архітектури – доктор архітектури, професор, член Національної спілки архітекторів, дійсний член Української академії архітектури Ковальський Леонід Миколайович.

Навчальні дисципліни

 • Архітектурне проектування – д.арх., проф. Ковальський Л.М., д.т.н., проф. Самойлович В.В., професори: Юнаков С.Ф., к.т.н. Гусаков В.М., к. арх., доценти: Хараборська Ю.О., Шило Н.М., Кедровський П.П., Рогожнікова О.Є., Хавхун Г.М., Дорохіна Г.І., Кравченко І.Л., Олійник О.П., доценти: Пекер А.Й., Молож О.Є., Акопник С.В., Куровський Г.К., Гершуні О.М., ст. викладач Владиченко Н.Г., асистенти: Цвіркун О.Б., Сніжко М.С., Булкін М.М., Гомон О.О., Майстренко К.С.
 • Методика наукових досліджень-док. арх.проф. Ковальський Л.М.
 • Композиція – к. арх., доцент Кедровський П.П.
 • Прогностичні напрямки розвитку архітектури громадських об’єктів – проф. Юнаков С.Ф.
 • Вибір та застосування архітектурного опорядження – д.т.н., проф. Самойлович В.В.
 • Принципи та прийоми архітектурно-планувальної організації об’єктів у складних умовах будівництва – к. арх., доцент Хараборська Ю.О., ст. викладач Владиченко Н.Г.
 • Стилістичні особливості сучасної архітектури – к. арх., доцент Олійник О.П.
 • Методологія сучасних наукових досліджень в галузі теорії архітектури – к. арх., доцент Хараборська Ю.О., к. арх., доцент Дорохіна Г.І.
 • Соціально-економічні основи проектування будівель і споруд – доцент Куровський Г.К.
 • Архітектурна екологія – к.арх., доцент Шило Н.М.
 • Законодавство і архітектурно-проектна справа – к.арх., проф. Гусаков В.М., к.т.н., доц. Смілка С.В.
 • Архітектурна діяльність в умовах ринкової економіки – к.арх., доц. Книш В.І.
 • Методи оптимізації архітектурних та містобудівних рішень – доцент Пекер А.Й.
 • Сучасні проблеми та тенденції розвитку архітектури цивільного призначення – к. арх., доцент Кравченко І.Л.
 • Особливості розвитку сучасної архітектури в Україні – к. арх., доцент Книш В.І., доцент Куровський Г.К.

Сучасна діяльність кафедри.

В сучасних умовах робота професорсько-викладацького складу кафедри спрямована на удосконалення навчального процесу, наближення курсового та дипломного проектування до реальної практики, співробітництво з органами місцевої влади та архітектурними управліннями рвзних населених пунктів України.

Одинадцять дипломних проектів студентів кафедри, на рівні бакалавр, спеціаліст, магістр, були представлені на огляд-конкурс дипломних робіт архітектурних шкіл України, який відбувся у вересні 2016 року у місті Чернівці. Всі роботи отримали дипломи І-го ступеня.

Більшість дипломів були розроблені на реальні теми для забудови міст Києва, Луцька, Хмільника.

На сьогоднішній день на кафедрі розробляються курсові та дипломні проекти на замовлення міста Умань та інших міст України.